Małgorzata Klimczak

Małgorzata Klimczak

Głos Szczeciński

Zajmuję się kulturą i edukacją, co często idzie w parze, a w zasadzie się łączy, bo kultura edukuje, a edukacja zazwyczaj wymaga kultury.