W tym tygodniu w trzech przedszkolach absencja nauczycieli sięgnęła 90 proc.

W piątek w przedszkolu nr 72 na 31 zatrudnionych nauczycieli 25 było na zwolnieniach lekarskich, w przedszkolu 74 z 31 nauczycieli 22 było na zwolnieniach, w przedszkolu 43 z 11 nauczycieli 10 było na zwolnieniach.

- W tych trzech placówkach przeprowadziliśmy kontrole związane z opieką i bezpieczeństwem dzieci i nie znaleźliśmy żadnych nieprawidłowości - mówi Magdalena Zarębska-Kulesza, zachodniopomorska kurator oświaty. - Obowiązkiem dyrektora jest zapewnienie dzieciom opieki. Jeżeli brakuje nauczycieli, trzeba zapewnić zastępstwa tak, żeby placówka mogła funkcjonować. Rozwiązanie tego problemu leży po stronie organu prowadzącego, czyli urzędu miasta.

Według przepisów w przypadku grup przedszkolnych jedna grupa może liczyć nie więcej niż 25 dzieci i może się nią opiekować jedna nauczycielka, która ma odpowiednie uprawnienia. Jeżeli w przedszkola jest tylko pani dyrektor, 25 dzieci będzie miało opiekę.

W tym tygodniu w trzech wyżej wymienionych przedszkolach odbywało się to na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. W przypadku dzieci od IV klasy szkoły podstawowej te przepisy są mniej rygorystyczne i jedna osoba może się opiekować większymi grupami. Niekoniecznie mogą to być zajęcia dydaktyczne, ale typowo opiekuńcze.

- Trzeba pamiętać o tym, że zajęcia dydaktyczne, które się nie odbędą planowo, trzeba będzie potem odpracować, bo musi być zrealizowana podstawa programowa - mówi Magdalena Zarębska-Kulesza.

Na stronach internetowych szczecińskich placówek oświatowych i nie tylko pojawiają się pojawiły się informacje o masowych zwolnieniach lekarskich, na które będą przechodzić nauczyciele od poniedziałku.

CZYTAJ KONIECZNIE: Przedszkole zamknięte? Co zrobić - podpowiadamy! Rodzicowi przysługuje zasiłek

Wśród szkół, których może dojść do takiej sytuacja są wymieniane m.in. SP nr 53 , gdzie może zabraknąć aż 90 proc. nauczycieli.

W SP nr 5 jest informacja, że „Od 14.01 do odwołania zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone”. Szkoła zapewni zajęcia opiekuńcze w godz. 8-13 dla uczniów i w godz. 9-14 dla przedszkolaków, którzy rezydują na osobnym piętrze z osobnym wejściem.

Informacje o nieobecności nauczycieli pojawiają się też w przypadku SP 16, SP 20, SP 41 i SP 42.

- Skala tego zjawiska jest rudna do określenia - mówi Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina. - Wiemy nieoficjalnie o kilkunastu placówkach. Prosimy dyrektorów tych placówek o informowanie o sytuacji na bieżąco.

Jeżeli rodzic nie będzie mógł zostawić dziecka w placówce oświatowej, otrzyma stosowne zaświadczenie i będzie mógł skorzystać z zasiłku opiekuńczego.

- Prezydent Krzystek zadeklarował, że w przyszłym tygodniu poprowadzi lekcje WOS-u w kilku szkołach - mówi Krzysztof Soska. - Nie tylko po to, żeby wspomóc nauczycieli, ale również po to, żeby rozmawiać z młodzieżą o sytuacji społecznej.

Protest nauczycieli w postaci masowych zwolnień lekarskich wynika jest spowodowany niesatysfakcjonującymi zarobkami nauczycieli. W tej sprawie trwają negocjacje między Ministerstwem Edukacji Narodowej i związkami zawodowymi nauczycieli.

Protest w przedszkolach w Szczecinie. Czytaj więcej: