Czy nasza służba zdrowia jest sprawna? Sprawdź ranking

Marek Rudnicki
Zachodniopomorskie drugim regionem w Polsce pod względem sprawności służby zdrowia. Takie wniosek wysnuł Indeks Sprawności Ochrony Służby Zdrowia 2016 r., przygotowywany przez PricewaterhouseCoopers, do którego odnoszą się m.in. „Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”.

Raport ocenia m.in. poprawę stanu zdrowia pacjenta, efektywność gospodarki finansowej szpitali a także uwzględnia zdanie pacjenta na temat procesu leczenia. Indeks w sumie obejmuje aż 41 wskaźników, które zdaniem autorów pozwalają na ocenę systemu z punktu widzenia konsumenta.

- Ranking sporządzany przez PwC to w sporej mierze ocena służby zdrowia z punktu widzenia pacjenta - komentuje ocenę rankingu Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski. - Tym bardziej jest to więc cenny sygnał, że zarówno nasza kadra jak i jej nastawienie do mieszkańców regionu są wysoko oceniane. Nasi pacjenci coraz chętniej korzystają również z badań profilaktycznych. Ranking jest tylko rankingiem, ale akurat tak szczegółowo sporządzony zawiera szereg cennych uwag.

Tu warto przypomnieć awanturę związaną z ewentualnym połączeniem szpitali w Zdunowie z tym przy Arkońskiej i różne oceny planu marszałkowskiego, w tym senatora Tomasza Grodzkiego. Autorzy rankingu z pewnością nie wzięli pod uwagę wyników audytu zadłużonego szpitala w Zdunowie przeprowadzonego przez poznańska spółka Formedis na zlecenie zarządu województwa. Ani też kłopotów szpitala w Koszalinie.

Wróćmy jednak do rankingu. Z przeprowadzonych przez PricewaterhouseCoopers badań wynika, że zachodniopomorskie charakteryzuje się jednym z najniższych poziomów zachorowań na gruźlicę (13,8 na 100 tys. mieszkańców), wysokim uczestnictwem mieszkańców w badaniach cytologicznych (28,76%) i mammograficznych (49,45%), a także pozycją lidera w hospitalizacji przewlekle chorych na dolne drogi oddechowe (11,42%) i ilości pobrań narządów od zmarłych (31,8 na 1 mln. mieszkańców). Każdy z 17 wskaźników w tej grupie jest odpowiednio punktowany, a suma wskazuje, że poprawa stanu zdrowia jest najbardziej odczuwalna w Świętokrzyskim (174 pkt) i Zachodniopomorskiem (170 pkt.).

Pod względem jakości konsumeckiej opieki zdrowotnej nasz region zajmuje drugie miejsce w Polsce (97 pkt.), tuż za Świętokrzyskim (101 pkt.) i przed Małopolską (96 pkt.). Jakość jest oceniana poprzez ochronę finansów pacjenta, czas oczekiwania, dostępność geograficzną, satysfakcję pacjenta i system jakości. Zachodniopomorskie utrzymuje pozycję lidera pod względem profesjonalizmu i kompetencji lekarzy (ocena 3,90 w skali od 1 do 5) a także podejścia lekarza do pacjenta (ocena 3,83). Warto zauważyć, że na Pomorzu Zachodnim jest jeden z niższych udziału wydatków na służbę zdrowia w przychodach gospodarstwa domowego (2,88%).

Najlepiej ocenianymi w rankingu województwami w ujęciu całościowym są więc Świętokrzyskie (130 pkt.) a następnie Zachodniopomorskie (125 pkt.) i Lubuskie (121 pkt.).

Na wynik końcowy największy wpływ miała ocena poprawy stanu zdrowia mieszkańców (50%) a następnie gospodarowanie finansami (25%) i ocena jakości opieki (25%). Wskaźniki reprezentują i oceniają pewien wybór wartości i cech pożądanych w systemie ochrony zdrowia. Indeks jest tworzony jako badanie porównawcze pomiędzy województwami, a wskaźniki pozwalają na opisanie bardzo złożonego systemu i uwzględniają punkt widzenia pacjenta, rządu, płatnika czy profesjonalisty medycznego. Ranking jest opracowywany na podstawie ogólnodostępnych danych statystycznych, wypełnianych przez pacjentów ankiet oraz badań prowadzonych przez autorów.

**Zobacz także: [Innowacyjne

](http://plus.gs24.pl/wiadomosci/a/innowacyjne-rozwiazanie-przy-rekonstrukcji-piersi,10786674 "Innowacyjne