Jarosław Mroczek: Optymalne rozwiązanie - nowy stadion dla Szczecina

PAZ
Jarosław Mroczek w obszernym liście wyjaśnia, dlaczego modernizacja stadionu jest nieopłacalna.
Jarosław Mroczek w obszernym liście wyjaśnia, dlaczego modernizacja stadionu jest nieopłacalna. Andrzej Szkocki
Jarosław Mroczek, prezes Pogoni Szczecin, w formie listu do prezydenta Piotra Krzystka, przedstawił swoje stanowisko w sprawie miejskiego stadionu piłkarskiego.

Prezes Pogoni nie jest zwolennikiem koncepcji przebudowany stadionu, którą forsuje prezydent Szczecina. Koszt modernizacji szacowany jest na ok. 150 mln zł.

W swoim liście Jarosław Mroczek wylicza argumenty przeciwko przebudowie obiektu przy ul. Twardowskiego.

Zobacz także: W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z kibicami w sprawie stadionu

III debata "Głosu". Stadion - budować czy modernizować?:

Chcemy stadionu na miarę XXI w., bo to co mamy, to zwykła kpina!

List Jarosława Mroczka, prezesa Pogoni Szczecin:

- Optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia efektu ekonomicznego i oczekiwań mieszkańców Szczecina jest budowa w miejscu obecnego obiektu, nowoczesnego stadionu miejskiego, o wielkości nie przekraczającej 20 tysięcy miejsc siedzących, z czterema zadaszonymi trybunami, z trybuną główną znajdującą się w części zachodniej obiektu, z nową płytą boiska zorientowaną równolegle do osi północ/południe, tzn. zgodnie z wytycznymi UEFA/FIFA, stadionu którego realizacja przy dobrej woli wszystkich zainteresowanych stron może zostać ukończona do końca 2019 roku - podkreśla prezes Mroczek.

Powyższe stanowisko zostało wypracowane przy uwzględnieniu następujących przesłanek:

1. KOSZTY

Poziom kosztów sugerowany przez Gminę Miasto Szczecin dla obiektu składającego się z jednej w miarę nowoczesnej trybuny i dwóch de facto odtworzonych w obecnym stanie (przy niewielkiej korekcie kształtu trybuny zachodniej) został ostatnio określony na poziomie około 160 mln zł (brutto). Tak określone koszty nie obejmują kosztów wykonania nowego systemu podgrzewania płyty boiska (w związku z jej proponowanym przesunięciem), kosztów tymczasowej adaptacji infrastruktury stadionowej (konieczność budowy pomieszczeń dla dziennikarzy na wprost linii środkowej boiska na trybunie południowej) oraz nie zawierają niezbędnej rezerwy na ewentualne prace, jakie będzie trzeba przeprowadzić po rozbiórce trybuny południowej i zachodniej na istniejących wałach ziemnych. Można zatem spodziewać się, iż rzeczywiste koszty modernizacji będą jeszcze wyższe. Koszt budowy typowego stadionu piłkarskiego, składającego się z czterech nowoczesnych trybun, z uwzględnieniem nowej podgrzewanej płyty boiska, według wielokrotnie zweryfikowanych rzeczywiście poniesionych kosztów, nie przekracza 200 mln zł.

Czytaj także: Debata na temat stadionu. Przebudowa za 118 mln zł netto, czyli 145 mln zł brutto

Debata na temat stadionu. Przebudowa za 118 mln zł netto, cz...

2. RYZYKA

Proponowany w projekcie Gminy Miasto Szczecin sposób realizacji tejże inwestycji niesie za sobą ryzyko pojawienia się dodatkowych kosztów znacznie wykraczających poza zakładany budżet. We wszystkich przeprowadzonych w Polsce modernizacjach stadionów, polegających na odtworzeniu w nieco zmienionej formie istniejącego stadionu, końcowy bilans wskazywał na wyjątkowo wysokie przekroczenie zakładanych przez projektantów kosztów, często ponad 50% przewidywanych nakładów (np. stadion Wisły Kraków, Lecha Poznań). Budowa stadionu według zestandaryzowanych rozwiązań nie niesie za sobą praktycznie żadnego ryzyka finansowego, ponieważ wielokrotnie takie budowy prowadzono i lista referencyjna ściśle określająca rzeczywiste koszty jest wyjątkowo długa.

3. PRZEZNACZENIE OBIEKTU I JEGO FUNKCJONALNOŚĆ

Realizowany obiekt ma spełniać przede wszystkim funkcję stadionu piłkarskiego.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat nie było w Europie ani jednego przykładu budowy obiektu o takim kształcie jak w projekcie Gminy Miasto Szczecin, gdyż takich stadionów nie buduje się już w obecnych czasach. Przygotowany projekt nie jest wykonany z myślą o nowoczesnych rozwiązaniach, nie zapewnia optymalnych rozwiązań związanych z podziałem stref stadionu (np. miejsce ulokowania kibiców gości, itp.). Nie jest to oczywiście wina biura projektowego. Wzięło się to stąd, że funkcjonalności obecnego stadionu projektant zmuszony był adoptować do istniejących rozwiązań (dwie trybuny na wale ziemnym, wskazanie trybuny północnej jako trybuny głównej).

Zobacz prezentację: Przebudowa stadiony przy ul. Twardowskiego w Szczecinie

4. MIEJSCE REALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Stadion powinien być zbudowany w miejscu istniejącego obiektu. Przemawiają za tym zarówno tradycja, słusznie podkreślana przez Prezydenta Szczecina, jak również możliwość wykorzystywania istniejącej infrastruktury (istniejące boiska zapasowe). Jedyną zmianą, nie niosąca za sobą zbyt wygórowanych kosztów (przesunięcia gruntów) jest obrócenie stadionu o 90 stopni i budowa w taki sposób, by trybuną główną była trybuna zachodnia nowego obiektu.

5. TECHNOLOGIA WYKONANIA STADIONU

W przypadku proponowanej przez pracownię projektową technologii budowy stadionu (budowa zacząć miałaby się od wyburzenia trybuny północnej), powstaje konieczność poniesienia dość istotnych nakładów na przygotowanie miejsca dla pracy mediów (bezwzględny wymóg licencyjny – brak możliwości zwolnienia z tego wymogu) oraz jeśli stadion miałby być wykorzystywany w czasie ewentualnych rozgrywek w ramach pucharów europejskich czy rozgrywek ekstraklasowych, konieczność budowy choćby tymczasowej trybuny VIP (stadiony biorące udział w rozgrywkach minimum ekstraklasowych zapewniać muszą specjalne miejsca dla przedstawicieli PZPN, Ekstraklasy S.A., delegata na mecz, reprezentantów sponsorów PZPN i Ekstraklasy S.A.), która po przesunięciu płyty na zachód musiałaby zostać również w tym kierunku przesunięta, co w konsekwencji generowałoby kolejne dodatkowe koszty. W żadnym z modernizowanych stadionów w Polsce, proces modernizacji nie rozpoczynał się od trybuny głównej. W przypadku gdyby realizować budowę obiektu obróconego o 90 stopni, bez żadnego problemu można by pozostawiając nie naruszona trybunę północną, budowę rozpocząć od trybuny zachodniej, która stałaby się trybuną główną.

6. OPINIA ŚRODOWISKA KIBICÓW – UŻYTKOWNIKÓW STADIONU

Głównym celem budowy każdego stadionu jest stworzenie jak najlepszych warunków do oglądania meczy piłkarskich kibicom. Nie ulega wątpliwości jaka jest opinia kibiców i co jest marzeniem kibiców. Pragnieniem kibiców jest wybudowanie w ich mieście obiektu nowego, nowoczesnego, będącego jednocześnie klasycznym stadionem piłkarskim. Oczekują oni, że będą mogli w bardzo dobrych warunkach z zupełnie nowymi funkcjonalnościami, niedostępnymi w żaden sposób obecnie ani nie przewidywanymi w projekcie Gminy Miasto Szczecin, móc oglądać mecze piłki nożnej. Chcą być dumni z tego obiektu, chcą się z nim utożsamiać, chcą wreszcie by jego wygląd i kształt napawał ich dumą i dodawał zasłużonego blasku ich miastu, podobnie jak to się stało z budynkiem Filharmonii.

7. FINANSOWANIE I CZAS REALIZACJI
W związku z tym, że prawdopodobieństwo osiągnięcia prawie takiego samego poziomu kosztów w przypadku jednego, jak i drugiego wariantu jest wysokie (bez rozstrzygania, koszt którego z wariantów będzie wyższy) kwestia sposobu finansowania tej inwestycji staje się sprawą wtórną. Mamy świadomość, że sytuacja finansowa Gminy Miasto Szczecin pozwala na skorzystanie w dużym stopniu z kredytowania tej inwestycji. Jeśli jeszcze weźmiemy pod uwagę spore prawdopodobieństwo, że Parlamentarny Zespół Pomorza Zachodniego zrealizuje swoje ambitne zamierzenia i doprowadzi do przyznania jakieś puli środków finansowych przez Ministerstwo Sportu na nowy stadion (mowa jest o 50 mln zł) to skonstruowanie optymalnego finansowania będzie zadaniem nieskomplikowanym. Biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia niektórych czynności ponownie – przy wyborze wariantu budowy stadionu zgodnie z nasza sugestią – szacunkowy czas niezbędny na wykonanie projektu, uzyskanie stosownych pozwoleń i realizacje budowy zamknąć się może w terminie trzech lat.

DODATKOWE WYJAŚNIENIA

Często słyszymy jak mówi się o tym, że nie ma sensu wydawać pieniędzy na obiekt, który ma służyć prywatnemu przedsięwzięciu jakim jest klub Pogoń Szczecin. Jednoznacznie odpowiadamy na taki insynuacje, iż nie jest to żadne prywatne przedsięwzięcie. Nikt z właścicieli spółki Pogoń Szczecin S.A. nie będzie czerpał żadnych korzyści z wybudowania nowego stadiony. Projekt budowy nowego stadionu i zalety z jego użytkowania skierowane są nie tylko do kibiców klubu sportowego Pogoń Szczecin, ale również do wszystkich mieszkańców Miasta Szczecin i całego Województwa Zachodniopomorskiego. Dlatego też oczekujemy jasnego i jednoznacznego stanowiska władz miasta. Jeśli podzielają ten sposób myślenia, to wydawanie nawet tylko 160 milionów zł powinno być wstrzymane, wręcz zakazane. Jeśli jednak nie podzielają tego sposobu myślenia, to prosimy by spróbowały nie tylko podzielić inne spojrzenie, ale w sposób jasny, merytoryczny i uczciwy informowały społeczeństwo Miasta Szczecin i Województwa Zachodniopomorskiego, że obiekt taki jak stadion nie jest tworzony dla prywatnego podmiotu, podobnie jak budynek filharmonii nie był budowany dla wąskiego grona zainteresowanych.

Należy w tym miejscu również zaznaczyć, iż Pogoń Szczecin S.A. prowadzi nie tylko drużynę piłki nożnej grającą w rozgrywkach ekstraklasy. Na obiektach dzierżawionych przez klub sportowy Pogoń Szczecin uczestniczy w zajęciach przeszło 400 młodych ludzi. Trenując piłkę nożną uczą się życia w zespole, współpracy, uczą się szacunku dla przeciwników, uczą się przegrywać, uczą się tego wszystkiego z czym spotkają się już niedługo w samodzielnym, dorosłym życiu. Spędzają czas na wolnym powietrzu, daleko od telewizora, komputera, Internetu czy telefonu. Stanowią nieliczną już dzisiaj grupę młodych ludzi, która ma szansę wejść w dorosłe życie z bagażem doświadczeń, jakich inni tylko mogą im pozazdrościć. Z tej grupy do pierwszego zespołu może trafi jeden a może dwóch młodych piłkarzy. Oznacza to ni mniej ni więcej tylko tyle, że klub nie robi tego, by pozyskiwać nowych zawodników, ale by kształtować młodych ludzi, uczestniczyć w ich wychowywaniu, kształtowaniu charakteru, by mądrze realizować zasadę „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Bardzo chcielibyśmy, by grupa ta liczyła nawet tysiąc osób. Nie widzimy tu żadnych ograniczeń, poza oczywiście finansowymi. Trzeba jednak sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy ci młodzi ludzie, a często ich rodzice będą powierzać swoje pociechy klubowi piłkarskiemu – na pewno wówczas, kiedy to będzie klub znany, kiedy jego pierwsza drużyna będzie odnosiła sukcesy, a obiekty na których funkcjonuje klub nie będą „rodem z epoki wczesnego Gierka”. Każdy młody człowiek ma marzenia – dla wielu z nich piłkarze pierwszego zespołu to swego rodzaju idole. Lepiej jest jednak wtedy, gdy wolą zamiast koszulek z nazwiskiem Messiego, nosić koszulki swojego klubu, klubu ze Szczecina, z nazwiskiem zawodnika z pierwszego zespołu, promując jednocześnie region, w którym się urodzili i w którym wszyscy chcielibyśmy, aby mieszkali jako dorośli ludzie, aby zakładali swoje rodziny.

By tak się stało, klub sportowy jakim jest Pogoń Szczecin musi być swego rodzaju wzorem. Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy z kosztów obiektów, nie wie kto jest ich właścicielem. Tak jest oczywiście i z ludźmi kibicującymi Pogoni Szczecin. Dla nich to jest stadion klubu piłki nożnej, nie miasta, infrastruktura, parkingi, biura to biura klubu, nie miasta. Choćbyśmy chcieli ich wyprowadzać z błędu to tak naprawdę niczego to nie zmieni. Dlatego dla klubu kwestia promowania Szczecina, pokazywania na każdym kroku swojego związku z tym miastem jest sprawą kluczową. Czynimy to bez przerwy wiedząc, że każdy sukces klubu to sukces przekładający się na lepsze postrzeganie naszego miasta.

Stadion, nowoczesny stadion to jedynie droga do celu, którym jest klub na najwyższym możliwym poziomie, wyjątkowo popularny w swoim mieście, z którego praktycznie każdy mieszkaniec jest dumny, klub sportowy promujący miasto Szczecin nie tylko w Polsce, ale również na arenie międzynarodowej. A to przekłada się na konkretne pieniądze dla miasta Szczecin. Ponadto każdy Szczecinianin chce swoim znajomym, bliskim z dumą mówić nie tylko o sukcesie swojej drużyny, o swoim klubie, ale również o obiekcie na jakim ten klub występuje, a także o mieście, w którym on został usytuowany.

Wnosimy o to, by w tak znaczącym dla polskiej gospodarki mieście Szczecinie wybudować nowoczesnystadion, wyposażony w systemy, o których w ogóle do tej pory nikt nawet nie próbował dyskutować, a które w naszym nowoczesnym świecie są coraz ważniejsze, stadion z własną siecią internetową lub aplikacjami, do których dostęp uzyskuje się po nabyciu prawa wejścia na stadion, umożliwiającymi serwowanie kibicom wielu usług, poczynając od kupna biletu, podawania składów drużyn, serwowania różnego rodzaju ciekawostek, umożliwiającego udział w różnego rodzaju konkursach, a kończąc na możliwości podglądania tego, co widz oglądający mecz w domu ma na życzenie – powtórek istotnych akcji. Do tego warto przeprowadzić analizę wprowadzenia możliwości lekkiego podgrzewania miejsc (w Polsce niestety miesiące takie jak luty, marzec, listopad i grudzień nie należą do najcieplejszych). Należy się zastanowić nad wykorzystaniem źródeł OZE do tworzenia przyjaznego i ekologicznego obiektu itd., itd. Dzisiaj są to tematy, które zajmują ludzi myślących o nowoczesnym stadionie, a nie jak zbudować trybuny, miejsca dla VIP, gości i dach.To dość oczywiste sprawy, dawno rozwiązane i o precyzyjnie ustalonych kosztach. Dlatego z całą mocą podkreślamy. Zbudowanie standardowego stadionu, zadaszonego, z kilkoma strefami VIP, skybox’ami to żadne wyzwanie. Nie tylko łatwo taki projekt przygotować, ale nawet przed projektem można precyzyjnie powiedzieć, że koszt nie będzie większy niż 10.000 zł za tzw. jedno krzesełko (dla stadionów o wielkości nie większej niż 25.000 osób). W przypadku Szczecina, z racji rangi miasta, jego miejsca na mapie Polski, ambicji mieszkańców stadion nie może być mniejszy niż 20.000 osób. Przy całym szacunku dla mieszkańców Tych, Lublina czy Bielska-Białej, Szczecinianie ciągle są przekonani, że ich miasto jest znacznie ważniejszym miastem na mapie Polski. Ten stadion wykonany w sposób nowoczesny wypełni się kibicami, wypełni się mieszkańcami Szczecina, mieszkańcami Województwa Zachodniopomorskiego. Tych cech nie posiada projekt przygotowany obecnie dla Gminy Miasto Szczecin. Stadion wykonany według takiego projektu rzeczywiście będzie trudno wypełnić kibicami.

Dlatego mając na uwadze wagę decyzji co do przyszłego stadionu w Szczecinie, chcąc za wszelka cenę uniknąć narastania konfliktu pomiędzy urzędem a środowiskiem kibiców, a także mieszkańcami Szczecina i okolic, którego skutki mogą być wyjątkowo groźne, nieobliczalne i nikomu nie służące, wnosimy o to, by zakończyć dyskusję prowadzoną w sposób nie dający nadziei na szczęśliwe rozwiązanie i podjęcie decyzji co do kwestii podstawowej: Jaki wariant będzie realizowany.

Za Zarząd Pogoni Szczecin S.A.
Jarosław Mroczek - Prezes Zarządu

Polecamy na gs24.pl:

>>> [Studniówka 2016: Szczecin, Stargard, Police, Nowogard, Gryfino. WIĘCEJ ZDJĘĆ! »

](http://www.gs24.pl/studniowki/)

Zobacz także: Miss Studniówek 2016. Dodaj zdjęcie!

Gs24.pl

Koronawirus fake news. Oto największe absurdy.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 11

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

T
TOTTENHAM

Tylko  nowy  stadion  dla  Szczecina  bo  to będzie wizytówka

  klubu i miasta  a przebudowa to wywalanie mamony w błoto!!!!!!!!!!

W koncu Pogoń Szczecin nie jest  prywatnym klubem tylko  mieszkanców

 Szczecina  którzy  kochają  swój  ukochany  klub  który jest tak naprawde

   prawdziwą  wizytówką  tego żałosnego  miasta  jakim jest Szczecin

A propo  żłobków  i  filharmonii  to  Szczecinscy  kibice  płacą  takie same

  podatki  i mają prawo wymagać  od władz miasta  wybudowania nowego stadion!

b
brzmi znajomo?
W dniu 27.01.2016 o 15:17, dae napisał:

Najpierw szkoły, przedszkola, żłobki, drogi i miejsca pracy. Później stadiony i filharmonie.

stworz sobie sam miejsce pracy a nie wyciagasz lapska na gotowe. tak samo z dzieckiem, skoro masz ochote je miec to zaplac sobie za nianke i prywatnych nauczycieli, bo dlaczego ja mam do niego dokladac?

droge rowniez sobie wybuduj sam, bo ja po twojej ulicy nie jezdze.

g
gregor102

Panie Prezesie, do dwudziestu tysięcy, to za mało, optymalnie dla Szczecina to, dwadzieścia cztery, do dwudziestu pięciu tysięcy.

d
dae

Najpierw szkoły, przedszkola, żłobki, drogi i miejsca pracy. Później stadiony i filharmonie.

J
JB

Przebudowa - kosztowna i efekt kiepski. Nowy tak - ale niech sobie Pogoń zbuduje.

Kibice i tak go zniszczą. Więc miejska kasa dla kogo ??? Są stadiony które są własnością dobrych klubów. A utrzymanie - to kolejna kasa.  Miasto niech da plac - a Pogoń zbuduje taki jaki chce!!

 

s
szczecinianin

Do niektórych nie dociera że stadion to nie tylko piłka nożna idąc tym tokiem myślenia to filharmonie drogi hale etc też mieliby budować ci co tam grają ? Ogarnijcie się !!

P
PS

Ale jesteście ograniczeni :) Polecam czytanie ze zrozumieniem i trochę szersze spojrzenie na świat. Jak służy filharmonia, teatr, opera mieszkańcom, tak samo służy stadion. Może niech wszystko będzie budowane z prywatnych pieniędzy? Tramwaje, szkoły, drogi, teatry, przedszkola? 

G
Gość

Przebudowa to wyrzucenie pieniędzy w błoto , 21 wiek i powstanie stadion z 19 wiek , budować nowy , jak nie na Twardowskiego a miasto da teren . to duża'część pieniędzy powinna wpłynąć za grunty na Twardowskiego jakoś nigdy nigdzie nie czytałem ile tych gruntów jest i są warte

k
kibic z terenu

Nie wiem dlaczego propozycja nowego obiektu jest przez władze blokowana  dla mnie to jakieś wsteczne myślenie na pewno znajdzie się nie jeden sponsor chetny do udziału w tym przedsięwzięciu dzięki czemu będzie miał reklamę np.Azoty ,dość gadania i czas przejść do konkretów inne mniejsze miasta mają swoje nowe obiekty a w Szczecinie trzeci świat poza tym kibice Pogoni jako osoba z "terenu" województwa których jest kilkadziesiąt tys.z chęcią pojadą na zadaszony normalny obiekt o standarcie europejskim a nie na moderniowane "dziwadło" w formie podkowy słyszę wielokrotnie wypowiedzi jako kibic z terenu że z chęcią o wiele więcej osób jeździło by na mecze na normalny europejski obiekt o obecnym projekcie szkoda się wypowiadać szkoda tylko że czas mija na gadaniu a nie na konkretach mam nadzieje że w końcu ktoś się obudzi i przejrzy na oczy ,stadion piłkarski nowy ale z możliwościami organizowania koncertów dużego formatu jak i innych imprez

p
podatnik

nie tak szybko prezesie z raczkami do miejskiej kasy :-) prywatna firma nie bedzie decydowac o tym jak miasto ma wydawac publiczne pieniadze ....chcecie grac to wezcie kredyty znajdzcie sponsora a jesli ta akcja ma sens ekonomiczny to na pewno chetnych znajdziecie :-) no chyba ze szykuje sie finansowa katastrofa to wtedy nic dziwnego ze chetnych brak ... ten stadion bedzie niedochodowy to wie nawet dziecko a miasto ma duzo wazniejszych potrzeb niz miernej jakosci kopacze :-)

 

C
Captain Morgan

jak pan mroczek chce nowego stadionu, to nich go sobie sam wybuduje.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3