Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - szkoła z tradycją, zawody z przyszłością

Artykuł sponsorowany
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej – ZCEMiP - to zespół szkół i placówek oświatowych z ponad 75 letnim doświadczeniem w kształceniu zawodowym.

W placówce funkcjonują dwie szkoły ponadpodstawowe :

 1. Technikum Morskie i Politechniczne oraz
 2. Branżowa Szkoła I stopnia nr 2.

oraz dwie szkoły dla dorosłych

 1. liceum dla dorosłych w formie zaocznej i wieczorowej, oraz
 2. szkoła policealna kształcąca w zawodach: informatyk, mechanik, mechatronik.

Oprócz tradycyjnych form kształcenia, w placówce prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe w branżach charakterystycznych dla profili kształcenia w technikum.

Placówka posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 dla kształcenia morskiego i żeglugi śródlądowej oraz w zakresie działalności kursowej w tej branży.

Kolejny rok z rzędu, otrzymaliśmy w tym roku odznakę Brązowa Szkoła 2020 w rankingu Perspektyw na Najlepsze Technika w Polsce.

Nasze zawody:

W 5 letnim technikum, absolwenci szkół podstawowych mogą kontynuować naukę w jednym z siedmiu zawodów blisko związanych z kluczową gałęzią naszego regionu – gospodarką morską. Już sama nazwa Centrum wskazuje, że priorytetem placówki jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry technicznej dla tej gałęzi przemysłu.

W technikum oferujemy naukę w zawodach:

 1. technik spawalnictwa - NOWY ZAWÓD - klasa we współpracy z Firmą Stalkon Sp. z o.o. ;
 2. technik informatyk wojskowy - klasa mundurowa prowadzona pod patronatem 12 batalionu dowodzenia Ułanów Podolski realizująca innowację pedagogiczną: „Szkolenie wojskowe”,
 3. technik mechatronik ,
 4. technik mechanik,
 5. technik nawigator morski - klasa mundurowa,
 6. technik mechanik okrętowy - klasa mundurowa,
 7. technik eksploatacji portów i terminali - klasa mundurowa,

natomiast w branżowej szkole I stopnia w zawodzie:

 1. ślusarz,
 2. operator obrabiarek skrawających.

Aż 5 z 9 zawodów w ofercie szkoły:

 • operator obrabiarek skrawających,
 • ślusarz,
 • technik mechanik,
 • technik mechatronik,
 • technik spawalnictwa,

znalazło się na liście zawodów o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa publikowanej w tzw. prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy, którą rokrocznie ogłasza Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Pozostałe 4 znalazły się na liście zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim

W okresie ograniczonego funkcjonowania szkół, aktywność naszej szkoły można śledzić na stronie internetowej: www.zcemip.szczecin.pl i na naszym profilu Facebook.

Także na Facebooku można podpatrzeć, jak uczniowie technikum zdobywają dodatkowe kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach organizowanych we współpracy z pracodawcami. Zapraszamy na profil : https://www.facebook.com/Pracownia11WCNCCADCAM
O zawodach kształconych w naszej szkole można by mówić wiele. O tym jak wyglądają stanowiska pracy, czego uczymy w trakcie nauki, piszemy szerzej na stronie www naszej placówki. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem dostępnym pod adresem: http://www.zcemip.szczecin.pl/index.php/nasze-zawody.

Technik spawalnik – nowy zawód w ofercie szkoły

Od 1992r. ZCEMiP (wcześniej Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne) prowadzi naukę spawania w różnych metodach dla uczniów i dorosłych w formach pozaszkolnych - na kursach. Od września uczniowie będą mogli zdobywać wykształcenie w szkole, w tradycyjnej formie. Umiejętności zawodowe zdobyte w trakcie nauki, będą mogły być wykorzystane w wielu branżach. Kształcenie rozpoczynamy we współpracy z firmą Stalkon sp.z o.o., wiodącym na rynku europejskim producentem specjalistycznych konstrukcji stalowych.

Uczestnictwo w trakcie nauki lub po jej zakończeniu w dodatkowych kwalifikacyjnych kursach zawodowych z zestawu kwalifikacji w zawodzie technik budowy jednostek pływających, daje szansę zdobycia drugiego zawodu - technika budowy jednostek pływających.

Nauka – praca – przygoda
Praktyki i staże zawodowe

W naszej szkole nauka łączona jest z przygodą. Uczniowie klas morskich (nawigatorzy, mechanicy okrętowi, uczniowie żeglugi śródlądowej) odbywają praktyki zawodowe morskie na statkach szkolnych Dar Młodzieży i Horyzont II, oraz pływając na statkach żeglugi śródlądowej po wodach krajowych, ale także na rzekach Niemiec i Holandii. Praktyki na Darze Młodzieży to szansa na odwiedzenie wielu krajów i przeżycie ciekawej przygody. Uczniowie naszej szkoły mieli zaszczyt min. uczestniczenia w jednym z etapów Rejsu Niepodległości.

Praktyki zawodowe uczniów klas politechnicznych odbywają się w renomowanych firmach szczecińskich i regionu województwa zachodniopomorskiego. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, DB Port – firma która objęła opieką kierunek technik eksploatacji portów i terminali, firma Stalkon we współpracy z którą uruchamiamy nowy – pierwszy w Szczecinie kierunek – technik spawalnictwa, Związek Polskich Armatorów Żeglugi Śródlądowej, to tylko niektóre przykłady. Ścisłą współpracę z pracodawcami utrzymujemy także min. dzięki temu, iż od dwóch lat ZCEMiP jest członkiem Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego, prężnie działającej organizacji pracodawców. Naszymi partnerami są duże firmy, ale także mniejsze budujące gospodarkę naszego regionu, np. firma P S Metalworking firma branży metalowej, we współpracy z którą nasi uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje w ramach Miejskiego Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy.

Praktyczne umiejętności zawodowe uczniowie zdobywają nie tylko w bardzo dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych i podczas praktyk zawodowych u pracodawców, ale także podczas płatnych staży zawodowych finansowanych ze środków unijnych. Od dwóch lat także, w ramach programu Erasmus+ uczniowie uczestniczą w zagranicznych praktykach zawodowych w krajach Europy Zachodniej : Hiszpanii (informatycy), Niemczech (mechanicy i mechatronice). W kolejnych latach uczniowie kształcący się w innych zawodach wyjadą do Włoch i Grecji.

Dodatkowe kwalifikacje czyli – pracownik pożądany

Oczekiwany przez pracodawców model absolwenta szkoły szkolnictwa barażowego zakłada nie tylko posiadanie tytułów zawodowych, ale także wielu dodatkowych kwalifikacji zapewniających płynne wejście na rynek pracy. Dlatego naszym priorytetem jest zapewnienie w trakcie nauki każdemu uczniowi szkoły uczestnictwa w co najmniej jednym dodatkowym szkoleniu lub kursie kwalifikacyjnym, podnoszącym jego szanse na rynku pracy. W ciągu 10 lat pozyskaliśmy kilkanaście milionów złotych ze środków Unii Europejskiej w ramach licznych programów na takie właśnie dodatkowe kwalifikacje i doposażenie bazy szkolnej.

W ofercie szkoleń i kursów znajdują się min.:

 • kurs na świadectwo kwalifikacyjne SEP,
 • kursy informatyczne ECDL
 • kurs na świadectwo pilotowania bezzałogowych statków powietrznych - uprawnienia Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
 • programowanie i wydruk 3D - świadectwo kwalifikacyjne ,
 • kursy spawalnicze (w metodach MIG i TIG),
 • kursy dla operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie - zakończone egzaminem czeladniczym,
 • kurs SolidWorsk i AutoCad
 • kurs operatora wózków widłowych
 • kurs specjalistyczny w zakresie wykorzystania radaru i ARPA,
 • kurs specjalistyczny na świadectwo ogólne operatora GMDSS,
 • kursy rachunkowości,

i wiele innych dostosowywanych na bieżąco do potrzeb rynku pracy.

Dodatkowe kwalifikacje nie tylko dają większe szanse na atrakcyjne zatrudnienie, ale także powodują, że nasi uczniowie zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach i olimpiadach np. II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Wojewódzkim Konkursie o Tytuł Super Technika Mechatronika, w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy o Morzu Bałtyckim i innych.

Uczelnie szczecińskie wsparciem uczniów

Współpracujemy ze szczecińskim uczelniami: Akademią Morską, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Uniwersytetem Szczecińskim, Collegium Balticum. Pracownicy naukowi tych uczelni zasilają wspólnie z pracodawcami kadrę pedagogiczną, gwarantując tym samym wysoką jakość kształcenia zawodowego.
Korzystamy także z bazy dydaktycznej uczelni, co daje nam okazję do pracy na nowoczesnym sprzęcie i poznania nowoczesnych technologii.

Wojsko w szkole

Niewątpliwie ciekawym elementem pracy szkoły jest realizacja innowacji pedagogicznej „Szkolenie wojskowe uczniów klas technikum informatycznego”. Mimo wstrzymania naboru do tzw. oddziałów przygotowania wojskowego, od nowego roku kontynuujemy tą innowację we współpracy z 12 batalionem dowodzenia Ułanów Podolskich. Oficerowie 12bdw raz miesiącu szkolą naszych uczniów na ternie jednostki wojskowej. Podjęliśmy także współpracę z 14 brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej. W klasie III uczniowie uczestniczą w zajęciach survivalu. Zdobywają dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

Uczniowie klas „wojskowych” uczestniczą od wielu lat w Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry dla klas Mundurowych, zlotach klas mundurowych w Żaganiu, licznych konkursach sprawnościowych np. Sprawni jak żołnierze.

Nie samą techniką żyje uczeń
Jesteśmy szkołą techniczną, jednak promujemy także rozwijanie innych nietechnicznych zainteresowań. Prężnie działa Koło Wolontariatu Humanus, Szkolny Teatr VITA-MINA daje szansę na realizację pasji aktorskich. Śpiewający też znajdą u nas coś dla siebie. Uczniowie aktywni fizycznie sięgają po najwyższe laury - nasi siatkarze zdobyli w tym roku tytuł mistrza Szczecina.
Kompania reprezentacyjna uświetnia pokazami musztry paradnej uroczystości szkolne i prezentuje swoje umiejętności na zaproszenie różnych instytucji.

Warsztaty kreatywności prowadzone wspólnie z Fundacją FRIKS wzmacniają motywację, uczą radzenia sobie ze stresem, wzmacniają postawy przedsiębiorcze.

Ich efektem były m.in. takie innowacyjne projekty jak urządzenie poprawiające bezpieczeństwo na drogach czy interaktywne lustro.

Od pięciu lat, podczas Międzyszkolnych Debat Patriotycznych których jesteśmy inicjatorami, uczniowie doskonalą swoje umiejętności oratorskie, nabywają pewności siebie podczas wystąpień przed większym audytorium.
Internat i stołówka na miejscu

Zapraszamy także uczniów spoza Szczecina, ponieważ przy szkole od lat funkcjonuje internat szkolny ze stołówką serwującą całodzienne posiłki.

Jesteśmy szkołą otwartą, przyjazną uczniowi, dostosowującą swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy.

ZCEMiP to Szkoła dla Ciebie - wskocz do nas i zostań na dłużej! Zapraszamy.

Dane teleadresowe

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej
i Politechnicznej w Szczecinie

ul. Hoża 6, 71-699 Szczecin
[email protected]
www.zcemip.szczecin.pl
tel. +48 91 44 20 933
fax. +48 91 44 20 516

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wideo
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński