Regulamin 18.Plebiscytu Sportowiec Powiatu Stargardzkiego [edycja 2014]

GD

Postanowienia ogólne
1.Organizatorem Plebiscytu są Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000052204. NIP 897-10-10-229, REGON 930701694, Kapitał zakładowy: 42.977.500 PLN zwana dalej Organizatorem.
2.Czas trwania Plebiscytu ustala się na okres od 21 stycznia 2014 r. do 12 lutego 2014 r.
3.Plebiscyt będzie prowadzony na obszarze ukazywania się wydawanego przez Organizatora dziennika "Głos Szczeciński" (zwanego dalej "Dziennikiem") oraz na stronach serwisu internetowego www.gs24.pl
4.Nadzór merytoryczny nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi powołana przez Dziennik Kapituła Plebiscytu w składzie:
-Grzegorz Drążek - dziennikarz Głosu Szczecińskiego
-Magdalena Sosin - specjalista ds. marketingu

Zasady Plebiscytu. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie.
Plebiscyt ma charakter zamknięty. Listę nominowanych do tytułu tworzy Organizator przy pomocy samorządów i klubów sportowych.
1.Plebiscyt odbywa się w 2 kategoriach:
-Sportowiec Roku
-Wydarzenie Roku.

Głosowanie
1.Głosowanie w Plebiscycie odbywa się za pośrednictwem SMS-ów oraz oryginalnych kuponów.
2.Prawidłowo oddanym głosem w Plebiscycie jest głos oddany:
-SMS-em w terminie od 21 stycznia 2014 r. do dnia 9 lutego 2014 r., do godziny 24.00
-złożony na oryginalnym, wyciętym z gazety kuponie przesłanym lub dostarczonym do siedziby Organizatora Plebiscytu pod adresem: "Głos Szczeciński", ul. Wojska Polskiego 42, 73-110 Stargard Szczeciński w terminie do 10 lutego 2014 r., do godziny 12.00.
Kupony i SMS-y dostarczone po upływie ww. terminu nie będą brane pod uwagę.
3.Kupony do głosowania w Plebiscycie będą się ukazywać w wydaniach piątkowych Dziennika w okresie trwania głosowania.
4.W celu ułatwienia oddawania głosów poszczególnym kandydatom zostanie przypisany sposób głosowania - prefiks oraz numer porządkowy kandydata.
5.By oddać głos za pośrednictwem SMS-a należy przesłać na nr 71466 SMS o treści:

Sportowiec Roku - SMS o treści:GS.SR.xx

Wydarzenie Roku - SMS o treści:GS.WR.xx (gdzie xx to numer kandydata z listy).

6.SMS nie może zawierać polskich znaków. Koszt SMS-a 1,23 zł z VAT.
7.Jedna osoba może przesłać dowolną liczbę SMS-ów.
8.Wysłanie SMS-a zgodnego z podanym powyżej wzorem jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i wyrażeniem zgody na udział w głosowaniu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
9.W przypadku jakichkolwiek odstępstw od podanego w punkcie 5 wzoru SMS, nie zostanie on uwzględniony.
10.Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy treść SMS-a jest wadliwa z przyczyn nieleżących po stronie organizatora.
11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za SMS-y, które nie dotrą do organizatora z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wyłonienie zwycięzców Plebiscytu i nagrody
1.Zwycięzcami w głównej kategorii zostaną kandydaci plebiscytu, na których za pośrednictwem kuponów i SMS-ów i po dodaniu plebiscytowych punktów członków Kapituły zostanie oddanych najwięcej głosów.
Sportowcem Roku Powiatu Stargardzkiego zostanie zawodnik, który otrzyma najwięcej plebiscytowych punktów. Maksymalnie można zdobyć ich 100. Zwycięzca głosowania na kuponach i sms zdobywa 50 pkt., a osoby z miejsc od 2 do 25 odpowiednio o kolejne dwa punkty mniej, tak że zawodnik z 25 miejsca zdobędzie 2 pkt. Do tych punktów dodane zostaną punkty Kapituły. Pięć osób wskazanych przez Organizatora wybierze dziesięciu sportowców, którym przyzna od 10 do 1 pkt. Maksymalnie można otrzymać od Kapituły 50 pkt. W przypadku, gdy po podliczeniu wszystkich plebiscytowych punktów dwóch lub więcej zawodników będzie miało tę samą liczbę punktów, o miejscu w plebiscycie decydować będzie wynik głosowania na kuponach i sms.
To samo dotyczy kategorii sportowe Wydarzenie Roku, gdzie za głosowanie na kuponach i sms zdobywa się od 6 do 1 pkt, a każdy przedstawiciel Kapituły przyzna 1 pkt. wybranemu wydarzeniu.

2.W Plebiscycie nagrodzimy kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę głosów:

W kategorii Sportowiec Roku
1. miejsce - statuetka, pamiątkowy dyplom i upominek
2. miejsce - pamiątkowy dyplom
3. miejsce - pamiątkowy dyplom

Wyróżnienia i tytuł Sportowca Gminy otrzymają nominowani Sportowcy, którzy uzyskają największą liczbę głosów na obszarze danej gminy. Wyróżnieni otrzymają pamiątkowy dyplom.

W kategorii Wydarzenie Roku
1. miejsce - statuetka, pamiątkowy dyplom

3.Kapituła Plebiscytu może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.
4.Ogłoszenie wyników Plebiscytu odbędzie się nie później niż po 14 dniach od zakończenia głosowania podczas gali i na łamach Dziennika oraz portalu internetowego.

Ochrona danych osobowych
1.Dane osobowe uczestników Plebiscytu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Plebiscytu, to jest w celu identyfikacji uczestnika Plebiscytu, wydania nagród i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania osób nagrodzonych, nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Plebiscytu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2.Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczą je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3.Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych uczestników Plebiscytu innym podmiotom poza firmą M2A Sp. z o.o. (właściciela systemu Cumulus), który zapewnia zaplecze techniczne do głosowania za pomocą SMS. Numery telefonów osób biorących udział w głosowaniu SMS-owym będą przechowywane przez firmę M2A w celu obsługi ewentualnych reklamacji związanych z Plebiscytem.
4.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże nie podanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji osób nagrodzonych w Plebiscycie może prowadzić do odmowy przyznania prawa do nagrody lub odmowy jej wydania.

Postanowienia końcowe
1.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. Udział w Plebiscycie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
2.Uczestnik, wysyłający SMS w Plebiscycie, zamawia SMS-y promocyjne i reklamowe wysyłane przez Organizatora.
3.SMS-y promocyjne i reklamowe mogą być wysyłane:
a) wyłącznie do uczestników biorących udział w akcjach i konkursach SMS organizowanych przez Organizatora w ciągu 6 miesięcy poprzedzających wysyłkę
b) nie częściej niż raz dziennie do każdego z uczestników.
4.Uczestnik akcji i konkursów SMS organizowanych przez Organizatora może zrezygnować z otrzymywania SMS-ów promocyjnych i reklamowych, wysyłając na adres mailowy plebiscyt@gk24.pl wiadomość pod tytułem: "SMS-y PROMOCYJNE", w treści podając numer telefonu. Numer ten w ciągu 48 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysłane są wiadomości promocyjne i reklamowe. Numer infolinii +48 22 312 18 52.
5.Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do wyłonienia zdobywców nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
-problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej
-przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn niezależnych od Organizatora
-udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
7.Ewentualne reklamacje uczestników Plebiscytu będą przyjmowane najpóźniej 7 dni od dnia opublikowania wyników głosowania, wyłącznie w trybie korespondencji pisemnej, skierowanej na adres: "Media Regionalne" Spółka z o.o., Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin z dopiskiem "Sportowiec Stargardu".
8.O terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłoszone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Plebiscytu w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.
9.Spory odnoszące się i wynikające z Plebiscytu będą rozwiązywane przez Organizatora Plebiscytu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
10.Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Plebiscycie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności konkursowych oraz specyfikacji nagród.
11.Z udziału w Plebiscycie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.
12.Organizator ustanawia adres korespondencyjny związany z zapytaniami dotyczącymi Plebiscytu: "Media Regionalne" Sp. z o.o. Oddział w Koszalinie, ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin.

Koronawirus fake news. Oto największe absurdy.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3