MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Matura próbna z angielskiego 2024. Odpowiedzi i arkusz CKE. To warto powtórzyć przed maturą 9 maja

Barbara Wesoła
Barbara Wesoła
W grudniu uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych pisali próbne matury. Są już klucze odpowiedzi od CKE
W grudniu uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych pisali próbne matury. Są już klucze odpowiedzi od CKE Dariusz Bloch/Polska Press
Matura próbna 2024 z języka angielskiego, która odbyła się w grudniu 2023 roku, to doskonały materiał na powtórkę przed właściwym egzaminem maturalnym z języka angielskiego, która będzie 9 maja o godzinie 9:00. Przypomnij sobie, jak wyglądały próbne materiały. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do zadań, aby przygotować się do matury 9 maja. W tym materiale znajdziesz też najważniejsze informacje o maturach próbnych i zasady oceniania CKE.

Spis treści

Matura próbna z angielskiego 2024: arkusz CKE i odpowiedzi

W tym materiale 8 grudnia po godz. 9:00 opublikowaliśmy arkusz matury próbnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz odpowiedzi do zadań.

Odpowiedzi są zweryfikowane i zgodne z zasadami oceniania oraz kluczem odpowiedzi, które udostępniło CKE.

Próbna matura na poziomie podstawowym – najważniejsze informacje

Matura próbna dla zdających egzamin dojrzałości w maju 2024 odbyła się w grudniu z inicjatywy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Oto dokładny harmonogram:

 • 6 grudnia 2023 (środa), godz. 9:00 – język polski na poziomie podstawowym;
 • 7 grudnia 2023 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka na poziomie podstawowym;
 • 8 grudnia 2023 (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, tj. język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski.

Czy próbna matura była trudna?

Według uczniów egzamin z języka angielskiego jest jednym z łatwiejszych. O komentarz poprosiliśmy głównego metodyka Tutlo, lektorkę i wieloletnią egzaminatorkę OKE Panią Elżbietę Deję.

– Arkusz maturalny z języka angielskiego, z którym zmierzyli się maturzyści, w mojej opinii był trudniejszy niż majowy. O ile zadania na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych zapewne nie przysporzyły uczniom problemów, o tyle sformułowanie wypowiedzi pisemnej i wykonanie zadań na znajomość środków językowych dla niejednego z nich mogły stanowić spore wyzwanie. Według mnie średni wynik z dzisiejszej matury próbnej będzie o kilka procent niższy niż uzyskany przez maturzystów w maju 2023 r. – zauważa ekspertka.

W części sprawdzającej znajomość środków językowych, jak podkreśla Elżbieta Deja, należało zwrócić szczególną uwagę na kilka zadań.

– (...) jeśli uczniowie nie poświęcili im wystarczająco dużo czasu – zapewne wypadną najgorzej. Na przykład zadanie nr 8 zdaje się być stosunkowo łatwe, ale wielu uczniów prawdopodobnie nie wykona go dobrze, ponieważ zgubi ich pośpiech i nie doczytają jego treści do końca. A tu bardzo ważna jest precyzyjna odpowiedź – wyjaśnia.

Kłopotliwe mogły okazać się zadania, w których istotne jest cierpliwe i uważne przeczytanie tekstu do końca.

– Z kolei, o ile w zadaniu nr 9 (wielokrotny wybór) maturzyści mogą „strzelić”, to zadanie nr 10 może już nastręczyć trudności. Dla wielu z nich problematyczne będzie bowiem napisanie wyrazów w pełni poprawnych pod względem gramatycznym i ortograficznym, ponieważ uczniowie mają tendencję do „gubienia liter”, nawet jeśli nie mają dysfunkcji. Nie lada wyzwaniem będzie natomiast zadanie nr 11 na gramatykalizację – za nie uczniowie zazwyczaj otrzymują najmniejszą liczbę punktów. Trudność w tym przypadku polega na dobraniu właściwej struktury gramatycznej i w 100% poprawnego zapisu – tłumaczy Elżbieta Deja.

Co jeszcze mogło stanowić wyzwanie? Ekspertka dodaje, że „problematyczne może również być właściwe nawiązanie do słów podanych w wypowiedzi pisemnej (zadanie nr 12) z uwagi na dość trudne słownictwo użyte w formatce (currently, participate) – słabsi uczniowie mogą go nie zrozumieć. Zakładam, że podobnie jak na maturze z maja 2023 r. to zadanie sprawi maturzystom najwięcej trudności. Dodatkowym wyzwaniem może być także sama treść polecenia – sytuacja dość nowa dla uczniów, ponieważ musieli wyobrazić sobie okoliczności, w których przyuczają się do zawodu”.

Trwa głosowanie...

Jak poszła Ci matura z języka angielskiego z CKE?

– Patrząc na arkusz matury próbnej, zakładam, że matura właściwa będzie trudniejsza niż tegoroczna. Spodziewam się bardziej problematycznych zadań na znajomość struktur językowych i już nie tak szablonowych poleceń w zadaniu nr 12, jak miało to miejsce do tej pory. Z pewnością w zadaniach na gramatykalizację pojawią się trudniejsze zwroty, struktury do użycia – nie będzie to już tylko poprawne użycie czasu, ale także właściwe zrozumienie zdania zawierającego idiom czy czasownik frazalny np. typu „run out” – zauważa.

Matura próbna z języka angielskiego. Czy jest obowiązkowa?

To szkoły decydują o tym, czy organizują próbne matury. Nie są obowiązkowe, ale zdecydowana większość szkół obierze udział w testach diagnostycznych.

Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne. Jeżeli szkoła podejmie decyzję o przeprowadzeniu testu, proponujemy, aby został on przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów, zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi) – czytamy w informacji opublikowanej przez CKE.

Niektórzy dodatkowo przeprowadzają próbne matury z różnymi wydawnictwami.

Jak się przygotować do matury z angielskiego? To warto powtórzyć

Na egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym należy opanować umiejętności wymienione w wymaganiach egzaminacyjnych odpowiadające poziomowi B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi). Arkusz maturalny z języka obcego na poziomie podstawowym zawiera zadanie sprawdzające wiedzę i umiejętności ujęte w wymaganiach egzaminacyjnych.

Ogólne wymagania dotyczą:

 • znajomości środków językowych,
 • rozumienia wypowiedzi,
 • tworzenia wypowiedzi,
 • reagowania na wypowiedzi,
 • przetwarzania wypowiedzi.

Szczegółowe wymagania dla poziomu podstawowego i rozszerzonego oraz maturzystów kończących klasy dwujęzyczne są opublikowane w materiałach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

– Aby odpowiednio przygotować się do przyszłorocznej matury, uczniowie powinni przede wszystkim skupić się na powtarzaniu struktur leksykalno-gramatycznych, idiomów i czasowników frazalnych. Ponadto powinni jak najwięcej pisać. Zwróćmy uwagę, że znajomość poprawnego zapisu słów i struktur językowych umożliwia zdobycie łącznie aż 11 punktów (zadania nr 10, 11 i 12). Warto pamiętać, że każdy uczeń ma inne obszary do poprawy. Wynik z próbnej matury powinien być wytyczną, pokazującą, na których z nich należy się skupić. Podczas powtarzania ważny jest dobór odpowiednich materiałów - bazę powinny stanowić arkusze maturalne (te z matur próbnych i właściwych) oraz Informatory. Pamiętajmy, by wykorzystywać materiały, które biorą pod uwagę wymogi egzaminacyjne i strukturę arkusza maturalnego. Nie zapominajmy też o tym, by język angielski towarzyszył nam tak często, jak to możliwe – czytajmy po angielsku, słuchajmy podcastów, oglądajmy filmy w wersji anglojęzycznej – radzi Elżbieta Deja, Tutlo.

Czy trzeba się uczyć do próbnej matury w grudniu?

Matura próbna jest formą testu diagnostycznego, które mają przybliżyć młodzieży egzamin i dotyczące go zasady, a także ocenić, na jakim etapie są już teraz z danego przedmiotu, które zagadnienia muszą dopracować, lepiej zrozumieć itd.

Co ważne, a przypomina o tym CKE, zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań egzaminacyjnych, dlatego niektórych zadań uczniowie mogą nie być w stanie rozwiązać poprawnie, ponieważ dany zakres materiału nie był jeszcze przerabiany w szkole.

Czy wyniki z matury próbnej są oceniane?

Matury próbne, według stanowiska CKE, nie powinny być oceniane. Nie ma jednak przepisu, który by to regulował. Decyzja pozostaje więc w rękach nauczycieli.

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia) – czytamy w informacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 października 2023 r.

Ponadto szef CKE zauważa, że „niezbędne jest przekazanie każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy”. Wyniki matury próbnej – jak podkreśla CKE – mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi.

Ile trwa matura próbna z języka angielskiego 2023/2024 i co można wnieść na egzamin?

Matura próbna z języka obcego na poziomie podstawowym będzie trwała 120 minut. Na egzamin z języka angielskiego nie można wnieść dodatkowych pomocy. Pamiętajmy jednak o dowodzie osobistym i długopisie z czarnym tuszem.

Jak będzie wyglądał arkusz próbnej matury 2023/2024 z języka angielskiego?

Arkusz składa się z części zadaniowej oraz karty odpowiedzi. Na początku znajduje sie dokładna instrukcja, a następnie zadania. Arkusz maturalny jest podzielony na sekcje dotyczące:

 • Rozumienia ze słuchu,
 • Rozumienia tekstów pisanych,
 • Znajomości środków językowych,
 • Wypowiedzi pisemnej.

Zobacz, jak wyglądały arkusze matur próbnych w ubiegłym roku:

 • Testy diagnostyczne z języka angielskiego w formule 2023 (wrzesień 2022) - arkusz;
 • Matura próbna z języka angielskiego w formule 2023 (grudzień 2022) - arkusz i odpowiedzi.

Oto jak wyglądał arkusz w maju. Poniżej zobaczysz arkusz i także odpowiedzi do zadań:

Matura z angielskiego. Arkusz i odpowiedzi znajdziesz tutaj. Sprawdź, kiedy je opublikujemy.

Matura 2023: Język angielski poziom podstawowy zakończony. T...

Kto będzie zdawał maturę w 2024 roku?

Do matury w Formule 2023 w maju 2024 będą przystępować uczniowie klasy IV liceum ogólnokształcącego, klasy V technikum oraz klasy II branżowej szkoły II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

FAQ – próbna matura z CKE 2023/2024

Najważniejsze informacje na temat próbnej matury organizowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Sprawdź, kiedy są egzaminy, ile trwają i czy próbna matura jest obowiązkowa.

Kiedy jest próbna matura z CKE?

Próbna matura odbędzie się w następujących dniach:

 • 6 grudnia 2023 (środa), godz. 9:00 – język polski na poziomie podstawowym;
 • 7 grudnia 2023 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka na poziomie podstawowym;
 • 8 grudnia 2023 (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym, a więc język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski.

Ile trwa próbna matura?

Matura próbna w roku szkolnym 2023/2024 trwa w zależności od przedmiotu:

 • 240 minut – w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym;
 • 180 minut – jeżeli chodzi o egzamin z matematyki na poziomie podstawowym;
 • 120 minut – w przypadku egzaminu z języka angielskiego (lub innego języka obcego nowożytnego) na poziomie podstawowym.

Kiedy pojawią się arkusze CKE testów diagnostycznych?

Arkusze CKE matury próbnej pojawią się w momencie, gdy uczniowie zaczną pisać egzamin. CKE podjęło taką decyzję, by umożliwić wszystkim maturzystom (także tym, którzy z różnych powodów nie przystępują do testów diagnostycznych w szkole) sprawdzenie się na egzaminie.

Arkusze egzaminacyjne będą więc dostępne w zależności od egzaminu:

 • w środę (6 grudnia ok. godz. 9.00) – arkusz z języka polskiego;
 • we czwartek (7 grudnia ok. godz. 9.00) – arkusz z matematyki;
 • w piątek (8 grudnia ok. godz. 9.00) – arkusz z języka angielskiego.

Czy można wystawiać oceny z egzaminu próbnego?

Jak przekazało CKE w komunikacie: Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen wyrażonych liczbą lub literą (w ramach oceniania bieżącego) na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia.

Kto sprawdza matury próbne?

Arkusze egzaminacyjne z próbnej matury sprawdzają nauczyciele ze szkoły, w której odbywa się egzamin. Prace są sprawdzane według klucza opracowanego przez CKE. Na maturze właściwej arkusze oceniać będą nauczyciele z uprawnieniami egzaminatora, a dane uczniów będą zakodowane.

Kiedy pojawią się zasady oceniania zadań na maturze próbnej?

Jak przekazano zasady oceniania rozwiązań zadań w pierwszej wersji zostaną opublikowane na stronach CKE i poszczególnych OKE odpowiednio:

 • 11 grudnia 2023 ok. godz. 12.00 – w przypadku matury próbnej z języka polskiego;
 • 12 grudnia 2023 ok. godz. 12.00 – w przypadku matury próbnej z matematyki;
 • 13 grudnia 2023 ok. godz. 12.00  – w przypadku matury próbnej z języka obcego.

Czy próbna matura jest obowiązkowa?

Do próbnej matury przystępują chętne szkoły. Testowy egzamin, na podstawie materiałów CKE (arkusze egzaminacyjne) organizuje dyrekcja placówki. Uczestnictwo w próbnej maturze nie jest obowiązkowe, ale pozwala sprawdzić poziom wiedzy przed właściwym egzaminem dojrzałości.

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Matura próbna z angielskiego 2024. Odpowiedzi i arkusz CKE. To warto powtórzyć przed maturą 9 maja - Strefa Edukacji

Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński