W ramach programu Rodzina 500 plus przysługuje świadczenie wychowawcze w kwocie 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez kryterium dochodowego. Co może się zmienić? Rząd bierze pod uwagę zmianę kryterium dochodowego.

Ważne jest to, aby z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia dwuosobowa rodzina nie straciła prawa do 500 plus - powiedziała w środę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jak dodała, resort bierze pod uwagę zmianę kryterium dochodowego w programie.

W jej ocenie "szczególnie ważne jest to, aby z powodu wzrostu minimalnego wynagrodzenia, które w przyszłym roku wzrośnie (z 2100 do 2250 zł - red.), dwuosobowa rodzina nie straciła prawa do świadczenia wychowawczego".

500 plus tylko dla pracujących rodziców? Jest taki pomysł

500 plus. Co zmienił program?

W Polsce w 2017 r. wzrosła liczba urodzeń, co PiS ogłosił jako sukces programu 500 plus. Tymczasem w następnym roku liczba ta spadła. Zapytaliśmy ekspertów, jakie efekty niesie flagowy program PiS. Według nich program działa, tylko przynosi zupełnie inne efekty niż zamierzone.

Jak podaje GUS, w pierwszym półroczu br. na świat przyszło 194 tys dzieci. Jeżeli zestawimy to z analogicznym okresem 2017 roku, to okazuje się, że urodziło się blisko 6 tys. dzieci mniej. Tymczasem w 2017 r. urodziło się 403 tys. dzieci, czyli 21 tys. więcej niż w 2016 r. Eksperci uważają, że program 500 plus nie ma trwałego wpływu na wzrost czy spadek liczby urodzeń. Ich zdaniem, Polacy nie dali się „przekupić”, a ubiegłoroczny wzrost liczby nowo narodzonych dzieci okazał się nietrwały. W części przypadków, dodatkowy zastrzyk gotówki jedynie przyśpieszył decyzję o posiadaniu potomka.Program 500 plus. Jakich zmian chcieliby Polacy?

Przyznanie “500 plus” wszystkim samotnym rodzicom, wprowadzenie zasady, że “500 plus” jest przyznawane na każde dziecko pod warunkiem, że minimum jeden rodzic pracuje oraz odebranie “500 plus” najbogatszym. To zmiany, które są najbardziej oczekiwane przez Polaków. Dodatkowo, większość badanych jest za ograniczeniem lub odebraniem zasiłków i świadczeń dla osób, które uchylają się od pracy.

500+. Większość Polaków za zmianami w programie. Czy odebrać 500+ osobom, które nie chcą pracować albo nie szczepią dzieci?

Większość ankietowanych w badaniu dla ciekaweliczby.pl popiera pomysł przyznania “500 plus” wszystkim samotnym rodzicom (73 proc.), wprowadzenie zasady, że “500 plus” jest przyznawane na każde dziecko pod warunkiem, że minimum jeden rodzic pracuje (70 proc.) oraz odebranie “500 plus” osobom najbogatszym (66 proc.). Popularnością cieszy się też pomysł przyznania “500 plus” na każde dziecko pod warunkiem, że dzieci podlegają obowiązkowym szczepieniom (52 proc.) oraz propozycja zastąpienia “500 plus” bonami na gwarantowane posiłki w szkołach i materiały edukacyjne dla dzieci (51 proc.). Najmniejszy entuzjazm wzbudza pomysł ewentualnego odebrania “500 plus” w sytuacji, gdy oboje rodziców nie pracuje (48 proc.).