MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin rankingu „Piłkarskie Orły” 2024

red

§ 1 Cel Rankingu

1. Celem Rankingu jest wyłonienie oraz nagrodzenie najlepszych strzelców piłkarskich w kategorii męskiej i kobiecej, biorąc pod uwagę sumę goli zdobytych przez zawodników/zawodniczki klubów piłkarskich biorących udział w krajowych, zawodowych rozgrywkach ligowych na poziomie: Ekstraklasy/Ekstraligi, I Ligi, II Ligi, III Ligi, IV Ligi oraz w Pucharze Polski, a także bramek zdobytych w Europejskich pucharach.
2. Ranking prowadzony jest cyklicznie i wyłania zwycięzców w danej kategorii w każdym roku kalendarzowym niezależnie od sezonu rozgrywkowego, z zastrzeżeniem § 3 pkt 7 Regulaminu.

§ 2 Definicje

1. W niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) poniższe wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:
1) Ranking – ranking „Piłkarskie Orły”, tworzony przez Organizatora przy wsparciu Partnera Merytorycznego.
2) Dane – statystyki strzelonych bramek w rozgrywkach, o których mowa w § 1, dostarczane w szczególności przez Partnera Merytorycznego;
3) Współczynnik – odpowiedni mnożnik każdej zdobytej bramki, określający jej wartość/wagę, w zależności od poziomu/rodzaju rozgrywek w jakiej została zdobyta, przy pomocy którego przelicza się zdobyte gole na punkty rankingowe, który wynosi:
a) dla ekstraklasy/ekstraligi – 2;
b) dla I ligi - 1,75;
c) dla II ligi – 1,5;
d) dla III ligi – 1;
e) dla IV ligi – 0,625;
f) dla Pucharu Polski – 2
g) dla Europejskich Pucharów – 2,5
4) Organizator - Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000 PLN,
NIP 5220103609, REGON 012047699;
5) Partner Merytoryczny - Polski Związek Piłki Nożnej - Polski Związek Sportowy, z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr. 7, 02-366 Warszawa, wpisany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000091546,
NIP 5261727123, REGON 000866550.

§ 3 Zasady prowadzenia Rankingu

1. Ranking prowadzony jest przez Organizatora w oparciu o Dane, które w zakresie rozgrywek krajowych dostarcza Partner Merytoryczny.
2. Ranking prowadzony jest osobno dla rozgrywek męskich i kobiecych.
3. Do rankingu wliczane są bramki zdobyte:
1) w kategorii rozgrywek męskich:
• przez zawodników klubów piłkarskich biorących udział w krajowych, zawodowych rozgrywkach ligowych na poziomie: Ekstraklasy, I, II I III, IV ligi oraz w Pucharze Polski a także bramek zdobytych w Europejskich pucharach (Liga Konferencji Europy, Liga Europejska, Liga Mistrzów) począwszy od etapu eliminacji.
2) w kategorii rozgrywek kobiecych:
• przez zawodniczki klubów piłkarskich biorących udział w krajowych, zawodowych rozgrywkach ligowych na poziomie: Ekstraligi, I, II I III, IV ligi oraz w Pucharze Polski a także bramek zdobytych w Europejskich pucharach (Ligi Mistrzyń) począwszy od etapu eliminacji.
4. Zdobyte bramki przeliczane są na punkty przy wykorzystaniu odpowiedniego Współczynnika.
5. W rankingu nie są uwzględniane bramki strzelone w seriach rzutów karnych w meczach rozgrywanych systemem pucharowym.
6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów wyższe miejsce zajmuje zawodnik/zawodniczka z wyższą liczbą strzelonych bramek.
7. W przypadku takiego samego wyniku punktowego (remis) i takiej samej liczby strzelonych bramek miejsce wyższe zajmuje osoba, która strzeliła więcej bramek w preferowanych rozgrywkach. Kolejność preferencji rozgrywek od najbardziej preferowanych): IV Liga, III Liga, II Liga, I Liga, Ekstraklasa/Ekstraliga, Puchar Polski, Superpuchar Polski, Liga Konferencji Europy, Liga Mistrzów/Liga Mistrzyń.
8. Pod uwagę brane są strzelone gole w meczach rozegranych do dnia poprzedzającego dzień odbycia się Gali finałowej. O terminie odbycia Gali finałowej Organizator poinformuje nie później niż 7 dni przed terminem jej odbycia. Gala finałowa odbędzie się nie wcześniej niż 10 grudnia 2024 i nie później niż dnia 31 grudnia 2024 roku.
9. W przypadku nieodbycia zaplanowanego meczu bez względu na przyczynę i przełożenia meczu na termin po zaplanowanej gali finałowej, wyniki z tych meczy, uwzględniając zapis pkt 7, nie zostaną uwzględnione w rankingu.
10. Ranking prowadzony jest w oparciu o Dane gromadzone w podziale na poszczególne województwa (w odniesieniu do rozgrywek męskich) i dla całego kraju (zarówno w odniesieniu do rozgrywek męskich jak i kobiecych).
11. Dane gromadzone na potrzeby prowadzenia Rankingu dla poszczególnych województw obejmują informacje o zdobytych bramkach przez zawodników grających w klubach (niezależnie od poziomu rozgrywkowego), które mają siedzibę w danym województwie.
12. Wyniki rankingu publikowane są na bieżąco na stronie internetowej https://gol24.pl/ oraz https://sportowy24.pl/

§ 4 Zwycięzcy, Tytuły i nagrody

1. Ranking wyłania zwycięzców w następujących kategoriach:
1) w ramach rozgrywek męskich:
a) najlepszego strzelca miesiąca w danym województwie;
b) najlepszego strzelca miesiąca na poziomie krajowym;
c) najlepszego strzelca roku (całego sezonu rozgrywkowego) na poziomie krajowym.
2) w ramach rozgrywek kobiecych:
a) najlepszej strzelczyni miesiąca na poziomie krajowym;
b) najlepszej strzelczyni roku (całego sezonu rozgrywkowego) na poziomie krajowym.
2. Zwycięzca/zwyciężczyni w każdej z kategorii otrzymują tytuł „Piłkarskiego Orła” danej kategorii.
3. Zwycięzca/zwyciężczyni w kategorii najlepszego strzelca/strzelczyni miesiąca otrzymują pamiątkowy medal.
4. Zwycięzca/zwyciężczyni w kategorii strzelca/strzelczyni roku otrzymają statuetkę.
5. Wyniki rankingu publikowane są na bieżąco na stronie https://gol24.pl/ i https://sportowy24.pl/
6. W bieżącej oraz w kolejnych edycjach Rankingu nagroda „Piłkarskiego Orła” roku w kategorii męskiej i kobiecej oraz nagroda „Piłkarskiego Orła” dla najlepszego strzelca roku w danym województwie, zostaną ogłoszone i wręczone w grudniu na uroczystej gali.

§ 5 Postanowienia reklamacyjne

1. Prawo do wniesienia reklamacji związanej z niniejszym rankingiem przysługuje każdemu uczestnikowi rankingu.
2. Reklamacje związane z Rankingiem mogą być kierowane do Organizatora na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres DPS, Polska Press Grupa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem „Piłkarskie Orły 2024”
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę klubu, dokładny adres klubu, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis uczestnika rankingu lub osoby umocowanej do działania w jego imieniu.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.
7. Partner Merytoryczny, nie ponosi w związku z Rankingiem odpowiedzialności w stosunku do zawodników/zawodniczek biorących udział w Rankingu, za działania Polska Press.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady rankingu.
2. Organizator ma prawo do zmiany terminów określonych w niniejszym regulaminie w przypadku, gdy ich zachowanie nie będzie możliwie z przyczyn niezależnych od Organizatora przez co należy rozumieć zarządzenia odpowiednich władz, akty prawa, siłę wyższą (m.in. pandemia, epidemia, warunki atmosferyczne)
3. Regulamin rankingu udostępniony jest w czasie trwania rankingu w serwisie internetowym pod adresem URL: https://gol24.pl/pilkarskie-orly
4. Ewentualne pytania w sprawie rankingu można kierować na adres mail: [email protected]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Regulamin rankingu „Piłkarskie Orły” 2024 - Gol24

Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński