MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Matura 2024: Język angielski. Odpowiedzi i arkusz CKE z poziomu podstawowego. Zobacz proponowane rozwiązania

Katarzyna Mazur
Katarzyna Mazur
Zobacz odpowiedzi do matury podstawowej z języka angielskiego. Egzamin zakończył się 9 maja 2024 roku o godzinie 11:00. Znamy już temat wypowiedzi pisemnej, teraz przyszedł czas na resztę zadań. W tym artykule znajdziesz arkusz CKE oraz przykładowe rozwiązania zadań przygotowane przez eksperta.

Spis treści

Matura 2024, język angielski podstawowy. Mamy odpowiedzi i arkusz CKE

Znamy już tematy wypowiedzi pisemnych z dzisiejszej matury podstawowej. Resztę zadań poznasz, przeglądając strony opublikowanego przez CKE arkusza. Jeśli chcesz poznać odpowiedzi z angielskiego, śledź nasz artykuł na bieżąco!

W tym materiale 9.05.2024 roku po godz. 14.00 zamieściliśmy arkusz maturalny z angielskiego. Wszystkie odpowiedzi do zadań znajdują się w galerii poniżej. Sprawdź, jak Ci poszło!

(Odpowiedzi znajdują się pod arkuszem)

Odpowiedzi przygotowała dla nas Elżbieta Deja – Główny Metodyk Tutlo Teens & Adults w Tutlo, szkole języka angielskiego online, lektorka języka angielskiego z ponad 20-letnim doświadczeniem zdobytym zarówno w szkołach publicznych, jak i prywatnych, egzaminatorka OKE, wykładowczyni akademicka, tłumaczka, badaczka i autorka licznych artykułów naukowych.

Matura pisemna z angielskiego 2024 za nami. Uczniowie dzielą się swoimi opiniami o egzaminie. A Tobie jak poszło? Daj nam znać w ankiecie!

Trwa głosowanie...

Matura z angielskiego - jak ci poszło?

Jak wyglądał arkusz maturalny z angielskiego w 2024 roku?

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym odpowiada poziomowi B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi). Za prawidłowe odpowiedzi na pytania można łącznie otrzymać 50 punktów. Zadania maturalne dotyczą:

 1. rozumienia ze słuchu – 30 proc.
 2. rozumienia tekstów pisanych – 30 proc.
 3. znajomości środków językowych – 20 proc.
 4. napisania dłuższej wypowiedzi pisemnej – 20 proc.

Kiedy pojawią się arkusz CKE i odpowiedzi?

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zgodnie z następującym harmonogramem:

 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9.00 – tego samego dnia około godz. 14:00
 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14.00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Pytania i odpowiedzi podamy tutaj, krótko po opublikowaniu arkuszy. Natomiast na ostateczne wyniki matur trzeba poczekać do 9 lipca 2024 roku.

Jak zdać maturę z angielskiego?

Elżbieta Deja, Główny Metodyk Tutlo Teens & Adults w Tutlo, szkole języka angielskiego online, podpowiada maturzystom, jak dobrze zdać ten egzamin.

– Kluczowym elementem, umożliwiającym uzyskanie dobrego wyniku na maturze z języka angielskiego jest znajomość struktury egzaminu. Kopalnią wiedzy odnośnie wymagań egzaminacyjnych, typów zadań oraz sposobów ich oceniania są materiały umieszczane na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, takie jak: Informatory , Aneksy oraz arkusze maturalne zarówno te z matury właściwej, jak i próbnej. Warto się z nimi bardzo dobrze zapoznać – mówi Elżbieta Deja.

Ekspertka udziela także konkretnych wskazówek:

 • Bardzo starannie przeczytaj polecenie do każdego zadania. Podkreślaj słowa kluczowe w poleceniach - należy o nich pamiętać podczas wykonywania zadania.
 • Podczas wykonywania zadań z luką: przed uzupełnieniem luki przeczytaj cały tekst, w ten sposób poznasz kontekst wypowiedzi, wypełniając luki zwróć uwagę na ich otoczenie - wyrazy sprzed luką i po luce - pomogą one stwierdzić jakiej informacji brakuje w luce oraz określić jaka część mowy/ struktura gramatyczna powinna być użyta, po uzupełnieniu każdej luki przeczytaj tekst jeszcze raz, sprawdź czy wpisana liczba wyrazów zgadza się z podaną w poleceniu.
 • Podczas pisania wypowiedzi pisemnej dokładnie zapoznaj się z poleceniem. Po jej napisaniu upewnij się, że: zrealizowałeś wszystkie cztery „kropki” oraz w pełni przekazałeś wszystkie informacje zawarte w każdej z nich (każda zawiera co najmniej trzy elementy rozwijające), zwróć uwagę na staranność charakteru pisma, tak by nieczytelna wypowiedź nie zaburzyła komunikacji.

Kiedy matura poprawkowa z angielskiego? Harmonogram matur 2024

Następny w kolejce jest ustny egzamin maturalny z języka angielskiego.
Wszystkie egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.

Z kolei matura rozszerzona z angielskiego odbędzie się 13 maja. Termin poprawy egzaminu maturalnego wyznaczono na 20 sierpnia 2024 roku.

Najbliższe egzaminy:
9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Pozostałe terminy sprawdzisz w naszym pełnym harmonogramie matur 2024

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie.
Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Matura 2024: Język angielski. Odpowiedzi i arkusz CKE z poziomu podstawowego. Zobacz proponowane rozwiązania - Strefa Edukacji

Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński