MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Matura 2023: Język polski – poziom podstawowy. Oto arkusz CKE, odpowiedzi i tematy wypracowań. Wyniki matur już dziś

Magdalena Konczal
Egzamin maturalny z języka polskiego 2023 za nami. Opublikowaliśmy arkusz CKE oraz odpowiedzi do zadań.
Egzamin maturalny z języka polskiego 2023 za nami. Opublikowaliśmy arkusz CKE oraz odpowiedzi do zadań. Red Polska Press
Matura 2023 z języka polskiego w nowej formule odbyła się 4 maja. Maturzyści na rozwiązanie zadań mieli 240 minut. Co było na maturze i jak uczniowie poradzili sobie z językiem polskim? Arkusz CKE i proponowane odpowiedzi do matury sprawdzicie w tym materiale. 7 lipca 2023 roku ogłoszone zostaną wyniki egzaminu ósmoklasisty.

Spis treści

Matura 2023 z języka polskiego, poziom podstawowy. ARKUSZ + ODPOWIEDZI

W tym materiale 4.05.2023 roku, po godz. 14.00 opublikowaliśmy arkusz egzaminacyjny CKE oraz proponowane odpowiedzi do zadań dla matury w formule 2023.

Szukasz arkusza CKE do matury w formule 2015? Zobacz arkusz i odpowiedzi dla maturzystów po gimnazjum.

7 lipca uczniowie na indywidualnych kontach uczniów mogli sprawdzić wyniki matur, a później także średnie wyniki matur 2023.

Matura z polskiego 2023 za nami

4 maja o godz. 9.00 uczniowie rozpoczęli maturę z języka polskiego, a zakończyli ją o godz. 13.00 (formuła 2023) i o godz. 11.50 (formuła 2015). Pojawiły się informacje o przeciekach maturalnych.

Na egzaminie z polskiego były poniższe tematy wypracowań:

Formuła 2015:

 • Jak niespodziewane okoliczności wpływają na człowieka? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Pana Tadeusza”, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów;
 • Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.

Formuła 2023:

 • Człowiek – istota pełna sprzeczności.
 • Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?

Tuż po egzaminie pojawiły się opinie maturzystów na temat tegorocznego egzaminu z języka polskiego. Wiele osób podkreślało, że matura nie była trudna.

Trwa głosowanie...

Jak Ci poszła matura z języka polskiego?

Matura 2023. Język polski poziom podstawowy 4 maja. Tak wyglądał egzamin

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym liczy od ok. 12 do 23 zadań. Uczeń za poprawne rozwiązanie całego arkusza może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Arkusz CKE podzielony jest na trzy części:

Jakie zadania pojawiły się w arkuszu maturalnym z języka polskiego?

 • Zadania prawda/fałsz (np. określanie na podstawie zamieszczonego tekstu, czy zdanie jest prawdziwe);
 • Zadania otwarte krótszej odpowiedzi (np. rozpoczynające się od słów: rozstrzygnij…, wyjaśnij…, czy zgadzasz się z tą opinią? Uzasadnij… itd.);
 • Napisanie notatki syntetyzującej;
 • Zadania na dobieranie (np. dopasowanie motywu biblijnego/mitologicznego do odpowiedniego cytatu itd.);
 • Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (np. wypisanie z utworu środków językowych i wskazanie ich funkcji);
 • Zadanie otwarte dłuższej odpowiedzi, czyli napisanie wypracowania na jeden z dwóch tematów (wypowiedź powinna liczyć minimum 300 wyrazów).

Matura z języka polskiego. Ile trwał egzamin na poziomie podstawowym? Co można było wnieść na maturę?

Maturzyści na napisanie egzaminu z języka polskiego mieli 240 minut. Egzamin trwał od godz. 9.00 do 13.00. Łącznie, według danych CKE, około 272 400 osób w roku szkolnym 2022/2023, przystąpi do egzaminu maturalnego (w tym ok. 158 400 osób zdających egzamin w formule 2023).

Na egzaminie z języka polskiego (poziom podstawowy) trzeba było mieć ze sobą długopis lub pióro z czarnym tuszem/atramentem, a także dowód osobisty. Nie było możliwe korzystanie z żadnych pomocy. Osoby, które zdawały egzamin w formule 2023, nie mogły korzystać ze słowników (ortograficznego i poprawnej polszczyzny), co jest zmianą w stosunku do roku ubiegłego.

Matura z polskiego 2023. Jak wygląda arkusz CKE?

Wiele osób zastanawia się, czy nowa matura z polskiego jest trudna, a także snuje rozważania, co może nas zaskoczyć w arkuszu. Zawsze powtarzamy, że przed egzaminem warto przejrzeć arkusze pokazowe i arkusze z matur próbnych. Jakie zadania mogą pojawić się na egzaminie? To warto powtórzyć:

 • Lektury obowiązkowe na maturę (cała druga część, czyli test historycznoliteracki dotyczy tekstów literackich, warto więc dokładnie powtórzyć treść, problematykę i bohaterów);
 • Pisanie notatki syntetyzującej (to zadanie na pewno pojawi się na maturze, warto więc dobrze się do niego przygotować);
 • Środki językowe oraz ich funkcje;
 • Motywy i toposy literackie (szczególnie te uniwersalne, a więc biblijne i mitologiczne);
 • Czym jest kontekst i jak umiejętnie wprowadzać go w wypracowaniu;
 • Pisanie dłuższej wypowiedzi maturalnej.

Więcej na temat matury z polskiego na poziomie podstawowym pisaliśmy w tekście o wymaganiach egzaminacyjnych i zadaniach.

Matura 2023: język polski poziom podstawowy. Zobacz arkusze CKE i odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne wykorzystane na tegorocznym egzaminie maturalnym będą publikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zgodnie z następującym harmonogramem:

 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 9:00 – tego samego dnia około godz. 14:00,
 • w przypadku egzaminów, które rozpoczynają się o godz. 14:00 – tego samego dnia około godz. 19:00.

Prawidłowe rozwiązania podamy tutaj, krótko po opublikowaniu arkuszy. Ostateczne wyniki matur ogłoszone są 7 lipca 2023.

Harmonogram matur 2023

Matury 2023 odbyły się zgodnie z następującym harmonogramem:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Matury w terminie dodatkowym odbyły się w czerwcu. Matura poprawkowa z języka polskiego (a także z innych pisemnych przedmiotów obowiązkowych) została zaplanowana na 22 sierpnia 2023. Z kolei matura 2024 z polskiego odbędzie się 7 maja 2024 roku.

Matura próbna z języka polskiego z Operonem została zaplanowana na 21 listopada.

FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

od 16 lat
Wideo

Dziś 81. rocznica Ludobójstwa na Wołyniu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Matura 2023: Język polski – poziom podstawowy. Oto arkusz CKE, odpowiedzi i tematy wypracowań. Wyniki matur już dziś - Strefa Edukacji

Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński