Matura 2017 [WOS - rozszerzenie] Odpowiedzi i arkusz w serwisie EDUKACJA

Miłosz Skiba
Miłosz Skiba
Matura 2017 z wiedzy o społeczeństwie [WOS] na poziomie rozszerzonym. Odpowiedzi, rozwiązania, testy, arkusze CKE w serwisie EDUKACJA
Matura 2017 z wiedzy o społeczeństwie [WOS] na poziomie rozszerzonym. Odpowiedzi, rozwiązania, testy, arkusze CKE w serwisie EDUKACJA
Udostępnij:
Środa, 10 maja to na maturze 2017 dzień egzaminu z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Wszyscy, którzy podchodzą do egzaminu z WOS-u tuż po MATURZE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE SZUKAJĄ ODPOWIEDZI I ARKUSZA CKE [ROZSZERZENIE], by sprawdzić, jak poszła im MATURA 2017 Z WOS-u. To właśnie dla nich specjaliści współpracujący z komisją egzaminacyjną przygotują dla nas rozwiązania testu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, a ODPOWIEDZI MATURY Z WOS-u 2017 opublikujemy tuż po zakończeniu egzaminu. Odpowiedzi i ARKUSZ CKE matury 2017 z wiedzy o społeczeństwie [WOS] na poziomie rozszerzonym opublikujemy w serwisie EDUKACJA tuż po zakończeniu egzaminu maturalnego. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia i zapraszamy do przeglądania maturalnych odpowiedzi i arkuszy na naszej stronie.

ZOBACZ: Matura 2018 - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE [ROZSZERZENIE]. Zobacz Odpowiedzi i arkusze z Wiedzy o Społeczeństwie [WOS] z poziomu rozszerzonego w serwisie EDUKACJA po zakończeniu egzaminu


SUGEROWANE ODPOWIEDZI ORAZ ARKUSZ CKE MATURY 2017 Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE [WOS] NA POZIOMIE ROZSZERZONYM po zakończeniu egzaminu.

Zadania rozwiązali dla nas pani Anna Zagórska z VII Liceum imienia Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz pan Andrzej Wysocki z III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi imienia Cypriana Kamila Norwida w Kielcach

Zadanie 1
B

Zadanie 2
kampania społeczna

Zadanie 3
3.1.
Rozstrzygnięcie - nie.
Uzasadnienie: W pierwszym tekście: ludzie są zależni od państwa które za nich podejmuje decyzje, wobec tego mają osłabione poczucie indywidualnej odpowiedzialności.

drugi tekst: ludzie mają poczucie współpracuja ze sobą, nie są bierni wobec tego co ich otacza - biorą sprawy w swoje ręce.

3.2.
1 P
2.F
3.F

Zadanie 4
4.1.
Lemkowie
4.2.
Prawo do godnego życia, Prawo do własności

Zadanie 5
Dokument dotyczy osób które nie posiadały i nie posiadają obywatelstwa polskiego, natomiast repatriacja dotyczy osób które to obywatelstwo posiadały bądź posiadają.

MATURA 2017: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - WOS [ROZSZERZENIE]ODPOWIEDZI - KLIKNIJ i PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY I ZOBACZ ODPOWIEDZI NA KOLEJNE PYTANIA MATURY 2017 Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE [WOS] - POZIOM ROZSZERZONY

Zadanie 6
1.P
2.P
3.P

Zadanie 7
Nepotyzm: zatrudnianie osób z rodziny.

Zadanie 8
Konserwatyzm

Zadanie 9

9.1
Francja

9.2
a

9.3.
1.P
2.P
3.F

Zadanie 10
Koreańska Republika Ludowo Demokratyczna (Korea Północna), nr 4, totalitaryzm

MATURA 2017: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - WOS [ROZSZERZENIE]ODPOWIEDZI - KLIKNIJ i PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY I ZOBACZ ODPOWIEDZI NA KOLEJNE PYTANIA MATURY 2017 Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE [WOS] - POZIOM ROZSZERZONY

Zadanie 11
11.1.
b

11.2
mandat wolny

11.3
Rozstrzygnięcie: nie
Uzasadnienie:
- art 2 prezydent wraz z rządem stanowią władzę wykonawczą
- art 35 podobna rola prezydenta w procesie legislacyjnym

Zadanie 12
Rozstrzygnięcie tak

Uzasadnienie
- wybory do Sejmu RP odbywaja sie wg ordynacji proporcjonalnej a nie jednomandatowej
- Kodeks wyborczy reguluje liczbe okregw wyborczych i jest ich obecnie 41 natomiast na mapie widac iz jest ich zaznaczonych znacznie wiecej

12.2
zachodniopomorskie, lubuskie

Zadanie 13

Rozstrzygniecie nie

Uzasadnienie
Ponieważ zagadnienia dotyczące ustroju państwa polskiego są regulowane przez Konstytucje RP, której projektu zmiany nie można zgłosić za pomocą inicjatywy obywatelskiej zgodnie z art 235.1 w ten sposób.

Zadanie 14
rozstrzygniecie tak

Uzasadnienie
Większość po zsumowaniu głosów przeciwnych 202 oraz wstrzymujących się 18 otrzymamy liczbę 220, a wiec za głosowało 236 osób. Natomiast przy 456 głosujących większość bezwzględna wznosi 229 głosujących.

Zadanie 15.
a 5,
b 3,
c 2,
d 1

Zadanie 16
a sad A to Sad Najwyższy

b sad B to sad apelacyjny

c apelacja

d kasacja

e kasacja

Zadanie 17
przepis A kodeks pracy

przepis B kodeks karny

przepis C kodeks cywilny

Zadanie 18
notariusz

Zadanie 19
19.1.
TAK
Uzasadnienie – Odwołanie zostało złożone zgodnie z art. 129 / 1.

19.2.
TAK
Uzasadnienie – Odwołanie zostało złożone zgodnie z art. 5.1 I 5.2 ustawy o ewidencji ludzi

Zadanie 20
1. F
2. P
3. P

MATURA 2017: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - WOS [ROZSZERZENIE]ODPOWIEDZI - KLIKNIJ i PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY I ZOBACZ ODPOWIEDZI NA KOLEJNE PYTANIA MATURY 2017 Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE [WOS] - POZIOM ROZSZERZONY

Zadanie 21
B

Zadanie 22.1
Im większa stabilność działalności zarobkowej tym lepsza ocena warunków materialnych własnego gospodarstwa domowego. Wśród osób zatrudnionych na czas nieokreślony zaledwie 5 % ocenia swoją sytuację jako złą a 61% jako dobrą, te czynniki zmieniają się w przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenie bądź umowę o dzieło i tak swoją sytuację materialną jako złą ocenia już 14% badanych a jako dobrą 51%. U osób zatrudnionych na czarno najwięcej badanych ocenia swoją sytuację jako złą bo 17% a najmniej jako dobrą bo 28%.

Zadanie 22.2
Umowa o pracę jest regulowana przez Kodeks Pracy a umowa zlecenie oraz umowa o dzieło przez Kodeks Cywilny.

Uprawnienia zatrudnionych na umowę o pracę m.in.: czas pracy, urlopy, świadczenia socjalne, minimalne wynagrodzenie wynagrodzenia, określenie maksymalnego czasu pracy, godzin nadliczbowych. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie czy umowę o dzieło a więc na podstawie umów cywilnoprawnych nie są pracownikami a więc nie ma do nich zastosowania kodeks pracy skutkiem tego nie przysługują im wyżej wymienione uprawnienia.

Zadanie 23
POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

Zadanie 24
Austria nr 3
Węgry nr4
Rumunia nr8
Chorwacja nr 5

Zadanie 25
1 P
2.P
3.F

MATURA 2017: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - WOS [ROZSZERZENIE]ODPOWIEDZI - KLIKNIJ i PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY I ZOBACZ ODPOWIEDZI NA KOLEJNE PYTANIA MATURY 2017 Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE [WOS] - POZIOM ROZSZERZONY

Zadanie 26
A. KOMISJA EUROPEJSKA
B. 5 LAT
C. Jean-Claude Juncker

Zadanie 27
A. współpraca regionalna Grupa Wyszechradzka

B.Trójkąt Weimarski + dobrosąsiedzkie stosunki

Zadanie 28

A. Afganistan NR 5
B. Syria NR 2

Zadanie 29
4,5

Już wkrótce opublikujemy SUGEROWANE ODPOWIEDZI ORAZ ARKUSZ CKE MATURY 2017 Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE [WOS] NA POZIOMIE ROZSZERZONYM po zakończeniu egzaminu. - PROSIMY O ODŚWIEŻANIE STRONY CO KILKA MINUT.

ZOBACZ: MATURA 2017 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - WOS [ROZSZERZENIE] – ARKUSZ CKE

W środę, 10 maja maturzyści piszą maturę 2017 z WOS-u na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny zaczyna się o godzinie 9. Potrwa 180 minut.

MATURA 2017 WOS: GDZIE ODPOWIEDZI I ARKUSZ CKE MATURY 2016 Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE [WOS ROZSZERZENIE]?

Druga grupa maturzystów pisząca maturę 2016 z wiedzy o społeczeństwie jest zdecydowanie bardziej liczna i to właśnie dlatego nasi współpracujący z nami nauczyciele rozwiążą maturę 2017 z wiedzy o społeczeństwie [WOS] na poziomie rozszerzonym. ODPOWIEDZI i ARKUSZ CKE opublikujemy na portalu ECHODNIA.EU w serwisie EDUKACJA

MATURA 2016 WOS: KIEDY ODPOWIEDZI I ARKUSZ CKE MATURY 2017 Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE [WOS ROZSZERZENIE]?

Maturalny ARKUSZ i ODPOWIEDZI matury 2017 z wiedzy o społeczeństwie [WOS] na poziomie rozszerzonym opublikujemy tuż po zakończeniu egzaminu. ZAPRASZAMY i trzymamy kciuki za dobry wynik matury 2017 z WOS-u.

MATURA 2017 - HARMONOGRAM 2017 - CZĘŚĆ PISEMNA MATURA 2017 - HARMONOGRAM MATURY

* 9 wtorek

* 10 środa
godz. 9: wiedza o społeczeństwie – pp i wiedza o społeczeństwie – pr
godz. 14: informatyka – pp oraz informatyka – pr

* 11 czwartek
godz. 9: język niemiecki – pp
godz. 14: język niemiecki – pr oraz język niemiecki – dj

* 12 piątek
godz. 9: biologia – pp oraz biologia – pr
godz. 14: filozofia – pp oraz filozofia – pr
13, 14 – sobota, niedziela - WOLNE

* 15 poniedziałek
godz. 9: historia – pp oraz historia – pr
godz. 14: historia sztuki – pp i historia sztuki – pr

* 16 wtorek
godz. 9: chemia – pp oraz chemia – pr
godz. 14: geografia – pp oraz geografia – pr

* 17 środa
godz. 9: język rosyjski – pp
godz. 14: język rosyjski – pr oraz język rosyjski – dj

* 18 czwartek
godz. 9: fizyka i astronomia – pp oraz fizyka i astronomia / fizyka – pr
godz. 14: historia muzyki – pp oraz historia muzyki – pr

* 19 piątek
godz. 9: język francuski – pp
godz. 14: język francuski – pr oraz język francuski – dj

* 20, 21 – sobota, niedziela

* 22 poniedziałek
godz. 9: język hiszpański – pp
godz. 14: język hiszpański – pr oraz język hiszpański – dj

* 23 wtorek
godz. 9: język włoski – pp
godz. 14: język włoski – pr oraz język włoski – dj

* 24 środa
godz. 9: języki mniejszości narodowych – pp oraz:
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
godz. 14: języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów
dwujęzycznych (pr)**

Matura 2017 [WOS ROZSZERZENIE] Jakie będą odpowiedzi, arkusze CKE, pytania, rozwiązania matury z wiedzy z społeczeństwie 2017 na poziomie rozszerzonym

Matura 2017 [WOS ROZSZERZENIE] Kiedy opublikujemy odpowiedzi, arkusze CKE, pytania, rozwiązania matury z wiedzy z społeczeństwie 2017 na poziomie rozszerzonym

Matura 2017 [WOS ROZSZERZENIE] Gdzie opublikujemy odpowiedzi, arkusze CKE, pytania, rozwiązania matury z wiedzy z społeczeństwie 2017 na poziomie rozszerzonym

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Materiał oryginalny: Matura 2017 [WOS - rozszerzenie] Odpowiedzi i arkusz w serwisie EDUKACJA - Echo Dnia Świętokrzyskie

Komentarze 12

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

F
FFF90

Jeszcze jedno - odwołanie winno było zostać złożone do wojewody a nie SKO. 

F
FFF99

Udzieliłabym kilku innych odp niż w "kluczu", np. w zad. 21 moim zdaniem prawidlowa odp to C a nie B. W spółce z o.o. nie ma akcjonariuszy tylko udziałowcy. Od momentu zawiązania spółki do czasu rejestracji w KRS spółka jest "w organizacji" i z momentem wpisu do rejestru zyskuje osobowosc prawną. Jest na to przepis w ksh. W pytaniu o środki odwoławcze - w postępowaniu cywilnym wnosi się skargę kasacyjną, a w karnym kasację. Generalnie skłaniam się ku tezie, iż są to raczej informacje, które poznaje się podczas studiów prawniczych.

 

Matura trudna szczególnie jeśli chodzi o wypracowanie. Pytanie o podatki z pewnością nie jest tematem "przyjemnym". Pozdrawiam i życzę powodzenia wszystkim zdającym, ja juz po studiach (szkoda bo było super) :-).

 

B
Bartek

Ok przyznaje się tylko mi się wydawało że była banalna, jak będę miał 50 % to będzie dobrze :(

P
Patrycja
Matura mega trudna. Uczyłam się praktycznie 3 lata tego przedmiotu (dwa ostatnie lata LO na rozszerzeniu) i wyszłam z sali zrezygnowana, juz po 1.5h. Rok temu byla przyjemna, dało radę by zdobyć nawet 90%, a ta wczoraj...Jak będzie 30%, to w lipcu śniegiem sypnie...Oby ta za rok byla ok, bo chyba dużo maturzystów będzie swój wynik poprawiać (łącznie ze mną).
a
ada

cięzka matura ;/ a tematy do wypracowania to już wgl ;/

K
Kaśka
Ja się pytam kto te pytania układał? Specjalnie teraz taki test zrobili żeby ludzie nie pozdawali tam gdzie chcą iść bo pracowników kurde brakuje naprawdę OKE niech się ogarnie i niech robi te matury tak żeby dało się je napisać na podstawie tekstu do zadań a nie we wszystkich musisz sie domyślać -.- kiedyś matury były łatwiejsze :/ współczuję tegorocznym maturzystom
J
Jagoda

Wgl takie testy to powinny być abc, a nie kurczę wymyśl własną odpowiedź. Przecież to praktycznie niemożliwe zdać wos, albo jakiekolwiek inne rozszerzenie na 100%

M
Maciej

W zadaniu 6 na pewno nie PPP xDDD co to za eksperci robią hahaha

I
Iza
To trochę niesprawiedliwe, ze jest taka różnica pomiędzy poziomem trudności matury zeszłorocznej a tegorocznej.
J
JAN

Znacznie trudniejsza niz rok temu

 

B
Bartek

Ja nwm jak dla mnie to matura była banalna a uczyłem się tylko wczorajszy dzień

K
Kinga
Strasznie trudne:\
Więcej informacji na stronie głównej Głos Szczeciński
Dodaj ogłoszenie