MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Mamy obszerny komentarz CKE dot. codziennych wycieków arkuszy maturalnych: „konsekwencje wyciągamy natychmiast”

Katarzyna Mazur
Katarzyna Mazur
Publikowanie arkuszy po godzinie rozpoczęcia egzaminu nie jest łamaniem prawa. Problem wycieków dotyczy czegoś innego
Publikowanie arkuszy po godzinie rozpoczęcia egzaminu nie jest łamaniem prawa. Problem wycieków dotyczy czegoś innego fot krzystzof kapica
W odpowiedzi na nasze zapytanie dotyczące codziennych wycieków arkuszy maturalnych Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała szczegółowe wyjaśnienia. "Któryś z członków zespołu nadzorującego lub którzyś członkowie tego zespołu wykonywali swoje obowiązki nierzetelnie i zachowywali się nieetycznie". Stanowczo podkreśla jednak, że są to przypadki jednostkowe, konsekwencje wyciągane są natychmiast, a przypadki zgłaszane prokuraturze.

Codzienne wycieki arkuszy maturalnych w trakcie trwania egzaminów

Zaniepokojenie wzbudziło zjawisko, które obserwujemy od początku tegorocznych matur. Nieoczekiwanie na platformie X pojawiają się fotografie arkuszy maturalnych niedługo po rozpoczęciu egzaminów. Kolejno sfotografowane zostały arkusze: z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Dzisiaj w tym samym miejscu pojawiły się arkusze z wiedzy o społeczeństwie (WOS). Problem wycieków arkuszy maturalnych wskazuje na możliwe luki w systemie monitorowania uczniów podczas egzaminów.

Komentarz CKE - „robione jest wszystko, co możliwe”

W odpowiedzi na nasze zapytanie dotyczące niedawnych wycieków arkuszy maturalnych, Centralna Komisja Egzaminacyjna przekazała nam szczegółowe wyjaśnienia. Zgodnie z regułą prawa odpowiedzialność za organizację i nadzór nad egzaminem w szkole spoczywa na dyrektorze szkoły, który jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Wprowadzone procedury mają zapewniać samodzielność pracy zdających, a prawo jednoznacznie zakazuje wnoszenia do sali egzaminacyjnej jakichkolwiek urządzeń telekomunikacyjnych. Naruszenie tego zakazu grozi unieważnieniem wyników egzaminu. Jeden z takich przypadków miał miejsce w tym roku. We wtorek zdający sfotografował arkusz maturalny wraz ze swoim numerze PESEL, co umożliwiło jego identyfikację i doprowadziło do unieważnienia egzaminu.

Egzamin maturalny np. z matematyki jest przeprowadzany w ok. 12 000 sal egzaminacyjnych w całym kraju. Nie ulega wątpliwości, że w którejś z tych sal któryś z członków zespołu nadzorującego lub którzyś członkowie tego zespołu wykonywali swoje obowiązki nierzetelnie i zachowywali się nieetycznie – zezwolili na sytuację, w której jeden ze zdających korzystał na sali z urządzenia telekomunikacyjnego. - odpowiada na pytania Strefy Edukacji dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik. - Nie dotyczy to ani „maturzystów” (niezasadne uogólnienie), ani „zespołów nadzorujących”, których członkowie w całym kraju naprawdę wywiązują się z powierzonych im zadań, dokładając wszelkich możliwych starań, aby egzamin maturalny przebiegał w spokojnej atmosferze, z zachowaniem zasad jego przeprowadzania.

Dyrektor CKE podkreśla także, że dyrektorzy wszystkich szkół dokładają starań, aby dla wszystkich uczestników jasne były konsekwencje złamania zakazu korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych.

Trwa identyfikacja osób, które złamały ustawę

Samo ujawnienie treści arkusza po rozpoczęciu egzaminu nie jest złamaniem prawa, może to zrobić każdy zdający po zakończeniu pracy z arkuszem. Treści te chronione są bowiem jedynie do godziny rozpoczęcia egzaminu. Naruszeniem prawa jest natomiast wnoszenie na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych i korzystanie z nich, a także ewentualne niedopełnienie obowiązków przez nauczycieli, będących członkami zespołu nadzorującego. Za to grozi kara grzywny, ograniczenie wolności lub jej pozbawienie nawet do 3 lat. Wymaga to jednak wykrycia sprawcy i prawomocnego wyroku sądu.

Robione jest wszystko, co możliwe, aby temu zapobiec, tj. są przepisy prawa, procedury, informacje, obserwatorzy na wybranych egzaminach, konsekwencje wyciągane względem osób, które przepisy łamią - wyjaśnia dr Marcin Smolik. - Najważniejszym jednak czynnikiem umożliwiającym przeprowadzenie egzaminu w sposób fair jest zwykła ludzka uczciwość – i po stronie zdających, i po stronie członków zespołów nadzorujących. W jednostkowych przypadkach – i chcę to bardzo mocno podkreślić – wyłącznie w jednostkowych przypadkach tej uczciwości brakuje. Tam, gdzie jest to możliwe, konsekwencje wyciągamy natychmiast – jak we wtorek. W pozostałych sytuacjach – w których identyfikacja osób, które złamały przepisy ustawy, może być możliwa wyłącznie po zastosowaniu technik śledczych – przekazujemy sprawę uprawnionym do tego służbom (policji, prokuraturze). Nie inaczej dzieje się w tym roku – doniesienia zostały złożone w prokuraturze.

Arkusz i odpowiedzi, matura z WOS-u 2024

Wielu maturzystów po wyjściu z sali próbuje przypomnieć sobie treść zadań, aby sprawdzić swoje odpowiedzi i otrzymać przybliżony wynik z matury. Niżej znajdziecie oficjalny arkusz maturalny z WOS-u 2024 i proponowane odpowiedzi do zadań. Zobacz, jak Tobie poszła matura z WOS-u:

W tym tekście 10 maja po godz. 14.00 zamieścimy arkusz i proponowane odpowiedzi do zadań maturalnych z wiedzy o społeczeństwie.

Zakończyła się matura z WOS-u 2024. Odpowiedzi i arkusz CKE....

Arkusz maturalny z WOS-u zamieściliśmy powyżej po godz. 14.00. Proponowane odpowiedzi pojawiają się na bieżąco.

Powiedz nam, co o tym myślisz i zostaw komentarz.
Szanujemy każde zdanie i zachęcamy do dyskusji. Pamiętaj tylko, żeby nikogo nie obrażać!

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Strefę Edukacji codziennie.
Obserwuj StrefaEdukacji.pl!

Matura 2024

Oto wszystkie najważniejsze informacje na temat matury w 2024 roku: harmonogram, czas trwania egzaminów, przebieg matury, przedmioty, które można ze sobą zabrać. Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę i kto przystępuje do egzaminów dojrzałości w 2024 roku?

Jak wygląda matura w 2024 roku?

Większość uczniów piszących maturę w 2024 roku podejdzie do egzaminu w formule 2023, mniejsza grupa – do matury w formule 2015. Niezależnie od formuły uczniowie przystępują do egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język obcy nowożytny) oraz do egzaminów ustnych. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, muszą zdać te egzaminy przynajmniej na 30 procent. 

Każdy obowiązkowo przystępuje także do przynajmniej jednej matury na poziomie rozszerzonym, ale w tym wypadku nie obowiązuje tzw. próg zdawalności.

Czy można wyjść z sali w trakcie matury?

Maturzysta, który zakończył pracę, może opuścić salę. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu,
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca,
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Kto przystępuje do matury w 2024 roku?

W 2024 roku do matury w formule 2023 przystępować będą osoby, które ukończą:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące;
 • szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego;
 • 5-letnie technikum;
 • branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

Z kolei do matury w formule 2015 podejdą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą szkołę branżową II stopnia na podbudowie gimnazjum, a także absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, a więc:

 • 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005–2022,
 • szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
 • 4-letniego technikum z lat 2006–2023,
 • branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022–2023,
 • liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, która ukończyła szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
 • uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie CKE w zakładce egzamin maturalny > formuła 2023/2025 > o egzaminie.

Kiedy jest matura poprawkowa 2024?

Matura poprawkowa odbędzie się odpowiednio: 

 • 20 sierpnia 2024 o godz. 9.00 (egzaminy pisemne);
 • 21 sierpnia 2024 (egzaminy ustne).

Kiedy będą wyniki matury 2024?

Ogłoszenie wyników matur zostało zaplanowane na 9 lipca 2024 roku.

Co można mieć ze sobą na maturze 2024?

Każdy zdający powinien mieć ze sobą długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Ponadto w zależności od zdawanego przedmiotu, może mieć przedmioty takie jak:

 • kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, kartę wzorów matematycznych – w przypadku egzaminu z matematyki;
 • linijkę, kalkulator naukowy, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z fizyki;
 • linijkę, kalkulator prosty, wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki – w przypadku egzaminu z biologii. 

Warto sprawdzić pełną listę materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie. Została ona opublikowana na stronie CKE.

Ile trwa matura z poszczególnych przedmiotów?

Matura w 2024 roku w zależności trwa:

 • 240 minut – egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – egzamin z matematyki (poziom podstawowy);
 • 120 minut – egzamin z języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy);
 • 180 minut – większość egzaminów na poziomie rozszerzonym (np. WOS, fizyka, geografia itd.).
 • 210 minut – niektóre przedmioty na poziomie rozszerzonym, np. język polski, informatyka.

Czas trwania tych egzaminów dotyczy matury w formule 2023.

Co trzeba zrobić, żeby zdać maturę w 2024 roku?

Uczeń, by zdać maturę musi przystąpić do wszystkich trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym, a więc do egzaminu z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (najczęściej jest to język angielski), a także uzyskać z tych przedmiotów przynajmniej 30 procent. Maturzysta musi również przystąpić do egzaminów ustnych i zdać je na minimum 30 procent. 

Dodatkowo należy podejść do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie obowiązuje jednak tzw. próg zdawalności.

Jak wygląda matura ustna i czy jest obowiązkowa?

W 2024 roku uczniowie muszą przystąpić do egzaminów ustnych z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W tym drugim przypadku nic się nie zmieniło. Zestaw egzaminacyjny zawiera trzy zadania, polecenia sformułowane są w języku polskim. Zdający odbywa rozmowę wstępną, następnie rozmowę z odgrywaniem ról, opisuje ilustrację i udziela odpowiedzi na trzy pytania, a następnie przedstawia wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. 

W przypadku matury ustnej z języka polskiego, uczniowie którzy przystępują do egzaminu w formule 2023 losują dwa zadania:

 • pytanie niejawne oparte na tekście literackim, ikonicznym, dotyczącym języka;
 • pytanie jawne (z listy 110 jawnych zagadnień), które dotyczy lektury.

Uczeń tworzy wypowiedź, a następnie odpowiada na pytania egzaminatorów.

Kiedy jest matura 2024?

Harmonogram matur 2024 przedstawia się następująco:

7 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy).

8 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy);
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

9 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

10 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

13 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

14 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

16 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

17 maja 2024 (piątek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

20 maja 2024 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

21 maja 2024 (wtorek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

22 maja 2024 (środa):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

23 maja 2024 (czwartek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

Egzaminy ustne zostały zaplanowane w terminach:

 • od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja);
 • od 20 do 25 maja.
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Pierwszy trening polskich piłkarzy pod okiem 2500 kibiców

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Mamy obszerny komentarz CKE dot. codziennych wycieków arkuszy maturalnych: „konsekwencje wyciągamy natychmiast” - Strefa Edukacji

Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński