Rozboje, gwałty i zabójstwa. Raport o przestępczości

Mariusz Parkitny mariusz.parkitny@mediaregionalne.pl
W 2010 roku na terenie Szczecina policjanci przeprowadzili 106 945 interwencji
W 2010 roku na terenie Szczecina policjanci przeprowadzili 106 945 interwencji Marcin Bielecki
Zachodniopomorskie to region o największym zagrożeniu zabójstwami - wynika z wielkiej analizy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przestępstwa w 2010 r.

Przestępstwa w 2010 r.

Na terenie województwa zachodniopomorskiego doszło w ubiegłym roku do 50 772 przestępstw, tyle policja wszczęła postępowań. Wykrywalności wyniosła 70,7 proc. W roku 2009 było 52 531 przestępstw, a wykrywalność była na poziomie 68,6 proc.

Sprawdziliśmy, czy mieszkańcy rzeczywiście powinni się bać o swoje bezpieczeństwo.

Na ponad 300 stronach Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przeanalizowało stan bezpieczeństwa Polaków w 2010 roku.

Rozboje, kradzieże, włamania, gwałty. Zachodniopomorskie najgorzej wypadło w kategorii zabójstw.

Statystycznie na 100 tysięcy mieszkańców zabójstwem zagrożone są prawie trzy osoby. Średnia w Polsce to 1,8. Najlepsza sytuacja jest w województwie lubuskim (0,7) oraz wielkopolskim (1,1).

Przyjrzeliśmy się jednak statystykom dokładniej. Okazuje się, że są podstawy do optymizmu. W porównaniu z 2009 rokiem liczba przestępstw w naszym regionie spadła. Zwiększa się za to wykrywalność.

Oto szczegóły naszego raportu. Zbadaliśmy stan bezpieczeństwa w Szczecinie, Świnoujściu oraz powiatach: polickim, goleniowskim, gryfickim, gryfińskim, kamieńskim, stargardzkim, myśliborskim, łobeskim, pyrzyckim, choszczeńskim.

W ubiegłym roku w całym kraju stwierdzono prawie 1 milion 140 tysięcy przestępstw. Wykrywalność wyniosła 54,9 proc. i była najwyższa od roku 2000 (w roku 2009 53,1 proc.).

W tym samym okresie w regionie policjanci wszczęli 50 tysięcy spraw, o dwa tysiące mniej niż rok wcześniej. Wykrywalność wzrosła o dwa procent i wynosi 70,7 proc.

- To oznacza, że na 100 przestępstw, siedemdziesiąt jest wykrytych, a sprawcy odpowiadają przed wymiarem sprawiedliwości - tłumaczy nadinsp. Wojciech Olbryś, szef zachodniopomorskiej policji.

Przestępczość w Szczecinie

W 2010 r. na terenie Szczecina odnotowano 15 311 przestępstw, średnio czterdzieści dziennie. Policjanci przeprowadzili 106 945 interwencji (średnio 293 dziennie) i zatrzymali na gorącym uczynku 2 574 sprawców przestępstw kryminalnych.

Ponadto zatrzymano sto tysięcy sprawców wykroczeń, w tym tych najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa - zakłócanie porządku publicznego i spoczynku nocnego - 15 452.

Wykrywalność wzrosła o ponad pięć procent i wynosi obecnie 60,4 procent. To więcej niż średnia krajowa - 54,9 proc.

Średnio szczecińscy policjanci dziennie:

- odnotowują 40 przestępstw

- zatrzymują 14 sprawców przestępstw, w tym siedem o charakterze kryminalnym,

- zatrzymują sześć osób poszukiwanych,

- wykonują czynności przy dwóch wypadkach drogowych i 16 kolizjach,

- przeprowadzają 363 kontrole trzeźwości, w wyniku których ujawniają 3,8 nietrzeźwych kierowców, a co trzeci dzień jednego pod wpływem środków odurzających,

- przyjmują 755 połączeń z telefonów alarmowych,

- przeprowadzają 293 interwencje,

- ujawniają 276 sprawców wykroczeń, zabezpieczają jedną imprezę.

Przestępczość - wybrane kategorie

- Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie:
W 2009 r. doszło do 727 przestępstw. O 183 więcej niż w 2010 r., w którym wszczęto 544 tego typu spraw. Nastąpił też wzrost wykrywalności o 11 procent.

- Kradzież:
W 2010 r. - 10 092. W 2009 r. - 10 157. Nieznaczny spadek przestępstw przy wzroście wykrywalności o 4,3 procent. I obecnie wykrywalność wynosi 37,8 procenta.

- Kradzież z włamaniem:
Podobnie jak w przypadku kradzieży - widoczny spadek przestępstw. W 2009 roku było ich 7902, a w 2010 r - 7569. Wzrost wykrywalności o 6 procent.

- Bójka, pobicie:
W 2009 r. - 510, a w 2010 r. - 479. Wzrost wykrywalności z 82,4 proc. do do 87 proc.

- Przestępstwa narkotykowe:
to kategoria, w której przestępstw jest coraz więcej. W ubiegłym roku było ich 1613 a w 2009 r. 1570. - W tej kategorii jest wzrost ilości wszczętych spraw przy jednoczesnym niewielkim wzroście wykrywalności o 0,2 procent. Obecnie wykrywalność ta plasuje się na wysokim ponad 97 procentowym pułapie. Do tak wysokich wyników przyczyniły się powstałe w 2008 roku specjalne zespoły w komendach powiatowych i miejskich do spraw zwalczania przestępczości narkotykowej - mówi podkom. Alicja Śledziona z zachodniopomorskiej policji.

- Zgwałcenia:
Niestety wzrost przestępstw. Z 76 do 81 tego typu wszczętych spraw w 2010 r. Cieszy duża wykrywalność. Wzrosła o 16 procent i wynosi obecnie 95,8 proc.

- Zabójstwa:
Mimo pesymistycznego wniosku z raportu MSWIA jest ich coraz mniej. W 2009 r. - 44. W ubiegłym roku już tylko 37 spraw. Wykrywalność nieznacznie spadła. W 2010 r. wynosiła prawie 90 procent.

- Efektywność policji w zakresie zwalczania przestępczości wzrosła poprzez zwiększenie wykrywalności prawie we wszystkich kategoriach. Na szczególną uwagę zasługuje tu wzrost wykrywalności w kategoriach: bójka, pobicie, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenia, czy zgwałcenie. Również należy podkreślić, że wykrywalność przestępstw najbardziej uciążliwych takich jak kradzież, kradzież z włamaniem, czy uszkodzenie cudzej rzeczy również wzrosła. Ponadto w wielu obszarach odnotowaliśmy wskaźniki lepsze od średniej krajowej. A w kategoriach zgwałceń i uszkodzeń mienia osiągnięty wynik był najlepszy w kraju. Drugie miejsce w kraju przypadło nam w kategoriach bójek lub pobić, kradzieży oraz kradzieży samochodów - dodaje komendant Olbryś.

Przestępczość w powiatach

SZCZECIN

Liczba przestępstw w 2010 r: 15311. Wykrywalność - 60,4 proc.

Zabójstwa: 11 (2009 r. -12). Wykrywalność - 90,9 proc.

Rozboje: 229. Wykrywalność - 59,3 proc.

Gwałty: 21 (26 w 2009 r.). Wykrywalność - 100 proc.

Kradzież aut: 197 (2009 r. - 287). Wykrywalność 34 proc.

Kradzież z włamaniem: 3140 (2009 r.- 3364). Wykrywalność - 34,3 proc.

Kradzież cudzej rzeczy: 3521. Wykrywalność - 31,8 proc.

CHOSZCZNO

Liczba przestępstw w 2010 r: 1388 Wykrywalność - 85,07 proc.

Zabójstwa: 0 (2009 r. - 1)

Rozboje: 8. Wykrywalność - 96,6 proc.

Gwałty: 1 (1 w 2009 r.). Wykrywalność - 100 proc.

Kradzież aut: 7 (2009 r. - 6). Wykrywalność100 proc.

Kradzież z włamaniem: 97 (2009 r.- 89). Wykrywalność - 64 proc.

Kradzież cudzej rzeczy: 196. Wykrywalność - 53,8 proc.

GOLENIÓW

Liczba przestępstw w 2010 r: 2355 Wykrywalność ogólna - 74,6 proc.

Zabójstwa: 3 (2009 r. - 2). Wykrywalność - 75 proc.

Rozboje: 13. Wykrywalność - 93,2 proc.

Gwałty: 5 (1 w 2009 r.). Wykrywalność - 100 proc.

Kradzież aut: 23 (2009 r. - 8). Wykrywalność 20 proc.

Kradzież z włamaniem: 327 (2009 r.- 319). Wykrywalność - 37,6 proc.

Kradzież cudzej rzeczy: 502. Wykrywalność - 38,3 proc.

GRYFICE

Liczba przestępstw w 2010 r: 1904 Wykrywalność - 72,1 proc.

Zabójstwa: 2 (2009 r. - 0). Wykrywalność - 100 proc.

Rozboje: 12. Wykrywalność - 68,8 proc.

Gwałty: 3 (4 w 2009 r.). Wykrywalność - 100 proc.

Kradzież aut: 5 (2009 r. - 12). Wykrywalność - 28,6.

Kradzież z włamaniem: 265 (2009 r.- 290). Wykrywalność - 36,1 proc.

Kradzież cudzej rzeczy: 372. Wykrywalność - 31,3 proc.

GRYFINO

Liczba przestępstw w 2010 r: 1990 Wykrywalność - 74,9 proc.

Zabójstwa: 1 (2009 r. - 2). Wykrywalność - 0 proc.

Rozboje: 24. Wykrywalność - 88,6 proc.

Gwałty: 6 (9 w 2009 r.). Wykrywalność - 100 proc.

Kradzież aut: 15 (2009 r. - 14). Wykrywalność - 35,3.

Kradzież z włamaniem: 286 (2009 r.- 231). Wykrywalność - 38,1 proc.

Kradzież cudzej rzeczy: 318. Wykrywalność - 40,1 proc.

KAMIEŃ

Liczba przestępstw w 2010 r: 1781 Wykrywalność - 74,8 proc.

Zabójstwa: 0 (2009 r. - 1).

Rozboje: 13. Wykrywalność - 78,9 proc.

Gwałty: 4 (1 w 2009 r.). Wykrywalność - 100 proc.

Kradzież aut: 13 (2009 r. - 15). Wykrywalność - 16,7 proc.

Kradzież z włamaniem: 170 (2009 r.- 169). Wykrywalność - 30,5 proc.

Kradzież cudzej rzeczy: 319. Wykrywalność - 29,6 proc.

MYŚLIBÓRZ

Liczba przestępstw w 2010 r: 1902. Wykrywalność - 74,7 proc.

Zabójstwa: 2 (2009 r. - 1). Wykrywalność - 100 proc.

Rozboje: 12. Wykrywalność - 91,3 proc.

Gwałty: 6 (6 w 2009 r.). Wykrywalność - 80 proc.

Kradzież aut: 9 (2009 r. - 23). Wykrywalność - 61,1 proc.

Kradzież z włamaniem: 307 (2009 r.- 296). Wykrywalność - 41,3 proc.

Kradzież cudzej rzeczy: 333. Wykrywalność - 39,8 proc.

POLICE

Liczba przestępstw w 2010 r: 1808 Wykrywalność -72 proc.

Zabójstwa: 1 (2009 r. - 2). Wykrywalność - 100 proc.

Rozboje: 16. Wykrywalność - 89,1 proc.

Gwałty: 4 (2 w 2009 r.). Wykrywalność - 100 proc.

Kradzież aut: 16 (2009 r. - 21). Wykrywalność - 33,3 proc.

Kradzież z włamaniem: 216 (2009 r.- 213). Wykrywalność - 35,9 proc.

Kradzież cudzej rzeczy: 389. Wykrywalność - 37,6 proc.

PYRZYCE

Liczba przestępstw w 2010 r: 1083 Wykrywalność - 75,9 proc.

Zabójstwa: 1 (2009 r. - 2). Wykrywalność - 100 proc.

Rozboje: 5. Wykrywalność - 100 proc.

Gwałty: 1 (1 w 2009 r.). Wykrywalność - 100 proc.

Kradzież aut: 3 (2009 r. - 8). Wykrywalność - 50 proc.

Kradzież z włamaniem: 140 (2009 r.- 143). Wykrywalność - 45,5 proc.

Kradzież cudzej rzeczy: 153. Wykrywalność - 36,1 proc.

STARGARD

Liczba przestępstw w 2010 r.: 3560

Wykrywalność - 70 proc.

Zabójstwa: 2 (2009 r. - 3). Wykrywalność - 100 proc.

Rozboje: 51. Wykrywalność - 63,4 proc.

Gwałty: 5 (3 w 2009 r.). Wykrywalność - 100 proc.

Kradzież aut: 18 (2009 r. - 17).

Wykrywalność - 42,3 proc.

Kradzież z włamaniem: 627 (2009 r.- 530). Wykrywalność - 30,5 proc.

Kradzież cudzej rzeczy: 671. Wykrywalność - 30,9 proc.

ŚWINOUJŚCIE

Liczba przestępstw w 2010 r.: 916 Wykrywalność - 80.9 proc.

Zabójstwa: 2 (2009 r. - 1). Wykrywalność - 80 proc.

Rozboje: 8. Wykrywalność - 100 proc.

Gwałty: 2 (2 w 2009 r.). Wykrywalność 100 proc.

Kradzież aut: 2 (2009 r. - 2). Wykrywalność - 0 proc.

Kradzież z włamaniem: 55 (2009 r.- 61). Wykrywalność - 44,4 proc.

Kradzież cudzej rzeczy: 154. Wykrywalność - 49,4.

ŁOBEZ

Liczba przestępstw w 2010 r: 1248

Wykrywalność - 75,8 proc.

Zabójstwa: 2 (2009 r. - 1). Wykrywalność - 100 proc.

Rozboje: 6. Wykrywalność - 100 proc.

Gwałty: 1 (0 w 2009 r.). Wykrywalność - 100 proc.

Kradzież aut: 4 (2009 r. - 1). Wykrywalność - 50 proc.

Kradzież z włamaniem: 174 (2009 r.- 160). Wykrywalność - 46,7 proc.

Kradzież cudzej rzeczy: 211. Wykrywalność - 45,9 proc.

Czytaj e-wydanie »

FLESZ: Kiedy będzie wiosna? Zwierzęta dają sygnały.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 12

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

M
Marcin
Statystyki z STARGARDU są skąd? gdyż w Polsce nie ma takiego miasta.

Jak ja kocham takich głupiomądrych...
w
wasyl

Blaga w przypadku statystyki rozbojów, kradzieży rozbójniczych i napadów polega na tym, że wzrost ilości przestępstw o 25% (wynikający z porównania ilości przestępstw w roku poprzenim z obecnym) przy wzroście wykrywalności o 10% oznacza faktyczny spadek owej wykrywalności. To samo dotyczy przestępstw narkotykowych. Wzrost ich ilości o 3,68% (wynikający z porównania ilości przestępstw w roku poprzenim z obecnym) oznacza, że zwyżka wykrywalności o 0,2% de facto oznacza jej spadek. Sposób serwowania danych w tych kategoriach (różny od pozostałych jest mocno podejrzany jak kreatywna księgowość.

a
anonim

Gwałty wykrywalność 10o% w powiecie stargardzkim to pewnie sprawców tego który się "zdarzył" w sobotę w Suchaniu też wykryją

a
anonim

Gwałty wykrywalność 100% ciekawe czy Pan redaktor słyszał o tym który zdarzył się w sobotę w Suchaniu???

G
Gringo

Jest : kłamstwo, krzywoprzysięstwo i statystyka ...statystyka...statystyka...statystyka ...

D
Damian

No i co z tego że ich wsadzają dla nie których to powód do dumy to raz , taka stara recydywa lepiej zna swoje swoje prawa niż osoba poszkodowana i policjant razem wzięty,i te wszystkie sprawy ile się ciągną masakra.
Liczyć się osoba poszkodowana, pokrzywdzona a nie ku....o, a tak zazwyczaj jest.
Ludzie nie mogą czuć się bezpieczni a w Szczecinie hahah masakra jak nie umie się osoba o siebie zatroszczyć to po niej.
żyjcie zdrów

p
pol

no zaczęło się widzę że wybory blisko

K
Kodżak
Zabójstwa: 2 (2009 r. – 1). Wykrywalność – 80 proc. Jak oni to liczyli ?

Może było pięciu zabójców a złapali czterech
N
Nauczycielka

Zabójstwa w Stargardzie - wykrywalność 100% ... hmmm, szkoda,że nie napisali,że zamknęli wykonawców, a motyw do tej pory nie jest znany i może ktoś kto zlecił zabicie nadal jest na wolności.

r
rejk

Bardzo prosto - wykryto 1 i 3/5 zabójcy. Ten drugi był widocznie bardzo mały i statystycznie nie można go było zaliczyć, jako całej sztuki.

S
Stach

Statystyki z STARGARDU są skąd? gdyż w Polsce nie ma takiego miasta.

m
michal

Zabójstwa: 2 (2009 r. – 1). Wykrywalność – 80 proc. Jak oni to liczyli ?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3