Program Społecznik, czyli wielkie działania w skali mikro. Rozmowa z Marszałkiem Olgierdem Geblewiczem

Agata Maksymiuk
Agata Maksymiuk

Wideo

Zobacz galerię (79 zdjęć)
Jakie warunki muszą spełnić Społecznicy, aby otrzymać wsparcie? Ile w tym roku zostanie zrealizowanych pomysłów w programie? Jaką pełni funkcję KARR w programie? A także jakie narzędzia wsparcia Urząd Marszałkowski gwarantuje organizacjom pozarządowym? Na te i inne pytania, w obszernej rozmowie, odpowiada Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Ma pan dobry kontakt z sąsiadami?

- Tak, ale otwarcie przyznam, że w okresie dorastania był lepszy. Mieszkałem w bloku i rzeczywiście wtedy byłem dobrze zgrany z sąsiadami. Do sąsiada wchodziło się jak do drugiego pokoju. Teraz jest inaczej. Mamy większe możliwości i żyjemy w większym pędzie, między sąsiadami jest coraz wyższy mur. Chcemy to zmienić i między innymi dlatego powstał Program Społecznik. Zachęcamy do wspólnego spędzania czasu, aktywności czy dzielenia się pasjami.

Społecznik jest już dość dobrze znany wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych. Proszę powiedzieć skąd ten sukces programu? NGO’sy mogą przecież pozyskiwać wsparcie w konkursach.

- Społecznik to wyjątkowe na skalę ogólnopolską przedsięwzięcie, choć dość proste w swoich założeniach. Dofinansowujemy pomysły mieszkańców, którzy chcą coś zrobić dla swoich „małych ojczyzn”. Dajemy szansę wszystkim, którzy zmieniają na lepsze swoje miejsce zamieszkania, integrują innych wokół ciekawego pomysłu, pokonują bariery społeczne, np. związane z niepełnosprawnością. Wsparcie mogą otrzymać nie tylko organizacje pozarządowe, ale też grupy nieformalne. Zadbaliśmy o absolutne minimum formalności przy staraniu się o dotację. I ta formuła sprawdza się. Od 2017 roku Społeczniczki i Społecznicy przeprowadzili blisko 2000 działań i akcji. Inne regiony i miasta chcą kopiować nasz pomysł. Otwartość to podstawowe założenie programu.

Jakie warunki muszą spełnić Społecznicy, aby otrzymać wsparcie?

- Na początku zawsze musi być pomysł i przede wszystkim grupa ludzi, która chce go zrealizować. Wsparcie finansowe jest na końcu.

Zobacz także: Szczecin. Program "Społecznik" - wyróżniono 401 inicjatyw! Zobaczcie, kto został nagrodzony

Szczecin. Program "Społecznik" - wyróżniono 401 inicjatyw! Z...

Mam pomysł. Na jakie środki mogą liczyć Społecznicy?

- Program został podzielony na dwa filary. Społecznicy mogą starać się o mikrodotacje do 4 tys. zł oraz regionalne inicjatywy obywatelskie do 10 tys. zł, które wybierane są w internetowym głosowaniu mieszkańców. Trzeba przekonać do swojego pomysłu mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Kto może głosować?

- Głos może oddać każdy mieszkaniec regionu, który najpóźniej w dniu zakończenia głosowania ukończy 16 rok życia. Głosowanie jest internetowe.

Jakie działania wybierają najczęściej Społecznicy?

- Ciekawych przedsięwzięć nie brakuje. Popularne są wydarzenia sportowe, edukacyjne, warsztaty międzypokoleniowe, działania niosące pomoc dla zwierząt, koncerty, wspierające pacjentów onkologicznych. Spora część projektów poświęcona jest tematyce ekologicznej. I na te będziemy zwracać szczególną uwagę w następnych naborach.

CZYTAJ TEŻ:

Kiedy prowadzone są nabory do programu?

- Konsekwentnie dążymy do tego, aby Społecznik miał charakter długofalowy, dlatego od tej edycji jest to program trzyletni, bez przerwy na przełomie sezonu jesienno-zimowego i zimowo-wiosennego związanej z koniecznością rozliczenia przyznanych środków w danym roku. Pozwala to nam zachować ciągłość programu i zwiększać liczbę realizowanych inicjatyw. To również odpowiedź na sugestie zgłaszane przez organizacje pozarządowe. Pierwszy nabór w tym rozdaniu już za Społecznikami, ale kolejna szansa w kwietniu i w październiku.

Ile w tym roku zostanie zrealizowanych pomysłów w programie?

- Oczywiście wszystko zależy od Społeczników i ich pomysłowości. Mamy jednak pewne szacunki. W danym roku kalendarzowym Społecznicy mogą pozyskać wsparcie na minimum 500 pomysłów realizowanych w ramach mikrodotacji oraz minimum 100 regionalnych inicjatyw obywatelskich. Łącznie na ten cel przeznaczymy 3 mln złotych.

Jak rozkłada się zainteresowanie programem w regionie? Czy szczecińskich projektów, z racji wielkości miasta i liczby zarejestrowanych organizacji, jest najwięcej?

- Absolutnie nie. Program Społecznik jest tak stworzony, by pieniądze trafiły do każdego powiatu i gminy Pomorza Zachodniego. Podobnie jak w poprzednich edycjach region został podzielony na pięć subregionów.

Kim są animatorzy w programie?

- W każdym subregionie działają animatorki i animatorzy, którzy prowadzą dyżury. W ich trakcie wyjaśniają wszelkie wątpliwości, doradzają, odpowiadają na pytania Społeczników. Warto zapisać w telefonie kontakt do tych osób, to dobre dusze programu. Wiedzą o nim wszystko. Kontakty do animatorów dostępne są na stronach internetowych: Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego oraz Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Jaką pełni funkcję KARR w programie?

- Funkcję operatora w Społeczniku pełni Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , która wygrała otwarty konkurs ofert. I to ona prowadzi nabory wniosków, rozlicza dotacje, jest pierwszym kontaktem dla naszych Społeczników. To także kolejny przykład dobrej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Społecznik od samego początku realizowany jest w formule regrantingu. Mechanizm ten nie doczekał się polskiego odpowiednika. Taka współpraca jest prawnie dopuszczalna od 2010 r., kiedy po raz pierwszy w ustawie o działalności pożytku publicznego znalazły się przepisy przewidujące taką możliwość. Regranting polega na przekazaniu dotacji np. NGO’sowi, który będzie udzielał jej innym organizacjom. Od wielu lat trzeci sektor zabiegał o taką formę współpracy.

Zobacz też: Wielka gala społeczników w Szczecinie 2020. Najlepsze inicjatywy oraz występy gwiazd [ZDJĘCIA]

Wielka gala społeczników w Szczecinie 2020. Najlepsze inicja...

Czy łatwość pozyskania środków z programu motywuje do tworzenia kolejnych projektów?

- Na pewno jest jednym z czynników. Świetnie pokazuje to stale rosnące zainteresowanie programem, przekładające się na liczbę składanych wniosków. W minionym roku Społecznicy złożyli 1451 wniosków, natomiast tylko w I naborze na 2020 rok zostało złożonych już 1385 wniosków. Wśród wnioskodawców pojawiają się nowe organizacje i grupy. To cieszy najbardziej.

Czyli z naszą społeczną aktywnością nie jest tak źle? Jak ocenia pan rozwój społeczeństwa obywatelskiego?

- Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego możliwe jest dzięki współpracy, wymianie doświadczeń i rozmowie. Na poziomie samorządu województwa świetnie pokazuje to współpraca z organizacjami pozarządowymi. Ale chcemy dotrzeć do wszystkich mieszkańców. Programem Społecznik zachęcamy do uczestnictwa, aktywności w życiu społecznym, inicjowania działań. Burzymy wspomniane sąsiedzkie mury i wzmacniamy więzi społeczne, pokazujemy jak budować dobre relacje.

Te dobre relacje porównuje pan często do budowy domu…

- Budujemy drogi, inwestujemy w tabor kolejowy i gospodarkę, ale najważniejsza jest nasza społeczność. I metafora domu jest jak najbardziej zasadna. Tworzymy dom, do którego chcemy wracać, w którym czujemy się komfortowo i bezpiecznie. Chcemy być społeczeństwem solidarnym, tolerancyjnym i otwartym. Wśród czterech celów strategicznych do 2030 roku jako pierwszy wskazaliśmy „Otwartą społeczność. Świadomi mieszkańcy i zaangażowane społeczności”. Chcemy wspierać aktywnych mieszkańców zainteresowanych swoimi „małymi ojczyznami”. W tych działaniach łącznikiem między administracją a mieszkańcami są organizacje pozarządowe. To ogniwo regionalnej wspólnoty samorządowej.

Organizacje pozarządowe to dobry partner w działaniach Urzędu Marszałkowskiego?

- To, czy w danym miejscu żyje nam się dobrze, decydują mieszkańcy, których głos słyszalny jest w działalności organizacji pozarządowych. Tworzymy najlepsze warunki do rozwoju kapitału społecznego Pomorza Zachodniego. Zapewnić to może, podkreślam, tylko partnerska współpraca. NGO’sy są niezastąpionym partnerem w realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnych projektów społecznych, kulturalnych czy profilaktycznych. To stowarzyszenia i fundacje są najbliżej ludzkich trosk i problemów, później są instytucje. Co roku doceniamy i nagradzamy najciekawsze inicjatywy i przedsięwzięcia zachodniopomorskich stowarzyszeń i fundacji, ale też zlecamy trudne w realizacji projekty związane ze sferą społeczną.

ZOBACZ TEŻ:

Jurek Owsiak w Szczecinie do społeczników: "Nie pękajcie, id...

Jakie narzędzia wsparcia Urząd Marszałkowski gwarantuje organizacjom pozarządowym?

- Do finansowego wsparcia należą otwarte konkursy ofert m.in. na wkłady własne, małe granty, Program Społecznik, szkolenia, konkursy takie jak „Samorządowy Lider Współpracy z NGO”. Nie mniej ważne są też pozafinansowe formy wsparcia, o których nie powinniśmy zapominać. Zbieramy najświeższe informacje na temat trzeciego sektora, które przekazujemy w Newsletterze Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, udzielamy patronatów i wsparcia organizacyjnego. Nasze organizacje mogą liczyć na fachową pomoc Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, która należy do jednej z najprężniej działających rad w Polsce, zachęcamy mieszkańców do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego z regionu.

Czy apel marszałka dotyczący przekazania 1% jest skuteczny?

- Z roku na rok coraz chętniej przekazujemy 1% swojego podatku przy rocznym rozliczeniu. To średnio 60 zł. W 2019 r. z tej możliwości w całej Polsce skorzystało 14,5 mln podatników. OPP otrzymały ponad 874,4 mln zł, a więc o ponad 110 mln zł więcej, niż w roku 2018. Wciąż jednak lwia część środków trafia do kilku największych OPP. Zachęcamy mieszkańców, aby wspierali regionalne organizacje, aby wybierali lokalnie. Na Pomorzu Zachodnim zarejestrowanych jest ponad 300 organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku. W ubiegłym roku 483 tys. podatników z regionu przekazało organizacjom pożytku publicznego ponad 34 mln zł (rozliczenie za rok 2018). To aż o 5 mln zł więcej niż w roku 2017.

Gdzie Społecznicy powinni szukać informacji o programie?

- Wszystkie informacje o programie dostępne są na stronie internetowej

www.spolecznik.karrsa.eu/

oraz Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego

www.wws.wzp.pl

. Społecznicy o swoich działaniach informują m.in. w mediach społecznościowych na profilu Programu Społecznik. Posługują sie też takimi hasztagami: #PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARR.

Rozwój województwa również jest motywujący do działania. Jakich inicjatyw powinniśmy się spodziewać?

- Dalej będziemy mocno stawiać na sferę społeczną, ale też konsekwentnie inwestujemy w zdrowie i w nasze szpitale. Powstają nowe miejsca. Budujemy np. Morskie Centrum Nauki. Jesteśmy coraz bliżej rozbudowy Teatru Polskiego. Procedura ostatecznego wyboru wykonawcy inwestycji jest na finiszu. Jako pierwszy region kupujemy w Polsce pociągi hybrydowe.
Będziemy też kontynuować w rozbudowę Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego. Tylko w 2020 roku powinniśmy zakończyć większość inwestycji na szlakach o długości ponad 200 km, które rozpoczęliśmy w ubiegłym roku.

ZOBACZ TEŻ:

Pomaganie innym to ich specjalność. Podsumowanie programu "S...

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

S
SZCZECIN

SĄD SZCZECIŃSKI SKORUMPOWANY Energopol Szczecin nie płaci wynagrodzenia od sierpnia

s
socjolog

Pierdu, pierdu - trzeba odbudować siatkę drobnych donosicieli.

Dodaj ogłoszenie