Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wałczu

Wałcz, al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wałczu jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Główne zadania Inspektoratu to:

  • badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych

  • kontrolowanie działań organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • wstrzymywanie robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę

  • kontrola budów w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałczu.