Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie

Szczecin, Szymanowskiego 2

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Inspektorat realizuje takie zadania, jak:

  • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego

  • kontrolowanie działań organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • nakaz rozbiórki obiektu nieużytkowanego i nienadającego się do odbudowy lub remontu

  • kontrola budów w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, szczegółowe informacje uzyskasz na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.