"Złote Pióro Głosu"

Bogna Skarul, 28 stycznia 2005 r.
Dziękujemy Wam za prace jakie nadesłaliście z odpowiedzią na zadanie piąte. Dziś przedstawiamy Wam pierwsze wyniki piątego etapu.

Pełnej listy rankingowej spodziewajcie się w przyszłym tygodniu. Znajdziecie ją na stronie www.glosszczecinski.com.pl

Dziś podajemy temat szóstego zadania, a brzmi ono:

Monika przeprowadziła się z innego miasta. Dziś przyszła pierwszy raz do Twojej klasy. Spróbuj ją jej opisać.

Macie sporo czasu na pisanie. Na prace czekamy do 17 lutego.

Wyniki piątego etapu

Kategoria gimnazja

1. Wojciech Pleskacz z gimnazjum nr 16 w Szczecinie, opiekun Wioleta Świtała - 10 punktów
2. Ewa Tomaszewska z Gimnazjum nr 31 w Szczecinie, opiekun Małgorzata tarnecka - 9,75 punktów
3. Łukasz Oleszkiewicz z Gimnazjum w Maszewie, opiekun Leszek Bącalski - 9,5 punktów

Kategoria Licea

1. Marta Wisniewska z II LO w Szczecinie - 10 punktów
2. Joanna Michałek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Barlinku, opiekun Izabela Leszczyńska
3. Piotr Mirski z VI LO w Szczecinie, opiekun Teresa Witkiewicz

Dodatkowe kategorie

Kategoria - dobry pomysł - gimnazja

1. Grzegorz Wieteska z Gimnazjum nr 34 w Szczecinie - 9,25 punktów
2. Marcianna Roman - Gimnazjum nr 12 w Szczecinie, opiekun Katarzyna Wójcik - 9,25 punktów
3. Katarzyna Miczko z Gimnazjum nr 2 w Gryficach, opiekun Andrzej Staniszewski - 9,25 punktów
4. Tomasz Kujawa z Gimnazjum nr 10 w Szczecinie, opiekun A. Czuryło-Budzyńska - 9 punktów
5. Agnieszka Nakoneczna z Gimnazjum nr 18 w Szczecinie, opiekun Anna Szyntor - 9 punktów
6. Mateusz Chaberski z Gimnazjum w Marianowie, opiekun Sabina Bojko - 9 punktów

Kategoria - ciekawie napisane - gimnazja

1. Pamela Rojek z Gimnazjum w Maszewie, opiekun Leszek Bącalski - 9 punktów
2. Tomasz Bruch z Gimnazjum nr 16 w Szczecinie, opiekun Barbara Szybowska - 9 punktów
3. Aleskandra Panicz z Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Moryniu - 9 punktów
4. Anita Deuter z Gimnazjum w Resku, opiekun Teresa Mieliczek - 9 punktów
5. Anna Zabłotna z Gimnazujm nr 4 w Stargardzie Szczecińskim, opiekun Ewa Boguszewska- Kukuć - 9 punktów
6. Agnieszka Dauksza z Gimnazjum nr 9 w Szczecinie, opiekun Elzbieta Ratajska - 9 punktów
7. Marta Małyszko z Gimnazjum nr 12 w Szczecinie, opiekun Joanna Rodecka - 9 punktów
8. Wojciech Fiderek z Gimnazjum nr 34 w Szczecinie, opiekun Koleta Juryś-Pietraszko - 9 punktów
9. Katarzyna Adamczyk z Gimnazjum w Maszewie, opiekun Edyta Zajkowska - 9 punktów
10. Jacek Durka z Gimnazjum nr 39 w Szczecinie, opiekun Janina Durka - 9 punktów
11. Małgorzata Piętkowska z Gimnazjum nr 4 w Stargardzie Szczecińskim, opiekun Jolanta Faryńska - 9 punktów

Kategoria - ciekawy temat - gimnazja

1. Emilias Gumna z Gimnazjum nr 22 w Szczecinie, opiekun Ewa Dussel - 9 punktów
2. Maciek Czarnojan z Gimnazjum nr 46 w szczecinie opiekun M. Chojnickja - 9 punktów

Kategoria - ciekawy pomysł - licea

1. Magdalena Gronostaj z II LO w Szczecinie, opiekun Ireneusz Statnik - 9 punktów
2. Paweł Góźdź z V LO w Szczecinie, opiekun Sławomir Osiński - 9 punktów
3. Agnieszka Zagórska z II LO w Szczecinie, opiekun Magdalena Jagodzińska - 9 punktów
4. Sandra Winiarczyk z LO w Pyrzycach, opiekun Staniwsław Janicki - 9 punktów

Kategoria - ciekawa histroria - licea

1. Emilia Rosińska z IX LO w Szczecinie, opiekun Katarzyna Krzyżewska - 9 punktów
2. Karolina Wójcik z I LO w Szczecinie, opiekun Wiotelta Dydo - 9 punktów
3. Anna Uchto z I LO w Gryfinie, opiekun Anna Pawłowska - 9 punktów
4. Michał Wołczak z XIII LO w Szczecinie, opiekun Barbara Sokolińska - Szybowska - 9 punktów

Kategoria - ciekawie napisane - licea

1. Błażej Lebiedziewicz z IX LO w Szczecinie, opiekun Przemysław Januszko - 9 punktów
2. Magdalena Stawecka z Katolickiego Liceum Ogólnokształcacego w Koszalinie, opiekun Mirosław Krzyściak - 9 punktów
3. Katarzyna Małkowska z XIII LO w Szczecinie, opiekun Barbara Sokolińska-Szybowska - 9 punktów.

Szukanie tajemnic

Formułując temat piątego zadania zawarliśmy w nim pewną wskazówkę, trop, którym chcieliśmy, abyście podążyli. Istnieje coś takiego w kulturze, co fachowo określa się jako genius loci, duch miejsca, jego specyfika, to, co niepowtarzalne i silnie oddziałujące na człowieka.

Nieco arbitralnie ustaliliśmy, że każda miejscowość coś takiego posiada. Każda kryje jakieś tajemnice, coś niewypowiedzianego i niedopowiedzianego.

Inne patrzenie

Chcieliśmy uwrażliwić Was na pewną możliwość patrzenia na wasze miejsca - te, w których mieszkacie albo te, które znacie z wakacji, wycieczek, z bliższych i dalszych podróży, może też z opowiadań rodziców czy dziadków. Chcieliśmy skłonić Was do refleksji, szukania, tropienia śladów tajemnic przeszłości, które tworzą ten specyficzny klimat miejsca.

Różnie zrozumieliście

Zrozumieliście zadanie różnie, najczęściej odwoływaliście się do dwóch sposobów opowiadania - narracji historycznej i fabuł legendowych. Nie wiem tylko, czy to, co już udało się historykom ustalić i zapisać w różnych mądrych księgach albo w przewodnikach turystycznych stanowi tę pożądaną dla nas sferę tajemnicy. Tym bardziej, że w tym typie narracji ograniczyliście do minimum własną inwencję.

Nie wszystkim się chciało

Prosiliśmy: "Pójdź ich tropem", ale nie wszystkim chciało się wybrać w tę drogę. Wiele prac zawierało suche historyczne fakty, mnóstwo dat i ustaleń wyczytanych i przepisanych z różnych źródeł, na które zresztą się powoływaliście.

Ale przecież nie o to chodziło, chociaż na pewno wzbogaciliście w ten sposób swoją wiedzę o opisywanych miejscach, która być może przyda się w innym konkursie.

Lepiej z legendami

Nieco lepiej było z legendami, zarówno tymi, które związane są z danymi miejscami, jak i tymi, które są tworem waszej wyobraźni. Tutaj rzeczywiście pojawiały się zagadki, ale też przedmioty, drzewa i budowle, widziane każdego dnia, które w rzeczywistości legendowej okazywały się znakami tajemniczych historii, które zaczynały przemawiać i opowiadać, odkrywając ukryte dotychczas znaczenia.

Ludzkie grzechy

Bardzo dobrze ten proces odczytywania znaków uchwyciła Ewa Tomaszewska z Gimnazjum nr 31 w Szczecinie. Czasem okazywało się, że znaki są zamazane trudno je znaleźć. O takim szukaniu bardzo sugestywnie opowiedział Wojciech Pleskacz z Gimnazjum nr 16 w Szczecinie. Odnalezione historie nie zawsze okazywały się budujące, mroki tajemnic kryły zbrodnie, zdrady czy inne ludzkie grzechy, takie jak te opisane przez Łukasza Oleszkiewicza z gimnazjum w Maszewie.

Proces szukania ważniejszy

W niektórych Waszych pracach sam proces poszukiwania, dochodzenia do odkrycia tajemnicy okazywał się nawet ważniejszy i bardziej pasjonujący, niż sama tajemnica - tak jest poniekąd w pracy Marty Wiśniewskiej z II LO w Szczecinie.

Ale były i prace bardzo jedynie luźno związane z tematem naszego zadania, mówiące o tajemnicy w ogóle, pomijające miejsce, które mieliście opisać. Zabrakło w nich umiejętności połączenia konkretu z tym, co jest dziełem wyobraźni, a przecież ten konkret, konkretne miejsce miały Waszą wyobraźnię inspirować.

Przede wszystkim jak

Jak zawsze zwracaliśmy uwagę nie tylko na to, co opisywaliście, ale przede wszystkim, jak pisaliście. A niektórzy robili to naprawdę pięknie, ciekawie, operując własnym stylem, pokazując bogactwo własnego języka.
Tu zwraca uwagę praca Piotra Mirskiego z LO nr VI w Szczecinie.

Namawiam do eksperymentowania

Przy okazji lektury wielu Waszych prac nasunęła mi się pewna ogólna refleksja - namawiam Was do eksperymentowania, szukania własnego języka i stylu, ustawicznego doskonalenia i bogacenia wypowiedzi. Ale to nie znaczy przecież, że zawsze trzeba pisać tak samo, styl, który sprawdził się w jakimś typie zadania nie musi być równie dobry w innym.

Zmieniajcie sposób

Dajemy wam różne zadania właśnie dlatego, żebyście sposób pisania zmieniali, żeby on był każdorazowo adekwatny do tematu. I jeszcze raz proszę, żebyście nie przysyłali prac pisanych wierszem. Poezja rządzi się jeszcze innymi prawami, a nasz konkurs nie jest konkursem poetyckim.

Profesor Danuta Dąbrowska
Uniwersytet Szczeciński

Jest indeks do wygrania!

Jesteśmy na półmetku naszego konkursu. Ale jeszcze ciągle wszyscy z Was mają szanse na wygraną.

Przypominamy, kto wygra czwartą edycję konkursu "Złote Pióro Głosu" w kategorii licea otrzyma indeks na polonistykę na Uniwersytecie Szczecińskim. Laureat w kategorii gimnazja pojedzie wraz z opiekunem na rejs promem "Polonia". Ale to nie wszystkie nagrody, jakie przewidzieliśmy dla was w tej edycji konkursu. Nasi sponsorzy zafundowali sprzęt komputerowy, książki, albumy.

Co to za konkurs

"Złote Pióro Głosu" to konkurs dziennikarsko-literacki. Składa się z dziesięciu etapów-zadań dziennikarskich. Właśnie jesteście po piątym etapie-zadaniu.

Po każdym etapie ogłaszamy na łamach "Głosu" ranking etapu. Cały konkurs wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów (maksymalnie można zdobyć 100 punktów).

Jakie nagrody

Konkurs przeprowadzamy w dwóch kategoriach - gimnazjalnej i licealnej.

W tym roku główną nagrodą w kategorii licealnej jest indeks na polonistykę na Uniwersytecie Szczecińskim, a nagrodą dla gimnazjalisty - rejs promem "Polonia".

Konkurs kończymy uroczystym rozdaniem dyplomów i nagród. I uwaga - wszyscy uczestnicy "Złotego Pióra Głosu", a także ich opiekunowie otrzymują specjalne dyplomy za udział w konkursie.

Specjalna komisja
Prace konkursowe sprawdza komisja w składzie:

* Danuta Dąbrowska - profesor polonistyki Uniwersytetu Szczecińskiego,
* Paweł Bartnik - pedagog, przewodniczący komisji edukacji i sportu w szczecińskiej radzie miasta
* Bogna Skarul - dziennikarka "Głosu Szczecińskiego".

Wasze prace nie mogą przekraczać 1,5 strony znormalizowanego maszynopisu, czyli ok. 2700 znaków.

Gdzie przesłać

Pamiętajcie o podpisaniu prac - imię i nazwisko, szkoła, klasa (przy zespołach szkół koniecznie zaznaczcie czy są to klasy gimnazjalne czy licealne), adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna-nauczyciela, którego pytacie o rady.

Prace przysyłajcie na adres Głos Szczeciński, ul. Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin z dopiskiem "Złote Pióro".

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński
Dodaj ogłoszenie