MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Zasiłek pielęgnacyjny. Komu przysługuje i ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny? Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Małgorzata Stempinska
Małgorzata Stempinska
unsplash
Zasiłek pielęgnacyjny ma częściowo pokryć wydatki związane z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny należy się osobom, które nie są w stanie samodzielnie egzystować i potrzebują opieki innych osób. Kwestie przyznawania pieniędzy reguluje Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003 roku.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Zgodnie z jej art. 16 Ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie, która ukończyła 75 lat;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Warto przeczytać:

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób po 16. roku życia) lub niepełnosprawności (dzieci i młodzież do 16. roku życia) wydaje Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Tam należy złożyć wniosek.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie. Jego wysokość nie jest również uzależniona od spełnienia określonego kryterium dochodowego. Zasiłek pielęgnacyjny ma stałą kwotę. Obecnie (od 1 listopada 2019 roku) wynosi ona 215,84 zł miesięcznie. Do 31 października 2019 roku było to 184,42 zł. Wypłata pieniędzy następuje przelewem bankowym na wskazane we wniosku konto.

- Pierwszy wzrost wysokości zasiłku pielęgnacyjnego miał miejsce 1 września 2006 roku. Wzrósł wówczas ze 144 złotych do 153 złotych. Kolejny wzrost - do 184,42 złotych - to listopad 2018 roku. Pierwszy raz od ponad dwunastu lat podwyższyliśmy wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. W sumie po kilkunastu latach zaniedbań w tym zakresie świadczenie wzrosło o 62,84 złotych, czyli o około 40 procent - podkreśla Bożena Borys-Szopa, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na jak długo przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny

Osoby powyżej 75. roku życia oraz te, które orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności dostały na czas nieokreślony, pieniądze otrzymują na stałe. W pozostałych przypadkach zasiłek jest wypłacany na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, czyli na przykład na dwa, trzy czy pięć lat. Po upływie tego okresu dana osoba będzie musiała ponownie uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i znowu starać się o zasiłek pielęgnacyjny.

Uśmiechasz się do „wybrańców”, a resztę traktujesz wyniośle? To pierwszy krok do tego, aby zespół nie chciał z tobą pracować. Według badaczy to też prosta droga, aby zostać nielubianym agresorem.Kliknij dalej, aby sprawdzić z jakimi ludźmi nie lubią pracować inni i czy jesteś jednym z nich.

Ludzie, z którymi inni nie lubią pracować. Czy jesteś jednym z nich?

W przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia zasiłek pielęgnacyjny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba wnioskująca złożyła wniosek o ustalenie niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia oraz prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Co ważne, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Jeżeli dana osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do tego świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest wyłącznie na wniosek. Można go złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej oraz w jednostce wypłacającej świadczenia rodzinne (np. w miejskim czy gminnym ośrodku pomocy społecznej). Wnioski można też wysłać do podanych instytucji pocztą albo drogą elektroniczną. Można też o świadczenie wnioskować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra rodziny pracy i polityki społecznej, czyli platformy Emp@tia - empatia.mrpips.gov.pl.

Warto przeczytać:

Formularze wniosków można pobrać osobiście w urzędach miasta, gminy, w ośrodkach pomocy społecznej lub z ich stron internetowych. Wnioski można składać przez cały rok. Może to zrobić osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.

Do wniosku należy dołączyć:

  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - nie dotyczy to osób, które już ukończyły 75. rok życia i świadczenie pielęgnacyjne należy im się ze względu na wiek,
  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • odpis aktu urodzenia - w przypadku osób poniżej 16. roku życia.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może się wydłużyć. Co ważne, rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Komu się nie należy się zasiłek pielęgnacyjny

Przepisy jasno określają komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Otóż nie dostaną go osoby umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie. Mowa tutaj o: domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Warto przeczytać:

Zasiłek nie należy się również, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie nie zostanie także wypłacone tym, którzy są uprawnieni do dodatku pielęgnacyjnego. Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny czy rentowy, który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego.

od 7 lat
Wideo

Zakaz krzyży w warszawskim urzędzie. Trzaskowski wydał rozporządzenie

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński