Wsparcie na lokalną e-kulturę. Dowiedz się, jak zdobyć grant!

Materiał informacyjny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
Udostępnij:
Pandemia wywróciła do góry nogami zasady funkcjonowania wszystkich instytucji kultury. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się domy i centra kultury oraz ośrodki w małych miejscowościach i na wsiach. Praktycznie z dnia na dzień zostały pozbawione bezpośredniego kontaktu z publicznością. Jak ułatwić im skuteczne przeniesienie działań do Internetu? Z pomocą przychodzą Fundusze Europejskie.

Wsparcie cyfryzacji lokalnych ośrodków kultury

Cyfryzacja to nie tylko chwilowa potrzeba, która wynika z obostrzeń pandemii. Już od kilku lat obserwujemy ciągle rosnące zainteresowanie e-kulturą. Obecność w sieci stwarza większe możliwości dotarcia do nowych odbiorców. Ale też stawia instytucje kultury przed zupełnie nowymi wyzwaniami. Jak pomóc samorządowym centrom kultury w skutecznym uruchomieniu działań on-line?

Odpowiedzią jest projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany z programu Polska Cyfrowa (POPC). To ponad 31 mln zł wsparcia z Funduszy Europejskich i budżetu państwa na szkolenia i doposażenie samorządowych instytucji kultury.

KOMPLEKSOWA POMOC Z PROGRAMU POLSKA CYFROWA
ZAKUP WYPOSAŻENIA + SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Kto może ubiegać się o grant na e-kulturę?

 • Domy, centra i ośrodki kultury o statusie samorządowej instytucji kultury.
 • Placówki działające na wsiach lub w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców – szczególnie tych oddalonych od dużych ośrodków miejskich.

200 LOKALNYCH OŚRODKÓW KULTURY OTRZYMA POMOC
CO NAJMNIEJ 400 PRACOWNIKÓW SKORZYSTA ZE SZKOLEŃ

Na co można przeznaczyć pieniądze z grantu?

Załóżmy, że dom kultury w małej miejscowości, oddalonej o 60 km od Białegostoku, chce przenieść do Internetu sobotnie zajęcia plastyczne dla dzieci. Dzięki grantowi na e-kulturę z Programu Polska Cyfrowa dom kultury może zakupić:

 • wyposażenie multimedialne,
 • oprogramowanie do transmisji on-line,
 • niezbędne sprzęty.

Opłaci też szkolenia z jego obsługi. Ale to nie koniec!

Potrzebne są również wiedza i zupełnie nowe umiejętności. Kontakt z publicznością on-line ma swoją specyfikę. Pracownicy domu kultury muszą ją poznać. Pomoże w tym kompleksowy program szkoleniowy dotyczący prowadzenia działalności w sieci.

Z przyznanego dla instytucji kultury grantu będzie można opłacić również indywidualne specjalistyczne szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb konkretnej placówki. Co jeszcze możesz sfinansować? Sam zobacz!

kultura

PIENIĄDZE Z GRANTU MOŻESZ PRZEZNACZYĆ NA:

 1. zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania,

 2. zakup lub amortyzację sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line (m.in. sprzętu audio-video czy nagłośnieniowego),

 3. zakup wyposażenia cyfrowego:

  • sal multimedialnych i sprzętów wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość, która łączy świat realny z generowanym komputerowo obrazem (projektory, ekrany, rzutniki multimedialne, urządzenia audio, oprogramowanie),
  • do realizacji transmisji on-line,
  • do realizacji telewizyjnych i innych działań multimedialnych (np. oświetlania wybranych obiektów za pomocą projektora),
  • do studiów nagrań, radiowych, lektorskich, podcastowych;
 4. zakup niezbędnego oprogramowania oraz licencji,

 5. dostosowanie działań i form przekazu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

  • sprzęt, który ułatwia osobom z niepełnosprawnościami słyszenie (pętle indukcyjne),
  • rzygotowanie i wykonanie ścieżek edukacyjnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
  • przygotowanie filmów w PJM (polskim języku migowym), SJM (systemie językowo-migowym) i SKOGN (sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych),
  • przystosowanie stron internetowych lub aplikacji mobilnych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 6. szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe pracowników instytucji kultury.

Dzięki tak kompleksowej pomocy każdy gminny ośrodek kultury będzie mógł oferować swoje usługi w formie cyfrowej. Każdego dnia trwania pandemii przekonujemy się, jak ważny jest dostęp do e-kultury.

Wysokość grantu na e-kulturę

Minimalna wartość grantu – 80 tys. zł
Maksymalna wartość grantu – 200 tys. zł

Nie musisz we wniosku deklarować wkładu własnego. Opisane w aplikacji potrzeby Twojej instytucji mogą być w 100% finansowane z pieniędzy grantowych.

Dodatkowo, Narodowe Centrum Kultury (NCK), odpowiedzialne za udzielanie grantów, zapewni Ci niezbędne wsparcie. Dzięki tej pomocy:

 • zrobisz zestawienie potrzeb swojej instytucji i oczekiwań lokalnej społeczności,
 • sprawnie przejdziesz przez cały proces cyfryzacji placówki,
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę poprzez udział w szkoleniach.

Jak przygotować się do udziału w ogólnopolskim projekcie cyfryzacji domów kultury?

Konkurs grantowy dla domów, centrów i ośrodków kultury wystartował 16 kwietnia! Będzie trwał do 21 maja 2021 roku.

 • Jeśli mieszkasz w małej miejscowości i chciałbyś, żeby wasz lokalny dom kultury działał w sieci – przekaż tę informację dalej.
 • Jeśli jesteś pracownikiem takiej placówki – działaj!

Zastanów się, jaki zakres działalności chciałbyś przenieść do Internetu. Poznaj potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Z taką wiedzą spokojnie złożysz wniosek o grant na cyfryzację dla samorządowych instytucji kultury finansowany z Programu Polska Cyfrowa.

Warto to zrobić już teraz! Pamiętaj, że liczba osób, które korzystają z e-kultury dynamicznie rośnie. I to się już nie zmieni – nawet po zakończeniu pandemii.

Więcej informacji o konkursie znajdziesz na:
nck.pl/konwersjacyfrowadk
e-mail: konwersjacyfrowa@nck.pl

kultura

Materiał oryginalny: Wsparcie na lokalną e-kulturę. Dowiedz się, jak zdobyć grant! - Polska Times