Wpływ COVID-19 na mikro, małe i średnie firmy w Polsce. Raport Pekao

Materiał informacyjny Banku Pekao S.A.
Polskie mikro, małe i średnie firmy (MMŚP) okres ostatnich dwunastu miesięcy uznają za najgorszy od kilkunastu lat – i to pod każdym niemal względem. Choć skutki utrudnień w prowadzeniu biznesu wywołane przez COVID-19 oceniają w sumie jako mniej dolegliwe na tle innych krajów, to w przeciwieństwie do nich z dużo większymi obawami podchodzą do przyszłości. Najgorzej oceniają sytuację własnej firmy i branży, lepiej dostęp do finansowania zewnętrznego i zatrudnienie. Takie są główne wnioski z najnowszego badania sektora MMŚP, corocznie przeprowadzanego z inicjatywy Banku Pekao.

Rok 2020 dla polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw był tym większym szokiem, że przerwał okres bardzo dobrej koniunktury i równie optymistycznie widzianych perspektyw. Ogólny Wskaźnik Koniunktury polskich MMŚP, ustalany od jedenastu lat na bazie Raportu Banku Pekao o kondycji mikro, małych i średnich firm, rok wcześniej wykazał rekordowy odczyt – 102,6 pkt, zaś za rok 2020 wyniósł jedynie 91,4 pkt.

Bardzo ciężka sytuacja branży i firmy, mniejsze kłopoty z płynnością
Trzeba przy tym wiedzieć, że jest to wskaźnik bazujący na ocenie ośmiu kluczowych dla każdej firmy uwarunkowań: sytuacji gospodarczej; sytuacji branży, w której działa firma; sytuacji firmy; jej przychodów i wyniku finansowego, długości oczekiwania na zapłatę za towary lub usługi; dostępności zewnętrznego finansowania oraz zatrudnienia w firmie. Przedsiębiorcy dokonują oceny ostatnich dwunastu miesięcy oraz perspektyw na kolejne dwanaście miesięcy dla każdego z tych obszarów. Wyliczane indeksy mogą przyjmować wartości od 50 punktów (duże pogorszenie) do 150 punktów (duża poprawa), gdzie 100 punktów jest wartością neutralną.

*

Oprócz Ogólnego Wskaźnika Koniunktury, w badaniu oddzielny indeks ustalany jest dla każdego z tych obszarów i – co warte podkreślenia – za ostatnie dwanaście miesięcy odnotowano spadek każdego z tych indeksów. W ocenie badanych polskich MMŚP najgorsza sytuacja (dokumentowana spadkami na poziomie 14-16 punktów) była w kategorii oceny ogólnej sytuacji, sytuacji branży, firmy, przychodów oraz wyniku finansowego przedsiębiorstwa. Mniejsze spadki (4-5 punktów) odnotowano odnoście indeksów dotyczących długości oczekiwania na zapłatę za sprzedane produkty, dostępu do finansowania zewnętrznego oraz zatrudnienia. Ta stosunkowo duża różnica w indeksach, zdaniem analityków potwierdza, że programy pomocowe chroniące zatrudnienie i płynność istotnie zadziałały w przypadku małych i średnich firm.

– Miniony rok był wyjątkowo trudny dla wszystkich firm, także niezwykle ważnych dla całej polskiej gospodarki mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Skala wyzwań dla przedsiębiorców, związanych z czasowym zamykaniem całych sektorów gospodarki czy drastycznych spadków sprzedaży, była bezprecedensowa. Wymagało to również szybkiego, elastycznego dostosowania się sektora bankowego, by wesprzeć firmy w stawieniu czoła tym problemom – komentuje Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialna za Pion Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Większy pesymizm polskich firm co do przyszłości
Opublikowany właśnie, jedenasty już Raport Banku Pekao o kondycji mikro, małych i średnich firm, jak co roku, powstał na bazie ankiety przeprowadzonej na reprezentatywnej grupie ponad 7 tysięcy przedsiębiorców – realizowanej we wrześniu i październiku 2020. Tak jak w każdej dotychczasowej edycji raportu, także i w tej znalazł się temat specjalny, tym razem dość oczywisty, wpływ pandemii COVID-19 na kondycję MMŚP. Przy tym temacie Bank Pekao współpracował z International Trade Centre (ITC), organizacją działającą pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Światowej Organizacji Handlu, zaangażowaną we wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.

*

Tegoroczny Raport Pekao daje możliwość porównania kondycji polskich MMŚP w roku pandemii z podobnymi firmami za granicą. Przy przeprowadzaniu badania ITC dotyczącego wpływu COVID-19 na działalność gospodarczą, którym objętych było ok. 6,4 tys. firm w 138 krajach. Bank Pekao współpracował z ITC odnośnie firm polskich.

– Cieszę się, że połączyliśmy siły z Bankiem Pekao, największym w Polsce bankiem komercyjnym obsługującym MMŚP, aby wspólnie ocenić wpływ pandemii na polskie przedsiębiorstwa. Po raz pierwszy współpracowaliśmy z bankiem komercyjnym, aby wspólnie przeprowadzić badanie wpływu COVID-19 w jednym z krajów oraz po raz pierwszy przeanalizowaliśmy wyniki krajowe i porównaliśmy je z odpowiednikami regionalnymi i resztą świata – mówi Pamela Coke-Hamilton, dyrektor wykonawcza International Trade Centre.

Globalna ankieta ITC wykazała, że przedsiębiorstwa na całym świecie na kryzys wywołany pandemią COVID-19 zareagowały na różne sposoby. Większość przyjęła strategię odporności, polegającą na czasowym ograniczeniu działalności w taki sposób, aby później móc ją w pełni wznowić. W ramach tej strategii podejmowano takie działania jak przesunięcie koszyka sprzedaży w kierunku sprzedaży online, zaopatrywanie się u nowych dostawców lub korzystanie z pracy zdalnej.

Badanie pokazało jedną rzucającą się w oczy różnicę pomiędzy mniejszymi polskimi firmami a resztą świata: mają one większe obawy o wpływ pandemii na ich przyszłość. Aż około 57 proc. polskich MMŚP uważa, że grozi im zamknięcie działalności na stałe, w porównaniu z 38 proc. w innych krajach europejskich i 39 proc. w pozostałych częściach świata.

– W Banku Pekao od marca 2020 r. uruchomiliśmy kilkanaście programów pomocowych we współpracy m.in. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Polskim Funduszem Rozwoju i Europejskim Funduszem Inwestycyjnym; w sumie na kwotę kilkunastu miliardów złotych. Nasze coroczne badanie pokazuje, że sytuacja firm pozostaje złożona, ale dokładamy najwyższej staranności, aby maksymalnie ułatwić firmom wyjście na prostą – podkreśla wiceprezes Magdalena Zmitrowicz.

Raport Banku Pekao jest przygotowywany co roku od 11 lat. Badaniem objęte są mikro, małe i średnie firmy, czyli takie które zatrudniają do 249 osób. Z pełną interaktywną treścią raportu można zapoznać tu: https://www.pekao.com.pl/raport-msp/

Materiał oryginalny: Wpływ COVID-19 na mikro, małe i średnie firmy w Polsce. Raport Pekao - Dziennik Bałtycki

Dodaj ogłoszenie