MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wojsko sprzedaje dziś auta osobowe, busiki, dostawcze i autobusy. Wielki przetarg AMW

RED
Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła wielki przetarg na samochody używane. Auta z wojskowego demobilu są do nabycia po okazyjnych cenach, znacznie niższych niż ceny rynkowe.Do nabycia na drodze licytacji są auta dostawcze oraz ciężarowe. Można też kupić samochód osobowy. A to nie wszystko, bo w przetargu znalazły się różnego rodzaju sprzęty.Zobacz kolejne zdjęcia z cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła wielki przetarg na samochody używane. Auta z wojskowego demobilu są do nabycia po okazyjnych cenach, znacznie niższych niż ceny rynkowe.Do nabycia na drodze licytacji są auta dostawcze oraz ciężarowe. Można też kupić samochód osobowy. A to nie wszystko, bo w przetargu znalazły się różnego rodzaju sprzęty.Zobacz kolejne zdjęcia z cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Wojsko sprzedaje sprawny sprzęt z demobilu. Największym zainteresowaniem cieszą się samochody. Dziś Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła najnowszy przetarg AMW. Na licytację zostały wystawione używane przez wojsko auta, które czekają na nowych właścicieli. To samochody osobowe, busiki do przewozu pasażerów, autobusy, dostawcze i ciężarowe. Dodatkowo, wojsko zdecydowało się na sprzedaż różnego rodzaju sprzętów. Sprawdź najnowszą ofertę Agencji Mienia Wojskowego.

Przetarg AMW. Wojsko sprzedaje samochody

Kolejny wojskowy demobil. Agencja Mienia Wojskowego ogłasza kolejny przetarg. Tym razem na sprzedaż trafiły w głównej mierze używane przez wojsko samochody. Do nabycia na drodze licytacji są auta dostawcze oraz ciężarowe. Można też kupić samochód osobowy. A to nie wszystko, bo w przetargu znalazły się różnego rodzaju sprzęty.

ZOBACZCIE OFERTĘ AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ZE ZDJĘCIAMI I CENAMI

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2021 r. o godz. 12:30 w siedzibie OR AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia po uzgodnieniu telefonicznym w dniach 1-2.07.2021 r. w godz. 9:00 - 13:30 oraz w dniu przetargu w godz. 8:30 - 10:30 w następujących miejscach:
poz. 1÷38 w ZW Dębogórze k/Gdyni • poz. 39÷42 w Punkcie Bazowania Hel • poz. 43 w KPW Gdynia • poz. 44÷45 w SOI Gdynia Pogórze • poz. 46÷53 w JW 1300 Pruszcz Gdański • poz. 54÷55 w JW 4651 Gdynia-Babie Doły • poz. 56 w 6 WOG Ustka.

Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.
Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z epidemią COVID 19).

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z poz. 1-56 w terminie do dnia 30.09.2021 r.
UWAGA: Z uwagi na okres urlopowy, odbiór mienia nie będzie możliwy: z pozycji 44,45 w dniach 19.07-06.08.2021 r., natomiast z pozycji 48÷53 w dniach 26.07-24.08.2021 r.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego
w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Gdańsk, nr konta 41 1130 1121 0000 0060 0720 0029, podając w tytule przelewu
nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

5. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

6. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
• nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty
(tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
• uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Pozostałą część kwoty należy wpłacać przelewem na konto w BGK O/Gdańsk nr 27 1130 1121 0006 5589 8520 0009.

8. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału AMW w Gdyni, ul. M. Curie-Skłodowskiej 19, pok. nr 20 w terminie do dnia 08.07.2021 r. do godziny 11:30.

9. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 6/OG-DG/2021 – nie otwierać przed 08.07.2021 r. do godziny 12:30.

10. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

11. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Gdyni od dnia 23.06.2021 r. do dnia 07.07.2021 r. w godz. 8:00-15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 7:30-11:00 pok. nr 25 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy
i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

12. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

13. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

14. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

15. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

16. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

17. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

18. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

19. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

20. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW Gdyni oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

21. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

22. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected] oraz tel. 58 501 88 10, [email protected] oraz tel. 58 501 88 08 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Szczyt NATO. Ogromne wsparcie dla Ukrainy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Wojsko sprzedaje dziś auta osobowe, busiki, dostawcze i autobusy. Wielki przetarg AMW - Dziennik Zachodni

Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński