Trwają zapisy na roczne studia MBA w Szczecinie

Materiał informacyjny
Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) organizowane przez Collegium Humanum w Warszawie i Apsley Business School w Londynie. Studia MBA są jednymi z najbardziej prestiżowych i rozpoznawalnych na świecie kwalifikacji menedżerskich. Program studiów Executive MBA pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych.

Absolwenci po zakończeniu studiów podyplomowych Executive MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy. Executive MBA jest przeznaczony przede wszystkim dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu. Podstawowe moduły studiów podyplomowych w programie Executive MBA oparte są na konkretnych potrzebach praktyki menedżerskiej, realizowane przez wybitnych specjalistów (praktyków) z Polski i zagranicy w systemie case study. Absolwenci studiów podyplomowych MBA nabywają spełnienie kryterium wykształcenia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa (art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182). Czas trwania studiów: 2 semestry, 60 ECTS Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela) WYMAGANE DOKUMENTY:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (min. I stopnia, potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • Curriculum Vitae (CV musi zawierać klauzulę “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”)
 • dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Przedmioty:

·

 • Marketing
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Ład korporacyjny
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi
 • Public Relations, Social Media i Brand Management
 • Etyka biznesu i CSR
 • Ekonomia menedżerska
 • Przywództwo i mentoring w biznesie
 • Prawo gospodarcze
 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
 • Negocjacje i komunikowanie w biznesie
 • Etykieta i savoir vivre w biznesie
 • Psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich.
Opłaty:
 1. wpłata roczna 9.500 zł
 2. wpłaty półroczne 4.950 zł
 3. wpisowe 500 zł

Więcej informacji i zapisy przemyslaw.cichocki@humanum.pl oraz tel. 660-541-788.

Dodaj ogłoszenie