Trwa matura 2023! Oto jakie są wymagania, arkusze. Sprawdź wszystkie terminy. Jak dobrze zdać maturę? Podpowiadamy!

Maja Czech
Maja Czech
Zmagania z egzaminem dojrzałości rozpoczęte! To dobry czas, aby ostatni raz powtórzyć materiał z całego toku nauczania w liceum lub technikum. W roku 2023 matura wygląda nieco inaczej, niż było to przez ostatnich kilka lat. Sprawdź szczegóły odnośnie terminów, arkusza i wymagań egzaminacyjnych na maturę 2023.

Spis treści

Matura podstawowa 2023. Terminy, daty, godziny

Każdy uczeń z pewnością wie, że najważniejsze są pierwsze trzy dni egzaminów maturalnych. To właśnie wtedy maturzyści zasiadają do pisania egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym. Każdy, kto do nich przystępuje, musi uzyskać co najmniej 30% punktów, aby otrzymać świadectwo dojrzałości.

Matury podstawowe w roku 2023 - HARMONOGRAM

Sprawdź w galerii lub na liście poniżej!

 • 4 maja 2023 (czwartek)

  godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy)

 • 5 maja 2023 (piątek)

  godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy)
  godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

 • 8 maja 2023 (poniedziałek)

  godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy)

Matura rozszerzona 2023. Terminy, daty, godziny

Matura na poziomie rozszerzonym to równie istotny egzamin. To właśnie te wyniki zadecydują o tym, na jaką uczelnię lub kierunek dostanie się absolwent szkoły średniej. Im wyższy wynik, tym większe szanse na zakwalifikowanie się do wymarzonego uniwersytetu.

TERMINY:

 • 8 maja 2023 (poniedziałek)

  godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

 • 9 maja 2023 (wtorek)

  godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
  godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony)

 • 10 maja 2023 (środa)

  godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
  godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

 • 11 maja 2023 (czwartek)

  godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
  godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

 • 12 maja 2023 (piątek)

  godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
  godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

 • 15 maja 2023 (poniedziałek)

  godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
  Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony)

 • 16 maja 2023 (wtorek)

  godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
  godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

 • 17 maja 2023 (środa)

  godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
  godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

 • 18 maja 2023 (czwartek)

  godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
  godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

 • 19 maja 2023 (piątek)

  godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
  godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony)

 • 22 maja 2023 (poniedziałek)

  godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
  godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

Matury ustne 2023. Czy są obowiązkowe?

Matury ustne przez ostatnich kilka lat nie pojawiały się w terminarzu maturalnym ze względu na pandemię koronawirusa i ryzyko zarażenia się poprzez kontakt bezpośredni z egzaminatorem. W 2023 roku powraca formuła znana sprzed lat i każdy maturzysta będzie musiał podejść do matury ustnej, aby uzyskać świadectwo dojrzałości.

Każdy uczeń musi podejść do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Próg zdania obydwu to 30%.

Matury ustne 2023. Terminy

Egzaminy ustne odbywać się będą w dniach od 10 do 23 maja 2023 (z wyjątkiem 14 i 21 maja). Każdy uczeń otrzyma swój własny termin podejścia do egzaminu ustalony przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Matura ustna z języka polskiego. Wymagania

Pytania egzaminacyjne, które zostaną zadane uczniom podczas matury ustnej z języka polskiego są jawne. To zmiana, która nastąpiła po kilkuletniej przerwie od przeprowadzania tego egzaminu. Każde pytanie dotyczyć będzie lektur obowiązkowych z całego toku dotychczasowej nauki.

Wszystkie pytania znajdziecie w tekście poniżej!

Matura 2023. Wyniki

Wyniki matur zostaną oficjalnie ogłoszone 7 lipca 2023 roku. Każdy uczeń otrzyma swój własny login i hasło do portalu, w którym umieszczone zostaną dokładne wyniki procentowe z każdego egzaminu.

Wyniki matury poprawkowej zostaną opublikowane 8 września 2023.

Kiedy będzie matura poprawkowa 2023?

Uczniowie, którzy nie zdali jednego egzaminu obowiązkowego w formie pisemnej, mogą podejść do niego raz jeszcze 22 sierpnia 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00.
Uczniowie, którzy nie zdali jednego egzaminu ustnego otrzymają drugą szansę 21 sierpnia 2023 r.

Osoby, które nie zdały więcej, niż jednego egzaminu będą musiały podejść do wszystkich matur raz jeszcze w przyszłym roku.

Ile czasu trwa matura pisemna 2023?

Nie każdy egzamin maturalny trwa tyle samo czasu. Uczniowie przed podejściem do testu są informowani, ile czasu mają na wypełnienie arkusza. W sali znajduje się zegar, którego warto pilnować. Kiedy minie ustalona godzina, każdy uczeń musi bezwzględnie oddać swoją pracę.

 • Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym - 240 minut
 • Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym - 180 minut
 • Egzamin pisemny z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - 120 minut

Egzaminy na poziomie rozszerzonym trwać będą:

 • język polski - 210 minut
 • matematyka - 180 minut
 • język obcy - 150 minut
 • biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, jęz. łaciński i kultura antyczna, WOS - 180 minut
 • język kaszubski, język łemkowski, informatyka - 210 minut

Niezbędnik maturzysty. Matura 2023, czyli wszystko, co musisz wiedzieć w jednym miejscu

FAQ - matura 2023

Jak będzie wyglądała matura 2023? Czy egzamin ustny jest obowiązkowy? Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać? Odpowiadamy na pytania o egzamin dojrzałości 2023

Kiedy będzie można poprawić maturę 2023?

Egzaminy poprawkowe dla tych, którym nie powiodło się na maturze 2023, przewidziane są w sierpniu 2023. Do egzaminu poprawkowego może przystąpić ten uczeń, który podszedł do wszystkich zaplanowanych egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (w części ustnej i pisemnej), a nie uzyskał minimum punktów tylko z jednego z nich. Absolwent musi pisemnie zgłosić zamiar poprawiania egzaminu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników matur.

Kiedy będą wyniki matury 2023?

Wyniki matury 2023 poznamy w lipcu 2023 roku.

Czy można wyjść z sali przed zakończeniem egzaminu maturalnego?

Jeśli maturzysta szybko uporał się z zadaniami i zakończył pracę, może opuścić salę. Również ten uczeń, który nie potrafi poradzić sobie z maturalnymi zadaniami, może wyjść z sali wcześniej. Wszystkich obowiązują jednak konkretne zasady: 

 • maturzysta może opuścić salę najwcześniej po godzinie od rozpoczęcia egzaminu, 
 • jeśli do oficjalnego zakończenia egzaminu zostało 15 minut lub mniej, maturzysta zobowiązany jest do pozostania na miejscu do jego końca, 
 • uczeń, który chce opuścić salę, musi zamknąć arkusz i położyć go na brzegu ławki. Wtedy może zgłosić zamiar wyjścia, podnosząc rękę.

Czy podczas matury można wyjść do toalety?

Potrzebę skorzystania z toalety uczeń powinien zgłosić nauczycielowi poprzez podniesienie ręki. 

Samodzielna wyprawa do WC jest niemożliwa - maturzystę do toalety odprowadza jeden z członków komisji egzaminacyjnej. Również w towarzystwie tego samego egzaminatora uczeń wraca z toalety na salę, aby kontynuować egzamin.

Co zabrać ze sobą na maturę 2023?

Przy wejściu na salę egzaminacyjną obowiązują spore obostrzenia w sprawie przedmiotów, jakie można zabrać ze sobą na maturę. Zabroniony jest oczywiście telefon i wszelka elektronika, nie można wnosić maskotek i innych zbędnych przedmiotów.

Są jednak rzeczy, które koniecznie należy wziąć ze sobą na maturę:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • długopis z czarnym wkładem lub pióro z czarnym atramentem
 • linijka (pisemny egzamin z matematyki). Uwaga! Wszystkie rysunki uczeń powinien wykonywać długopisem, a nie ołówkiem.

Na niektóre egzaminy można mieć przy sobie prosty kalkulator, lupę czy słownik - warto dokładnie sprawdzić te informacje w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 roku w sprawie przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku.

Na salę można wziąć butelkę wody - bez etykiety! Dopuszczalne są chusteczki higieniczne - luzem, bez opakowania. Uczeń może zabrać też zwykły ołówek, aby np. zaznaczać  istotne fragmenty w analizowanym tekście.

Czy matura ustna 2023 jest obowiązkowa? Jak wygląda?

W 2023 roku, po roku przerwy, na maturę wraca obowiązkowy egzamin ustny z języka polskiego i języka obcego.

Język polski, matura ustna - uczniowie będą losować zestaw egzaminacyjny, składający się z dwóch zadań: 

 • Pierwsze zadanie dotyczy lektury obowiązkowej i są to pytania jawne. 
 • Drugie zadanie dotyczy innych tekstów kultury (literackich, ikonicznych lub językowych).  

Maturzysta będzie miał kwadrans na przygotowanie odpowiedzi. Po tym czasie wygłasza monologową wypowiedź (10 minut), a przez kolejne 5 minut odpowiada na pytania egzaminatorów.

Język obcy, matura ustna - egzamin odbywa się w formie 15-minutowej rozmowy. Zdający otrzymuje 3 zadania. Są to:

 • rozmowa z odgrywaniem roli, 
 • opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania, 
 • wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania.

Ile trwa pisemna matura 2023?

Ile trwają poszczególne egzaminy pisemne na maturze 2023?

 • Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym trwać będzie 240 minut, a na poziomie rozszerzonym 210 minut (obecnie egzaminy te trwają 170 i 180 minut).
 • Pisemny egzamin z matematyki (zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym) trwać będzie 180 minut.
 • Czas egzaminów pisemnych z języka obcego nowożytnego pozostaje bez zmian: na poziomie podstawowym - 120 minut, na poziom rozszerzonym - 150 minut, na poziomie dwujęzycznym - 180 minut.
 • Na egzaminy pisemne z biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z wiedzy o społeczeństwie – maturzysta będzie miał jak do tej pory 180 minut.

Ile trzeba mieć procent z matury 2023, żeby zdać?

Aby zdać maturę w formie obowiązującej od 2023 roku, trzeba uzyskać 30 procent punktów możliwych do zdobycia z przedmiotów obowiązkowych. 

W 2023 roku zdający maturę nie mają ustalonego minimalnego limitu punktów z przedmiotu dodatkowego, który będą zdawać na poziomie rozszerzonym. W praktyce oznacza to, że maturzyści muszą tylko do tego egzaminu podejść. Ta sytuacja zmieni się już dla maturzystów w 2024 roku, kiedy to ustalony będzie już minimalny próg procentowy.

Czy matura 2023 będzie trudniejsza?

Dyskusje nad poziomem trudności egzaminu maturalnego 2023 trwały długo. Wiadomo jednak, że nie będzie on tak trudny jak początkowo planowano. Wymagania będą nieco wyższe niż podczas matury 2022 - przyznają to zgodnie minister edukacji i szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po roku przerwy wraca między innymi obowiązkowa ustna matura z języka polskiego i języka obcego.

Dokładne wytyczne odnośnie egzaminu dojrzałości można znaleźć na stronie CKE.

Kiedy jest matura 2023?

Oto pełny harmonogram matur 2023, opublikowany przez CKE:

4 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom podstawowy),

5 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język francuski, język hiszpański, język rosyjski, język włoski, język niemiecki (poziom podstawowy).

8 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom podstawowy),
 • godz. 14.00 – język hiszpański (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny)

9 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – język angielski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny),
 • godz. 14.00 – filozofia (poziom rozszerzony).

10 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język niemiecki (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

11 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – biologia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język rosyjski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

12 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – matematyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język francuski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

15 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – chemia (poziom rozszerzony),
 • Godz. 14.00 – historia muzyki (poziom rozszerzony).

16 maja 2023 (wtorek):

 • godz. 9.00 – geografia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom podstawowy).

17 maja 2023 (środa):

 • godz. 9.00 – język polski (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język mniejszości narodowych (poziom rozszerzony).

18 maja 2023 (czwartek):

 • godz. 9.00 – historia (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język włoski (poziom rozszerzony; poziom dwujęzyczny).

19 maja 2023 (piątek):

 • godz. 9.00 – fizyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – historia sztuki (poziom rozszerzony).

22 maja 2023 (poniedziałek):

 • godz. 9.00 – informatyka (poziom rozszerzony),
 • godz. 14.00 – język kaszubski, język łemkowski, język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony).

Do kiedy trzeba wybrać przedmiot na poziomie rozszerzonym?

Do 7 lutego 2023 roku należy złożyć ostateczną deklarację o przystąpienie do egzaminu i wyborze przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Wstępne deklaracje maturzyści składali do końca września 2022.

Kto będzie zdawał maturę 2023?

Do matury w nowe formule 2023  przystępować będą:

 • Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego (po 8-letniej szkole podstawowej),
 • Absolwenci ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 roku),
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą (bez uprawnień na studia).

Jak będzie wyglądała matura w 2023?

Według nowej formuły maturzyści w 2023 roku muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminów pisemnych: z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, a także do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru.

Obowiązkowe będą również egzaminy ustne z języka polskiego oraz języka obcego.

Eko pracownia w Zespole Szkół w Niebocku

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Trwa matura 2023! Oto jakie są wymagania, arkusze. Sprawdź wszystkie terminy. Jak dobrze zdać maturę? Podpowiadamy! - Dziennik Bałtycki

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

K
Kaśka
Dajcie info o pytaniach!
q
qurio
nauka srauka
A
Alanisko
nic nie zastąpi nauki
m
mania
dobre rady, dzięki
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński
Dodaj ogłoszenie