1. Głos Szczeciński
  2. Komunikaty
  3. Zamówienia
  4. NIERUCH.DZIERŻAWA OLESZNO,NAJEM OLESZNO, NAJEM SZCZECIN,...
Wróć do listy komunikatów

NIERUCH.DZIERŻAWA OLESZNO,NAJEM OLESZNO, NAJEM SZCZECIN, NAJEM ŚWINOUJŚCIE AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

 

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie

 

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.
z 2021, poz. 1899) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału przy ul. Potulickiej 2/ul. Księcia Sambora 4 wywieszone zostały wykazy:

- lokalu użytkowego U2 o łącznej pow. 172,65 m2, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym WM, położonym w Szczecinie przy ul. Kosynierów 9 (dz. nr 36 o pow. 0,7410 ha, obr. 4082,Dąbie 82. KW SZ1S/00073326/5), przeznaczonego do najmu w drodze przetargu;

- pomieszczenia gospodarczego U12 o pow. 3,74 m2, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym AMW, położonym w Świnoujściu przy ul. Porębskiego 6 (dz. nr 77/7, 77/10, 98/10, 98/16, 106/41 o łącznej pow. 1,2886 ha, obr. 14 – Świnoujście. KW SZ1W/00038905/4), przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej;

- terenu przeznaczonego pod rekreację/uprawę o pow. 200,00 m2, oznaczonego nr T-4 wraz z budynkiem gospodarczym o pow. 12,00 m2, stanowiących część działki oznaczonej nr 43/50 o pow. 3,5261 ha, położonego w Olesznie przy ul. Parkowej, KW nr KO1D/00019454/0, przeznaczonego do dzierżawy
w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 3 lat;

- terenu przeznaczonego do przechowywania opału oraz samochodu, oznaczonego nr T-7 o pow. 24,00 m2, stanowiącego część działki oznaczonej nr 43/35 o pow. 3,5261 ha, położonego w Olesznie przy ul. Parkowej, KW nr KO1D/00019454/0, przeznaczonego do najmu w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 3 lat.

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 447 2034, 91 447 2037 lub 697 080 490.