1. Głos Szczeciński
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu

ogłasza

przetarg ustny licytację na najem lokalu

przy ul. Rogowskiej 2 we Wrocławiu, który odbędzie się w dniu 26.01.2022r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, pok. nr 7.

  •  powierzchnia lokalu: 32,10m2
  •  przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe z wykluczeniem branży gastronomicznej, branż emitujących zapachy i szkodliwe opary, bez sprzedaży piwa i alkoholu oraz usług uciążliwych dla mieszkańców, a także bez prowadzenia kafejki internetowej oraz wprowadzania automatów do gier
  •  wywoławcza miesięczna opłata czynszowa: 450,00 zł netto (opłata czynszowa netto nie obejmuje podatku VAT oraz opłat lokalnych i eksploatacyjnych),
  •  krok postąpienia: minimum 10,00 zł,
  •  wadium w kwocie 800,00 zł – płatne do dnia 20.01.2022 r. na konto PKO BP S.A. 3 Oddział Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0018 0463.

Przetarg w pierwszym terminie przeprowadza się jeżeli wpłyną co najmniej dwie oferty spełniające warunki określone w ogłoszeniu.

W przypadku gdy nie dojdzie do przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dnia 07.02.2022 r. o godz. 10.00 wadium płatne do dnia 01.02.2022r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia, odwołania lub nierozstrzygnięcia przetargu bez uzasadnienia i podania przyczyn. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.smnowydwor.com.pl oraz udziela ich dział członkowski, pok. 12 i 14, tel. 71/356-48-15, 71/357-37-58 lub 721 721 852.