Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie

Świat Nieruchomości ZNiB „Wspólnota” ul. B. Chrobrego 20E 55-200 Oława

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na osuszanie budynku mieszkalnego w Oławie przy ul. 1-go Maja 9.

Szczegóły dotyczące robót zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które dostępne jest w biurze Zarządcy pod adresem ul. B. Chrobrego 20E w Oławie. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 313 79 59 w godzinach 9:00-10:00 oraz 13:00-14:00.

Oferty należy składać do dnia 16.09.2019 do godziny 13:00.