1. Głos Szczeciński
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ NA WYNAJEM STARGARD. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ NA WYNAJEM STARGARD. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z poźn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału przy ul. Potulickiej 2/ul. Księcia Sambora 4, został wywieszony wykaz lokalu użytkowego nr U5 o pow. 179,50 m2, położonego w Stargardzie przy ul. Pogodnej 3,5,7,9,11 Lechickiej 28,30 (kl. ul. Pogodna 7), KW SZ1T/00093124/6, obręb 0009 Stargard, przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. (91) 447 20 26.