1. Głos Szczeciński
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ NA WYNAJEM OLESZNO. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ NA WYNAJEM OLESZNO. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie

 

 

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.
z 2021, poz. 1899) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału przy ul. Potulickiej 2/ul. Księcia Sambora 4 wywieszony został wykaz:

 

−    pomieszczenia gospodarczego nr 1 o pow. 30,00 m2, przeznaczonego na potrzeby własne lub garażowanie samochodu, zlokalizowanego w budynku niemieszkalnym Agencji Mienia Wojskowego w Olesznie przy
ul. Polnej (dz. nr 43/51), przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, na czas nieoznaczony.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 91 447 2034