1. Głos Szczeciński
  2. Komunikaty
  3. NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ ROGOWO. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wróć do listy komunikatów

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ ROGOWO. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie

 

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynkach Oddziału przy ul. Potulickiej 2/ul. Sambora 4, wywieszony został wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia na rzecz Gminy Trzebiatów, obejmującej działkę nr 376/147 o pow. 0,0415 ha (KW SZ1G/00030073/2) położoną w obrębie 320508_5.0023, Mrzeżyno - 3, m. Rogowo, gmina Trzebiatów.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie, w budynku ul. Sambora 4, pok. 4, tel. (091) 44 72 024.

Podstawa prawna: art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.2021.1899 ze zm.).