1. Głos Szczeciński
  2. Komunikaty
  3. Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w...
Wróć do listy komunikatów

Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni

działając zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)

informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie OReg AMW w Gdyni ul. M. Curie – Skłodowskiej 19 został wywieszony wykaz dla niżej wymienionego lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży bezprzetargowo na rzecz osób uprawnionych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2015 r.
o Agencji Mienia Wojskowego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 303 ze zm.), położonego:

 

Ustka, ul. Legionów 8 m. 5.

 

 

Wykaz wywieszono na okres od dnia 21.09.2022 r. do dnia 12.10.2022 r. 

Osobom,  którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości - zgodnie z przepisami art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gosp. nieruchomościami, termin do złożenia wniosku upływa
z dniem 02.11.2022 r.

 

Informacje na temat nieruchomości można uzyskać pod nr tel. (58) 690-87-71, (58) 690-87-46.