Stanisław Piotrowicz ofiarą stanu wojennego? Oto, co znaleźliśmy w aktach z czasów PRL

Andrzej Plęs
- Przeszłość mam piękną - stwierdził Piotrowicz, kiedy po przegranych wyborach zapytano go, czy właśnie jego przeszłość zaważyła na decyzji wyborców. - Żeby niektórzy mogli działać w opozycji i uniknąć odpowiedzialności karnej, potrzebni byli tacy ludzie jak ja.
- Przeszłość mam piękną - stwierdził Piotrowicz, kiedy po przegranych wyborach zapytano go, czy właśnie jego przeszłość zaważyła na decyzji wyborców. - Żeby niektórzy mogli działać w opozycji i uniknąć odpowiedzialności karnej, potrzebni byli tacy ludzie jak ja. Adam Jankowski / Polska Press
Dla komuny tropił opozycjonistów, dla „dobrej zmiany“ reformował wymiar sprawiedliwości. Co zrobi dla Trybunału Konstytucyjnego? Prokurator Stanisław Piotrowicz, człowiek wierny idei. Tej, która aktualnie rządzi.

Stanisław Piotrowicz - prokurator stanu wojennego i wierny członek Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej od 1978 r. do ostatniego tchnienia tej partii. A nawet członek egzekutywy PZPR w Prokuraturze Wojewódzkiej i Rejonowej w Krośnie oraz kierownik szkolenia partyjnego.

W wolnej Polsce taką samą wiernością wykazał się wobec Prawa i Sprawiedliwości, za co w 2005 r. nagrodzono go miejscem na listach wyborczych do Senatu. W stworzonej dla potrzeb wyborczych biografii nie pochwalił się, że był członkiem PZPR.

Do 2019 r. nieprzerwanie w ławach parlamentarnych. Już kiedy został przewodniczącym sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, gorliwie wypełniającym wytyczne partii w tzw. reformie sądownictwa, wytykano mu pezetpeerowską przeszłość prokuratorską. Kiedy w ostatnich wyborach elektorat nie obdarzył go ponownie zaufaniem, partia nie zostawiła go bez przyszłości. Właśnie ogłosiła, że jest kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

To może oburzać Antoniego Pikula, działacza niepodległościowego podziemia, oskarżonego w stanie wojennym o kolportowanie tzw. wydawnictw drugiego obiegu. To prokurator Piotrowicz był autorem aktu oskarżenia. Wielu innych do dziś oburza, jak w 2001 r., jako szef Prokuratury Rejonowej w Krośnie, publicznie bronił oskarżanego o pedofilię proboszcza z Tylawy. Ksiądz całował dzieci w usta? To były tylko „ciumki” - tłumaczył Piotrowicz. Ksiądz dotykał dziewczynki w miejsca intymne? Bo miał zdolności bioenergoterapeutyczne - usprawiedliwiał go Piotrowicz.

Jak w 1984 r. komuna nagrodziła go Brązowym Krzyżem Zasługi… za zasługi, tak i teraz za tę samą wierność obecna władza chce go nagradzać stanowiskami.

Nie tylko Antoni Pikul

Archiwum rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej zawiera dowody prokuratorskiej aktywności Stanisława Piotrowicza w okresie PRL.

Antoni Pikul, podczas obowiązywania stanu wojennego, dopuścił się przestępstwa. Skierowanie aktu oskarżenia przeciwko Pikulowi należy uznać za zasadne

- napisał w 1982 r. Piotrowicz. Antoni Pikul za „rozrzucanie ulotek o treści antypaństwowej” spędził trzy miesiące w areszcie.

W archiwach rzeszowskiego oddziału IPN jest więcej dowodów na podobną aktywność prokuratora Piotrowicza.

Do stanu wojennego było jeszcze kilka miesięcy, Solidarność wciąż jeszcze była siłą, nie było więc ogromnym zaskoczeniem, kiedy w kiosku Ruchu Zakładów Przemysłu Drzewnego w Ustianowej ktoś dostrzegł publikacje, które aż „gryzły się” z leżącą obok „Trybuną Ludu”. Krośnieńska milicja wparowała do kiosku, zarekwirowała cztery sztuki „Bieszczadnika”, 14 sztuk „Unicestwienia tytanów” Wł. Nabokowa i 17 sztuk „Solidarności Podkarpackiej”. Komunę szczególnie rozdrażniła dodana do „Solidarności” wkładka pt. „IV rozbiór Polski” o wkroczeniu wojsk sowieckich na teren II Rzeczpospolitej we wrześniu 1939 roku. Teza milicji: nielegalne rozpowszechnianie wydawnictw.

Tydzień później milicja zameldowała krośnieńskiej bezpiece, że w kiosku dalej „nielegalnie się rozpowszechnia nadziały związkowe i broszury bezdebitowe”. Kioskarka tłumaczyła się, że robi to na polecenie zakładowej Solidarności, jednak decyzją krośnieńskiej prokuratury wszczęto śledztwo „w sprawie nawoływania do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej PRL z ZSRR poprzez nielegalne rozpowszechnianie przez Komisję Zakładową NSZZ „S” materiałów zniesławiających Związek Radziecki”.

POLECAMY: Komuch czy patriota. Wielka awantura o posła Piotrowicza

Śledztwo wykazało, że zarekwirowane w kiosku zakładowym publikacje wyszły spod powielacza Międzyzakładowej Komisji Koordynującej w Ustrzykach Dolnych. Ciąg dalszy dochodzenia przerwało wprowadzenie stanu wojennego. I wtedy „Podprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie St. Piotrowicz” (tak w dokumencie) umorzył śledztwo. Czy z własnej woli? Raczej zmusił go do tego dekret z 12 grudnia 1981 r. „o przebaczaniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń”. Nowa władza w mundurach uznała dekretem, że działalność związkową i polityczną przed 13 grudnia można w niektórych przypadkach wybaczyć, a rozpowszechnianie bezdebitowych wydawnictw do takich należało.

Na tej samej zasadzie, według prokuratora Piotrowicza, umorzyć należało też akty „Publicznego zniesławienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poprzez rozpowszechnianie w serwisie informacyjnym MKK NSZZ „S” w Ustrzykach Dolnych z dn. 14 września 1981 obelżywych sformułowań porównujących działaczy tej organizacji politycznej do krwawych upiorów, a jej najwyższe organy władzy do sabatu czarownic”. Także „nawoływanie do czynów skierowanych przeciwko jedności z ZSRR” prokurator Piotrowicz umorzył. I też powołując się na ten sam dekret, który umożliwiał wprowadzenie stanu wojennego. Przy czym nie omieszkał stwierdzić, że „czyny te zawierają znamiona przestępstw”, a „komisja zakładowa (…) dopuściła się zniesławienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej poprzez opublikowanie obelżywych sformułowań”. Tej samej PZPR, której Stanisław Piotrowicz był członkiem i wówczas, i aż do 1989 roku.

Za przestępstwo uznał też rozpowszechnienie mapy, ilustrującej „IV rozbiór Polski”. Na koniec stwierdził, że „Śledztwo w w/w sprawie nie może być kontynuowane wobec wejścia w życie dekretu o abolicji”.

Piotrowicz i karykatura Breżniewa

W czerwcu 1981 r. na terenie dużych zakładów woj. krośnieńskiego pojawiły się solidarnościowe ulotki. Jedna z nich przedstawiała I sekretarza KC KPZR Leonida Breżniewa jako niedźwiedzia duszącego w łapach chuderlawą postać Polski i zapewniającego, że „bratniej, socjalistycznej Polski nie opuści w biedzie i nie da jej skrzywdzić”. Była i ulotka pt. „Jak zniszczyć Solidarność”. Krośnieńska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie „nielegalnego rozpowszechniania wydawnictw mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, w związku z zawartymi w nich fałszywymi wiadomościami na temat polityki państwa”. Milicja wzmogła inwigilację solidarnościowych środowisk w Krośnieńskiem, teczka sprawy aż pstrzy się od donosów tajnych współpracowników: „Krzysztofa”, „Leona”, „Miłego” i innych.

Po kilku miesiącach dochodzenia i dwa tygodnie po wprowadzeniu stanu wojennego Witold Kostrzewski z prokuratury wojskowej uznał, że „nie zdołano jednak ustalić autora ulotki ani też osób odpowiadających za jej kolportaż”. Tego samego dnia prokurator Stanisław Piotrowicz umorzył śledztwo. Bo nie znaleziono winnych. Mimo że „rozpowszechnianie ulotek Jak zniszczyć Solidarność wyczerpuje znamiona przestępstwa” - zaznaczył pan prokurator.

Prokurator grzebie w listach

Czerwiec 1984, sprawa operacyjnego rozpoznania kryptonim „Rada” Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Krośnie: dotyczy „autora pogróżkowych anonimów”. Jakiś nielojalny wobec władzy socjalistycznej obywatel słał listy do KC PZPR, Polskiego Radia i Telewizji, Ambasady USA w Polsce, Urzędu Rady Ministrów i kilku innych równie szacownych instytucji. A w nich - głównie analizy ekonomiczne, obrazujące upadek gospodarczy socjalistycznego państwa. Co WUSW uznało za „treści znieważające organy administracji i władzy i inne instytucje”, a w dodatku „zawierające elementy groźby karalnej”.

Bezpieka metodami operacyjnymi wytypowała jako podejrzanego Zdzisława P. z Biecza, byłego inspektora w Krośnieńskim Urzędzie Wojewódzkim, a w chwili prowadzonego śledztwa - pracownika izby skarbowej. Przełożeni mieli go za wzorowego pracownika, w dodatku przewidywanego do awansu zawodowego. Porównano pismo z listów z pismem Zdzisława na wniosku paszportowym. Wyszło, że on jest autorem „gróźb karalnych”. I natychmiast uznano, że jest „człowiekiem wrogo ustosunkowanym do obecnej rzeczywistości”.

Prokuratura kazała przeszukać jego dom, szafy i biurka w jego miejscu pracy. Podczas przesłuchania Zdzisław przyznał się do autorstwa listów, przyznał też, że był rozgoryczony wprowadzeniem stanu wojennego. WUSW jednak zdecydowało o umorzeniu śledztwa z przyczyn czysto kodeksowych. Bo od chwili, kiedy słał listy, minęły już dwa lata, a kara za to, co zrobił, to właśnie dwa lata więzienia, więc WUSW postępowanie umorzył.

Dzień później umorzenie zatwierdził prokurator Stanisław Piotrowicz, ale potwierdził też przestępczą działalność pana Zdzisława: „w świetle opisanych faktów bezsprzecznym jest, że dopuścił się przestępstwa”.

Prokurator konfrontuje

Z akt IPN wynika, że nie była to ostatnia sprawa przeciwko niepodległościowej opozycji, w którą zaangażowany był prokurator Piotrowicz. Kiedy media „wyciągnęły” posłowi Piotrowiczowi jego przeszłość, w jego obronie stanęła Zofia Jankowska. W 1985 roku oskarżona, wraz z bratem, o rozpowszechnianie w krośnieńskich hutach szkła wydawnictw solidarnościowych. Ona i jej brat przyznali się i pokajali przed organami ścigania, sprawę wobec nich warunkowo umorzono. Umorzenie zatwierdził prokurator Piotrowicz. Być może również w podzięce za to, że oboje wskazali śledczym na Józefa K., który pisma miał im dostarczać. Im prokuratura dała już spokój, zajęła się natomiast panem Józefem.

W marcu 1985 r. wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Krośnie Stanisław Piotrowicz postanowił przedłużyć dochodzenie przeciwko panu Józefowi. Z uzasadnieniem, że trzeba mu przedstawić zarzuty, przesłuchać i skonfrontować z Zofią Jankowską i jej bratem. Z woli pana prokuratora do takiej konfrontacji doszło dwukrotnie, bo przebieg pierwszej Piotrowiczowi się nie spodobał. Na zarządzeniu figuruje podpis Piotrowicza. Podobnie jak pod zarządzeniem o ponownym przedłużeniu śledztwa w sprawie nielegalnego kolportażu wydawnictw.

Kilka tygodni wcześniej Piotrowicz wydał polecenie na piśmie, by przeszukać dom Andrzeja M., o co wcześniej wnioskował krośnieński WUSW. Bo z działań operacyjnych wynikało, że M. ma kontakty z niepodległościowym podziemiem i może mieć nielegalne wydawnictwa. I pod tą decyzją jest podpis Piotrowicza.

Tymczasem pan Józef konsekwentnie nie przyznawał się do tego, by Jankowskiej i jej bratu dostarczał „bibułę”. W końcu WUSW przesłało prokuraturze wniosek o zamknięcie śledztwa wobec pana Józefa i sporządzenie aktu oskarżenia. Prokurator Piotrowicz zdecydował o warunkowym umorzeniu postępowania na półtora roku. Z zaznaczeniem: „Wina nie budzi wątpliwości”. Wprawdzie pan Józef nie przyznał się do winy, ale „w świetle zeznań innych jego wyjaśnienia na wiarę nie zasługują”. Mimo wszystko „ze względu na niewielką ilość nielegalnie rozpowszechnianych biuletynów należy uznać, iż stopień społecznego niebezpieczeństwa zarzucanego mu czynu nie jest znaczny”. Pod dokumentem widnieje nazwisko Stanisława Piotrowicza, ale bez jego podpisu.

Też jestem ofiarą

Dlaczego tuż po studiach w 1978 r. Stanisław Piotrowicz wstąpił do PZPR?

- Prokurator wojewódzki z Tarnowa dał mi jasno do zrozumienia, że jeśli tego nie zrobię, to nie zostanę dopuszczony do egzaminu prokuratorskiego

- tłumaczył „Nowinom”.

Nigdy nie tłumaczył, dlaczego w pierwszej połowie lat 70. został członkiem Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Jak to się działo, że komuna dawała mu paszport nie tylko na okoliczność wyjazdów do tzw. demoludów, ale i za żelazną kurtynę, co było zastrzeżone tylko dla zaufanych obywateli PRL?

"Przeszłość mam piękną". S. Piotrowicz o pracy jako prokurator w czasach PRL

Źródło:
TVN 24

- Przeszłość mam piękną - stwierdził Piotrowicz, kiedy po przegranych wyborach zapytano go, czy właśnie jego przeszłość zaważyła na decyzji wyborców. - Żeby niektórzy mogli działać w opozycji i uniknąć odpowiedzialności karnej, potrzebni byli tacy ludzie jak ja.

Oburza się na określenia: „prokurator stanu wojennego”.

- Wbrew sugestiom można powiedzieć, że jestem w jakimś stopniu również i ofiarą stanu wojennego

- mówił w Polskim Radiu.

Być może przed nim dziewięć lat pracy sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w którym mają zasiadać autorytety prawne o „nieskazitelnym charakterze”, jakiego wymaga od sędziów ustawa.

- Nie udzielamy informacji - to jedyna informacja, jaką uzyskaliśmy w krośnieńskim biurze poselskim na prośbę o kontakt lub komentarz Stanisława Piotrowicza.

Wideo

Materiał oryginalny: Stanisław Piotrowicz ofiarą stanu wojennego? Oto, co znaleźliśmy w aktach z czasów PRL - Nowiny

Komentarze 50

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Prawda jest taka że taki ciągle jest przy żłobie dzięki głosom elektoratu i suwerena. A podkarpacie to niestety za kim głosowało? Macie kogo chcieliście

a
antyPZPR

Jeśli nawet był taki święty jak mówi, to i tak jako komuch powinien być potraktowany jak inni rzekomi komuniści.

G
Gość

Mając tyle kasy mógłby zmienić protezy zębowe na lepszy model, bo okropnie "szepleni". PIS wygnał sędziów, którzy byli prawie dziećmi za komuny że niby to komuniści - to jak trzeba nie mieć wstydu zatrzymując tego komucha.

T
Tomek

Koncz wasc wstydu oszczędź. Prokuratorze stanu wojennego masz czelność ubiegać się o wysokie stanowiska w kraju? Co powiesz ludziom którym zabrano emerytury za rzekomą służbę na rzecz państwa totalitarnego, którzy w tym chorym systemie przepracowali kilkanaście dni nie wiedząc o tym.

Z
Zwykly71

Żadnych skrupułów, tylko kasa i władza liczą się dla takich miernot jak Piotrowicz.

Z czegoś trzeba żyć. Skoro z jednego stołka wyleciał towarzysz Jarosław pomoże przyg[wulgaryzm]ć coś równie intratnego. Obaj są siebie warci. Kłamstwo powtarzane sto razy staje się prawdą. Takim sposobem wyprać można wszelkie plamy oprócz tych na sumieniu i honorze.

l
ll
8 listopada, 21:13, ll:

Pytanie:) Czy Stasia jako prominentnego ideologa PRL obejmie ustawa dezubekizacjyjna i straci chociaż część emerytury? Skoro sekretarkom zabierano emerytury to człowiekowi który niszczył innych tym bardziej powinno się zabrać :) Prawda pisowscy strażnicy historii i sprawiedliwość dziejowej? :)

8 listopada, 21:17, Gość:

Za co?

Skoro podrzedna sekretarka czy milicjant drogówki spełniają kryteria wg. których sędzia i kat pod postacią "rządu" nsdapis odbiera lub zmniejsza im należną emeryturę to stasio takie kryteria spełnia z nawiązką :) Stąd moje pytanie, czy pisowskie neokomuchy wyjdą z twarzą czy jak zwykle będą udawać że nie ma tematu :)

l
ll
8 listopada, 21:16, Chynek:

Wielki człowiek, patriota, oddany Polsce. Nikogo nie skazano na skutek jego śledztwo, większość sam umarzał. A że pisał w uzasadnieniu o winie? A co miał pisać, że niewinny? To zabrali bymu sprawę i dali "odpowiedniemu". Lewactwo zrobiło z niego czarnego luda, ja ż Macierewicza, czy Kaczyńskiego. To już świadczy o klasie i uczciwości w pracy dla Polski i Polaków. Takich współczesny mainstrem nie znosi.

Skazywał ale się przy tym nie uśmiechał :D

PIOTROWICZ SANTO SUBITO!!!!!!

G
Gość

Jest przykładem całego PIS i jego tzw "żołnierzy" za kasę kazdy u nich się sprzedał !! A może powiecie coś o pracach ( tematach ) dyplomowych prezia !

P
Portier z Żoliborza

Co wy ta wicie !

Był u proboszcza w parafii u spowiedzi i dał sporo na tace, a potem z zaświadczeniem od proboszcza że był u spowiedzi był na wizycie w PiS-ie u prezesa Kaczyńskiego gdzie dostał rozgrzeszenie za okres miniony.

Wyraził żal za grzechy ! Dlatego Prawo i Sprawiedliwość otrzymało bardzo duży mandat zaufania, a ponad osiem milionów Polaków uznało, że reformy PiS były korzystne dla prawdziwych obywateli.

Teraz Piotrowicz może od nowa oszukiwać, kraść i robić przekręty pod patronatem Prezesa PiS-u.

O wicie ? rozumicie ? Partia PiS na takich jak on liczy !

Teraz mamy nieustające pasmo sukcesów, kraj mlekiem i miodem płynący i „praworządne” państwo tworzone przez jedynie słuszną partię i jej prawych i sprawiedliwych polityków – ludzi kryształowych, bez wad i skazy, niemal pretendujących na ołtarze!

p
porucznik Precz

U mnie od czasu, gdy stwierdził, że ryzykował za komuny więcej niż ja drukując i rozprowadzając bibułę, ma w [wulgaryzm] przy pierwszej okazji. To szuja, swołocz i ubeckie popychadło. A wtedy, za peerelu, gdy zatrzymywali takich jak ja przewożących syrenką ojca bibułę, to syrenka przepadała - ojciec oszczędzał na nią latami i kupił na giełdzie. Towarzysz Piotrowicz szedł do motozbytu i kupował sobie nowiutkiego fiata 125p po cenie urzędowej na talon, który dostawał za wierne wysługiwanie się komunie. I tak było ze wszystkim. Masz w ryj przy pierwszej okazji, sobaczy synu i sowiecki pachołku.

G
Gość..
8 listopada, 21:31, Gość:

Rzygać się chce jak się widzi tego typa...

Patrząc w lustro 🤔 no to musisz być pikny 😂😂

G
Gość
8 listopada, 18:21, ll:

I standard wśród pisqrewia :) "Nasz komuch to dobry komuch" :) Nieważne że niszczył ludzkie życie, ważne że jest w obecnej kaście rzadzacych intelektualnych, mentalnych i po prostu ludzkich miernot ,:)

Całą prawda

G
Gość
8 listopada, 21:13, ll:

Pytanie:) Czy Stasia jako prominentnego ideologa PRL obejmie ustawa dezubekizacjyjna i straci chociaż część emerytury? Skoro sekretarkom zabierano emerytury to człowiekowi który niszczył innych tym bardziej powinno się zabrać :) Prawda pisowscy strażnicy historii i sprawiedliwość dziejowej? :)

Za co?

C
Chynek

Wielki człowiek, patriota, oddany Polsce. Nikogo nie skazano na skutek jego śledztwo, większość sam umarzał. A że pisał w uzasadnieniu o winie? A co miał pisać, że niewinny? To zabrali bymu sprawę i dali "odpowiedniemu". Lewactwo zrobiło z niego czarnego luda, ja ż Macierewicza, czy Kaczyńskiego. To już świadczy o klasie i uczciwości w pracy dla Polski i Polaków. Takich współczesny mainstrem nie znosi.

l
ll

Pytanie:) Czy Stasia jako prominentnego ideologa PRL obejmie ustawa dezubekizacjyjna i straci chociaż część emerytury? Skoro sekretarkom zabierano emerytury to człowiekowi który niszczył innych tym bardziej powinno się zabrać :) Prawda pisowscy strażnicy historii i sprawiedliwość dziejowej? :)

Dodaj ogłoszenie