Restrukturyzacja firm - kancelaria restrukturyzacyjna

Szczecin, aleja Wojska Polskiego 29/4

Postępowanie restrukturyzacyjne, to postępowanie sądowe, które ma na celu nie dopuścić do konieczności ogłoszenia upadłości przez dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji jego zobowiązań poprzez zawarcie układu z wierzycielami w wyniku prowadzonych uprzednio negocjacji.

Prawo restrukturyzacyjne wyróżnia 4 tryby postępowań których wybór przez dłużnika
zależy od kilku istotnych czynników związanych z jego sytuacją finansową.
 postępowania o zatwierdzenie układu
 przyspieszonego postępowania układowego
 postępowania układowego
 postępowania sanacyjnego

Pamiętać należy, że możliwość wyboru odpowiedniego postępowania
restrukturyzacyjnego zależna jest także od wysokości sumy spornych wierzytelności (rozumianych jako wierzytelności, co do których toczy się postępowanie sądowe) uprawniających do głosowania nad układem, która nie może przekraczać 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

podobne firmy

  • Logo firmy Aktualizacja danych KRS Szczecin
    Szczecin, Szczecin
  • Logo firmy Rejestracja spółki Szczecin
    Szczecin, Szczecin
  • Logo firmy Walawski kancelaria
    Szczecin, Piłsudskiego 20/4
  • Szczecin, Małkowskiego 30/1