Raport o Szczecinie 2021 roku. Po raz pierwszy liczba mieszkańców spadła poniżej 400 tys., a to nie jedyna ciekawa informacja

Mariusz Parkitny
Mariusz Parkitny
Udostępnij:
Jest już gotowy raport o stanie Szczecina w 2021 r. Zawiera wiele ciekawych informacji o stolicy Pomorza Zachodniego.

- Raport jest także okazją do przeglądu aktywności miasta w jego najważniejszych sferach funkcjonowania od finansów przez działania na rzecz wzrostu gospodarczego i kwestie społeczne po szeroko rozumianą gospodarkę komunalną z niezwykle istotnymi
działami poświęconymi komunikacji, czy ochronie środowiska. Mam nadzieję, że dokument ten przyczyni się do merytorycznej dyskusji na temat kondycji i przyszłości Szczecina- mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Szczecin. Oto najciekawsze informacje o mieście

Demografia

W czerwcu 2021 roku w Szczecinie mieszkało 396 500 mieszkańców, co oznacza utrzymujący się trend ujemny w porównaniu do 400 990 zarejestrowanych szczecinian w IV kwartale 2020 roku.

- Innym istotnym czynnikiem w 2021 roku była niezwykle wysoka liczba zgonów będąca przede wszystkim tragiczną konsekwencją pandemii - przyznają autorzy opracowania.

Obywatelstwo

Oprócz polskich obywateli Szczecin jest także domem przedstawicieli niemal wszystkich nacji. Na koniec 2021 roku w mieście mieszkało legalnie 7 037 obcokrajowców. Najwięcej było Ukrainek i Ukraińców – 4 144 osoby (59 procent wszystkich obcokrajowców). Kolejne nacje to Białorusini (8 procent), Filipińczycy (7 procent), Niemcy (4 procent), Włosi, Turcy (2 procent). W Szczecinie żyją także Rosjanie, reprezentanci Mauritiusa, Trynidadu i Tobago oraz Singapuru.

Największe inwestycje w Szczecinie

 • Ostatnie lata szczecińskiej komunikacji publicznej upływają pod hasłem „Torowej Rewolucji”. To szereg przedsięwzięć inwestycyjnych radykalnie zmieniających stan sieci tramwajowej i autobusowej Szczecina. Powstają nowe węzły przesiadkowe, pętle tramwajowe zmodernizowane, ale i całkiem nowe odcinki torowisk. Po zakończeniu prac szczecinianie będą mogli korzystać z funkcjonalnego układu połączeń komunikacji publicznej oraz nowoczesnego taboru autobusowego i tramwajowego. W 2021 roku prace toczyły się od Dworca Niebuszewo, przez al. Wyzwolenia, pl. Rodła, po pl. Żołnierza i ulicę Matejki.
 • Bardzo ważnym projektem drogowo-tramwajowym zakończonym w 2021 r. był Węzeł przesiadkowy Głębokie – modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego - ul. Zegadłowicza - ul. Kupczyka ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina. Inwestycja obejmowała m.in. wykonanie pętli tramwajowo-autobusowej z peronami tramwajowo-autobusowymi door to door, miejscami postojowymi kiss&ride, stanowiskami do postoju taksówek, parkingiem rowerowym, miejscem pod stanowiska wypożyczalni roweru miejskiego. Wybudowanie budynku socjalnego dla motorniczych z poczekalnią dla pasażerów i przebudowę skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Zegadłowicza, ul. Kupczyka i ul. Miodową, gdzie powstało czterowlotowe rondo turbinowe.
 • Dobiegły końca dwie ważne inwestycje związane z tworzeniem systemu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – budowa Węzła Łękno i Węzła Przesiadkowego Podjuchy. Pierwsza inwestycja obejmowała budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla SKM.

ZOBACZ TEŻ:

 • W ubiegłym roku zakończył się także I etap przebudowy ulicy Szafera. Jego najważniejszym elementem był ponad 3-kilometrowy odcinek całkowicie nowego torowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą, ponad setką słupów trakcyjnych i kilometrami sieci zasilających. W ramach przebudowy powstała także nowa pętla autobusowo-tramwajowa, nowe fragmenty ulic i 4 ronda. Nie zapomniano przy tym o rowerzystach – w sumie zbudowano 3 171 metrów ścieżek rowerowych. Nasadzono 281 sztuk drzew, 64 435 sztuk krzewów oraz ponad 18 tys. metrów kwadratowych trawników. Tuż przed końcem 2021 roku pierwsze tramwaje ruszyły do pętli Szafera.
 • Intensywnie toczyły się prace związane z projektem związanym z przebudową układu drogowego na Międzyodrzu. Trwały także roboty na Węźle Granitowa obejmujące m.in. budowę skrzyżowania z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej.

ZOBACZ TEŻ:

 • Podobnie jak w roku 2020, jedną z największych realizowanych inwestycji, zarówno pod względem zakresu robót, jak i całej skali projektu w 2021 r. jest Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej.

ZOBACZ TEŻ:

 • Rok 2021 to również kontynuacja inwestycji w obszarze kultury i realizowana przebudowa Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w duchu Floating Garden, przy zachowaniu jednak jego charakterystycznego rysu.

ZOBACZ TEŻ:

 • Dla wielbicieli atrakcji wodnych ważnymi informacjami były postępy na placu budowy Fabryki Wody – szczecińskiego aquaparku łączącego funkcje rekreacyjne i sportowe z edukacyjnymi. Nie mniej istotną, choć o mniejszym rozmachu inwestycją była prowadzona w 2021 roku budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej

ZOBACZ TEŻ:

Rynek pracy w Szczecinie

Od kilku lat stopa bezrobocia w Szczecinie osiąga rekordowo niski poziom. Minimalne różnice w stosunku do roku 2020 związane były raczej z perturbacjami wywołanymi przez pandemię niż zmianą trendu. Nadal najbardziej poszukiwanymi na rynku były osoby z branży IT. Ta gałąź szczecińskiej gospodarki była w stanie wchłonąć niemal każdą ilość nowych pracowników. Natomiast największe problemy ze znalezieniem pracy miały osoby o niskim wykształceniu. Miasto w różnej formie starało się podnieść kwalifikacje zarówno wchodzących na rynek pracy, jak i poszukujących nowego lepszego zatrudnienia.

Na koniec 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie było zarejestrowanych 6 067 osób. To o 1 332 osoby mniej niż w styczniu 2021 r. W tym czasie 5 707 znalazło pracę, a 1 955 przestało jej szukać przez PUP. Do końca roku 538 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej.

W 2021 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie rozdysponował łącznie ponad 12,2 mln zł. finansując m.in. staże, indywidualne i grupowe szkolenia, studia podyplomowe, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz prace interwencyjne i roboty publiczne. W ramach przeciwdziałania sutkom koronawirusa, PUP wypłacił w ramach Tarczy Antykryzysowej prawie 241 mln zł.

Komunikacja i transport

Miasto podejmuje również mniejsze zdania poprawiające jakość podróżowania po szczecińskich drogach. Wśród nich w 2021 prowadzono m.in.:

 • budowę ulic Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego,
 • przebudowę ulicy Andersena, Północnej i Wapiennej,
 • przebudowę skrzyżowania ul. Walecznych - Mączna - Pszenna w Szczecinie,
 • przebudowę ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu - Osiedle Glinki.

Dużym projektem zakończonym w 2021 roku była przebudowa ul. Górnośląskiej. Zamknięto także III etap modernizacji ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego.

Miejskie inwestycje sięgnęły także w ubiegłym roku dwóch arterii wjazdowych do Szczecina:

 • Trwała rozbudowa i przebudowa ulicy Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej w ramach: „Modernizacji dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza”.
 • Rozpoczęła się też, długo oczekiwana, modernizacja ulicy Modrej i Koralowej. Inwestycja obejmuje powstanie nowej jezdni, chodników, pasów rowerowych wraz z oświetleniem.

Dynamiczny wzrost samochodów szybko odbił się na płynności ruchu i braku miejsc do parkowania. W konsekwencji samochody były parkowane w przypadkowych miejscach, często z naruszeniem przepisów. Szczecińska Strefa Płatnego Parkowania (SPP) w dotychczasowej postaci nie spełniała swojego podstawowego zadania, czyli nie wymuszała rotacji aut na wymaganym poziomie. Dlatego osobnym elementem świadomego zarządzania mobilnością miejską były zmiany zasad funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania wraz z zamontowaniem nowych parkomatów i wprowadzeniem Strefy Zamieszkania Stare Miasto oraz Płatnych Parkingów Niestrzeżonych. Kolejnym obszarem wsparcia dla alternatywnych środków przemieszania się po Szczecinie była nowa odsłona Bike_S – Szczecińskiego Roweru Miejskiego.

ZOBACZ TEŻ:

Szczecińska gospodarka mieszkaniowa

Na przestrzeni 2021 roku miasto wydało skierowania na 167 lokale gotowe do zasiedlenia (na czas nieoznaczony), 240 lokali do remontu na koszt najemcy i 74 lokale socjalne. Złożono 174 oferty zawarcia umów najmu socjalnego lokalu i wskazano 20 tymczasowych pomieszczeń. Przeanalizowano 463 sprawy i wszczęto 152 postępowania egzekucyjne w zakresie wydania lokali. Ponadto zarejestrowano 318 wyroków eksmisyjnych. W ubiegłym roku kontynuowane były działania inwestycyjne tj. budowa osiedla mieszkaniowego Wrzosowe Wzgórze Etap II przy ul. Szosa Polska, którego zakończenie planowane jest w 2022 roku. Łączna kwota z budżetu miasta w roku 2021 wyniosła 6,25 mln zł. Rewitalizacja kwartału 33 z nakładami gminy w wysokości ponad 9 mln zł oraz rewitalizacja kwartału 36 z nakładami blisko 9 mln zł.

Gospodarka odpadami

Z terenu miasta odebrano 133 271,46 ton odpadów - o 6 224,87 ton więcej niż w roku 2020. Był to także najwyższy wynik na przestrzeni ostatnich 8 lat. Wolumen odpadów stanowiły odpowiednio: 86 542,44 tony odpadów zmieszanych, 19 586,32 ton
odpadów segregowanych, 20 283,24 tony bioodpadów, 6 859,46 ton odpadów wielkogabarytowych. Wydatki na funkcjonowanie systemu w roku 2021 wyniosły blisko 140,9 mln zł.

Szczególnym elementem szczecińskiego systemu zagospodarowania odpadów są Ekoporty. Na przestrzeni 2021 r we wszystkich z nich zebrano ponad 10 tys. ton odpadów, a liczba mieszkańców korzystających z Ekoportów wyniosła blisko 250 tysięcy osób. Łącznie, z odpadami przyjętymi w Ekoportach, a także z 3,7 tysięcy ton odpadów z cmentarzy komunalnych, statystyka dla całego
Szczecina wskazuje na ponad 50 tysięcy ton „wysegregowanych” odpadów.

Podsumowanie 2021 roku pokazało, że szczecinianie nauczyli się selektywnej zbiórki odpadów z udziałem bioodpadów. W minionym roku odebrano 20 283 ton śmieci z brązowych pojemników, czyli blisko 3 058 ton więcej niż w 2020 rok
wcześniej. W ramach miejskiego systemu odbioru odpadów obsługiwanych jest 28 tys. punktów ich gromadzenia, w których znajduje się ok. 65 000 pojemników w kolorach definiujących ich przeznaczenie. Kolejnym elementem sytemu gospodarki odpadami miasta jest wpisujący się w ideę nowoczesnego, przyjaznego ludziom i przyrodzie miasta EcoGenerator,
czyli szczeciński Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Przez cztery lata działalności EcoGenerator wyprodukował ponad 2,1 mln GJ ciepła. Tylko w 2021 roku było to ponad 687 tys. GJ.

Szczecinianom humor zawsze dopisuje! Trudno się dziwić, przecież Szczecin leży nad morzem, a najlepsze frytki zjemy... w bułce. A z czego najczęściej śmieją się mieszkańcy Szczecina? Sprawdźcie najzabawniejsze memy.Aby przejść do galerii, przesuń zdjęcie gestem lub naciśnij strzałkę w prawo.

Najlepsze żarty i memy o Szczecinie. Czytelnicy gs24.pl nie ...

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Materiały promocyjne partnera

Jak żołnierz dawca ratuje ludzkie życie

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Głos Szczeciński
Dodaj ogłoszenie