Inaczej sformułowanie "nie mniej niż, nie rzadziej niż" - piszemy:

    Mega trudny quiz z języka polskiego. Podołają tylko najlepsi!

    Inaczej sformułowanie
    wróć 1/13