Przedmioty w szkole podstawowej. Wykaz i wymiar godzin w klasach 1-3 oraz 4-8. To warto wiedzieć przed rozpoczęciem drugiego semestru

Magdalena Konczal
Magdalena Konczal
Wykaz i wymiar godzin lekcyjnych w szkole podstawowej.
Wykaz i wymiar godzin lekcyjnych w szkole podstawowej. 123 RF/ zdjęcie seryjne/ petro
Przedmioty w szkole podstawowej obowiązują dopiero od IV klasy. Na etapie I-III uczniowie odbywają tzw. edukację wczesnoszkolną. Wykaz i wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w szkole podstawowej to temat, który interesuje rodziców i uczniów, zwłaszcza na początku nowego semestru, który niebawem rozpocznie się w niektórych szkołach. Ile jest godzin języka polskiego w V klasie? Jakie nowe przedmioty dochodzą w VIII klasie, a jakie w VII? Przejrzyjcie ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej i sprawdźcie, jakie zajęcia dzieci mają w poszczególnych klasach.

Spis treści

Przedmioty obowiązkowe w szkole podstawowej w roku szkolnym 2022/2023

Wymiar godzin poszczególnych przedmiotów w szkole podstawowej zamieszczony jest w ramowym planie nauczania dla szkół publicznych. Z tego tekstu dowiecie się, jakie przedmioty dochodzą w konkretnych klasach szkoły podstawowej i ile godzin lekcyjnych obowiązuje uczniów w zależności od etapu nauki.

W szkole podstawowej obowiązkowymi przedmiotami są:

 • biologia;
 • chemia;
 • edukacja dla bezpieczeństwa;
 • edukacja wczesnoszkolna;
 • fizyka;
 • geografia;
 • historia;
 • informatyka;
 • język obcy nowożytny;
 • drugi język obcy nowożytny;
 • język polski;
 • matematyka;
 • muzyka;
 • plastyka;
 • przyroda;
 • technika;
 • wiedza o społeczeństwie;
 • wychowanie fizyczne.

Dodatkowo uczeń może chodzić na lekcje z religii lub etyki. Nie są one jednak obowiązkowe.

Przedmioty w klasach I-III

Na pierwszym etapie nauki, czyli w klasach I-III nie ma podziału na przedmioty. Uczniowie realizują edukację wczesnoszkolną, w trakcie której uczą się zagadnień z zakresu języka polskiego, matematyki czy innych przedmiotów. Nie ma jednak rozróżnienia na poszczególne dziedziny wiedzy. W trakcie jednej godziny lekcyjnej mogą uczyć się zarówno tabliczki mnożenia, jak i czytania. Edukacja wczesnoszkolna obejmuje 20 godzin tygodniowo na każdym z etapów nauki, co w klasach I-III łącznie daje 60 godzin. Warto zaznaczyć, że w rozporządzeniu znalazły się także dodatkowe godziny do dyspozycji dyrektora.

Przedmioty w 4. klasie szkoły podstawowej

Czwarta klasa rozpoczyna bardzo ważny etap w życiu każdego ucznia. Pojawiają się wówczas przedmioty szkolne, a także oceny cyfrowe, a nie opisowe, jak to było w klasach I-III. Jakie przedmioty obowiązują w 4. klasie szkoły podstawowej? Oto wykaz i wymiar godzin.

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Przyroda: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Technika: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Łącznie w 4. klasie szkoły podstawowej uczniów obowiązują tygodniowo 24 godziny lekcyjne.

Przedmioty w 5. klasie szkoły podstawowej

W 5. klasie szkoły podstawowej pojawiają się dwa nowe przedmioty: geografia i biologia. Z kolei uczniów nie obowiązują już lekcje przyrody. Ponadto piątoklasiści mają o jedną więcej niż w klasie 4. lekcję historii. Oto wykaz i wymiar zajęć w klasie 5. szkoły podstawowej:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 2 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Geografia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Biologia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Technika: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Tygodniowo w 5. klasie dzieci odbywają łącznie 25 godzin lekcyjnych, a więc o jedną więcej, niż w 4. klasie.

Przedmioty w 6. klasie szkoły podstawowej

W 6. klasie obowiązują dokładnie takie same przedmioty, jak w 5. klasie, nie zmienia się także wymiar zajęć, a więc jest ich 25 w tygodniu. Wykaz lekcji w 6. klasie szkoły podstawowej przedstawia się w następujący sposób:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 2 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Geografia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Biologia: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Technika: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Przedmioty w 7. klasie szkoły podstawowej

W 7. klasie dochodzi kilka nowych przedmiotów: drugi język obcy, chemia oraz fizyka. Poza tym zwiększa się tygodniowy wymiar godzin – będzie ich o 7 więcej.

Wykaz przedmiotów i godzin w 7. klasie szkoły podstawowej:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Drugi język obcy: 2 godziny lekcyjne w tygodniu (+ 2 dodatkowe godziny w klasach dwujęzycznych);
 • Muzyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Plastyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Historia: 2 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Geografia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Biologia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Chemia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Fizyka: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Tygodniowo dzieci w 7. klasie mają więc 32 (+2) godziny lekcyjne. Warto zaznaczyć, że w siatce godzin dla 7. klasy znalazły się też zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze minimum 10 godzin w ciągu roku. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe lekcje te realizowane są na:

 • Obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie;
 • Zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
 • Zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Zacięciach z wychowawcą.

Przedmioty w 8. klasie szkoły podstawowej

W ostatniej klasie szkoły podstawowej rozpoczynają się intensywne przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. W planie lekcji od 8. klasy nie ma już muzyki i plastyki, pojawiają się z kolei: wiedza o społeczeństwie oraz edukacja dla bezpieczeństwa. Poniżej znajduje się wykaz i wymiar godzin lekcyjnych w 8. klasie szkoły podstawowej:

 • Język polski: 5 godzin lekcyjnych w tygodniu;
 • Język obcy: 3 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Drugi język obcy: 2 godziny lekcyjne w tygodniu (+ 2 dodatkowe godziny w klasach dwujęzycznych);
 • Historia: 2 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wiedza o społeczeństwie: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Geografia: 1 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Biologia: 1 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Chemia: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Fizyka: 2 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Matematyka: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Informatyka: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Edukacja dla bezpieczeństwa: 1 godzina lekcyjna w tygodniu;
 • Wychowanie fizyczne: 4 godziny lekcyjne w tygodniu;
 • Zajęcia z wychowawcą: 1 godzina lekcyjna w tygodniu.

Łącznie zajęć w 8. klasie jest o jedną godzinę mniej niż w 7., a więc 31 (+2). W siatce godzin (podobnie, jak w 7. klasie) znajduje się minimum 10 godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które mogą być realizowane m.in. na zajęciach z wychowawczą czy obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub kształcenia w zawodzie.

Nowe przedmioty w szkole podstawowej w roku szkolnym 2022/2023? Zmiany dopiero od września

Rodzice zastanawiają się, czy w szkołach podstawowych pojawią się nowe przedmioty. Okazuje się, że nie. Historia i teraźniejszość obowiązuje już od września, ale w szkole ponadpodstawowej, podobnie jak biznes i zarządzenie – przedmiot, który ma pojawić się w roku szkolnym 2023/2024.

Zmiany zaszły jedynie w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa, który został wzbogacony o elementy przysposobienia obronnego, nie tylko w I klasie szkoły średniej, ale także w 8. klasie szkoły podstawowej. Uczniowie m.in. zdobywali teoretyczną wiedzę na temat bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią.

Więcej na ten temat:: Przysposobienie obronne wraca do szkół. Jego elementy będą nauczane na edukacji dla bezpieczeństwa>>

Ponadto od września 2023 roku w ramach przedmiotu technika uczniowie mają zdobywać wiedzę na temat wychowania komunikacyjnego m.in. odpowiedniego poruszania się hulajnogami elektrycznymi.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Jak dogadać się z dorastającym nastolatkiem?

Materiał oryginalny: Przedmioty w szkole podstawowej. Wykaz i wymiar godzin w klasach 1-3 oraz 4-8. To warto wiedzieć przed rozpoczęciem drugiego semestru - Strefa Edukacji

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński
Dodaj ogłoszenie