Wygląda na to, że niedługo rozstrzygnie się spór dotyczący stawek za usługi przewozowe jakie gmina Szczecin oferuje Szczecińsko - Polickiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu. Związki zawodowe działające w SPPK uważają, że Gmina Miasto Szczecin marginalizuje polickiego przewoźnika. Przejawem tego są niższe stawki za usługi przewozowe.

Na wyświetlaczach autobusowych SPPK pojawiło się słowo "Protest". Akcja ruszyła od wczoraj, chociaż miała miała się rozpocząć pod koniec minionego tygodnia. Uległa przesunięciu ze względu na żałobę narodową.

Protest poparła Międzyzakładowa Organizacja Związkowa "Solidarność 80" oraz Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność". O co chodzi protestującym? Protestują przeciw traktowaniu firmy i pracowników przez Gminę Miasto Szczecin.

Postulatów jest kilka:

  • Po pierwsze podniesienie wynagrodzenia za usługi przewozowe na rzecz Szczecina do poziomu wynagrodzenia dla innych spółek autobusowych.
  • Po drugie zaprzestanie złych praktyk polegających na nieuzasadnionym obniżaniu wynagrodzenia dla SPPK.

Protestujący maja również za złe pomijanie SPPK przy przekazywaniu nowych pojazdów oraz braku podwyższania kapitału spółki.

- Usługi przewozowe wykonywane przez SPPK służą całej metropolii, a nie są tylko działaniem peryferyjnym - uważają uczestnicy protestu.

Oto komentarz szczecińskiego magistratu do protestu.

- Miasto Szczecin cały czas prowadzi z Gminą Police negocjacje na temat sposobu funkcjonowania komunikacji publicznej pomiędzy gminami tak, aby obie strony partycypowały w tym zadaniu w sposób proporcjonalny, a jego finansowanie było oparte na jasnych zasadach, wynikających między innymi z raportów i rozliczeń lat ubiegłych, o co zabiegamy. Naszym zamiarem jest wykonanie audytu mechanizmów wzajemnych rozliczeń, który będzie podstawą do dalszej współpracy i ustalenia stawek przewozowych na realnym poziomie. Kolejne spotkanie w tej sprawie zaplanowano pod koniec stycznia - mówi Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.

Zobacz również: Nowe autobusy dla Polic ruszają na trasy [ZDJĘCIA, WIDEO]