Oszczędne ogrzewanie z myślą o naszym budżecie. Jak niedrogo i ekologicznie ogrzewać dom?

Akcja specjalna Nowoczesne materiały budowlane i instalacje

Opłaty za ciepło, zwłaszcza w obecnej sytuacji wzrostu cen paliw, to znacząca pozycja w domowym budżecie. Aby ograniczyć koszty ogrzewania domu, nie rezygnując przy tym z komfortu cieplnego, warto zdecydować się na nowoczesne, a przy tym ekologiczne rozwiązania. Które z nich zapewnią nam racjonalne oszczędzanie energii i w rezultacie mniejsze rachunki za ogrzewanie?

Ogrzewanie pomieszczeń i wody użytkowej stanowi około 80-85% udziału w bilansie energetycznym polskich gospodarstw domowych. W obliczu lawinowego wzrostu cen praktycznie wszystkich nośników energii, większość użytkowników domowych systemów grzewczych zmuszona jest do racjonalizowania zużycia energii w budynku i szukania oszczędności na kosztach ogrzewania.

Wzrosty cen surowców energetycznych mają bowiem przełożenie na koszty ciepła dostarczanego zarówno do indywidualnych instalacji grzewczych, których w Polsce mamy około 70%, jak i tych podłączonych do sieci ciepłowniczej.

Redukcja kosztów ogrzewania nie musi i nie powinna wiązać się z rezygnacją z komfortu cieplnego domowników. Obecnie dostępne rozwiązania pozwalają racjonalnie wykorzystywać energię na potrzeby grzewcze budynku i redukować koszty związane z jej zużyciem, zapewniając jednocześnie odpowiednie warunki cieplne w do­mu.

Wybór źródła ciepła

Wybór sposobu ogrzewania budynku uwarunkowany jest różnymi czynnikami. Zazwyczaj kluczowe dla inwestorów są koszty ogrzewania danym źródłem ciepła. Wszelkie dywagacje na temat porównań kosztów różnych sposobów ogrzewania należy jednak traktować z rezerwą. Szczególnie teraz, gdy ceny nośników energii zmieniają się dynamicznie, i to co jeszcze niedawno wydawało się absolutnie pewne i najtańsze, obecnie takie już nie jest. Przykładem jest gaz, którego cena jako pierwsza wzrosła w znaczący sposób już pod koniec 2021 r., a który obecnie stanowi racjonalne źródło ciepła, tańsze od ogrzewania węglowego.

Wybierając sposób ogrzewania nowego czy też modernizowanego budynku w pierwszej kolejności, jeżeli istnieje taka możliwość, warto korzystać z nośników energii, dostępnych na miejscu. Kluczowa jest również możliwość wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Nie należy przy tym zapominać o tak fundamentalnych argumentach, jak pełna gwarancja bezpieczeństwa zaopatrzenia w ciepło i maksymalne obniżenie kosztów w czasie eksploatacji instalacji grzewczej, zarówno w okresie zimowym, jak i poza nim (np. na potrzeby przygotowywania c.w.u.).

Kluczowym czynnikiem de­cydującym o doborze systemu grzewczego jest zapotrzebowanie budynku na ciepło. Dom energooszczędny będzie potrzebował znacznie mniej energii w porównaniu do budynków starszego typu. Niezależnie od te­go, czy wybieramy system grzew­czy do nowego czy modernizowanego domu z pewnością należy unikać przewymiarowania źródeł ciepła. Wybór urządzenia grzewczego o zawyżonej mocy względem rzeczywistych potrzeb przełoży się jedynie na wyższe koszty inwestycji, które prawdopodobnie nie zwrócą się, ponieważ nad­wyż­ka mocy zwyczajnie nie będzie wykorzystywana. Zamiast prze­wymiarowywać moc źródła ciepła, zdecydowanie lepiej jest zainwestować w obniżenie zapotrzebowania na ciepło w bu­dynku.

Ogrzewanie bez smogu

Nowoczesne urządzenia grzewcze nie tylko pozwalają obniżyć koszty związane z utrzymaniem komfortu Pcieplnego w budynku, ale również zapewniają jego czyste ogrzewanie bez smogu. Jest to szczególnie istotny aspekt, biorąc pod uwagę zanieczyszczenie powietrza, z jakim borykają się mieszkańcy wielu regionów naszego kraju.

Ogrzewanie domu bez smogu mogą zapewnić m.in. nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne, samodzielnie lub w połączeniu z kolektorami słonecznymi. Spalanie gazu ziemnego wiąże się ze znacznie mniejszą emisją zanieczyszczeń w porównaniu do np. spalania paliw węglowych. Czyste ogrzewanie to także ogrzewanie elektryczne – pompy ciepła, kotły elektryczne (również pracujące samodzielnie lub w połączeniu z kolektorami słonecznymi czy instalacją fotowoltaiczną) bądź też elektryczne ogrzewanie podłogowe. Nie emitują one żadnych spalin ani innych zanieczyszczeń – ich praca nie wpływa więc negatywnie na jakość powietrza, którym oddychamy.

Czyste ogrzewanie, bez emitowania zanieczyszczeń do atmosfery zapewniają m.in. pompy ciepła.

Gaz wciąż na topie

Wszędzie tam, gdzie możliwe jest podłączenie domu do sieci gazowej oszczędne ogrzewanie mogą zapewnić nam nowoczesne, kondensacyjne kotły gazowe. Ich wybór pozwala na całkowitą eliminację emisji cząstek stałych do atmosfery, bez znaczących zmian w instalacji dotychczas opalanej kotłem węglowym. Śladowa jest także emisja tlenków azotu czy siarki. To jeden z powodów dużego zainteresowania kondensacyjnymi kotłami gazowymi w programie Czyste Powietrze.

Technika kondensacyjna umożliwia odzysk części ciepła odpadowego ze spalin, co zgodnie z deklaracją producentów, pozwala uzyskać nawet do 30-40% oszczędności w zużyciu gazu. Nowoczesne kotły kondensacyjne, w przeciwieństwie do urządzeń starszego typu, ma­ją jeszcze jedną ważną zaletę wpływającą korzystnie na kosz­ty ich eksploatacji – posiadają palnik o modulowanej mocy. Umożliwia on płynną pracę urządzenia – kocioł może dobierać swoją moc chwilową do aktualnego zapotrzebowania na ciep­ło, tak aby palnik pracował nieprzerwanie przez jak najdłuższy okres. Mniejsza ilość uruchomień i dłuższe cykle pracy przekładają się na wyższą sprawność systemu grzewczego, a to na niższe koszty ogrzewania. Dzięki szerokiemu zakresowi modulacji mocy grzewczej takie urządzenia sprawdzą się zarówno w nowych domach i mieszkaniach o małym zapotrzebowaniu na ciepło, jak i w starszych budynkach o większych potrzebach grzewczych. W każdych warunkach dostosowują swoją pracę do zapotrzebowania na ciepło, obniżając koszty ogrzewania gazowego.

W przeciwieństwie do przestarzałych urządzeń gazowych nowoczesne kotły kondensacyj­ne wyposażone są także w automatykę usprawniającą obsłu­gę systemu grzewczego i przyczyniającą się do jeszcze większych oszczędności. Dzięki niej możliwe jest m.in. programowanie okresów czasowych pracy kotła i zdalne dostosowywanie jego pracy do aktualnych potrzeb domowników na odległość za po­mocą aplikacji w telefonie. Dobrym uzupełnieniem instalacji kotłów gazowych są kolektory słoneczne, wykorzystywane głównie do podgrzewania wody użytkowej, ale również coraz częściej do wspomagania ogrzewania.

Prawda o gazie

W ostatnim czasie można było spotkać się z nieprawdziwymi informacjami o tym, jakoby UE miała zakazać używania kotłów gazowych już od 2027 r. Miało to zapewne wpływ na proces decyzyjny niektórych użytkowników, którzy zostali wystraszeni najpierw podwyżką cen gazu, później groźbą jego braku, a w końcu informacją o rychłym zakazie. Należy jednak podkreślić, że w prawodawstwie UE nie ma takich zapisów, a w dyskutowanym obecnie projekcie RePowerEU mówi się o ewentualnym zakazie montowania samodzielnych kotłów gazowych od 2030 r. Oznacza to, że w połączeniu z kolektorami słonecznymi czy pompą ciepła taki zakaz by nie obowiązywał, o ile w ogóle wejdzie on w życie, i nie dotyczyłby już zamontowanych kotłów gazowych. Wykorzystywanie gazu ziemnego w istniejących instalacjach raczej pozostanie niezagrożone przynajmniej do 2040 r. Kampania antygazowa spowodowała wiele nieporozumień wśród użytkowników końcowych w ostatnim okresie, ale realizując konsekwentnie krok po kroku działania na rzecz dekarbonizacji ogrzewnictwa, możemy być raczej spokojni o możliwość stosowania kotłów gazowych jeszcze przez wiele lat.

Kotły gazowe gotowe na kolejne oszczędności

Dynamicznie zmieniające się ceny paliw kopalnych i pilna potrzeba dekarbonizacji sprawiają, że coraz większe nadzieje wiąże się z ekonomicznymi i zeroemisyjnymi rozwiązaniami, do których zalicza się ogrzewanie tzw. zielonymi gazami, w tym wodorem.

Decydując się na ogrzewanie domu gazem już dziś można zaopatrzyć się w nowoczesny kocioł kondensacyjny przystosowany do spalania gazu z 20% domieszką wodoru lub innych gazów wykorzystywanych w przyszłości np. biometanu. Takie urządzenia zapewnią płynne przejście przez transformację energetyczną, polegającą na stopniowym odchodzeniu od paliw kopalnych – bez konieczności wymiany kotła grzewczego na nowy. Tym samym kotły kondensacyjne H2 Ready gwarantują komfortowe i oszczędne ogrzewanie gazowe zarówno dziś, jak i w niedalekiej przyszłości, jeżeli będzie taka konieczność.

Nowoczesne kotły gazowe swoją wysoką sprawność zawdzięczają technice kondensacji oraz szerokiej modulacji mocy palnika.

Pompy ciepła – ogrzewanie energią z natury

Oszczędne ogrzewanie w przypadku budynków, które nie mają dostępu do sieci gazowej, obok kotłów na gaz płynny, zapewnią m.in. pompy ciepła. Urządzenia te nawet do 75% energii przekazywanej do budynku mogą pobierać z otoczenia – gruntu, powietrza lub wody. Wówczas jedynie w 25% korzystają z energii konwencjonalnej, jaką jest obecnie energia elektryczna. Takie rozwiązanie pozwala znacznie obniżyć koszty ogrzewania budynku oraz przygotowywania wody użytkowej. Co ważne, pompy ciepła mogą zapewniać zarówno ogrzewanie, jak i chłodzenie budynku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii za pomocą jednego systemu, co zwiększa opłacalność inwestycji w tego typu urządzenia.

Obok popularnych obecnie powietrznych pomp ciepła, wartym uwagi rozwiązaniem ze względu na wysoką efektywność energetyczną, są gruntowe pompy ciepła. Pobierają energię one z gruntu, którego temperatura na pewnej głębokości jest stała i zawsze dodatnia. Dzięki temu mogą pracować z wysoką sprawnością, zapewniając oczekiwany komfort cieplny oraz tanie ogrzewanie, nawet podczas dużych mrozów. Odpowiednio dobrana do zapotrzebowania na ciepło w budynku pompa gruntowa może stanowić jedyne źródło ciepła w domu – bez konieczności wspomagania grzałką elektryczną czy innym źródłem w czasie niskich temperatur. Należy jednak pamiętać, że ogrzewany samodzielną pompą ciepła dom powinien charakteryzować się zredukowanym zapotrzebowaniem na ciepło – najlepiej, żeby był to budynek co najmniej w standardzie niskoenergetycznym.

W przypadku nowych, jak i modernizowanych domów, najczęściej wybór pada jednak na powietrzne pompy ciepła, przede wszystkim z uwagi na niższy koszt zakupu i samej instalacji urządzenia oraz prostsze wymagania montażowe.

Aby zapewnić sobie najniższe rachunki oraz najdłuższą żywotność pom­py ciepła, powinna być ona dobrana odpowiednio do potrzeb danego budynku. Dobór właściwej mocy pompy ciepła zapobiega nierównej pracy urządzenia, niweluje ryzyko niedogrzania budynku w chłodne dni, a także wydłuża żywotność pompy w standardowych warunkach pracy. Głównym parametrem podczas doboru mocy powietrznej pompy ciepła jest punkt biwalentny, czyli temperatura, przy której uruchamia się dodatkowe, szczytowe źródło ciepła, najczęściej w postaci wbudowanej grzałki elektrycznej (w zależności od urządzenia i strefy klimatycznej może być to temperatura nawet -15°C i niższa).

Warto zwrócić uwagę, że pompy ciepła są bardzo podatne na wsparcie instalacjami produkującymi energię takimi jak: instalacje fotowoltaiczne, turbiny wodne czy mikro siłownie wiatrowe. To w połączeniu z magazynami ciepła i energii elektrycznej pozwala na jej świadome i ekonomiczne wykorzystanie oraz dostosowanie się do zmieniających się w sieci taryf. Takie rozwiązanie finalnie pozwala na zwiększenie auto-konsumpcji i realne oszczędności eksploatacyjne.

Oszczędne ogrzewanie wody użytkowej

Koszt ogrzewania wody użytkowej stanowi niemałą pozycję w domowym budżecie, dlatego również ten cel warto realizować korzystając z ogólnodostępnej, darmowej energii odnawialnej. Przykładem urządzeń grzewczych zapewniających efektywne, niedrogie ogrzewanie wody użytkowej są pompy ciepła oraz płaskie kolektory słoneczne współpracujące z magazynami ciepła w postaci zasobników c.w.u. W miesiącach letnich, w części okresu jesiennego i wiosennego, a nawet w dni słoneczne w okresie zimowym, kolektory słoneczne mogą zastąpić kocioł i ogrzewać wodę darmową energią pozyskaną z promieniowania słonecznego, redukując tym samym znacznie koszty przygotowywania c.w.u. W pozostałych okresach roku ich zastosowanie również przyniesie pewne oszczędności. Będą one wstępnie ogrzewać wodę użytkową, którą do wymaganej temperatury dogrzeje kocioł lub grzałka. Kolektory słoneczne pozwalają oszczędzić około 20%., a nawet więcej energii zużywanej w domu na potrzeby ogrzewania budynku, a także 60-70% kosztów podgrzewania wody użytkowej. To niemałe oszczędności w skali roku, a tym bardziej na przestrzeni kilkudziesięciu lat pracy takiej instalacji.

Sposobem na obniżenie kosztów ogrzewania jest również montaż powietrznej pompy ciepła dedykowanej do podgrzewu wody użytkowej. Takie urządzenie może samodzielnie przygotowywać wodę użytkową, niezależnie od innych instalacji grzewczych i współpracować z kotłem grzewczym (posiada wówczas wbudowaną wężownicę), ­zastępując go w roli urządzenia grzewczego w sprzyjających do jej samodzielnej pracy warunkach.

Pompa ciepła to ekonomiczny i niezawodny sposób ogrzewanie domu.

Ogrzewanie elektryczne

W przypadku nowych, ale też modernizowanych budynków o niewielkim zapotrzebowaniu na energię (poniżej 70 kWh/m2 /rok), wartym rozważenia rozwiązaniem są nowoczesne kotły elektryczne. Urządzenia te, podobnie jak pompy ciepła, zapewniają bezemisyjne ogrzewanie pomieszczeń, jak i wody użytkowej. Kotły elektryczne są relatywnie tanie, działają w pełni automatycznie i są praktycznie bezobsługowe. Za ich wyborem przemawia również brak konieczności budowy komina w przypadku nowych domów, wykonywania przyłącza oraz wygospodarowania osobnego pomieszczenia technicznego na montaż urządzenia.

W przypadku modernizowanych systemów grzewczych kotły elektryczne są często stosowane jako drugie, rezerwowe źródło ciepła. Włączenie ich do istniejącej instalacji jest bezproblemowe i odbywa się bez konieczności wykonywania kosztownej dodatkowej modernizacji. W budynkach dobrze zaizolowanych i wyposażonych w instalację fotowoltaiczną takie urządzenia nierzadko pełnią również funkcję podstawowego źródło ciepła. W połączeniu z tańszą taryfą energetyczną i systemem akumulacji ciepła np. w postaci zbiornika buforowego, zapewnią niedrogie ogrzewanie, przy stosunkowo niewysokich kosztach inwestycji. Z te­go powodu kotły elektryczne często są traktowane jako tańsza pod względem kosztów inwestycyjnych alternatywa dla pomp ciepła, oraz jako wspomaganie ich pracy w okresie szczytowym.

Instalacje hybrydowe

Chcąc ograniczyć koszty ogrzewania warto rozważyć wykonanie tzw. instalacji hybrydowej, czyli systemu, który łączy kilka źródeł ciepła, wykorzystujących różne nośniki energii. Sprawdzą się one zarówno w przypadku nowych, jak i modernizowanych budynków, umożliwiając najlepsze wykorzystanie lokalnych zasobów energii w zależności od aktualnych cen nośników energii oraz ich dostępności na miejscu.

Przykładem systemu hybrydowego jest współpraca pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną, wiatrową czy wodną, która dostarcza urządzeniu grzewczemu prąd niezbędny jego pracy. Ich zestawienie w jednym systemie pozwala zwiększyć bieżącą konsumpcję energii z instalacji fotowoltaicznej na własne potrzeby, co z ekonomicznego punktu widzenia jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Eliminuje bowiem problem strat związanych z oddawaniem czy sprzedażą nadmiaru prądu do sieci.

Zasilaną energia z fotowoltaiki pompę ciepła, czy innych lokalnych źródeł energii elektrycznej można wykorzystywać również poza sezonem grzewczym – do ogrzewania wody użytkowej oraz chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim. W ten sposób hybrydowy system oparty na pompie ciepła i np. fotowoltaice może zapewnić komfort termiczny w do­mu praktycznie przez cały rok, jeżeli ogrzewany budynek jest dostosowany do ogrzewania w całości pompą ciepła.

Sposobem na obniżenie kosztów ogrzewania jest również połączenie w hybrydowy system pompy ciepła z kotłem grzewczym, np. gazowym, olejowym lub elektrycznym. W takim przypadku pompa ciepła, korzystająca głównie z darmowej energii odnawialnej, pełni w budynku funkcję podstawowego urządzenia grzewczego, a kocioł wspomaga jej pracę jedynie w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię cieplną. Redukcję kosztów og­rzewania zapewnią nam również kompaktowe, hybrydowe urządzenia grzewcze, które łączą w jednej obudowie powietrzną pompę ciepła, gazowy kocioł kondensacyjny oraz zasobnik c.w.u. Stanowią tym samym kompletną centralę grzewczą, bazującą na dwóch generatorach energii. Takie urządzenie automatycznie wybiera najtańszy i najbardziej efektywny sposób pracy, a dzięki wysokiemu, dochodzącemu do 80% wykorzystaniu pompy ciepła w pracy instalacji w cyklu rocznym, wyróżnia się niskimi kosztami eksploatacji. Urządzenie hybrydowe są przygotowane do wykorzystywania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną, co pozwala dodatkowo obniżyć koszty eksploatacji elektrycznych komponentów centrali grzewczej.

Również kolektory słonecz­ne, pozwalające na uzysk darmowego ciepła z promieniowania słonecznego, mogą być łączone w układy hybrydowe z systemami grzewczymi zasilanymi kotłami gazowymi, pompami ciepła, kotłami elektrycznymi czy na biomasę, tworzącymi jeden system grzewczy z magazynem ciepła. Takie rozwiązanie pozwala w wydatny sposób ograniczyć koszty ogrzewania.

Magazynowanie energii

Energia słoneczna jest dostępna za darmo, należy ją tylko „przechwycić”. Nie możemy z niej jednak korzystać o każdej porze i nie zawsze w takich samych ilościach. Aby w maksymalny sposób wykorzystywać energię promieniowania słonecznego, konieczne jest magazynowanie wytworzonego dzięki niej ciepła. Istnieją różne sposoby jego „przechowywania”. Mogą to być magazyny krótko– i średnioczasowe, które magazynują ciepło przez kilka dni lub tygodni, oraz sezonowe magazyny pozwalające na magazynowanie ciepła nawet przez kilka miesięcy. Jednak w aspekcie podgrzewania ciepłej wody użytkowej najistotniejsze jest magazynowanie ciepła na okres nie dłuższy niż kilka dni, z uwagi na ciągłą podaż tej energii w okresie lata, i konieczność jej bieżącego zużywania.

Łącząc pracę pompy ciepła czy kotła elektrycznego z fotowoltaiką, możemy magazynować nadmiar energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację PV w postaci ciepła w zasobniku c.w.u., pełniącym funkcję akumulatora energii. W ten sposób zapewnimy sobie dostęp do ciepłej wody użytkowej, ogrzewanej na bieżąco z wykorzystaniem darmowej energii słonecznej. Podobnie można wykorzystać magazyn ciepła w połączeniu z kotła­mi na biomasę, dzięki czemu taki kocioł na pellet może być uruchamiany jedynie raz na kilka dni.

Kolektory słoneczne to darmowe ciepło do podgrzewania wody użytkowej i wsparcia ogrzewania budynku.

Instalacja na miarę potrzeb

Aby system grzewczy działał wydajnie i zapewniał oszczęd­ne ogrzewanie, musi być traktowany jako całość. Tylko wów­czas, gdy jego poszczególne elementy są w pełni kompatybilne, będzie funkcjonował najefektywniej. Duże znaczenie ma więc zarówno odpowiedni dobór urządzenia grzewczego, jak i elementów instalacji centralnego ogrzewania, która wytworzone ciepło przekazują do pomieszczeń.

W przypadku budynków ogrzewanych elektrycznie (np. pompą ciepła), gazowym czy olejowym kotłem kondensacyjnym lub nowoczesnym kotłem na biomasę, najkorzystniejszym rozwiązaniem jest instalacja niskotemperaturowa. W połączeniu z nią, urządzenia te osiągają znacznie lepszą sprawność niż współpracując z tradycyjnym wysokotemperaturowym ogrzewaniem grzejnikowym, które ze względu na niewielką powierzchnię grzewczą wymaga zasilenia instalacji wo­dą o temperaturze do 75 °C.

Ogrzewanie podłogowe, dzięki znacznie większej powierzchni grzewczej, która sprawia, że ciep­ło przekazywane jest do pomieszczenia równomiernie, może być zasilane wodą grzewczą o temperaturze jedynie 35/28 °C, do przygotowania której potrzeba o wiele mniej energii.

Gazowe kotły kondensacyjne osiągają wysoką sprawność dzięki kondensacji pary wodnej. Proces kondensacji przebiega najefektywniej przy nis­kich temperaturach roboczych. Wyższa temperatura wody grzewczej przekłada się na gorszą sprawność kotła. Najwyższą sprawność urządzenia te osiągają współpracując z instalacją niskotemperaturową – wówczas zjawisko kondensacji zachodzi ciągle, nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Lepszą sprawność przy niskich temperaturach roboczych osiągają również pompy ciepła. Według szacunków sezonowej efektywności SCOP pompa ciepła typu powietrze/woda w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym (35/28°C) pracuje aż o 20% wydaj­niej niż z tradycyjnymi grzejnikami (55/48°C). Zastosowanie ogrzewania podłogowego we współpracy z pom­pą ciepła przynosi jeszcze jedną ważną korzyść – umożliwia również chłodzenie powietrza latem, wykorzystując w tym celu darmową energię odnawialną pozyskaną przez pompę ciepła.

Co jednak w sytuacji, gdy wykonanie ogrzewania podłogowego nie jest możliwe? Kocioł kondensacyjny i pompa ciepła mogą również współpracować z grzejnikami!

Większość modeli nadaje się do ogrzewania niskotemperaturowego, z temperaturą zasilania co najmniej 45°C, pod warunkiem, że zostaną one prawidłowo zwymiarowane. Grzejniki niskotemperaturowe, czyli o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła, są nieco większe od tradycyjnych grzejników, natomiast umożliwiają znacz­ną redukcję temperatury zasilania instalacji.

W sprzedaży znajdziemy między innymi grzejniki płytowe dedykowane do współpracy z niskotemperaturowymi źródłami ciepła. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom oraz technologii, za sprawą której w pierwszej kolejności nagrze­wa się pły­ta frontowa, podczas gdy kolej­na spełnia funkcję ek­ranu chroniącego przed wypromieniowaniem ciepła, takie grzejniki szybko się nagrzewają i skutecznie rozprowadzają ciepło w pomieszczeniu, zapewniając oszczędności na kosztach ogrze­wania.

Decydując się na wymianę starego kotła na nowy, z niższymi parametrami temperaturowymi instalacji lub montaż pompy ciepła nie jesteśmy więc skazani jedynie na ogrzewanie podłogowe.

Warto jednak wówczas dokonać ponownego doboru grzej­ników. Wyposażając system grzewczy w elementy ze sobą kompatybilne, zyskujemy bowiem pewność, że będzie on pracował optymalnie i umożliwi oszczędności nawet do 30% energii.

Kotły kondensacyjny i pompy ciepła pracują najsprawniej w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym.

Sposób na oszczędności: hydrauliczne balansowanie ogrzewaniem

Przed uruchomieniem niskotemperaturowego systemu grzewczego bazującego na grzejnikach należy upewnić się, że wszystkie zostały zaopatrzone w niezbędną ilość ciepłej wody. Instalacje grzewcze, które nie są zbilansowane hydraulicznie, nie będą w stanie dostarczyć wystarczającej ilości ciepłej wody do grzejników znajdujących się najdalej od pompy cyrkulacyjnej, podczas gdy grzejniki w pobliżu pompy będą miały jej w nadmiarze. Zwiększa to zużycie energii i koszty ogrzewania, oraz obniża komfort cieplny w pomieszczeniach. Dzięki odpowiednim wkładkom termostatycznym oraz regulatorom temperatury na grzejnikach lub w pomieszczeniach, równoważenie hydrauliczne jest w pełni kontrolowane, co pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 30%.

Elektryczne ogrzewanie powierzchniowe

Technologie ocieplania domów sprawiają, że zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze, a koszty eksploatacyjne ogrzewania maleją. Dlatego systemy grzewcze o niskich kosztach inwestycyjnych, takie jak elektryczne ogrzewanie powierzchniowe, są szczególnie atrakcyjne dla inwestorów. Kable grzejne zatopione w wylewce akumulują ciepło, które następnie jest oddawane do pomieszczenia. Stosując ogrzewanie elektryczne można płacić niskie rachunki, gdyż to jedyne źródło ciepła, umożliwiające korzystanie z tańszej taryfy np. w czasie nocy. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest inwestycja łącząca powierzchniowe ogrzewanie elektryczne z instalacją fotowoltaiczną. Dzięki niej kable grzejne mogą być zasilane darmową energią, co pozwala ograniczyć koszty ogrzewania nawet do zera, a koszty inwestycyjne nie odbiegają od tych za instalację pompy ciepła. Co więcej brak przyłączy gazu, kotłowni, komina, to także oszczędność. Dodatkowo kable grzejne posiadają nawet 20-letnią gwarancję, a dobrze zainstalowane służyć będą 50 lat. W budynkach modernizowanych oraz w pomieszczeniach takich jak łazienki, gdzie komfort cieplny wymagany jest cały rok, dobrze sprawdzą się samoprzylepne maty grzejne, których montaż nie wymaga ingerencji w posadzkę.

Elektryczne ogrzewanie powierzchniowe może być jedynym źródłem ciepła. Częściej jednak występuje jako uzupełnienie systemu grzewczego

Automatyka do sterowania instalacją grzewczą

Nowoczesne urządzenia grzew­cza charakteryzują się rozbudowaną automatyką, która nie tylko usprawnia ich obsługę, ale również pozwala sterować pracą całego systemu grzewczego.

Aby kocioł, pompa ciepła czy układ hybrydowy pracowały w najbardziej efektyw­ny sposób, warto zapatrzyć system grzewczy w dodatkowe regulatory, które pozwolą dostosować pracę systemu grzewczego do aktualnego zapotrzebowania na ciepło lub określać priorytet urządzenia w wypad­ku instalacji hybrydowej. Ich zadaniem jest obniżenie do minimum zużycia energii, przy zachowaniu oczekiwanego przez domowników komfortu cieplnego. Takimi urządzenia są m.in. regulatory pokojowe i pogodowe. Regulator pokojowy uzależnia pracę kotła od temperatury panującej wewnątrz domu, pogodowy – od warunków panujących na zewnętrz budynku. Pozwala on kontrolować temperaturę powietrza zewnętrznego i dostosowywać do niej temperaturę wody w instalacji centralnego ogrzewania. Aby zapewnić optymalny komfort cieplny i minimalne wahania temperatury wewnątrz domu zaleca się połączenie pra­cy obu typów regulatorów. Regulator pogodowy będzie sterował pracą kotła reagując na zmieniające się warunki pogodowe, a termostat pokojowy uwzględni także temperaturę w pomieszczeniu, ustawioną przez domowników.

Regulator pogodowy może również zarządzać instalacją hybrydową. Dzięki niemu kontrolowanie pracy urządzeń odbywa się automatycznie, a użyt­kownicy systemu nie muszą się zastanawiać, w którym momencie zastosować dane źródło ciepła.

Regulator analizuje informacje dotyczące temperatury zewnętrznej oraz wewnętrznej, a także ceny paliw i energii elektrycznej w taryfie dziennej lub nocnej i na tej podstawie wybiera najkorzystniejszą metodę ogrzewania pomieszczeń.

Regulatory pozwalają efektywnie zarządzać temperaturą w domu.

Instalację grzejnikową war­to zaopatrzyć w termostaty. Ich montaż nie wymaga dużych na­kładów inwestycyjnych, a przynosi wiele korzyści pod względem oszczędności energii i komfortu. Głowice i zawory termostatyczne są ważnym elementem każdego systemu grzewczego. Regulują temperaturę w domu poprzez sterowanie przepływem ciepłej wody przez grzejnik. Kontrolują temperaturę w pomieszczeniach, nie dopuszczając do ich przegrzewania i wychładzania, pozwalają tym samym optymalnie wykorzystać ciepło. Dzięki swojej funkcji zapewniają również oszczędności energii sięgające nawet do 36%.

Obecnie produkowane termostaty wyposażone są w różne funkcjonalności umożliwiające dodatkowe oszczędności na kosz­tach energii cieplnej. W ofercie producentów znajdziemy, m.in. głowice elektroniczne, na których można ustawić konkretną temperaturę, jakiej oczekuje­my. Jeżeli jest za wysoka, to termostat ogranicza dopływ ciepłej wody, a jeżeli za niska – zwiększa go. Nowoczesne zawory termostatyczne, którymi można sterować poprzez smartfon, mają wbudowany silnik krokowy działający w oparciu o elektroniczny pomiar temperatury. Zarządza on przepływem wody, w taki sposób, aby utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu.

Nowoczesne rozwiązania umożliwiają również sparowanie głowic elektronicznych zamontowanych na kilku grzejnikach znajdujących się w jednym pomieszczeniu. Dzięki temu dokonując zmiany na jednej z głowic, pozostałe grzejniki w obrębie danego pomieszczenia przyjmą te same parametry. Takie rozwiązania zwalnia nas z konieczności ręcznego ustawienia temperatury na każdym z grzejników osobno, tak aby nastawy były identyczne, co również umożliwia optymalne zarządzenie ciepłem w poszczególnych pomieszczeniach do­mu. W sprzedaży znaleźć moż­na również termostaty elektroniczne, które rozpozna­ją, kiedy otwieramy okna w celu przewietrzenia pomieszczenia i automatycznie zamykają wów­czas przepływ wody, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu energii cieplnej.

Nowoczesne termostaty grzejnikowe umożliwiają precyzyjne określenie oczekiwanej temperatury w pomieszczeniach.

Sterowanie ze smartfonem w ręku

Nowoczesne urządzenia grzewcze, dzięki rozbudowanej automatyce i modułowi WiFi, umożliwiają sterowanie pracą systemu grzewczego za pomocą aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na smartfonie. Dzięki niej, niezależnie od miejsca, w którym aktualnie przebywamy, możemy wyświetlić informacje o stanie ogrzewania w domu, ustawić żądaną temperaturę w pomieszczeniach lub ciepłej wody użytkowej, przełączyć tryb ogrzewania na oszczędny i przywrócić tryb normalnego grzania przed powrotem do domu, ustalić w jakim przedziale czasowym będzie utrzymywana konkretna temperatura w pomieszczeniach, a także zaprogramować komfortowe i oszczędne ogrzewanie na poszczególne dni tygodnia. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko wysoki komfort eksploatacji systemu grzewczego, ale również dodatkowe oszczędności na kosztach ogrzewania.

Beata Augustowska
we współpracy z ekspertami SPIUG


Szare styropiany Austrotherm to Twój najmądrzejszy wybór!

Na co zwrócić uwagę przy wyborze styropianu?

Zwróć uwagę przede wszystkim na deklarowaną przez producenta lambdę (λD), czyli współczynnik przewodzenia ciepła. Jest on zależny od gęstości styropianu. Im więcej „styropianu w styropianie”, tym waga w przeliczeniu na m³ jest wyższa i tym więcej uzyskasz z ocieplenia.

Zapamiętaj, że im wyższa jest gęstość styropianu, tym niższa i lepsza lambda. Im niższa lambda, tym lepszy styropian, a przez to możliwość zastosowania mniejszej grubości. To również dodatkowa oszczędność poprzez zużycie mniejszej ilości siatki, kleju i tynku.

Nie wybieraj styropianu o gęstości niższej niż 11 kg/m³. Poniżej tej gęstości styropiany nie spełniają wymaganych parametrów wytrzymałościowych - TR (wytrzymałość na rozrywanie) i BS (wytrzymałość na zginanie), szczególnie istotnych podczas docieplania ścian zewnętrznych budynków.

Weź pod uwagę, że im słabsze parametry wytrzymałościowe, tym większe ryzyko braku wytrzymałości elewacji i konieczność jej przedwczesnej utylizacji lub demontażu. To z kolei niesie za sobą koszty pozbycia się odpadów, wykonania nowego docieplenia od podstaw oraz skrócenie przewidywanego okresu oszczędności wydatków na ogrzewanie.

Ceny energii stale rosną. Nieocieplony dach, ściany czy piwnica powodują niekontrolowaną utratę ciepła, którą nawet w 70% można wyeliminować.

Dlatego pamiętaj, że płyty styropianowe stanowią jedynie około 15% kosztów ocieplenia, więc wybierz świadomie, aby Twój wydatek przyniósł Ci maksymalne oszczędności.

Czy szary styropian jest cieplejszy niż biały?

Szara płyta styropianowa ma zdecydowanie lepszą (czyli niższą) wartość współczynnika przewodzenia ciepła lambda niż standardowa biała płyta styropianowa. Zestawiając ten parametr z grubością płyty, otrzymujemy tzw. opór ciepły warstwy izolacji, który jest najbliższy określeniu „cieplejszy”.

Przekładając to na budowlaną rzeczywistość, porównując szarą płytę o λD≤0,031 W/mK z białą płytą styropianową o λD≤0,045 W/mK o tych samych grubościach, tą „cieplejszą” czyli o zdecydowanie większym oporze cieplnym będzie płyta szara. Różnica w izolacyjności termicznej tych płyt może wynosić ponad 30%. W powyższym zestawieniu, przy różnicy grubości termoizolacji, sięgającej niejednokrotnie nawet 8 cm, zastosowanie szarych płyt pozwoli m.in. na zredukowanie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku.

Gdzie najlepiej stosować szary styropian?

Wszędzie tam, gdzie zależy nam na najlepszych parametrach termoizolacyjnych przegrody przy możliwie najmniejszej jej grubości.

Ciągle rosnące wymagania w zakresie efektywności energetycznej budynków i izolacyjności cieplnej przegród budowlanych spowodowały ogromny wzrost zainteresowania szarymi płytami styropianowymi. Bierze się to z faktu, iż wyroby te - w porównaniu do białych płyt EPS - pozwalają zredukować grubość warstwy termoizolacyjnej nawet o 30%.

Należy również wspomnieć, że szare płyty styropianowe odznaczają się bardzo dobrym stosunkiem ceny do deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła. Najczęściej stosowane są one do izolacji termicznej podłóg na gruncie, stropodachów pełnych i wentylowanych, tarasów i balkonów, stropów poddasza nieużytkowego oraz ścian zewnętrznych w systemie ETICS.

Fot. austrotherm

Zapamiętaj, że im wyższa jest gęstość styropianu, tym niższa i lepsza lambda. Im niższa lambda, tym lepszy styropian, a przez to możliwość zastosowania mniejszej grubości


Wymień okna dachowe – oszczędzaj na rachunkach

Okna dachowe zapewniają naturalne światło i świeże powietrze na poddasze, wprowadzają radość i życie.

Okna dachowe, jak wszystko, także zużywają się podczas eksploatacji. Niekiedy, jeśli np. były nieprawidłowo użytkowane, pogorszają się ich parametry, a także estetyka.

Nie można też zapomnieć, że obecny świat różni się od tego sprzed kilku dekad. Zdecydowanie wyższa jest również świadomość dbałości o klimat. Stare okna, które odbiegają od współczesnych konstrukcją, nie spełniają również obecnych wymogów termoizolacyjnych, a to - szczególnie teraz - ma oczywiście wpływ na nasze rachunki za ogrzewanie! Dlatego najwyższa pora pomyśleć o wymianie okien dachowych.

Na jakie? Co zyskamy jeśli wymienimy okna? Korzyści jest wiele. Jeśli wymienimy je na nowocześniejsze to na pewno:

 • będziemy płacić niższe rachunki za ogrzewanie
  Nowe okna są bowiem energooszczędne - posiadają co najmniej 3 szyby, a kołnierz uszczelniający w wersji Thermo oraz kołnierze izolacyjne pozytywnie wpłyną na poprawę energooszczędności całego poddasza,
 • na poddaszu będzie zdrowszy klimat i świeże powietrze
  Współczesne okna dachowe posiadają nawiewniki, umożliwiające napływ świeżego powietrza na poddaszu bez wychładzania go. Ograniczają tym samym koszty ogrzewania podczas zimnych dni,
 • będziemy bezpieczniejsi
  Specjalny - opatentowany - system wzmocnienia konstrukcji okna topSafe podnosi zakres zabezpieczenia użytkowego i antywłamaniowego,
 • mamy zapewnioną wyjątkową estetykę
  Okna dachowe FAKRO wykonane są bowiem z naturalnego drewna lub z tworzywa. Idealnie łączą jakość, ergonomię i estetykę. Do wyboru mamy trzy technologie wykończenia drewna, cztery kolory profili PVC oraz trzy kolory zewnętrznego oblachowania,
 • dobrze to wpłynie na nasze zdrowie i lepsze samopoczucie
  Konstrukcja współczesnych okien dachowych zapewnia więcej naturalnego światła, które ma dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, samopoczucie, a nawet poprawę koncentracji i zdolności uczenia się,
 • ułatwi nam stworzenie inteligentnego domu
  Zarówno okna dachowe jak i akcesoria w wersji Z-Wave lub WiFi mogą być sterowane pilotem lub poprzez aplikację ze smartfona. W trakcie wymiany okien na poddaszu możemy stworzyć smarthome lub też zintegrować je z już istniejącym rozwiązaniem inteligentnego domu.

Tu podaj tekst alternatywny

Szybko i sprawnie

Pewnie wielu z nas obawia się remontu i towarzyszącego mu bałaganu. Niepotrzebnie.

Okazuje się, że wymianę okna dachowego można przeprowadzić bez naruszania szpalety. Nasze poddasze nie zostanie też zakurzone, a sam proces przebiegnie szybko i sprawnie. Jeżeli zdecydujemy się na większy remont, to podczas wymiany okien dachowych możemy odnowić również wnęki okienne.

Możemy również zdecydować się na kompleksową termomodernizację poddasza wraz z wymianą lub montażem okien dachowych. Wtedy możemy zastosować okna dachowe praktycznie z całej oferty FAKRO, zarówno z okien aluminiowo-tworzywowych jak i drewnianych.

Dużym wsparciem termomodernizacji - wraz z wymianą okien dachowych - są rządowe programy proekologiczne, np. „Czyste powietrze”. Można też skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Pamiętajmy, że nasze działania mają wpływ nie tylko na nasze portfele, ale też na zdrowie i całą planetę.

Jak wymienić okna?

Wystarczą trzy kroki:

 • Wypełnij formularz na stronie internetowej www.fakro.pl, podając szczegółowe informacje o posiadanych oknach dachowych, które chcesz wymienić.
 • Konsultant FAKRO pomoże Ci w doborze właściwych okien dachowych. Do twojej dyspozycji są nasze wyszukiwarki internetowe, za pomocą których znajdziesz dystrybutora i fachowca do wymiany okien.
 • Skorzystaj z dofinansowania na wymianę okna i ciesz się ciepłym, zdrowym i komfortowym poddaszem.

www.fakro.pl

Po wielu latach użytkowania nadchodzi pora, aby wysłużone okna dachowe wymienić na nowe.


Lekkie, stabilne, wytrzymałe i odporne na korozję. Takie są nowoczesne okna aluminiowe!

Stolarka okienna to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia każdego domu. Przy jej wyborze trzeba więc brać pod uwagę nie tylko cenę, design, ale przede wszystkim perspektywę długoletniego użytkowania.

Zakup okien to oczywiście niemały koszt. Jednak w tym wypadku ekonomiczne rozwiązania zupełnie się nie sprawdzają. Przed wyborem okien warto więc się zastanowić i zastosować także inne kryteria wyboru niż cena.

Drewno, PVC, a może aluminium

Oferta stolarki okiennej jest bardzo szeroka. Do wyboru mamy w tej chwili okna z PVC, drewna i aluminium. Dlaczego więc rekomendujemy okna aluminiowe?

Jest wiele powodów. Aluminium charakteryzuje się unikalnym połączeniem tak pożądanych właściwości, jak niska masa, duża wytrzymałość, odporność na korozję, a także podatność na obróbkę. Cechy te, a także łatwość poddawania się recyklingowi, sprawiają, że jest to materiał przyjazny środowisku.

Bardzo dobra termoizolacja - kluczowy parametr

Jednym z najważniejszych czynników, na jaki warto zwrócić uwagę przy wyborze okien, jest termika, czyli współczynnik przenikania ciepła.

Izolacyjność termiczną definiuje się przez współczynnik przenikania ciepła Uw, który wskazuje, jak dużo ciepła ucieka wskutek różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Obowiązujące przepisy, wprowadzone w styczniu 2021 roku, określają, że wartość Uw okna pionowego nie może przekraczać 0,9 Uw. Ponieważ okna aluminiowe posiadają wysokiej jakości wypełnienia izolacyjne, bardzo dobrze chronią budynek przed utratą ciepła. Do ich izolacji stosuje się przekładki termiczne wykonane z innowacyjnych materiałów.

Systemy okienne z oferty Aliplast, a szczególnie system Genesis 75 ze swoimi parametrami doskonale wpisuje się w obowiązujące obecnie wymogi (Uw od 0,90).

Aluminiowe okna energooszczędne znacznie ograniczają straty ciepła i jednocześnie pozwalają na maksymalne doświetlenie wnętrz światłem naturalnym.

Aluminiowe okna - funkcjonalność, gwarancja trwałości i estetyki

Przy wyborze stolarki okiennej bardzo ważna jest również estetyka i trwałość konstrukcji.

Okna z aluminium w porównaniu do stolarki okiennej wykonanej z innych materiałów, są bardzo odporne na trudne warunki atmosferyczne. Profile z aluminium są stabilne, lekkie, a przy tym wytrzymałe. Z powodzeniem mogą więc służyć do konstrukcji modnych we współczesnym budownictwie dużych przeszkleń.

Stolarka okienna nie jest już tylko niezbędnym elementem budowlanym. Dziś nowoczesne aluminiowe okna stały się elementem aranżacyjnym, zdobiącym fasady budynków. Firmy projektują zaś takie rozwiązania, które nie tylko doskonale się prezentują, ale stanowią niezawodną barierę akustyczną oraz termiczną, gwarantującą jednocześnie ciszę i spokój.

Aliplast oferuje funkcjonalne rozwiązania konstrukcji okiennych - ze zwiększonymi parametrami termoizolacji (dedykowane do domów pasywnych), okna z ukrytym skrzydłem (Genesis SU, Superial SU), systemy renowacyjne (Max Light Design Max Light Steel), okna z łukami, szprosami systemowymi, czy całoszklane naroża.

Aluminiowe systemy okienne cechuje również trwała konstrukcja, funkcjonalność i wygoda w użytkowaniu, a także bezpieczeństwo. Ich wygląd dodaje budynkom lekkości oraz elegancji. I to właśnie główne powody tego, że tak chętnie wybierają je również prywatni inwestorzy.

Nowoczesne i proekologiczne technologie oraz urządzenia to inwestycja w przyszłość. Korzystać z niej będą domownicy i środowisko naturalne.


Okna i drzwi - na straży domowego ciepła i budżetu

Za pomocą odpowiednich okien i drzwi można nie tylko utrzymać ciepło w domu, ale też zminimalizować zużycie energii elektrycznej przeznaczonej na cele grzewcze Aluprof

Jakie drzwi i okna wybrać, by podnieść izolacyjność termiczną budynku?

 
W kontekście nowych Warunków Technicznych dotyczących budynków szczególnego znaczenia nabiera kwestia podniesienia izolacyjności termicznej obiektów, na którą istotny wpływ ma ślusarka okienna i drzwiowa. Ekspert marki Aluprof podpowiada, jak za pomocą odpowiednich okien i drzwi utrzymać ciepło i tym samym zminimalizować zużycie energii elektrycznej przeznaczonej na cele grzewcze.
 
Sposób na ciepły dom
 
Na izolacyjność termiczną budynku, czyli jego zdolność do utrzymywania ciepła, ogromy wpływ mają zastosowane elementy konstrukcyjne, a zwłaszcza okna i drzwi. To właśnie one w dużym stopniu przyczyniają się do strat cieplnych, czyli niekontrolowanej wymiany ciepła pomiędzy wnętrzem a otoczeniem. Warto podkreślić, że dochodzi do niej nie tylko w sytuacji, gdy ślusarka jest źle zamontowana, ale też wtedy, gdy zastosowane produkty są słabej jakości i cechują się niskimi parametrami technicznymi. Jeśli więc zależy nam na spełnieniu nowych wymagań określonych w Warunkach Technicznych, poprawie komfortu termicznego oraz ograniczeniu wysokości rachunków za ogrzewanie, postawmy na wysokiej jakości systemy wykonane z aluminium - materiału, który nie tylko zapewnia doskonałe parametry izolacyjne i tym samym minimalizuje straty ciepła, ale też jest wyjątkowo trwały, lekki i odporny na korozję. Pamiętajmy również, że na szczelność okien i drzwi istotnie wpływają komponenty wykorzystane do ich produkcji takie jak uszczelki oraz okucia.
 
„Producenci okien i drzwi coraz częściej sięgają po zaawansowane rozwiązania, takie jak dodatkowe uszczelki czy wkłady izolujące, dzięki którym oferowane przez nich systemy są w stanie spełnić podwyższone wymagania izolacyjności termicznej i tym samym podnieść poziom energooszczędności budynków. Przykładem może być firma Aluprof, która w swojej ofercie posiada systemy okienno-drzwiowe z izolacją termiczną MB-79N oraz MB-86N. Zostały one opracowane z myślą o spełnieniu nowych wymagań a dzięki zastosowaniu kształtowników wyposażonych w przekładki termiczne najwyższej jakości, wartość współczynnika przenikania ciepła Uw dla systemu okien MB-79N i MB-86N spełnia parametr 0,9 W/(m²K), co pozwala na zapewnienie bardzo dobrej izolacyjności cieplnej budynku”, wyjaśnia Michał Marcinowski, dyrektor rozwoju systemów budowlanych firmy Aluprof. „Warto przy tym zaznaczyć, że oferowane przez Aluprof systemy MB-79N i MB-86N dostępne są w różnych wariantach budowy, różniących się poziomem izolacji - dodaje Michał Marcinowski.
 
Doskonała izolacja i smukła konstrukcja
 
Na izolacyjność termiczną ślusarki istotny wpływ ma zastosowany w niej pakiet szybowy. Jeśli zależy nam na spełnieniu wyśrubowanych norm określonych przepisami, postawmy na okna z pakietem 3-szybowym. Każda zastosowana szyba stanowi bowiem kolejną warstwę izolacyjną, a przestrzeń między szybami jest dodatkowo wypełniona gazem szlachetnym podnoszącym izolacyjność okna. Mimo że takie rozwiązanie z pewnością okaże się droższe niż w przypadku zastosowania okien 2-szybowych, jest to jednak opłacalna inwestycja, która z pewnością zwróci się wraz z niższymi rachunkami za ogrzewanie. Warto przy tym pamiętać, że zastosowanie pakietu 3-szybowego nie oznacza, że musimy wybierać wyłącznie spośród nieatrakcyjnej, masywnej ślusarki pozbawionej dodatkowych funkcji. W ofercie renomowanych producentów znajdziemy systemy, dzięki którym nie tylko będziemy w stanie poprawić komfort termiczny budynku, ale też nadać mu efektowny, nowoczesny wygląd.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Oszczędne ogrzewanie z myślą o naszym budżecie. Jak niedrogo i ekologicznie ogrzewać dom? - Dziennik Bałtycki

Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński
Dodaj ogłoszenie