MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Oni odeszli w tym roku... Wspominamy ludzi z regionu [ZDJĘCIA]

Marek Rudnicki
Wspominamy znane osobistości z naszego regionu, które odeszły w tym roku.

Halina Zaremba
Przez wiele lat personalna w Głosie Szczecińskim. msza święta 11 sierpnia 2017 r.o godz. 8 w kościele p.w. św. Mikołaja Biskupa ul. Golisza, pogrzeb 11 sierpnia 2017 r. godz. 9.30 na Cmentarzu.

Alicja Maciejowska
wieloletnia dziennikarka Radia Szczecin
Znakomita reportażystka i wielka osobowość radiowa. Pracowała w Radiu Szczecin od 1957 roku, a po 14 latach podjęła pracę w Polskim Radiu w Warszawie. Miała 87 lat. Wspólnie z Aliną Głowacką tworzyły polską szkołę reportażu radiowego. Jej audycja pt. "Nadzieja. Rzecz o mrzeżyńskich rybaczkach", nagrana wspólnie z Aliną Głowacką w 1968 roku, reprezentowała polską radiofonię w konkursie Prix Italia - będącym radiowym Oskarem.
Była jedynym dziennikarzem Programu III Polskiego Radia internowanym w nocy z 12-go na 13-go grudnia 1981 roku. Była działaczką Stowarzyszenia Dziennikarzy. Nie należała do Solidarności. Po aresztowaniu trafiła do więzienia w Olszynce Grochowskiej. Tam zaczęła pisać dziennik o wszystkim, co wtedy się działo, żeby zostało świadectwo tamtego czasu i tamtych przeżyć. Potem trafiła do ośrodka w Goldapi, gdzie przetrzymywano internowane kobiety. Po wyjściu z ośrodka internowania została zwolniona z radia.

Kapitan Zdzisław Paska
Zmarł 5 lutego 2017 roku. Wieloletni Komandor mariny "Pałacu Młodzieży". Żeglował od 1952 r. Instruktor żeglarstwa, kapitan jachtowy od 1970 r. Wieloletni kapitan i opiekun jachtu "Magnolia" (88 rejsów). Odbył w sumie 139 rejsów (prawie sto z młodzieżą, i 117 jako kapitan), przepłynął ponad 124 tys. mil morskich. Zajmuje 5. miejsce w rankingu najbardziej doświadczonych polskich kapitanów jachtowych XX wieku. Do historii polskiego żeglarstwa przeszedł jego rejs na jachcie "Magnolia" do Archangielska i Murmańska w 1975 roku, pierwszego polskiego jachtu, który dotarł na Morze Białe.

Sławomir Pajor
Prezydent Stargardu. Ukończył studia ekonomiczne i podyplomowe na Uniwersytecie Szczecińskim. Był m.in. dyżurnym ruchu i zawiadowcą stacji, kierownikiem Urzędu Rejonowego w Pyrzycach i Stargardzie, kierownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Łobzie, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, prezesem Energetyki Szczecińskiej oraz zastępcą dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Szczecinie. W latach 1990-1994 był radnym i pierwszym przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Pyrzyce, a w latach 1998-2002 - radnym Sejmiku Wojewódzkiego. Od 2002 r. pełnił funkcję prezydenta Stargardu. Zmarł nagle w środę 18 stycznia tuż przed północą.
Dziś w nocy (26 września 2017 r.) zmarła Maria Bartczak, dyrektor oddziału szczecińskiego telewizji.
W telewizji publicznej pracowała od roku 1990 r. Początkowo w "Wiadomościach", a od 1999 do 2007 roku. Była korespondentem TVP w Berlinie. Przez kolejne cztery lata była radcą ds. informacyjno - prasowych w Ambasadzie RP w Berlinie.
Dyrektorem szczecińskiego oddziału TVP była od 22 sierpnia 2011 r.

.

Maria Bartczak
Pracę dziennikarską w telewizji rozpoczęła zaraz po studiach w 1989 r. Wówczas to Jacek Snopkiewicz tworzył zespół Wiadomości, w skład którego też weszli Tomasz Lis, Jarosław Gugała, Jolanta Pieńkowską, Tadeusz Zwiefką (przez pewien czas dyrektor szczecińskiego ośrodka) i Wojciech Reszczyński.
Nie wszystko w ówczesnej telwizji podobało jej się. Wróciła do Szczecina, gdzie została rzecznikiem prasowym wojewody Marka Tałasiewicza.
Gdy Tałasiewicz przestał być wojewodą otrzymała propozycję od ówczesnego dyrektora szczecińskiego ośrodka telewizji, Marka Pasiuty, by zająć się w TVP tematem współpracy międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy polsko-niemieckiej. Współtworzyła wówczas pierwszy program o Unii Europejskiej "Eurosprawy".
W 1999 r. wygrała konkurs na korespondenta Telewizji Polskiej w Niemczech i wyjechała do Berlina.
Kolejne cztery lata była radcą do spraw informacyjno-prasowych w Ambasadzie Polskiej w Berlinie.
Wróciła do Szczecina. Dyrektorem szczecińskiego oddziału TVP została 22 sierpnia 2011 r.

Kpt. ż.w. Andrzej Podlasiński
Zmarł 14 października 2017 r. Miał 69 lat.
Całe życie związany z morzem i gospodarką morską. Był absolwentem pierwszego rocznika Wyższej Szkoły Morskiej. Studiował transport morski na wydziale nawigacyjnym. Pływał na statkach Polskiej Żeglugi Morskiej. W latach 1992 - 2004 był prezesem słynnej "latającej stoczni", firmy Intermarine, która zajmowała się remontami statków na całym świecie. Od roku 2011 pełnił funkcję prezesa Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. Organizował z Klastrem Logistyczno -=Transportowym Północ - Południe Koalicję Klastrów Bałtyckich. Uczestniczył we wszystkich wydarzeniach związanych z przemysłem stoczniowym.

Jan Waraczewski
Zmarł w wieku 69 lat. Szczeciński skrzypek i wieloletni koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza.
Karierę rozpoczął jako 18-letni skrzypek w szczecińskim Teatrze Muzycznym. W 1970 r. rozpoczął pracę w Filharmonii w Szczecinie. Z charakterystycznym "straussowskim" wyglądem stał się najbardziej rozpoznawanym muzykiem orkiestry. Był założycielem i dyrygentem niezwykle popularnej w latach 70. orkiestry "Lekka kawaleria".
Zbigniew Gąsior
1 listopada 2016 zmarł długoiletni wiceprezes Stoczni Szczecińskiej Porta Holding SA i Grupy Przemysłowej SA

Prof. dr hab. Jan Horodnicki
wieloletni nauczyciel akademicki PUM. Zmarł 1 grudnia 2016 r.
Po uzyskaniu habilitacji w Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 70. objął funkcję kierownika Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Był promotorem licznych prac doktorskich oraz recenzentem pracy doktorskich i habilitacyjnych. Od 2008 był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W 1989 bez powodzenia ubiegał się o mandat senatorski z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. Zaangażowany w Ruchu Dla rzeczpospolitej mec. Jana Olszewskiego.

Prof. Jan Horodnicki
Urodził się 5 maja 1934 w Poczapińcach. Zmarł 1 grudnia 2016 r. Był znanym lekarzem psychiatrą, profesorem nauk medycznych, nauczycielem akademickim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Po uzyskaniu habilitacji w Akademii Medycznej we Wrocławiu w latach 70. objął funkcję kierownika Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Był promotorem licznych prac doktorskich oraz recenzentem pracy doktorskich i habilitacyjnych. Od 2008 był członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
W 1989 bez powodzenia ubiegał się o mandat senatorski z ramienia Stronnictwa Demokratycznego. Organizował spotkania Ruchu dla Rzeczpospolitej mec. Jana Olszewskiego na PAM-ie u siebie w szpitalu, co nie bardzo podobało się kierownictwu szpitala.

Marek Ostrowski
Zmarł 17 grudnia 2016 roku. Założyciel i Honorowy Prezydent Klubu Motocyklowego Cruiser MC Poland. Wieloletni właściciel serwisu samochodowego "Auto Serwis Trabant".
Pogrzeb Juliusza Prandeckiego

Juliusz Prandecki
Zasłużony żołnierz Armii Krajowej, Powstaniec Warszawski, architekt i budowniczy Szczecina. Został odznaczonego przez Prezydenta RP jednym z najwyższych orderów państwowych - Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Uhonorowany także "Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina". Na wniosek wojewody zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przyznał asystę honorową Wojska Polskiego. Mszę św. celebrował ks. infułat dr Edmund Cybulski.

Franciszek Makarewicz
Zmarł 28 grudnia 2016 r. Na początku lat 90. został dyrektorem generalnym PŻM, które próbował zmienić w nowoczesny holding. Chodziło mu o zracjonalizowanie zarządzania różnymi składnikami ogromnego majątku firmy i doprowadzenie do prywatyzacji najbardziej efektywnych ekonomicznie spółek. Nie zdążył sprywatyzować przedsiębiorstwa. W 1994 r. za zgodą Ministerstwa Transportu odwołany przez radę pracowniczą.

Longin Komołowski
Były czlonek PZPR, poseł na Sejm RP, wicepremier w rządzie Jerzego Buzka, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska (zastąpił na tym stanowisku tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem Macieja Płażyńskiego).
Był posłem dwóch kadencji w latach 19972001 i 20072011 (jako kandydat bezpartyjny z listy PiS w okręgu szczecińskim). Później kandydował bez powodzenia na senatora z własnego komitetu wyborczego z poparciem komitetu Obywatele do Senatu.
W latach 19972001 był ministrem pracy, a w latach 19992001 ministrem pracy i polityki społecznej i wicepremierem. Od 2000 r. do 2015 r. prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.
Zawodowo do 2002 r. był związany ze Stocznia Szczecińską, gdzie pracował jako ślusarz, zaopatrzeniowiec oraz kierownik wydziału kontroli jakości. Brał udział w strajku okupacyjnym w czasie wydarzeń grudniowych 1970 r. oraz w tzw. strajku Bałuki w 1971 r.. W latach 1977 - 1980 był członkiem PZPR.
Od 17 do 30 sierpnia 1980 r. uczestniczył w strajku w stoczni zakończonym zawarciem porozumienia z delegacją rządową. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ Solidarność. W 1981 r. należał do grupy roboczej opracowującej projekty ustaw o samorządzie pracowniczym i przedsiębiorstwie państwowym. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku okupacyjnym w stoczni w 1981 r.
W 1982 r. współorganizował podziemne struktury "Solidarności" w Szczecinie, w kolejnych latach uczestniczył w podziemnej działalności związku, organizował druk i kolportaż wydawnictw drugiego obiegu oraz ich przerzut do Szwecji.
W 1989 r. powrócił do legalnej działalności w "Solidarności". Został przewodniczącym Komisji Zakładowej w szczecińskiej stoczni i wiceprzewodniczącym zarządu regionu związku.

Prof. Stanisław Zieliński
Wybitny szczeciński transplantolog, który jako pierwszy w Polsce dokonał przeszczepu trzustki oraz - także jako pierwszy - podjął próbę przeszczepu wątroby. Zmarł we wtorek 10 stycznia 2017 r. Był twórcą zachodniopomorskiej szkoły chirurgii transplantologicznej, długoletnim kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykształcił wiele pokoleń chirurgów.
Wojciech Jurczak
Dziennikarz samouk (wykształcenie niepełne wyższe). Przez wiele lat pracował w "Głosie Szczecińskim", współpracował z "Expresem Wieczornym", "Trybuną Mazowiecką",tygodnikami "Jantar", "Sztandaru młodych" i "Kurierem Szczecińskim".

Profesor Galor w 1976 roku ukończył socjologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie uzyskał stopień naukowy doktora na UMCS w Lublinie. W 2008 na Wydziale Nauk Społecznych UAM habilitował się na podstawie rozprawy zatytułowanej Lumpenwłasność: szara strefa i margines społeczny. Był profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Międzynarodowej Akademii Nauk. Specjalizował się w zakresie socjologii gospodarki, socjologii marginalizacji i socjologii ogólnej.

Prof. Zbigniew Galor
Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracował również w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Rolniczej w Poznaniu, był profesorem Instytutu Społeczno-Humanistycznego PWSIiP w Łomży oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Przedsiębiorczości w Poznaniu. Od 2009 do 2014 roku był kierownikiem Międzyśrodowiskowej Grupy Badawczej "Margines Społeczny Poznania" przy OIMiR w Poznaniu, a także przewodniczącym polskiej sekcji Międzynarodowej Akademii Nauk AIS oraz przewodniczącym Polskiego Związku Spółdzielczo-Esperanckiego.

Jerzy Kubiak
Absolwent wydziału filozoficzno-społecznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę dziennikarską rozpoczął (1952-59) w "Gazecie Poznańskiej", następnie w "Gazecie Częstochowskiej" i Polskiej Agencji Prasowej. Od 1974 r. w oddziale szczecińskim PAP, którym kierował przez wiele lat. Po przejściu na emeryturę długo nie zrywa z dziennikarstwem. Niezwykle pracowity rano przychodził pierwszy do budynku prasy przy Pl. Hołdu Pruskiego i wychodził ostatni. Żadne wydarzenie nie umykało jego uwadze.

Prof. Lucyna Turek-Kwiatkowska
Historyk, pomorzoznawca, archiwistka, nauczycielka pokoleń historyków.
Była Wielkopolanką, urodziła się w Piętnie, uczęszczała do gimnazjum w Kaliszu, w czasie wojny musiała pracować jako służąca. Maturę zdała po wojnie w Kaliszu, następnie ukończyła zaocznie studia historyczne we Wrocławiu. Do Szczecina przyjechała w roku 1953 i do roku 1975 pracowała w Archiwum Państwowym; przez sześć lat była jego dyrektorem. Następnie podjęła pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej i Uniwersytecie Szczecińskim, wiążąc się z Instytutem Historii. Na uczelni pełniła różne funkcje administracyjne, lecz przede wszystkim prowadziła zajęcia ze studentami, opiekowała się magistrantami i doktorantami, prowadziła badania nad dziejami Pomorza, nad świadomością, życiem codziennym, kulturą i oświatą pomorską w XIX i XX wieku. Opublikowała setki artykułów i wiele książek. Wśród lektur obowiązkowych każdego pomorzoznawcy są takie jej prekursorskie książki jak m.in.: "Przemiany świadomości historycznej społeczeństwa pomorskiego w pierwszej połowie XIX w.", "Kultura na Pomorzu w XIX w.", czy "Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939". Zajmowała się dziejami mniejszych ośrodków pomorskich i nowomarchijskich, m.in. Bytowa, Choszczna, Dobrzan, Gryfina, Kołbacza, Morynia, Płot, Trzebiatowa, była współautorką IV tomu "Dziejów Szczecina".

Stanisław Możejko
Marzył o tunelu i wolnej Polsce. Zmarł 12 kwietnia 2017 r. Jedna z najbardziej wyrazistych postaci Solidarności, przez 16 miesięcy prezydent Świnoujścia.
Był jedną z barwniejszych postaci Solidarności, przeciwnik układów pookrągłostołowych.
Mało kto wie, ale to właśnie Stanisław Możejko wymyślił sposób na walkę z komunistyczną władzą przy wykorzystywaniu obowiązującego wówczas prawa. Chodziło o rejestrację związku. Już w listopadzie 1986 r. zaczął kierować do sądów wnioski o rejestrację zakładowych ogniw Solidarności. Koncepcję nacisku na władze PRL powielili w całym kraju inni działacze. Dzięki temu w latach 1987 - 88 do sądów trafiło setki takich wniosków.
Był znaną postacią w całym kraju. Brał udział m.in. w przygotowaniach, tworzeniu zaplecza i wspomaganiu strajku w szczecińskim WPKM. W 1989 r. odtwarzał struktury związkowe nie tylko w Świnoujściu, ale też całym regionie. W 1990 r. w ramach komitetów obywatelskich tworzył struktury samorządu terytorialnego. M.in. był delegatem na III Krajowy Zjazd Delegatów.
Również mało kto dziś pamięta, że to właśnie Staszek już od początku lat 90. XX w. był twórca Społecznego Komitetu Budowy Tunelu "Eskabete", działającego na rzecz stałego połączenia lewobrzeżnej części Świnoujścia z resztą kraju. Dziś jego marzenie spełnia się.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na gs24.pl Głos Szczeciński