Nowy kodeks pracy: 8.04.2021. Dostaniemy więcej dni wolnych i rekompensaty za pracę zdalną z domu?

Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Nie ma mowy o przepisie w kodeksie pracy powodującym anulowanie zaległego urlopu. Pojawił się za to projekt wydłużenia urlopu wypoczynkowego z 26. do 31. dni.
Nie ma mowy o przepisie w kodeksie pracy powodującym anulowanie zaległego urlopu. Pojawił się za to projekt wydłużenia urlopu wypoczynkowego z 26. do 31. dni. Przemysław Świderski / Polska Press
Udostępnij:
Na początku każdego z kilku ostatnich lat wraca temat nowego kodeksu pracy. Nowy kodeks pracy – to jedna z niewielu niezrealizowanych do tej pory zapowiedzi rządu PiS. Prace nad zmianami ruszyły szybko, ale nowego kodeksu pracy nie doczekaliśmy się do końca 2020 roku. Czy wejdzie on w życie w 2021 roku? Spokojnym można być jednak na pewno o zaległe urlopy - nawet jeśli przepisy się zmienią na niekorzyść pracownika, to nigdy do tego stopnia, by niewykorzystane dni zasłużonego odpoczynku były bezpowrotnie utracone.

Czas płynie, przez pandemię niektóre sprawy z pozoru pilne przesuwane są na dalszy plan, ale zmiany są nieuniknione. To samo dotyczy kodeksu pracy. W tym przypadku zresztą pandemia i związana z nią praca zdalna stworzyły nowe pole do działania i zmiany w kodeksie pracy są potrzebne naprawdę pilnie - przynajmniej zapowiadana zmiana przepisów o telepracy na nowe normy regulujące pracę zdalną!

Całkiem nieoczekiwanie możemy w tym roku – i w latach następnych – mieć urlop o tydzień dłuższy. Zamiana w kodeksie pracy 26 dni na 31 dni, uwzględniając soboty i niedziele daje już w praktyce półtora miesiąca urlopu, można go więc śmiało podzielić nawet na trzy poważne okresy wypoczynkowe w roku.

Nowy kodeks pracy: 8.04.2021. Dostaniemy więcej dni wolnych i rekompensaty za pracę zdalną z domu?

Czy jednak rząd ulegnie związkowcom? A jeśli tak, czy 31-dniowy urlop będzie dla wszystkich czy tylko dla osób o odpowiednio długim stażu pracy? Przekonamy się o tym szybko, bo sprawa jest rozpatrywana na forum Rady Dialogu Społecznego gdzie ścierają się racje pracowników, pracodawców i strony rządowej.

Zwrot kosztów pracy zdalnej

Najpilniejszą jednak sprawą wydaje się potrzeba uregulowania przepisów o pracy zdalnej. W tym z pozoru tak prozaicznych jak rekompensaty za koszty ponoszone przez pracownika w związku z pracą w domu – i to nie tylko w postaci amortyzacji prywatnego sprzętu komputerowego i innego związanego z pracą, ale i konkretne rachunki: dodatkowe zużycie prądu, wyższe rachunki za internet (gdy abonament jest limitowany) itp.

Ekologiczna i zdrowa może być cała zawartość kosmetyczki służąca korekcie urody - od szminki po krem do rąk.

Wiosna 2021. Zdrowy duch w zdrowym ciele: zacznij od remanen...

Poważna nowelizacja kodeksu pracy powinna nastąpić lada moment. Raczej jednak nie w pierwszym kwartale 2021 r., jak zapowiadali przedstawiciele resortu pracy, a ostatnio wiceminister rozwoju Iwona Michałek.

NEWSY DNIA. Kliknij i przeczytaj!

Mocą obecnie obowiązujących przepisów prawa pracy i podatkowych pracodawca nie mógłby ich wliczyć w koszty przed opodatkowaniem, zaś dla pracownika – gdyby otrzymał taki zwrot – paradoksalnie byłby on dochodem ze stosunku pracy podlegającym ZUS i PIT.
Pora z tym zrobić porządek, bo za chwilę upłynie rok gdy wielu Polaków ostatni raz było w siedzibie firmy, PRACUJĄC NIEUSTANNIE, równo rok temu.

NEWSY DNIA. Kliknij i przeczytaj!

NEWSY DNIA. Kliknij i przeczytaj!

  • Aktualne – ujęte w Tarczy Antykryzysowej 4.0. – zapisy dotyczące pracy zdalnej wskazują, że:
  • •Praca zdalna może być polecona pracownikowi jeśli ten posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do prowadzenia pracy, a rodzaj pracy na to pozwala,
  • •Narzędzia i materiały niezbędne oraz obsługę logistyczną zapewnia pracodawca,
  • •Pracownik może wykorzystywać niezapewnione przez pracodawcę materiały i narzędzia, jeśli zapewnia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych oraz innych tajemnic chronionych prawem,
  • •Na polecenie pracodawcy pracownik ma obowiązek prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności (świadczonej zdalnie pracy),
  • •Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie pracy zdalnej.

Zgodnie z zapowiedziami, prace nad uregulowaniem pracy zdalnej mają nabrać tempa i już w przyszłym miesiącu doczekać się publikacji. - Wyzwaniem dla ustawodawcy będzie określenie ram, w których poruszać się będzie pracownik i pracodawca przy ustalaniu rodzajów prac, które mogą być wykonywane zdalnie, jak również zasad bezpieczeństwa, jakie muszą być spełnione. Samo udostępnienie przysłowiowego laptopa nie rozwiązuje tej sprawy, ponieważ część pracowników nie ma optymalnych warunków do wielogodzinnej pracy w domu – jak chociażby odpowiedniego stołu i krzesła. Istniejące obecnie w niektórych firmach porozumienia pozwalają pracownikom na korzystanie z potrzebnych elementów wyposażenia biurowego w domu, jednak nie jest to regułą. Niedoprecyzowanie tych kwestii może w przyszłości skutkować np. wzmożoną ilością skierowań do poradni chorób zawodowych w związku z podejrzeniem schorzeń z powodu niedostosowania stanowiska pracy, a kwestie wypadków mogą nastręczyć interpretacyjnego zawrotu głowy – zwraca uwagę Andrzej Bączkowski, Ekspert ds. bezpieczeństwa pracy W&W Consulting.

Poślizg z kodeksem pracy

Na razie jednak termin pierwszego kwartału jest nierealny.
Milena Krasuska — Chief Operations Officer w Grupie Assay komentuje przebieg procesu legislacyjnego tak:
Według informacji przekazanych przez ministerstwo, rozmowy Zespołu Problemowego ds. prawa pracy RDS, organizacji pracodawców i związków zawodowych toczyły się przez około pół roku. Największym novum (pomijając kwestię nazewnictwa) ma być uszczegółowienie miejsca wykonywania pracy na odległość. Resort chciał, aby praca zdalna mogła być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu zamieszkania pracownika, albo w innym miejscu ustalonym wspólnie przez pracownika i pracodawcę.

W procesie ustalania miejsca pracy zdalnej brałby udział pracownik, pracodawca i zakładowe związki zawodowe. Co, jeśli w danej firmie nie funkcjonują tego typu organizacje? W tej sytuacji pałeczkę przejmuje pracodawca, ustalając kwestię wykonywania pracy zdalnej w regulaminie. Delegacja na home-office mogłaby również mieć miejsce z inicjatywy samego pracodawcy lub po uprzedniej zgodzie — z inicjatywy pracownika. O wątpliwościach Zespołu RDS względem tego modelu poinformowali przedstawiciele resortu:

“Partnerzy w Zespole nie uzgodnili wszystkich problematycznych kwestii związanych z tą regulacją. Najwięcej rozbieżności wywołały kwestie: definicji pracy zdalnej (w zakresie swobody wyboru miejsca świadczenia pracy zdalnej przez pracownika, możliwości świadczenia pracy w całości jako pracy zdalnej) oraz zwrotu kosztów wykonywania przez pracownika pracy zdalnej przez pracodawcę.”

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

WAŻNE! Nauka w szkołach teraz. Nowe rozporządzenie, tu wszys...

Obecnie nad projektem pracują urzędnicy z Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii. Kiedy możemy się spodziewać konkretnych zapisów? Tego jeszcze nikt nie wie - podkreśla Milena Krasuska.

Co z urlopami

Z urlopami jest sporo zamieszania od czterech lat kiedy to poprzedni rząd PiS zlecił specjalnej komisji kodyfikacyjnej złożonej ze specjalistów prawa pracy w randze profesorów opracowanie nowego kodeksu pracy. Powstały jednak kontrowersyjne projekty (dwa, bo komisja proponowała oddzielny kodeks pracy dla pracowników, oddzielny dla pracodawców), a bodaj najwięcej kontrowersyjnych rozwiązań dotyczyło zmian w przepisach dotyczących czasu pracy, w tym urlopów.

Jeden z nich przewidywał, że niewykorzystany w terminie urlop – urlop zaległy – przepadnie. Inny – dobrze przyjęty – równał wszystkich pracowników w prawie do urlopu w pełnym wymiarze – 26 dni, niezależnie od stażu pracy.

WAŻNE NA WIELKANOC. Kliknij i przeczytaj!

Na razie pewne jest jedno - zmiany w kodeksie pracy w najbliższym czasie być muszą. Ale to rząd - mający większość w Sejmie za sobą - zdecyduje jaka będzie ich obowiązująca treść.

Nowy kodeks pracy – to jedna z niewielu niezrealizowanych do tej pory zapowiedzi rządu PiS. Prace nad zmianami ruszyły szybko, ale nowego kodeksu pracy nie doczekaliśmy się do końca 2020 roku. Czy wejdzie on w życie w 2021 roku?

Już za kilkanaście dni rozpoczną się wypłaty trzynastych emerytur. Kto dostanie kiedy i ile na rękę. Po prostu kliknij w ten tekst, a dowiesz się wszystkiego.

31 dni urlopu: dla wszystkich czy dla wybranych

W połowie stycznia odżyła sprawa nowych regulacji w kodeksie pracy dotyczących urlopu wypoczynkowego. Na forum zespołów Rady Dialogu Społecznego związkowcy przypomnieli swój postulat. Chodzi jednak nie zrównanie wszystkich pracowników w prawach do urlopu o jednakowej długości; związkowcy postulują wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 31 dni i takiej jego długości wpisanie do nowego kodeksu pracy.

Przeciwni są takiemu projektowi pracodawcy. Wskazują ono, że wskutek pandemii już wzrosły koszty prowadzenia działalności, w tym koszty pracy, które rząd i tak wyniósł ponad możliwości wielu firm m.in. wprowadzając rekordowo wysokie podwyżki płacy minimalnej czy ustalając obciążenia w rodzaju partycypacji w Pracowniczych Planach kapitałowych. Wracając do pomysłu związkowców, postulują oni, by dłuższy o 5 dni urlop (zamiast obecnych 26 dnia, 31 dni) przysługiwał przynajmniej osobom z trzydziestoletnim stażem pracy.

Jakie są szanse realizacji tego projektu? Jeśli prawo do 31-dniowego urlopu wypoczynkowego gwarantowanego w kodeksie pracy dotyczyłoby tylko ograniczonego kręgu pracowników, to kto wie – może udałoby się dojść do porozumienia w tej sprawie między stronami: związkową, pracodawców oraz rządową, a rząd jak wiadomo ma w Sejmie dostateczną przewagę, by każdy swój projekt ustawy zamienić w obowiązujące prawo.

Na razie jednak bardziej prawdopodobne są kolejne zmiany w obecnym kodeksie pracy niż uchwalenie i wprowadzenie do obrotu prawnego całkiem nowej ustawy zasadniczej regulującej stosunki zatrudniania pracowników przez pracodawców.

Nowy kodeks pracy 2021 czy zmiany w starym?

Poważna nowelizacja jest już zresztą zapowiedziana. Ma ona uregulować zasady pracy zdalnej, która po doświadczeniach koronawirusa na stałe zagości w szerokim zakresie jako ważna forma świadczenia pracy – przynajmniej w wielu branżach. Na razie nowe normy dotyczące tej kwestii znalazły się w uchwalanych na szybko ustawach covidowych (tzw. ustawach o tarczy). Regulują one jednak prawa i obowiązki pracowników i pracodawców tylko w warunkach specjalnych jakimi są różne obostrzenia i ograniczenia związane ze stanem pandemii.

Nowy kodeks pracy 2021. Zaległy urlop przepada?

Nie, w obecnym stanie prawnym nic nie przepada i przepaść nie może. Co prawda przepisy kodeksu pracy nakazują wykorzystanie urlopu za poprzedni rok, np. za 2020 rok do końca września roku następnego (30 września 2021), ale jeśli mimo to urlopu pracownik nie wykorzysta, nie może ponieść żadnych sankcji. W całej rozciągłości obowiązują tu przepisy o przedawnieniu. Co innego pracodawca – jego ten przepis wiąże i jeśli kontrola pracy stwierdzi po 30 września niewykorzystane urlopy pracowników, może go ukarać za to.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie zakomunikował, że w marcu temperatura powietrza będzie utrzymywać się powyżej zera na terenie całej Polski.

PROGNOZA POGODY. Na dziś 24.03.2021 i na cały marzec 2021. S...

W konsekwencji pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop przed 30 września i wtedy pracownik musi z urlopu skorzystać. I to jedyna dolegliwość.
Nic nie wskazuje, by ten przepis miał ulec zmianie co do zasady. Przypomnijmy, że propozycje komisji kodyfikacyjnej prawa pracy w kwestii urlopów pracowniczych zawierały dwa zasadnicze rozwiązania. Po pierwsze równy wymiar urlopu pracowniczego dla wszystkich pracowników; obecnie wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy. Po drugie: „przepadalność” urlopu nie wykorzystanego do końca roku, ale tylko w tym sensie, że nie można by go już wykorzystać w naturze. Miałby być ewidencjonowany w specjalnej ewidencji z prawem pracodawcy do wykorzystania go w sposób przymusowy dla pracownika np. w czasie przestojów w firmie. Ograniczone do minimum miałby być także przypadki, w których niewykorzystany do końca roku urlop można by spieniężyć w formie ekwiwalentu wypłacanego pracownikowi w gotówce.

Podobny los zresztą miałby spotkać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Dziś jest ono wypłacane w gotówce, w nowym kodeksie pracy miałoby trafiać do ewidencji i te wirtualne pieniądze służyć pracodawcy np. na wypłatę wynagrodzenia za przestoje itp.

9 lutego okazało się, że waloryzacja emerytur i rent musi być wyższa niż zapowiadano - nawet nowej ogłoszonej już emerytury minimalnej. Co to oznacza w praktyce? Po prosu kliknij w ten tekst!

To już postanowione – ustawa została uchwalona i opublikowana. Osoby uzyskujące przychody z najmu i decydujące się na opodatkowanie ich ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będą miały nareszcie klarowną sytuację. Ważne są bowiem dla nich tylko trzy parametry: stawka 8,5 proc., stawka 12,5 proc. oraz próg rocznych przychodów z najmu – 100 tys. zł.

Te rozwiązania nie zostały jednak dotąd w żadnej formie wprowadzone do prawa pracy, aczkolwiek o zmianach zasad przyznawania urlopów wypoczynkowych oraz rozliczania czasu pracy, w tym zwłaszcza godzin nadliczbowych, dyskutuje się cały czas – chociażby ze względu na konieczność dostosowania wielu przepisów polskiego prawa pracy do regulacji unijnych.

Nowy kodeks pracy 2021. Przepisy do zmiany na sto procent

Zapowiedziane przez resort pracy zmiany w kodeksie pracy 2021 dotyczą pracy zdalnej i zapewne będą pełniejszą i docelową regulacją pracy zdalnej.

Do tej pory przeważało przekonanie, że taką rolę będzie odgrywać telepraca; w obowiązującym aktualnie kodeksie pracy bardzo szczegółowo uregulowana jest telepraca; kodeks zawiera definicje, sugestie co do umowy o pracę w formie telepracy, prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w przypadku zawarcia umowy pracy w formie telepracy.

Jednak praca zdalna to nie to samo. W konsekwencji przygotowany został projekt ustawy zmieniającej kodeks pracy. Obecnie obowiązujące przepisy o telepracy mają zastąpić nowe przepisy o pracy zdalnej. Z pewnością wejdą one w życie w kodeksie pracy 2021.

Będą one szczegółowo regulowały zasady wykonywania obowiązków pracowniczych poza firmą – zarówno na stałe, jak i w sposób łączący pracę w firmie z pracą poza firmą (tzw. model hybrydowy).

Chcesz być szybko i dobrze poinformowany w sprawie pieniędzy, polub nas na Facebooku!

NEWSY DNIA. Kliknij i przeczytaj!

NEWSY DNIA. Kliknij i przeczytaj!

Okazje

Szukasz prezentu dla dziewczyny, partnerki, żony?

Materiały promocyjne partnera

Szukasz prezentu dla chłopaka, partnera, męża?

Materiały promocyjne partnera

Słodki prezent sprawdzi się na pewno

miejsce #2

Wedel

E.Wedel Czekolada Mleczna Brownie 290G

12,99 zł5,00 zł-62%
miejsce #3

Lindt

Lindt Bombonierka Lindor Milk Heart 50G

19,74 zł8,00 zł-59%
miejsce #4

Celiko

Celiko Baton Frupp Kids Jabłko-Marakuja 10G

4,13 zł1,99 zł-52%
miejsce #5

Solidarność

Solidarność Czekoladki Z Klasą Pistachio 1000G

102,85 zł49,99 zł-51%
miejsce #6

Ludwig Schokolade

Schogetten Praline Noisettes Nugat Czekolada 100G

7,37 zł3,99 zł-46%
miejsce #7

Ferrero

Ferrero Bombonierka Raffaello 150G

22,02 zł12,47 zł-43%
miejsce #8

Ferrero

Ferrero Rocher 200G

24,99 zł16,49 zł-34%
miejsce #10

Milka

Milka Czekolada Mleczna Strawberry Cheesecake 0.3Kg

14,49 zł9,89 zł-32%
miejsce #11

Milka

Milka Czekolada Toffee Wholenuts 300G

15,49 zł10,49 zł-32%
miejsce #13

Ferrero

Raffaello Kokosowy Smakołyk 230G

19,99 zł14,99 zł-25%
miejsce #14

Anthon Berg

Anthon Berg Raspberry In Orange Liqueur Czekoladki Malina W ...

24,90 zł18,99 zł-24%
miejsce #15

Anthon Berg

Anthon Berg Plum In Madeira Czekoladki Śliwki W Maderze 220G

25,99 zł19,99 zł-23%
miejsce #16

Wedel

Wedel E. Ptasie Mleczko® Mini Śmietankowe 115G

9,05 zł6,99 zł-23%
miejsce #17

Anthon Berg

Anthon Berg Cherry In Rum Czekoladki Wiśnia W Rumie 220G

24,90 zł19,65 zł-21%
miejsce #18

Anthon Berg

Anton Berg Buteleczki Z Likierami 250G

39,99 zł32,90 zł-18%
miejsce #19

Anthon Berg

Anthon Berg Apricot In Czekoladki Morela W Brandy 220G

24,29 zł20,90 zł-14%
miejsce #20

Orion

Orion czekolada studentska biała 180g

8,99 zł7,99 zł-11%
Materiały promocyjne partnera

Książka w prezencie? Świetny pomysł

miejsce #1

Neapol i Pompeje

23,53 zł11,24 zł-52%
miejsce #3

Odzyskiwanie duszy

48,14 zł26,34 zł-45%
miejsce #4

Neapol Kalabria i Półwysep Gargano

23,53 zł12,85 zł-45%
miejsce #7

Przed Zmierzchem

34,03 zł20,23 zł-41%
miejsce #9

Ruud Gullit. Jak oglądać piłkę nożną

39,90 zł24,00 zł-40%
miejsce #10

Autobiografia - Agatha Christie [KSIĄŻKA]

58,84 zł35,14 zł-40%
miejsce #12

Pierwsza wyprawa. Nepal

35,09 zł20,92 zł-40%
miejsce #14

Awantury na tle powszechnego ciążenia

43,86 zł26,87 zł-39%
miejsce #16

Ostatni turnus. Pocztówki z wczasów w PRL-u

69,54 zł43,42 zł-38%
miejsce #17

Koniec i początek

42,79 zł27,92 zł-35%
miejsce #18

Hush hush

36,29 zł24,70 zł-32%
miejsce #20

Dwie bajki

21,39 zł15,48 zł-28%
Materiały promocyjne partnera

Zmysłowe perfumy w dobrych cenach

miejsce #3

ADIDAS ACTIVE BODIES 100ml

117,99 zł50,99 zł-57%
miejsce #7

Jesus Del Pozo HALLOWEEN MAN 125ml

219,99 zł139,99 zł-36%
Materiały promocyjne partnera

Odrobina relaksu należy się każdemu

miejsce #7

Opti

Optimum Masażer do stóp HZ 1014

249,00 zł196,28 zł-21%
miejsce #20

Aptel

ATL Masażer Do Rozciągania Pleców FT14A

32,00 zł30,00 zł-6%
Materiały promocyjne partnera

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polacy posiadają coraz droższe smartfony

Wideo

Materiał oryginalny: Nowy kodeks pracy: 8.04.2021. Dostaniemy więcej dni wolnych i rekompensaty za pracę zdalną z domu? - Strefa Biznesu

Komentarze 8

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Może Panu murarzowie dadatek za prace z dalną się należy

G
Gosc

Witam, wszystko ładnie brzmi. Związkowcy związkowcami , wymyślają tylko konieczne pomysły. Szkoda że nie takie na teraz. Ja pytam co z ludźmi pracującymi w handlu, czy oni w końcu zostaną zauważeni? Pandemia trwa ponad rok, sklepy pracują non stop. A rekompensaty dla nich , choćby w formie jakiś premii, dodatkowych urlopów, skrócenia godzin pracy brak. Państwo zrobiło sobie z tych ludzi mięso armatnie i stado niewolników. Liczę że ktoś się tym zajmie w końcu na poważnie. Pozdrawiam

G
Gość

Zamiast prosić się o rekompensatę lepiej załóż swoją firmę, kup gotową spółkę w optioffice, prowadzą sprzedaż spółek https://optioffice.pl/sprzedaz-spolek

B
Bogdan

Jedna z niewielu niezrealizowanych zapowiedzi rządu...😁🤣

Jaja sobie robicie?

Czy traktujecie czytelników jak idiotów?

e
erandki.site

Masz chęć na spotkanie z uroczą blondyneczką? Znajdziesz mnie pod nazwą Natalii92. Mam wielka ochotę na SEKS. U góry nazwa strony.

J
Jolka

Kodeks pracy to u nas fikcja, przynajmniej jeśli chodzi o małe firmy, więc zmiany mogą robić ale i tak wszystko jest na łasce Pana. Dlatego też jeśli nie chcesz już być sługą załóż swoją własną firmę, optioffice prowadzi sprzedaż spółek https://optioffice.pl/sprzedaz-spolek

B
Bb Tt

a dlaczego ma przepasc urlop przeciez pracownik caly rok tyral zeby miec ulop a pracodawca nie chce mu go dac to on powinien byc pociagniety do odpowiedzialnosci ze pracownik nie odpoczal a nie pracownik ze ciezko pracuje

R
ReadMore
21 stycznia, 9:35, Gość:

Nie wiem jak w innych firmach, ale u nas co roku od wielu lat jest problem z tym urlopem. Można powiedzieć, że tak jakby to była jakaś kara - zmusza się nas do wzięcia urlopu w konkretnym terminie, a niewykorzystany z zeszłego roku do końca stycznia, a w szczególnych przypadkach do lutego. Urlop powinien być zasłużoną nagrodą i odpoczynkiem, a nie przymusem i "karą". Pomijam fakt, że u nas przez "koronowanego świrusa" przez dwa miesiące były "przymusowe wolne piątki". Faktycznie jakoś tak u nas wychodzi, że pracownicy nie rwą się za bardzo do urlopowania i nie przypominam sobie sytuacji, jak któremukolwiek było go na koniec roku za mało, ZAWSZE zostawało kilka, kilkanaście dni. Odpoczynek odpoczynkiem, faktycznie czasami się należy, szczególnie po dłuższej intensywnej lub stresującej pracy, ale tak siedzieć przez cały dzień i bąki zbijać tylko dlatego, że musisz go wykorzystać, to jakoś nie za bardzo mi się widzi.

Po co się tak katować? Zmień firmę. Przykładowo u mnie można brać urlopy kiedy się chcę. Zaufaj mi - są takie firmy.

Przejdź na stronę główną Głos Szczeciński
Dodaj ogłoszenie