Nowe Warpno – 30 lat minęło

Artykuł sponsorowany
Świętujemy trzydziestolecie samorządności w Polsce. 27 maja 1990 odbyły się pierwsze powojenne w pełni wolne, demokratyczne wybory – samorządowe. Wówczas wybierane były rady gmin, które następnie powoływały burmistrzów. Ustawa uchwalona 8 marca 1990, która weszła w życie 26 maja 1990 wprowadziła, jak twierdzą komentatorzy, jedną z najbardziej udanych reform po zmianie ustroju. Dzięki samorządom społeczności lokalne, “małe Ojczyzny”, zyskały możliwość decydowania o kierunku i formie swojego rozwoju.

Reforma ta stała się szansą, z której skorzystała także nadgraniczna gmina Nowe Warpno - leżąca w całości w Puszczy Wkrzańskiej u brzegów Zalewu Szczecińskiego, naturalnie odseparowana od większych ośrodków miejskich. Zbyt mała, by władza centralna mogła dostrzec jej potencjał i potrzeby mieszkańców.

Początek samorządności nie był dla Nowego Warpna łatwy. Brakowało pieniędzy, wizji rozwoju i zaangażowanego gospodarza. Z biegiem lat grupa mieszkańców posiłkując się badaniem ankietowym przeprowadzonym na terenie gminy opracowała strategię rozwoju oraz przekonała ówczesnego przewodniczącego rady, Władysława Kiragę, do kandydowania na stanowisko burmistrza. Uzyskał 70% poparcie mieszkańców. Mimo niezwykle trudnej sytuacji finansowej burmistrz wraz z radą i mieszkańcami-społecznikami konsekwentnie realizował zamierzenia strategii, wspólne marzenie o pięknym miejscu, w którym można dobrze żyć. Wywalczono sądownie wpływ pieniędzy z zaległości podatkowych należnych od Skarbu Państwa. Umożliwiło to dokonanie niezbędnych inwestycji, ale również pozwoliło na olbrzymią zmianę wizerunkową Gminy. Fundusze pozyskiwano także pisząc projekty do programów tworzonych przez instytucje Unii Europejskiej. Gmina zyskała wyremontowaną drogę Nowe Warpno - Dobieszczyn ułatwiającą dojazd do Polic, Szczecina oraz najbliższych miejscowości naszych zachodnich sąsiadów: Hintersee i Uckermunde. Zbudowano ścieżkę rowerową wiodącą do nieużywanego od sześćdziesięciu lat mostu kolejowego na rzece Myśliborce tuż przy miejscowości Rieth, umożliwiającą pieszym i rowerzystom rekreacyjne korzystanie z bogactwa Puszczy Wkrzańskiej. Stanęły nowe latarnie, położono chodniki, przeprowadzono kanalizację. Odrestaurowano i pięknie odnowiono zabytkowe kamienice oraz kościoły. Stworzona została przyciągająca turystów promenada wokół nowowarpieńskiego cypla, parkingi oraz miejsca odpoczynku i spotkań: “Wioska Żeglarska”, nabrzeże, wieża widokowa, place zabaw dla dzieci, kort tenisowy, a w sezonie zimowym lodowisko. Urządzono dwie plaże. Wybudowano świetlice wiejskie, boiska, siłownie zewnętrzne. Powstały miejsca noclegowe i bary oferujące miejscowe przysmaki. Niestety nie starczyło środków na wszystko. Występują nadal duże potrzeby w zakresie poprawy warunków dla takich ośrodków jak szkoła i przedszkole - jest to wyzwanie na dziś.

Gmina może też liczyć na wsparcie, czego przykładem jest sfinansowanie przez Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski prowadzonej w ostatnich dwóch latach inwestycji związanej z przekształceniem drogi biegnącej przez Warnołękę oraz Brzózki w nowoczesne, bezpieczne ulice.
Dostrzeżono w gminie nowowarpieńskiej olbrzymi potencjał turystyczny - w kierunku wykorzystania tych możliwości są planowane również dalsze działania.

Wszystkie te zmiany, nie tylko w zakresie infrastruktury, ale przede wszystkim w funkcjonowaniu Nowego Warpna mogły zaistnieć dzięki przyznaniu autonomii jednostkom terytorialnym; stworzyło to możliwość działania społecznikom i samorządowcom – mieszkańcom, którym zależy na ich “małej Ojczyźnie”. Miejsce zaniedbane i zapomniane przekształcili w perłę Pomorza Zachodniego, z której mogą być dumni.

Wymagało to wszystko bardzo wiele pracy, zaangażowania, wizji, inicjatywy, wytrwałości i odwagi w decyzjach. Nie byłoby to wykonalne bez licznej na przestrzeni 30 lat grupy radnych, urzędników gminy, pracowników jednostek organizacyjnych - ale przede wszystkim lokalnej społeczności, której wsparcie jest bezcenne i bez której nie byłoby samorządu. Wszystkim bardzo dziękujemy za wspólne tworzenie naszej przyszłości.

Największą bodaj wartością, jaką w życie społeczne wniosło ustanowienie samorządów lokalnych jest poczucie sprawczości mieszkańców gmin, szczególnie małych. Samorządność dała nam narzędzia i możliwość tworzenia warunków, w jakich żyjemy. Wspólna przestrzeń przestała oznaczać miejsce niczyje, na które zwykły człowiek nie ma wpływu; stała się obszarem starań społeczności, strefą tworzenia szans dla lepszego życia.

Jarosław Burba
Anna Twarowska

Dodaj ogłoszenie