Miasto Stargard

fot.T. SurmaZaktualizowano 
Stargard Szczeciński jest trzecim, co do wielkości i jednym z najlepiej rozwijających się gospodarczo miast województwa zachodniopomorskiego.

Zajmuje powierzchnię 4 810 ha i liczy ok. 70 tys. mieszkańców. Położony jest nad rzeką Iną, w odległości 40 km od Szczecina, 180 km od Berlina i 120 km od terminalu promowego w Świnoujściu.

Stargard w międzynarodowym finale! Nominacja do nagrody Glob Award 2010.

Stargard został nominowany do międzynarodowej nagrody Globe Award 2010. W gronie miast nominowanych poza Stargardem znalazły się brazylijska Curitiba, szwedzkie Malmö, hiszpańska Murcia, południowokoreańskie Songpa oraz australijskie Sydney.

Zwycięzca otrzyma członkostwo w Globe Forum na lata 2010 i 2011, a jego projekt będzie promowany na konferencjach Globe Forum w Sztokholmie i Dublinie w 2010 roku i w Gdańsku w 2011 roku. Rozstrzygnięcie nastąpi 7 kwietnia, a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 29 kwietnia 2010 roku w Sztokholmie.

W październiku ubiegłego roku Stargard został laureatem polskiej edycji konkursu Glob Award, którego celem było wyłonienie miast prowadzących politykę zrównoważonego rozwoju, realizujących długoterminowe projekty rewitalizacyjne i wdrażających kompleksowe strategie zarządzania z poszanowaniem środowiska naturalnego.
Stargard został doceniony za wysiłki mające na celu przywrócenie miastu terenów byłego lotniska wojsk Federacji Rosyjskiej.

Niemcy wybudowali, Rosjanie użytkowali, Polacy zrekultywowali…

Pierwsze zabudowania lotniska wojskowego stworzone zostały przez lotnictwo niemieckie w latach 1925-1927. W trakcie II wojny światowej używano je jako lotnisko polowe. Po wojnie teren został przejęty przez Armię Czerwoną. Radziecka baza wojskowa w Kluczewie była jedną z największych w zachodniej Polsce. 13 października 1992 r. lotnisko opuściły ostatnie jednostki Federacji Rosyjskiej, a teren został przekazany polskiej administracji.

Praca "od podstaw"

Lotnisko Kluczewo było najbardziej skażonym obiektem poradzieckim w naszym kraju. Zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi osiągnęło skalę katastrofy ekologicznej. Dodatkowo obszar lotniska włączony był do strefy ochrony pośredniej komunalnego ujęcia wody z jeziora Miedwie dla Szczecina. Już w październiku 1994 roku rozpoczęto fizyczne sczerpywanie substancji zagrażających środowisku naturalnemu. Prace rekultywacyjne podzielono na sześć etapów. Przez 10 lat prac rekultywacyjnych usunięto ponad 1.700.000 dm3 substancji ropopochodnych. Prowadzone prace zredukowały ilość zanieczyszczeń do poziomu zapewniającego bezpieczeństwo ekologiczne. Obecnie prowadzony jest monitoring miejsc najbardziej zanieczyszczonych.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ponad 30 mln. zł.

372 ha pod inwestycje

Osiedle Lotnisko.
Osiedle Lotnisko. Fot. T. Surma

Budowa fabryki Cargotec.
(fot. fot.T. Surma)

W wyniku realizacji wieloetapowego projektu sczerpywania substancji ropopochodnych poprawił się stan środowiska naturalnego na zdegradowanych terenach, dawny garnizon przekształcony został w atrakcyjne osiedle mieszkaniowe, a tereny w okolicy płyty lotniska w prężnie rozwijającą się strefę przemysłową. W Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii funkcjonuje już światowy koncern - firma Bridgestone, a w trakcie budowy jest kolejny światowy potentat firma Cargotec. Budowa japońskiej fabryki to największa inwestycja gospodarcza w województwie zachodniopomorskim. Fiński Cargotec to z kolei największe przedsięwzięcie zagraniczne w roku 2009 realizowane w naszym kraju.

Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii obejmuje obszar 372 ha. Uzbrojenie terenów przemysłowych to priorytet władz miasta. Głównym założeniem projektu jest wykreowanie przyjaznej przestrzeni gospodarczej tak, by oferta inwestycyjna Stargardu była w pełni profesjonalna.
Zadanie inwestycyjne związane z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Kluczewie w sieć kanalizacyjną i wodociągową zostało zrealizowane w okresie od lipca do grudnia 2007 roku (etap prac budowlanych). Łącznie w wyniku realizacji inwestycji powstało:
- 20 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej,
- ponad 7,5 km sieci wodociągowej.

Koszt przedsięwzięcia to ponad 35 mln zł. Inwestycja była realizowana przy wsparciu finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Kolejne 30 mln zł to wartość projektu dotyczącego budowy drogi łączącej tereny przemysłowe z systemem dróg krajowych wraz z całą infrastrukturą. Droga łączy tereny przemysłowe z Obwodnicą Południową Stargardu. Inwestycja była również współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Kolejną inwestycją jest budowa drogi od węzła Golczewo do pasów startowych na b. lotnisku. W ramach inwestycji powstanie blisko 2,5 km odcinek drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Całość inwestycji szacowana jest na kwotę ok. 8 mln zł. Planuje się, iż prace zakończone zostaną do końca maja 2010 r.

Starania władz samorządowych miasta doceniane są zarówno przez instytucje państwowe działające w zakresie pozyskiwania do naszego kraju inwestorów, jak i samorządowe, dla których Stargard stanowi wzorzec do naśladowania. Ostatnio doszły również instytucje międzynarodowe, w tym prestiżowa szwedzka organizacja Glob Forum.

Osiedle się rozrasta

Miasto Stargard

Osiedle Lotnisko.
(fot. Fot. T. Surma)

W latach 2003 - 2010 Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Stargardzie Szczecińskim zrealizowało łącznie 10 budynków mieszkalnych z 211. lokalami mieszkalnymi na wynajem, o łącznej powierzchni użytkowej 10.721m2. Nakłady inwestycyjne poniesione na realizację budynków wyniosły łącznie 31 885 690,- zł

W budynkach usytuowano:
-16 lokali mieszkalnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
- 3 inkubatory przeznaczone dla osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, w inkubatorach znajduje się 14 samodzielnych pokoi,
- jeden z budynków wybudowany jako zespół segmentów mieszkalnych, posiadający do użytkowania części wspólne przeznaczony został do zamieszkania dla seniorów - w zespole znajdują się 22. lokale mieszkalne.

Natomiast w zarządzie stargardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest kolejnych 16 budynków z 528 mieszkaniami.

Z wizją w przyszłość

Do roku 2016 w planach stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jest zrealizowanie kolejnych 7 budynków z lokalami mieszkalnymi na wynajem, w tym trzy zespoły segmentów mieszkalnych dla seniorów oraz dwa budynki z lokalami usługowymi. Powstanie 170 lokali mieszkalnych (w tym lokale przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz 72 lokale mieszkalne dla seniorów), 8 lokali usługowych. Łączna powierzchnia użytkowa to ok. 8.160 m2 + ok. 420 m2 powierzchni użytkowej lokali usługowych. Realizacja powyższych przedsięwzięć uwarunkowana jest pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych.

Globe Award jest inicjatywą Globe Forum - szwedzkiej organizacji stanowiącej platformę współpracy inwestorów, przedsiębiorców i innowatorów w zakresie zrównoważonego rozwoju, która kreuje środowisko sprzyjające realizacji projektów w tym obszarze. Polska edycja nagrody jest współtworzona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu - pierwszą i jedyną organizację w Polsce zajmującą się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Pierwsza edycja Globe Award miała miejsce w roku 2007 w Szwecji. Poczynając od 2009 zdecydowano się rozszerzyć zasięg konkursu czyniąc z Globe Award globalną nagrodę poprzez wprowadzenie narodowych edycji (Globe Award National Edition), aby wspierać zmiany w stronę zrównoważonego rozwoju we wszystkich społeczeństwach oraz znajdować i nagradzać dobre praktyki z całego świata. Nagrodę w roku 2009 otrzymało walijskie Cardiff.

"Znaleźć się w finale międzynarodowego konkursu Glob Award, wśród takich miast jak Malmö, czy Sydney to dla Stargardu niebywały prestiż i nobilitacja. Docenienie szeregu działań prowadzonych na lokalnym gruncie, które są zauważane i prezentowane na świecie, stawia nasze miasto w roli nie pretendenta, lecz partnera do wielu międzynarodowych przedsięwzięć. Sukces gospodarczy miasta to zasługa bardzo wielu ludzi, współdziałania szeregu instytucji, niezliczona ilość godzin spędzonych na negocjacjach. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój miasta. Jako gospodarz Stargardu jestem dumny, że nabywam kolejnych doświadczeń samorządowych, w okresie pełnego jego rozkwitu inwestycyjnego. Wiem, że jeszcze jest wiele do zrobienia. Nominacja do nagrody Glob Award utwierdza mnie w przekonaniu, że obrany kierunek jest słuszny. Przed nami więc kolejne wyzwania…!

BEZPIECZNE MIASTO - ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE

Program "Szkoła, Rodzina, Środowisko" wprowadzony został do stargardzkich szkół podstawowych i gimnazjalnych w II połowie 2003 r. Jego realizację oparto początkowo o bazę czterech szkół podstawowych i jednego gimnazjum. W następnych latach Program został poszerzony o kilka nowych działań, a najważniejszym krokiem było wprowadzenie rozwiązania do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta. Program realizowany jest poprzez szkolne świetlice "Promyk".

OTWARTE SZKOŁY

Miasto Stargard

Ideą programu "Szkoła, Rodzina, Środowisko" jest udostępnienie dzieciom i młodzieży w godzinach popołudniowych bazy edukacyjnej. Dzięki temu uczniowie mogą atrakcyjnie i konstruktywnie spędzić czas wolny. Obecnie z programu korzysta prawie 45% wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Program "Szkoła, Rodzina, Środowisko" poprzez swoje działania stwarza systemowe rozwiązania w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną. Z jednej strony, poprzez szereg działań profilaktyczno-edukacyjnych, ma zapobiegać kryzysom dotykającym rodziny, a w szczególności dzieci. Z drugiej - zapewnić kompleksowe i fachowe wsparcie tym rodzinom, które zmagają się z trudnymi sytuacjami życiowymi.

NAJWAŻNIEJSZA PROFILAKTYKA

Działania ukierunkowane na stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież mają ścisły związek z realizowanymi w szkołach programami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień. Programy edukacyjne niosą ze sobą szeroką wiedzę m.in. na temat jak zachowywać asertywną postawę wobec używek, jak prawidłowo spędzać wolny czas, jak dokonywać prawidłowych wyborów. Natomiast zajęcia pozalekcyjne w świetlicach "Promyk" pozwalają te wybory realizować. Jeżeli zamiast spotkania na osiedlowym boisku i popalania papierosów młodzi ludzie wybierają grę w piłkę czy pływanie na basenie, to mają gdzie zrealizować swój wybór, bo szkoła stoi przed nimi otworem, a w niej znajduje się pełen katalog popołudniowych, darmowych zajęć. Wybór świetlicy zależy od woli dziecka. Nie ma rejonizacji, co umożliwia tym samym wszystkim dzieciom łatwy dostęp do zajęć pozalekcyjnych. Świetlice funkcjonują od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00 oraz w soboty od 10.00 d0 14.00.

SYSTEM DLA RODZIN W KRYZYSIE

Szczególnego znaczenia przy realizacji Programu nabierają zespoły interdyscyplinarne. Składają się z przedstawicieli różnych instytucji i służb działających na rzecz rodzin pozostających w kryzysie. To pozwala na kompleksową i szybką pomoc tym rodzinom, które mają skomplikowane i złożone problemy wychowawcze i opiekuńcze.

Takie rodziny wymagają wieloaspektowego spojrzenia oraz opracowania planu pomocy. Współpraca podmiotów zaangażowanych w pracę zespołów pozwala im na działania nieszablonowe. Wybór pomocy jest ukierunkowany na konkretną rodzinę i konkretny problem. Dzięki takiej współpracy, pomoc rodzinie jest skoordynowana i znacznie szybsza. Ponadto zespół może nie tylko wykorzystywać możliwości danej instytucji, ale także wszelkich innych zasobów dostępnych w mieście, również korzystać z pomocy sektora pozarządowego.

Program "Szkoła, Rodzina, Środowisko" stwarza rozwiązania, które służą wychodzeniu rodziny z kryzysu. Przykładem tego jest choćby "Szkoła dla rodziców", stworzona, by podnosić kompetencje opiekuńczo-wychowawcze. Właśnie brak tych kompetencji często jest źródłem problemów i krzywdzenia dzieci.

PRZESTĘPCZOŚĆ WŚRÓD NIELETNICH MALEJE

Wprowadzony w życie w roku 2003 Program "Szkoła, Rodzina, Środowisko" jest jednym z elementów mogących mieć bezpośredni wpływ na zmniejszanie się przestępczości wśród nieletnich. Wśród czynów popełnianych przez nieletnich dominują przestępstwa w kategorii - kradzieże z włamaniem, rozbój - wymuszanie rozbójnicze oraz kradzieże cudzej rzeczy. Z danych uzyskanych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie wynika, iż w ostatnich trzech latach zmniejsza się systematycznie ilość osób nieletnich popełniających czyny karalne. W większości sprawcami czynów karalnych są chłopcy, uczniowie szkół gimnazjalnych. Efekty działania systematycznej pracy pedagogów pojawiają się zazwyczaj w okresie kilku lat po wprowadzeniu określonych rozwiązań. Na podstawie posiadanych informacji można wysnuć wniosek, iż tak właśnie dzieje się w Stargardzie. Trudno spodziewać się, iż tego typu przestępstwa zostaną całkowicie wyeliminowane można jednak oczekiwać, iż z roku na rok odsetek nieletnich łamiących prawo będzie nadal się zmniejszał.

Szkoła - w której odbywają się zajęcia pozalekcyjne w ramach świetlic integracyjno-wspierających pod nazwą "Promyk". Do świetlic mogą uczęszczać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Wybór świetlicy zależy od woli dziecka. Nie ma rejonizacji. Wszystko to pozwala dzieciom i młodzieży spędzać pod okiem opiekuna aktywnie wolny czas. Celem jest zminimalizowanie zjawiska "dzieci z kluczem na szyi", wracających po lekcjach do pustych domów i narażonych tym samym na różne niebezpieczeństwa. Ponadto zajęcia są alternatywą dla nudy, spędzania czasu na podwórkach i klatkach schodowych lub w supermarketach.

Rodzina - działania podejmowane w tym obszarze obejmują przede wszystkim prowadzenie "Szkoły dla rodziców" zorganizowanej, aby podnosić kompetencje wychowawcze rodziców. Zajęcia to także możliwość pokazania rodzicom właściwego modelu bezpiecznego spędzania czasu przez ich dzieci i metod zachęcania dzieci do korzystania m.in. z zajęć pozalekcyjnych.

Środowisko - działalność Miejskiej i Szkolnych Grup Konsultacyjnych, w skład których wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji i służb zajmujących się pomocą dziecku i rodzinie (pomocy społecznej, szkoły, policji, straży miejskiej, służby kuratorskiej). Są to tzw. zespoły interdyscyplinarne. Ich działalność pozwala na opracowywanie wspólnych strategii postępowania zarówno w przypadku rozwiązywania problemów pojawiających się w danym środowisku szkolnym, jak i w przypadku rozwiązywania problemów konkretnych rodzin.

Program "Szkoła, Rodzina, Środowisko" w liczbach 2008/2009:
Liczba dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych ogółem - 6287
Liczba dzieci uczęszczających na zajęcia ogółem - 2823
Procentowy udział dzieci uczęszczających na zajęcia - 45,0%
Liczba godzin zajęć tygodniowo - 300
Liczba rodzajów zajęć - 167

OCZEKIWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU:

1) zmniejszenie się odsetka dzieci i młodzieży sięgającej po używki,
2) poprawa funkcjonowania społecznego dzieci i młodzieży,
3) zminimalizowanie rozmiaru zachowań negatywnych dzieci i młodzieży,
4) poprawa sytuacji rodzin dysfunkcyjnych będących w kryzysie.

"Program Szkoła, Rodzina, Środowisko jest połączeniem z jednej strony możliwości ludzi, z drugiej wykorzystania bazy lokalowej i sprzętowej miejskich instytucji. Świetlice "Promyk" funkcjonują we wszystkich placówkach oświatowych podległych Miastu, dostęp do zajęć pozalekcyjnych, popołudniowych mają więc wszyscy uczniowie. Każde nowatorskie rozwiązanie musi okrzepnąć, by zaczęło przynosić skutek. Jak wynika ze sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie z roku na rok zmniejsza się liczba przestępstw z udziałem nieletnich. Wieloaspektowe i wielokierunkowe działania zaczęły przynosić oczekiwane efekty. Na tym etapie wszyscy musimy poczuć się autorami i realizatorami programu. Dla dobra Szkoły, Rodziny i Środowiska. To my budujemy naszą małą Ojczyzną.

Mieszkaniowy "Model Stargardzki"

Stargardzki TBS poza typową realizacją zadań statutowych polegających na budowie i zarządzaniu budynkami stanowiącymi własność miasta prowadzi również, zakrojoną na szeroką skalę, działalność skierowaną do osób wymagających wsparcia. To zadanie realizowane jest w oparciu o budowę tzw. mieszkań wspomaganych. Stanowią one formę pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia. Inaczej mówiąc mają na celu zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku - w integracji ze społecznością lokalną.

Potrzebny Dom czyli "model stargardzki"

Cały system oparty jest na realizacji programu "Potrzebny Dom". Programem tym objęte są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, wychowankowie domu dziecka, tzw. seniorzy oraz osoby w wieku od 4 do 18 lat pozbawione domu rodzinnego. Skala działania stargardzkiego TBS-u, w realizacji tego programu jest na tyle duża, iż w kraju zaczęto nie tylko mówić, ale co ważniejsze również naśladować tzw. "model stargardzki". Do końca 2009 roku w całej Polsce oddano 193 tzw. lokale wspomagane, w tym samym okresie tylko w Stargardzie - 87. Poza Stargardem nie ma podobnego - uzupełniającego się systemu mieszkań, zapewniającego kompleksową opiekę osobom, które dotychczas "nie mieściły się" w innych rozwiązaniach. Stargardzki system mieszkań wspomaganych - "Potrzebny Dom" - funkcjonuje w ramach czterech podprogramów

Dla osób niepełnosprawnych

Bez Barier - podprogram skierowany do osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Inicjatorem i pomysłodawcą budowy lokali dla osób niepełnosprawnych intelektualnie jest Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Stargardzie. W ramach porozumienia pomiędzy Spółka a Stowarzyszeniem wybudowane zostały mieszkania dla podopiecznych Koła. Segmenty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych składają się z mieszkań jednopokojowych z łazienkami. Na każdej kondygnacji znajduje się wspólna kuchnio-jadalnia. Przewidziane zostało także mieszkanie dla opiekuna osób niepełnosprawnych. Mieszkania wyposażono w odpowiednią armaturę oraz inne specjalistyczne urządzenia np. czasowe przyciski uruchamiania zimnej i ciepłej wody, czasowe wyłączniki prądu itp. Ma to przede wszystkim wpływ na oszczędności i bezpieczeństwo osób tam zamieszkujących. W 2000 roku na osiedlu Letnim powstało pierwszych 12 mieszkań dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, kolejnych 12 wybudowano i oddano do użytku w roku następnym. W 2003 Spółka przystąpiła również do budowy pensjonatu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Broniewskiego, w którym zrealizowanych zostało jedenaście mieszkań. Oddanie pensjonatu do użytku nastąpiło w czerwcu 2004 roku. W przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo Spółka nawiązała porozumienie ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół "Pomost". W roku 2004 r. zrealizowano pierwszych 6 mieszkań, w 2006 r. - 3, w 2008 r. - 2 mieszkania, a w 2009 r. kolejnych 4. Lokale pozbawione są barier architektonicznych, umożliwiając tym samym swobodne poruszanie się po nich osobom z dysfunkcją ruchu. Mieszkania dla osób niepełnosprawnych zrealizowane zostały na podstawie umów zawartych pomiędzy Spółką, a organizacjami pozarządowymi, przy współudziale Miasta Stargard. Do chwili obecnej w ramach programu Bez Barier Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zrealizowało 50 mieszkań.

Dla osób starszych

Nie Sami - to kolejny nowatorski program, który skierowany został do osób w wieku "55+". Program Nie Sami ma na celu realizację mieszkań z opieką pielęgniarską oraz pomocą w czynnościach gospodarczych niesioną przez wolontariuszy. Zakłada się w nim tworzenie zespołów mieszkań dla emerytów i rencistów zlokalizowanych w 3 połączonych łącznikiem segmentach z częścią wspólną, która pełni funkcję integracyjną dla mieszkańców. Budynek usytuowany został z dala od miejskiego zgiełku ale z dostępem do sklepów, apteki i kiosku z prasą. Program przewiduje pozyskanie mieszkania w ramach tzw. wolnego naboru jak również poprzez zamiany mieszkań komunalnych czy spółdzielczych, o dużej powierzchni, na mniejsze w zasobach objętych programem. W maju 2009 roku oddano 22 mieszkania, w zespole budynków przy ul. Śniadeckiego na osiedlu Lotnisko w Kluczewie.

Dla wychowanków domów dziecka

Na Start - wprowadza w samodzielne życie wychowanków opuszczających domy dziecka lub rodziny zastępcze, którzy nie mają możliwości powrotu do domu rodzinnego. W programie założono dwa warianty dochodzenia do własnego, docelowego mieszkania, uzależnione od rodzaju placówki, jaką wychowankowie opuszczają. I etap stanowi mieszkanie tymczasowe (tzw. "inkubator"), którego mieszkańcy usamodzielniają się pod nadzorem opiekuna. II etap to mieszkanie samodzielne, docelowe, przeznaczone dla osób opuszczających tzw. "inkubator". Pierwszy "inkubator" powstał w 2006 roku. Obecnie w ramach programu Na Start funkcjonują trzy, które zamieszkuje 15 najemców. W 2009 roku pierwszych trzech najemców "inkubatorów" otrzymało klucze do własnych mieszkań docelowych. W ten sposób II etap programu stał się faktem. Mechanizm finansowy jest prosty: partycypacja, wniesiona przez samorząd na "inkubator", jest przenoszona na mieszkanie docelowe. Różnice kosztów, pokrywa partner samorządu - organizacja pozarządowa, przy aktywnej postawie Stargardzkiego TBS.

Mieszkania rodzinkowe

Nasz Dom - najnowszy program mieszkaniowy Stargardzkiego TBS. Program Nasz Dom ma na celu dostarczenie mieszkań o charakterze koedukacyjnym i integracyjnym, gdzie dzieci z domów dziecka w wieku od 4 do 18 lat mogą funkcjonować w warunkach jakie panują w domach rodzinnych. Ideą mieszkania rodzinkowego jest to, aby funkcja wychowawcy sprowadzała się do funkcji opiekuna i doradcy, co przyczyni się do zaangażowania się wychowanków w ich małą rodzinną społeczność oraz wzmocni w nich poczucie wartości rodzinnych i społecznych, a z drugiej strony pomoże im w przejściu do samodzielnego dorosłego życia W chwili osiągnięcia wieku dorosłego, dzieci opuszczające mieszanie rodzinkowe, jeżeli nie będą miały możliwości powrotu do domu rodzinnego i nie będą miały zdolności finansowej na utrzymanie własnego mieszkania, będą mogły starać się o zakwalifikowanie do "inkubatora", gdzie w ramach programu Na Start otrzymają mieszkanie i w dalszym ciągu będą uczyły się samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczeństwie. Osoba samodzielna finansowo oraz sprawnie funkcjonująca, może otrzymać małe mieszkanie samodzielne - docelowe. W ramach tego programu w 2009 roku oddano pierwsze mieszkanie rodzinkowe dla 10 wychowanków. Program realizowany jest przy współudziale finansowym i organizacyjnym Starostwa Powiatowego.

Polityka mieszkaniowa to złożony proces polegający na zaspokajaniu najważniejszych potrzeb człowieka. Podstawowym założeniem stargardzkiej polityki mieszkaniowej jest dostosowanie oferty stargardzkiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego do potrzeb wszystkich mieszkańców, w tym również grup społecznych, które nie mieszczą się w standardowych formach ofert mieszkaniowych. "Model Stargardzki" - tak inne TBS-y w Polsce nazywają cały system rozwiązań mieszkaniowych realizowanych w naszym mieście. Potwierdzeniem wyjątkowości i unikalności programu są wyróżnienia i nagrody przyznane naszemu miastu za realizację nowatorskich, przyjaznych i społecznie akceptowanych programów mieszkaniowych. Sygnały jakie docierają z Polski utwierdzają mnie w przekonaniu o słuszności założeń. Nie bez znaczenia jest też satysfakcja osób korzystających z proponowanych przez nas rozwiązań.

Nagrody dla STBS za realizację programu "Potrzebny Dom".

2004 - tytuł "Budowa Roku 2004"- za pensjonat dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
2005 - nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Stargardu i Starosty Powiatu Stargardzkiego w kategorii "Produkt Roku".
2006 -2007 - nagroda Magazynu "Polish Market" - "Cent for Future" oraz "Golden Euro" w kategorii "Produkt z Przyszłością"
2007 - list gratulacyjny Ministra Pracy i Polityki Społecznej za znaczące osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej, podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej, budowanie mieszkań, w tym mieszkań wymagających wsparcia dla osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym".
2008 - program "Na Start" ogłoszony "Produktem Roku 2008" podczas gali Stargardzkiej Izby Gospodarczej oraz wyróżnienie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w konkursie gospodarczym.
2009 - nagroda "Szczupaka Publiczności" za program "Potrzebny Dom". Konkurs organizowany corocznie przez Radio Szczecin i TVP Szczecin, oraz szczeciński oddział "Gazety Wyborczej".

Partnerzy Stargardzkiego TBS-u przy realizacji programy "Potrzebny Dom":

Bez Barier
- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim,
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo i Przyjaciół "Pomost",
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- opiekunowie osób niepełnosprawnych.
Na Start
- Gmina Stargard Szczeciński,
- Gmina Suchań,
- Gmina Dolice,
- Gmina Stara Dąbrowa,
- Powiat Stargardzki,
- Stowarzyszenie Serce Dzieciom,
- Stowarzyszenie Lokus In Mundi,
- Związek Harcerstwa Polskiego,
- Powiatowy Urząd Pracy,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Nie Sami
- Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
Nasz Dom
- Powiat Stargardzki,
- Dom Dziecka Nr 1 w Stargardzie.

polecane: 60 Sekund biznesu: Ekonomia współdzielenia coraz popularniejsza.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3