MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE CKE

ABAJ
Udostępnij:
MATURA HISTORIA 2017. MAMY ARKUSZE CKE MATURA HISTORIA. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE Dzisiaj matura z HISTORII. Matura 2017 HISTORIA. O godzinie 9.00 15 maja uczniowie przystąpią do matury z HISTORII na poziomie podstawowym, zaś o 14 na poziomie rozszerzonym. Tu znajdziecie pierwsze przecieki z matury, arkusze i odpowiedzi. Przecieki matura 2017. MATURA 2017. HISTORIA, TEMATY 2017 Matury potrwają do 26 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo zdać trzy egzaminy pisemne: język polski i matematykę na poziomie podstawowym i język obcy nowożytny (poziom podstawowy) oraz dwa egzaminy ustne: z języka obcego i polskiego. MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE. Co tym razem znajdzie się w arkuszach z historii i jakie zagadnienia pojawią się na maturze 2017 z historii?

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

Nowy egzamin maturalny z historii to wyłącznie poziom rozszerzony, na który składa się część testowa, analiza źródeł oraz wypracowanie (5 tematów do wyboru). Egzamin trwa 180 minut i można zdobyć na nim 50 punktów, z czego 12 z wypracowania.

- Moja córka dziś pisze egzamin - bardzo się bała rano

W poniedziałek od godz. 9 tegoroczni maturzyści zmierzą się z historią. O godzinie 14 pojawią się tutaj pierwsze odpowiedzi, wstawimy je tutaj

Za najtrudniejszy egzamin uznano - to zgodna opinia uczniów i nauczycieli - egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym. Trudnym egzaminem był w tym roku również egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Zdawali go najczęściej ci, którzy planują studia międzywydziałowe. Niektórzy żartowali, że gdyby test dać do rozwiązania naszym parlamentarzystom, to nieliczni zaliczyliby egzamin na wymagane 30 proc.

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

- W naszej szkole wiedza o społeczeństwie nauczana jest na poziomie podstawowym, więc cztery osoby, które zdecydowały się zdawać egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, musiały indywidualnie pracować z nauczycielem - mówi Ewa Wojciechowska, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego.

Za najłatwiejszy egzamin jak dotąd uznano maturę pisemną z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

- Uczą się go od przedszkola i korzystają z internetu - tłumaczy anglistka łatwość, z jaką zdają ten egzamin na 80 proc. nawet ci, którzy się do nauki niezbyt przykładają.

Ale już egzamin ustny dla większości zdających jest dużym stresem. Za trudny uważany jest również ustny egzamin z jęz. polskiego, zwłaszcza przez tę grupę młodzieży, która nie czyta zbyt wiele książek.

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

Wyniki matur poznamy 30 czerwca. 22 sierpnia rozpoczną się egzaminy poprawkowe.

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

- Mój syn juz wyszedł, powiedzial, ze było trudno, ale dał radę

Dziś od godziny 9.00 maturzyści zdają egzamin dojrzałości z historii. Historia to jeden z częściej wybieranych przedmiotów humanistycznych, który wymaga jednak dużej wiedzy.

Matury już na półmetku. Dziś od godziny 9.00 maturzyści piszą historię. Arkusz maturalny z historii jest niczym książka, bo składa się aż z 37 stron. Oznacza to, że tegoroczni maturzyści będą musieli zmierzyć się albo z długimi tekstami źródłowymi, albo z dużą ilością map i grafik do analizy.

- Jakie będa pytania na maturze z historii?

W piątym dniu matur pisemny egzamin z wiedzy o społeczeństwie pisało w środę w Łodzi 588 osób. Na napisanie egzaminu (uchodzi za jeden z trudniejszych na maturze) mieli 180 min. Musieli m.in. scharakteryzować rodzaje podatków pośrednich, dochodowych i majątkowych w Polsce.

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

O godz. 14 maturę z informatyki pisało 88 uczniów (tylko 2 na poziomie podstawowym). Po raz kolejny egzamin zdawało 9 osób. Na część teoretyczną mieli godzinę. Po przerwie przystępowali do trwającego 2,5 godziny egzaminu praktycznego.

- Nie zdalbym teraz tej matury, 20 lat temu było łatwiej

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

- Są trzy zadania: jedno z arkuszem kalkulacyjnym, kolejne dotyczy bazy danych, a trzecie polega na napisaniu programu - mówią maturzyści z liceum PŁ.

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

- matura z historii w tym roku mega trudna!

W CZWARTEK 363 uczniów w Łodzi zdawało egzamin z języka niemieckiego.

Język niemiecki jest drugim po języku angielskim najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze. Dziś przystąpi do niego na poziomie podstawowym 19,2 tys. tegorocznych absolwentów. Część z nich - 7,9 tys. - zmierzy się o godz. 14:00 również z językiem niemieckim, ale na poziomie rozszerzonym.

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, z każdego przedmiotu obowiązkowego trzeba uzyskać conajmniej 30 proc. punktów. Maturzysta musi dobrać jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. W tym przypadku nie ma granicy zaliczenia - uzyskanie zera punktów nie przekreśla szans na zdobycie świadectwa dojrzałości. Przedmiotów dodatkowych maturzysta może dobrać kilka.

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

Co warto powtórzyć przed maturą?

W pierwszej kolejności watro przejrzeć wszystkie epoki z podziałem na dionizyjskie i apolińskie. Każdej epoce przypiszcie jakieś dzieło literackie, przypomnijcie sobie również autora tego dzieła. Sprawdźcie również, w jakim gatunku napisane jest dane dzieło.
Jeśli chodzi o dwie sztandarowe pozycje literackie, które bardzo często na maturze z języka polskiego się pojawiają, to "Lalka" Bolesława Prusa i "Dżuma" Albert Camus'a. Lalka to kopalnia motywów, Dżuma natomiast zawiera pełne spektrum postaw wobec sytuacji trudnych, wobec sytuacji wyboru. To, jak podkreśla nauczycielka, będą doskonałe konteksty do wypracowań.

Warto również sięgnąć do zagadnień językoznawczych. Zajrzyjcie do podręcznika z klas 1-3. To właśnie tam znajdziecie zagadnienia związane ze stylem, stylistyką, poprawnością językową i teorią komunikacji językowej.

Na deser w trakcie czytania ze zrozumieniem, które jest ostatnio bardzo "modne" na egzaminach maturalnych, warto skupić się na streszczeniu logicznym. Warto przypomnieć sobie więc, czym ono jest. Za dobre streszczenie na maturze można otrzymać aż 3 punkty.

- arkusze cke matura z historii

Od tego roku wszystkie osoby przystępujące do egzaminu maturalnego będą miały możliwość odwołać się od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie pisemnych wyników egzaminów maturalnych. Co to oznacza? Że każdy kto będzie niezadowolony ze swoich wyników na maturze lub wyliczył sobie, że powinien mieć więcej procent będzie miał szansę to sprawdzić. Niezadowolony absolwent z wyniku swojego egzaminu może złożyć wniosek o weryfikację liczby punktów z części pisemnej do szefa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Teraz istnieje także możliwość odwołania się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, które składa się z doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów zajmujących się daną dziedziną nauki. Osoba weryfikująca uzyskaną sumę punktów na egzaminie maturalnych będzie miała gwarancję, że sprawdzenia dokona inna osoba niż ta, która sprawdzała i oceniała jej pracę. Co ciekawe, podczas wglądu do pracy maturalnej macie możliwość sfotografowania jej.

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

Matura historia arkusze MOWA matura rozszerzona tutaj

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

MAJ Godzina 9:00 - Godzina 14:00
4 - czwartek - język polski - pp ①/język polski – pr ①
5 - piątek - matematyka – pp/wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
6, 7 - sobota, niedziela
8 - poniedziałek - język angielski – pp/język angielski – pr
język angielski - dj ①
9 - wtorek - matematyka – pr/język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr/
10 - środa - wiedza o społeczeństwie – pp
wiedza o społeczeństwie – pr/informatyka – pp
informatyka – pr/
11 - czwartek - język niemiecki – pp/język niemiecki – pr
język niemiecki - dj
12 - piątek - biologia – pp
biologia – pr/filozofia – pp
filozofia – pr
13, 14 - sobota, niedziela
15 - poniedziałek - historia – pp
historia – pr
historia sztuki – pp
historia sztuki – pr
16 - wtorek - chemia – pp
chemia - pr - geografia – pp
geografia - pr
17 - środa - język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski - dj
18 - czwartek - fizyka i astronomia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
19 - piątek - język francuski – pp język francuski – pr
język francuski - dj
20, 21 - sobota, niedziela
22 - poniedziałek - język hiszpański – pp j ęzyk hiszpański – pr
język hiszpański - dj
23 - wtorek - język włoski – pp język włoski – pr
język włoski - dj
24 - środa - języki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr - języki mniejszości narodowych – pr
godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pp)②
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②

① pp - poziom podstawowy; pr - poziom rozszerzony; dj - poziom dwujęzyczny

Matura historia arkusze matura rozszerzona tutaj

W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z języka niemieckiego będzie 11 maja, z języka rosyjskiego - 17 maja, z języka francuskiego - 19 maja, z języka hiszpańskiego - 22 maja, z języka włoskiego - 23 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) - 24 maja.

Egzamin z historii trwa 180 minut. Uczniowie w zeszłych latach musieli zmierzyć się z wojnami grecko-perskimi, mapką podziału państwa Franków czy drzewem genealogicznym dynastii Rurykowiczów.

Część ustna egzaminu maturalnego
od 4 do 26 maja język polski (prezentacja - formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubskiEgzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
od 8 do 20 maja
(oprócz 14 maja)język polski (wypowiedź – formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

Matura historia arkusze matura podstawowa tutaj

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE

- Za godzinkę sie konczy egzamin, stoje przed szkoła i czekam na syna - mówi mama Łukasza z XXVI LO

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Materiał oryginalny: MATURA HISTORIA 2017. MATURA HISTORIA ODPOWIEDZI ARKUSZE CKE - Express Ilustrowany

Komentarze 25

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
jak ktos się uczył, to nie narzeka, ze czegos nie napisal
G
Gość
ale fajnie, ze jest Express, mozna znalezc tu wszystkie najwazniejsze informacje
G
Gość
maturę zdawałem 25 lat temu. Muszę przyznac, ze jest duzo łatwiej teraz
G
Gość
łatwe pytania z Mołotowem
G
Gość
jakos to bedzie, 3/4 napisalam
G
Gość
SA JUZ ARKUSZE W EXPRESSIE!!!
G
Gość
uwielbiam starożytność
G
Gość
zaraz będą arkusze
G
Gość
historia to piekny przedmiot, bardzo wazny, bo opowiada o przodkach
E
Em.
Po to zebyś się pytał ;)
G
Gość
znów za rok maturaaaa :)
G
Gość
nie ma jeszcze nigdzie arkuszy
G
Gość
dobrze, ze wybralam biologię
G
Gość
trudna matura z historii
G
Gość
a ja Księstwo Warszawskie pisalam
Więcej informacji na stronie głównej Głos Szczeciński
Dodaj ogłoszenie