Green Art – Luiza i Paweł Nowak

Artykuł sponsorowany
Projektujemy i realizujemy: ogrody, tarasy drewniane, systemy nawadniające i odwadniające, konstrukcje drewniane: wiaty, pergole, drewutnie, małą architekturę i nawierzchnie, aranżacje oświetleniowe. Świadczymy porady w zakresie pielęgnacji i uprawy roślin. Wykonujemy prace: przycinania krzewów, opryski, zakładania trawników z siewu i z rolki, niwelację i kształtowanie terenu, inwentaryzacje dendrologiczne + pomiary geodezyjne (uprawnienia geodezyjne), prace wysokościowe (chirurgia drzew, prace dekarskie, mycie dachów). Wykonujemy dokładne wizualizacje projektów.

Projektowanie i aranżacja ogrodów

Oferujemy zarówno kompleksowe aranżacje ogrodów, jak i modyfikacje już istniejących. Po podpisaniu umowy na wykonanie ogrodu, klient nie płaci za projekt. To znaczy, że cena za projekt zostanie odliczona od łącznej sumy za wykonanie ogrodu.

Jeśli jesteś zainteresowany tylko projektem ogrodu, poniżej przedstawiamy wybrane usługi:

1. Projekt koncepcyjny ogrodu
2. Projekt wykonawczy z kosztorysem
3. Aranżacja roślinna części ogrodu z kosztorysem
4. Aranżacja modyfikacji części ogrodu z elementem małej architektury wraz z kosztorysem
5. Projekt nawodnienia ogrodu

Przed przystąpieniem do realizacji projektu należy zrobić zdjęcia terenu i dokładne domiary sprawdzające zgodność z mapką terenu. Dlatego przed planowaną pierwszą naszą wizytą, prosimy o przygotowanie mapki geodezyjnej działki.

Co zawiera projekt ogrodu?

Projekt ogrodu wykonany przez nas, składa się z dwóch części:
1. Projekt koncepcyjny ogrodu
2. Projekt wykonawczy ogrodu

Projekt koncepcyjny zawiera dwie propozycje rzutów, bądź widoków całości terenu. Są to pomysły na zagospodarowanie terenu. Uwzględniają wszystkie elementy, które Klient chce, żeby znalazły się w ogrodzie. W ustaleniu jakie dokładnie to mają być elementy pomaga nam, przeprowadzona wcześniej ankieta. Takie gotowe rzuty koncepcji z układem roślinności, planem nawierzchni i małą architekturą, dodatkowo dopełniamy wizualizacjami 2D.

Po mailowej lub pisemnej akceptacji jednej z koncepcji, następuje rozliczenie się z 50% ustalonej wcześniej ceny projektu.

Projekt wykonawczy na podstawie zatwierdzonej wcześniej koncepcji wykonywany jest w odpowiedniej skali, gdzie podane są już konkretne gatunki roślin, ich liczba w specjalnie przygotowanej do tego tabeli.

Projekt wykonawczy zawiera kosztorys wstępny, w którym sporządzamy:

 • spis ilościowy materiału roślinnego (istotne jest również zasugerowanie przez Inwestora wielkości roślin jakie chciałby zakupić w danym okresie).
 • spis materiałów, takich jak: kompost, torf, czarnoziem, kora, paliki, agrowłóknina itp.
 • zestawienie kosztów realizacji projektu (robocizny) z cenami poszczególnych prac.
 • wypożyczenie specjalistycznych maszyn.
 • ewentualne koszty transportu materiałów.

Możliwe jest również wypożyczenie od naszej firmy tymczasowego automatycznego nawodnienia, na czas rozrostu części korzeniowej roślin. To dla Klientów, którzy nie planują montażu automatycznego nawodnienia w swoim ogrodzie.

Projekty częściowe, szczegółowe, jeśli są konieczne wyceniane są dodatkowo, dotyczą:

 • przewidywanych prac ziemnych
 • odwodnienia
 • budowy nawierzchni
 • małej architektury
 • oświetlenia
 • systemu nawadniającego
 • plan pielęgnacji ogrodu do użytku własnego

Pielęgnacja ogrodów

KOSZENIE, WERTYKULACJA I PRZYCINANIE WSZYSTKICH ROŚLIN

 • koszenie trawnika i podkaszanie brzegów
 • wiosenna wertykulacja trawnika
 • cięcie roślin (c. pielęgnacyjne, formujące, korygujące oraz odmładzające poszczególnych grup roślin: róż, iglastych, pnączy, bylin i pozostałych roślin)
 • cięcie roślin żywopłotowych

NAWOŻENIE ROŚLIN

 • nawożenie wiosenne i jesienne trawnika (z materiałem)
 • nawożenie główne oraz dolistne opryski nawozem dla roślin ozdobnych

PIELĘGNACJA RABAT ROŚLINNYCH I TRAWNIKA

 • odchwaszczanie i spulchnianie gleby
 • uzupełnienie rabat roślinnych ściółką
 • grabienie trawnika oraz wywóz liści i ściętych gałęzi

OPRYSKI I PODLEWANIE ROŚLIN ŚRODKAMI WSPOMAGAJĄCYMI PRAWIDŁOWY WZROST

 • ekologiczne opryski profilaktyczne przeciw chorobom grzybowym i szkodnikom
 • opryski interwencyjne
 • kontrola ph gleby (zakwaszanie/odkwaszanie).

JEDNORAZOWE USŁUGI OGRODNICZE DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI OGRODU:

USŁUGA:
1. Koszenie trawników z wywozem pokosu
2. Wertykulacja trawnika ze zgrabieniem i wywozem
3. Cięcie żywopłotu przy wysokości < 2 m
4. Cięcie żywopłotu przy wysokości > 2 m
5. Formowanie przerośniętego żywopłotu
6. Skracanie wierzchołków roślin żywopłotowych > 4 m
7. Ścięcie drzewa
8. Usunięcie pniaka z korzeniem
9. Przycięcie wierzchołka drzewa
10. Wycinka większych drzew z podnośnika koszowego, jeśli jest dostęp do drzewa.
11. Przygotowanie ściętego drzewa do sprzedaży
12. Karczowanie zarośli kosą spalinową z tarczą, do średnicy < 10 cm z ułożeniem materiału pod rębak
13. Usługa rozdrabniania do średnicy < 15 cm
14. Oprysk interwencyjny ogrodu
15. Oprysk interwencyjny rośliny
16. Nawożenie ogrodu z trawnikiem
17. Koszenie trawnika kosą spalinową
19. Zakładanie trawników z rolki z usunięciem starej darni
20. Zakładanie trawników z siewu
21. Położenie siatki na kreta

Usługi brukarskie

Przy usługach brukarskich po podpisaniu umowy na wykonanie nawierzchni, klient nie płaci za projekt. To znaczy, że cena za projekt zostanie odliczona od łącznej sumy za wykonanie nawierzchni z kostki w ogrodzie.

Mała architektura ogrodowa

Mała architektura wokół domu coraz częściej stanowi dodatkową przestrzeń mieszkalną pod chmurką. Tarasy, schodki, murki, ścieżki to konstrukcje o charakterze trwałym i powinny przetrwać wiele lat. Dlatego powinny być BUDOWANE Z SOLIDNYCH MATERIAŁÓW ORAZ WYRÓŻNIAĆ SIĘ FUNKCJONALNOŚCIĄ I ESTETYCZNYM WYGLĄDEM.

Poza tym jeszcze przed przystąpieniem do realizacji, chętnie przygotujemy dla Państwa odpowiedni PROJEKT Z WIZUALIZACJĄ.

Prosimy pytać o nawet najbardziej skomplikowane rozwiązania w Waszej przestrzeni ogrodowej.

Tarasy

Przy tarasach po podpisaniu umowy na wykonanie tarasu, klient nie płaci za projekt. To znaczy, że cena za projekt zostanie odliczona od łącznej sumy za wykonanie tarasu w ogrodzie.

Materiał na taras:

 • drewno krajowe: modrzew syberyjski, m. europejski, sosna
 • drewno egzotyczne: np. garapa
 • Kompozyt: marki REHAU
 • wyroby betonowe i kamienne

Usługi:
1. Fundamentowanie lub inna konstrukcja nośna
2. Wykonanie tarasu (ułożenie legarów, desek i olejowanie)
3. Wykonanie stopnie
4. Wykonanie barierka
5. Oświetlenie lampkami

AUTOMATYCZNE NAWODNIENIE I AUTOMATYCZNE KOSIARKI W OGRODZIE

Automatyczne nawodnienie. Po podpisaniu umowy na wykonanie ogrodu, klient nie płaci za projekt. To znaczy, że cena za projekt zostanie odliczona od łącznej sumy za wykonanie automatycznego nawodnienia.

Jeśli klient chce mieć idealnie skoszony trawnik, to znaczy bez dokaszania, dodatkowo trzeba przeprowadzić w ogrodzie niezbędne modyfikacje ogrodu, np. obrzeży trawnika.

Usługi geodezyjne:

 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Mapy do celów projektowych
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne, powykonawcze
 • Pomiary powierzchni użytkowych i kubatury
 • Podziały nieruchomości, rozgraniczenia, scalenia
 • Wznowienia granic nieruchomości
 • Inwentaryzacje geodezyjne

Kontakt:
Projektowanie i aranżacja ogrodów
Luiza Nowak
tel. kom.: 788 572 744
Pielęgnacja ogorodów, mała architektura ogrodowa i automatyczne nawodnienie
Paweł Nowak
tel. kom.: 534 613 584
Usługi geodezyjne
Andrzej Szcześniak
tel. kom.: 783 226 138
www.green-art.com.pl

Green Art – Luiza i Paweł Nowak
Dodaj ogłoszenie