Firma a cyfryzacja. Czy małe firmy wdrażają cyfrowe rozwiązania w pandemii?

Materiał informacyjny PKO BP
Udostępnij:
Małe firmy są podzielone w kwestii wprowadzania cyfrowych rozwiązań do swoich biznesów - wynika z badania ankietowego „Cyfryzacja w czasie pandemii w małych i średnich firmach” przeprowadzonego przez PKO Leasing na grupie swoich klientów. 58 proc. ankietowanych przedsiębiorców deklaruje, że w związku z obecną sytuacją nie wprowadziło żadnych nowych rozwiązań cyfrowych w swojej firmie. 65 proc. nie zamierza również wprowadzać zmian w najbliższych 6 miesiącach. Większość badanych twierdzi, że ich profil działalności nie wymaga takich zmian.

Cyfryzacja, ale po co?

42 proc. małych firm, czyli zatrudniających do 9 pracowników, deklaruje, że inwestycje w rozwiązania cyfrowe podyktowane są sytuacją związaną z pandemią. Co trzecia z tych firm w zeszłym roku wprowadziła zdalną obsługę klientów, a co czwarta online’owe kanały komunikacji z partnerami biznesowymi, klientami i pracownikami. Ponad połowa ankietowanych potwierdziła, że Internet nie jest podstawowym modelem sprzedaży ich produktów, ale i tak podjęli inwestycje w cyfrowe rozwiązania.

  • 14 proc. przedsiębiorców twierdzi, że wszystkie zmiany wdrożyli jeszcze przed pandemią.
  • 33 proc. z firm deklaruje, że wprowadzi rozwiązania cyfrowe w ciągu kolejnych 6 miesięcy.
  • 50 proc. twierdzi, że potrzebuje cyfrowych rozwiązań i dzięki nim utrzyma się na rynku.
  • 35 proc ankietowanych dzięki cyfryzacji chce poprawić swoją konkurencyjność.

Zapytaliśmy, czy cyfryzacja jest dla klientów spółek leasingowych istotna. Większość z nich to małe firmy, dla których wprowadzanie takich zmian nie jest łatwe. Przeważnie cyfryzację kojarzą ze zdalnym kontaktem z klientem oraz jego obsługa przez Internet. Jednak co piąty ankietowany deklaruje, że korzysta również z rozwiązań chmurowych. To spore zaskoczenie, zwłaszcza że tego typu projekty kojarzą się raczej z dużymi korporacjami a nie małymi, często jednoosobowymi firmamimówi Tomasz Otto, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju w PKO Leasing.

Z ankiety¹ wynika, że najbardziej cyfrowe są firmy działające w szeroko pojętych usługach, handlu oraz w branży medycznej. Ponad połowa z nich inwestuje w takie rozwiązania. Najmniej technologiczne są te pochodzące z branży budowlanej lub transportowej.

pkobp

Cyfryzacja tak, ale u partnerów biznesowych

Jeśli w kwestii inwestycji w cyfrowe rozwiązania małe firmy są dość zachowawcze, to już w oczekiwaniach wobec swoich partnerów biznesowych przedsiębiorcy mają odmienne poglądy. 83 proc. ankietowanych oczekuje takiego podejścia od swoich partnerów. Rynek leasingu coraz wyraźniej wchodzi w proces digitalizacji procesów. W PKO Leasing klienci odczuwają te zmiany m.in. poprzez Portal Klienta oraz możliwość zdalnego podpisywania umów. Dodatkowo spółka uruchomiła możliwość opłacania faktur poprzez szybkie płatności online, również BLIK-iem..

Właścicielami spółek leasingowych są w większości banki, w których procesy cyfrowe są bardzo zaawansowane. Leasing również musi się digitalizować. Pandemia przyspieszyła pewne zmiany, które były i tak planowane w dłuższym terminie. Dostosowaliśmy się do nowej sytuacji błyskawicznie. Uruchomiliśmy zdalne kanały kontaktu z klientem, zdalne podpisywanie umów umożliwiliśmy już miesiąc po wprowadzeniu pierwszego lockdownu. A teraz idziemy jeszcze dalej i wprowadzamy cyfrowy proces sprzedaży leasinguzaznacza Izabela Fotyga, dyrektor produktów i procesów w PKO Leasing.

Podobnie oczekiwania wskazują ankietowani przedsiębiorcy.

  • 28 proc. przedsiębiorców oczekuje od firm leasingowych zdalnego podpisywania umów leasingu.
  • 16 proc. z nich możliwości wnioskowania o leasing przez Internet, bez wychodzenia z domu czy z biura.

¹Ankieta przeprowadzona na grupie 500 klientów PKO Leasing z aktywną umową leasingową, w styczniu 2021

Materiał oryginalny: Firma a cyfryzacja. Czy małe firmy wdrażają cyfrowe rozwiązania w pandemii? - Strefa Biznesu