Działalność gospodarcza: 25.02.2020 r. Jak zdobyć pieniądze na rozpoczęcie własnego biznesu?

AIP
Pierwszym krokiem, który podejmują początkujący przedsiębiorcy potrzebujący dodatkowej gotówki na własny biznes, jest udanie się do banku po kredyt. Banki jednak są zazwyczaj niechętne do udzielania finansowania nowym na rynku. Andrzej Banaś / Polska Press
O założeniu własnej firmy myśli coraz więcej Polaków. Są to zarówno osoby pracujące na etacie, które postanawiają zostać własnym szefem, jak i ci z pomysłem na własny biznes.

Przełom roku, tworzenie planów na nadchodzące miesiące, to okres, w którym powstaje wiele nowych inicjatyw. Tylko w styczniu ubiegłego roku własną działalność rozpoczęło ponad 35 tys. nowych firm – najwięcej w porównaniu do pozostałych miesięcy. Przykładowo, w grudniu 2018 r. zostało zarejestrowanych niespełna 25 tys. podmiotów.

Niestety, młodzi przedsiębiorcy spotykają na swej drodze na wiele trudności. Jedną z nich jest brak wystarczających środków na start działalności.

Mimo posiadania funduszy pozwalających założyć firmę, często okazuje się, że w pewnym momencie zaczyna brakować pieniędzy. Wówczas koniecznie okazuje się szukanie dodatkowej gotówki,

a przedsiębiorca udaje się do banku po kredyt. Eksperci Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) podpowiadają, jaki rodzaj finansowania, i na jakich warunkach możemy uzyskać dla swojego biznesu.

Nowa firma to zagadka

Pierwszym krokiem, który podejmują początkujący przedsiębiorcy potrzebujący dodatkowej gotówki na własny biznes, jest udanie się do banku po kredyt. Należy jednak wiedzieć, że banki są zazwyczaj niechętne do udzielania finansowania „nowym na rynku”. Takie postępowanie kredytodawców wynika, chociażby z faktu, że po pierwszym roku działalności upada co 3 firma z sektora MŚP . Większe szanse na otrzymanie środków mają przedsiębiorstwa, które funkcjonują co najmniej rok. Są one wtedy w oczach banków wiarygodniejszymi kredytobiorcami.

- Kiedy przedsiębiorca ma więcej doświadczenia, a firma przetrwała najtrudniejszy, pierwszy okres działalności, może liczyć na lepsze warunki udzielenia kredytu. – Dla potwierdzenia faktu, że dana firma jest „poważnym” przedsiębiorstwem, radzi sobie na rynku i posiada stałą grupę klientów – a co jest z tym oczywiście związane – jest w stanie spłacić zaciągnięty kredyt, banki oczekują zazwyczaj od przedsiębiorców prowadzenia działalności przez co najmniej 12 miesięcy. Nie oznacza to jednak, że droga do dodatkowych środków dla firm, które dopiero wystartowały, jest zamknięta – mówi Sławomir Rykalski, ekspert ZFPF, FinPack.

Kredyt na start – czyli jaki?

Na naszym rynku funkcjonują jednak banki, które oferują przedsiębiorcom dodatkową gotówkę nawet od pierwszego dnia prowadzenia działalności, przy spełnieniu odpowiednich kryteriów (np. dodatkowego zabezpieczenia spłaty, o czym poniżej). Należy również zaznaczyć, że dostępne oferty są zróżnicowane. Część banków proponuje przedsiębiorcom dedykowany produkt pn. „kredyt na start”, itp., inne pod tą nazwą oferują kilka rozwiązań dla firm, np. kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy lub kredyt inwestycyjny. To, na jakich warunkach przyszły kredytobiorca otrzyma finansowanie w każdym z wymienionych przypadków, zależy w dużej mierze od jego indywidualnej sytuacji i polityki banku.
– Jeżeli chodzi o ofertę kierowaną do osób, które dopiero założyły własny biznes, zazwyczaj obejmuje ona przedsiębiorców, którzy działają na rynku nie dłużej niż kilkanaście miesięcy jako osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne lub partnerskie. Takie podmioty mogą uzyskać środki – nawet do kilkuset tysięcy złotych – na cel związany z prowadzoną firmą, w zależności od potrzeb, np. na bieżące wydatki lub inwestycje. Okres kredytowania jest elastyczny, tzn., przedsiębiorca może zdecydować, czy chce spłacać zadłużenie w krótszym lub dłuższym okresie, co wpływa na wysokość comiesięcznej raty – mówi Sławomir Rykalski, ekspert ZFPF, FinPack.

Którą metodę finansowania firmy wybrać? Decyzja zależy przede wszystkim od potrzeb przedsiębiorstwa, od tego, czy będzie chodzić o jednorazowy zastrzyk gotówki, większą kwotę potrzebną na rozwój, czy stały dostęp do środków w pierwszym okresie funkcjonowania firmy na rynku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Poszukując dodatkowej gotówki, nowi przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredyt w rachunku bieżącym – to kredyt, którym możemy pokryć wydatki stałe, związane z prowadzeniem firmy czy sfinansować zakup niezbędnych maszyn czy wyposażenia, ale także uregulować bieżące zobowiązania handlowe. Ważną informacją jest fakt, że w przypadku małych przedsiębiorstw nie ma znaczenia, czy będzie chodzić o limit kredytowy przyznany na koncie prywatnym, czy na tym założonym wyłącznie na potrzeby firmowe.
– Kredyt w rachunku bieżącym to krótkoterminowy kredyt odnawialny i jest jednym z wygodniejszych i prostszych sposobów zdobycia dodatkowej gotówki dla firm. Przedsiębiorca ma do swojej dyspozycji poza własnymi środkami zgromadzonymi na rachunku, dodatkową kwotę, z której może skorzystać w dowolnym momencie. W pierwszej kolejności korzysta z własnych pieniędzy, potem ma do dyspozycji przyznany limit. Powstały debet jest na bieżąco spłacany (w całości lub częściowo) przy każdym zasileniu konta kolejnymi wpływami. Po spłacie, pierwotnie przyznany limit znów jest dostępny. Jego wysokość zależy od zdolności kredytowej przedsiębiorcy, wysokości wpływów na konto czy wybranego zabezpieczenia spłaty kredytu – zaznacza Paweł Szramowski, ekspert ZFPF, Alex T. Great.

Dodatkowym wymogiem w otrzymaniu tego kredytu, jest posiadanie konta w danym banku przez okres co najmniej trzech miesięcy. Nowi klienci mogą z kolei przedstawić historię rachunku z innych instytucji bankowych, z których usług korzystali wcześniej.

Co teraz oprócz podwyżki wynagrodzenia oferują pracodawcy kandydatom do pracy? Abonament medyczny. karnet, na siłownię - to ogólnie znane. A abonament na dojazdy do pracy? Albo ubezpieczenia - już nie tylko na życie i zdrowotne, jakie jeszcze? Kliknij w ten tekst a dowiesz się!

Kredyt obrotowy

Nowe firmy, chcące uzyskać środki na bieżącą działalność, mogą skorzystać z kredytu obrotowego. Można go wykorzystać na zapłatę bieżących faktur, podatku, uregulowanie składek w ZUS-ie lub przeznaczyć na sfinansowanie celów związanych z rozwojem firmy. Kredytobiorca ma wpływ na okres kredytowania. Ważnym warunkiem do uzyskania środków z kredytu obrotowego jest zastrzeżenie, że nie mogą być one wykorzystane do spłaty zadłużeń przedsiębiorstwa.

Uzyskanie środków z kredytu obrotowego ma także inny, istotny warunek – banki, aby zabezpieczyć się na wypadek braku spłaty zadłużenia przez przedsiębiorcę, który dopiero stawia pierwsze kroki w biznesie, wymagają określonych zabezpieczeń – co ma także swoje pozytywne strony (obniżenie RRSO, czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania). W innym przypadku bank może odmówić udzielenia kredytu lub znacząco podwyższyć jego koszt, co będzie stanowić problem dla mniejszych, początkujących firm. Kredyty obrotowe najczęściej zabezpieczane są poprzez hipotekę nieruchomości, zastaw majątku ruchomego czy np. poprzez poręczenie osoby trzeciej – wyjaśnia Sławomir Rykalski, ekspert ZFPF, FinPack.

Kredyt inwestycyjny

Nowe firmy, które przez pierwsze miesiące swojej działalności skupiają na rozwoju, mogą zdecydować się również na kredyt inwestycyjny.
Można go przeznaczyć np. na zakup nieruchomości czy maszyn, ale także środków transportu czy sprzętu komputerowego, niezbędnych w działaniu firmy. Ważne jest to, aby każdy cel, na który przedsiębiorca będzie przeznaczał środki z kredytu, wspierał cel nadrzędny, czyli realizację wskazanej inwestycji. Pamiętajmy, że bank może dokładnie przeanalizować tę kwestię przed udzieleniem finansowania.

Wsparcie dla małych firm

Firmy, które nie są w stanie przedstawić własnych zabezpieczeń, mogą skorzystać z gwarancji w ramach programu de minimis, który jest formą wsparcia publicznego dla małych i średnich przedsiębiorców i jest realizowany w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. W tym przypadku kredytodawcą jest jeden z wybranych banków komercyjnych lub spółdzielczych, a gwarantem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. – Gwarancja polega na zobowiązaniu się do spłaty przez BGK zaległych należności za kredytobiorcę, gdyby ten zaprzestał spłacania zaciągniętego długu. Przedsiębiorca, który korzysta z tego rozwiązania (obowiązuje zarówno wtedy, gdy kredytobiorca zdecydował się na kredyt obrotowy, jak i inwestycyjny), jest zobowiązany zwrócić wypłaconą z gwarancji kwotę wraz z odsetkami – wyjaśnia Paweł Szramowski, ekspert ZFPF, Alex T. Great.

Warto wiedzieć, że dla kredytu obrotowego, gwarancja de minimis jest udzielana maksymalnie na okres 27 miesięcy i zabezpiecza do 60 proc. kwoty zobowiązania. Nie obejmuje jednak odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem. Stawka prowizji za udzieloną gwarancję wynosi 0,5 proc. kwoty gwarancji w stosunku rocznym. Z kolei przedsiębiorcy ubiegający się o kredyty inwestycyjny, mogą otrzymać gwarancję na tych samych warunkach, jednak okres zabezpieczenia może sięgać do 99 miesięcy (ponad osiem lat).
Ważną informacją jest to, że jednostkowa kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł, ale z zastrzeżeniem, że jest ona zależna od wielkości pomocy de minimis, jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.

Sejm uchwala właśnie ostateczną likwidację Otwartych Funduszy Emerytalnych. Pieniądze przejdą na prywatne Indywidualne Konta Emerytalne lub do ZUS. Za przekazanie do IKE rząd pobierze wysoką opłatę. Ile? Który wariant lepiej wybrać? Kliknij w ten tekst a poznasz szczegóły.

Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy de minimis nie tylko w celu uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia kredytu. Ten rodzaj wsparcia publicznego dedykowanego przedsiębiorcom z sektora MŚP, może zostać udzielony w różnych formach, np.: dofinansowanie udziału w szkoleniach, dofinansowanie inwestycji, możliwość umorzenia odsetek w ZUS-ie. Jeżeli chodzi o limit przyznanej pomocy, dla jednego przedsiębiorcy nie może ona przekroczyć 200 tys. euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat . Celem wprowadzenie programu de minimis, była chęć poprawy dostępności finansowania dla firm z sektora MŚP. Od lipca 2018 r. instrument ten przyjął formę stałej pomocy, co jest ważną informacją dla przedsiębiorców.

Biznesplan – ważna karta przetargowa przedsiębiorcy

Starając się o kredyt, przedsiębiorca będzie musiał przekonać bank, że powinien otrzymać finansowanie. Pomoże w tym biznesplan. To również jeden z dokumentów, który jest wymagany przez kredytodawców przy wnioskowaniu o środki, więc każdy przedsiębiorca powinien przyłożyć się do jego przygotowania.
– Właściwie sporządzony biznesplan może stać się tym argumentem, który przekona dany bank do udzielenia kredytu. Powinniśmy dokładnie opisać w nim podstawy naszej działalności – napisać dokładnie, do kogo kierujemy nasze usługi, komu one są potrzebne. Jeżeli udowodnimy, że potrafimy zdobyć klientów i poważnie myślimy o naszym biznesie, tym samym przekonamy kredytodawcę, że będziemy „idealnym” kredytobiorcą, który we wskazanym czasie będzie mógł spłacić zadłużenie. Nie chodzi o przedstawienie dokładnych analiz finansowych, wskazujących, że firma będzie się rozwijać w błyskawicznym tempie i że mmy gotowy przepis na sukces. Nikt tego nie wymaga od początkujących przedsiębiorców. Chodzi głównie o pokazanie, że jako przedsiębiorcy wiemy, co robimy i mamy przemyślany sposób działania – umiemy przewidzieć „czarne scenariusze” i elastycznie podchodzić do zmian na rynku – podpowiada Paweł Szramowski, ekspert ZFPF, Alex T. Great.

Nowe stawki VAT. Co zdrożeje?

Wideo

Materiał oryginalny: Działalność gospodarcza: 25.02.2020 r. Jak zdobyć pieniądze na rozpoczęcie własnego biznesu? - Strefa Biznesu

Komentarze 87

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

S
Steve Hoffman

Witam Panie i Panowie

Czy naprawdę potrzebujesz wsparcia finansowego?

Wiele osób stoi przed nieterminowymi wyzwaniami finansowymi, a większość z nich nie jest w stanie uzyskać pożyczek kapitałowych od swoich lokalnych banków lub innych instytucji finansowych z powodu wysokiego oprocentowania, niewystarczającego zabezpieczenia, stosunku zadłużenia do dochodu, niskiej zdolności kredytowej lub z innych przyczyn.

Jeśli potrzebujesz pilnej pożyczki, radzę skontaktować się z moją firmą, a my pomożemy ci z pożyczką, na którą zasługujesz.

Oferujemy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe (pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe, pożyczki hipoteczne i wiele innych), oferujemy pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe, pożyczki zabezpieczone i niezabezpieczone, a także możesz pożyczyć do 20 milionów euro. Moja firma pomoże Ci osiągnąć różnorodne cele dzięki szerokiej gamie produktów kredytowych.

Po więcej informacji; oto nasze dane kontaktowe.

Kontaktowy adres e-mail: novicapfinancialservices@gmail.com

Numer kontaktowy: 31642117819 (WhatsApp)

Nigdy więcej czasu oczekiwania ani stresujących wizyt w banku. Nasza usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - możesz uzyskać pożyczkę i dokończyć swoje transakcje, kiedykolwiek i gdziekolwiek jej potrzebujesz.

S
Susan Benson

Witaj, Czy napotykasz przedwczesne wyzwania finansowe?

Nazywam się Susan Benson Jestem pożyczkodawcą, a także doradcą finansowym.

Z uwagi na stagnację gospodarczą, w wyniku której wyłania się wirus Corona, z powodu nadwyżki gotówki w naszej instytucji, dążymy do przyspieszenia obiegu pieniędzy poprzez finansowanie klientów w Europie i poza nią za pomocą pożyczki.

Czy potrzebujesz pilnej pożyczki, aby rozpocząć działalność gospodarczą, kupić dom lub samochód? Czy potrzebujesz pożyczki z innych powodów osobistych? Jeśli czytasz to i wiesz, że potrzebujesz wsparcia finansowego, chcę, abyś skontaktował się z moją firmą. Świadczymy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe, zarówno zabezpieczone, jak i niezabezpieczone. Możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com lub Wyślij mi wiadomość bezpośrednio na WhatsApp za pośrednictwem: 447903159998 i od razu otrzymaj odpowiedź.

Jesteśmy kompleksową firmą świadczącą usługi finansowe i dokładamy wszelkich starań, aby pomóc Ci poprawić swoje długoterminowe i krótkoterminowe cele finansowe.

Funkcje i zalety;

* Wygoda - Możesz ubiegać się o pożyczkę w dowolnym miejscu i czasie.

* Elastyczna kwota - Ty decydujesz, ile chcesz pożyczyć.

* Szybkie bezpośrednie finansowanie - Odbierz pożyczkę w ciągu 24 godzin od zatwierdzenia.

* Elastyczne oprocentowanie 3,0%.

* Wysokie stawki zatwierdzenia

* Masz szansę wybrać datę spłaty, tygodniową, miesięczną lub roczną na okres od 1 do 30 lat.

* Prosta aplikacja online.

* Spersonalizowane wskazówki i wiedza specjalistyczna.

* Brak ukrytych opłat

Wiele osób ma trudności z uzyskaniem pożyczki w lokalnych bankach lub innych instytucjach finansowych z kilku powodów.

Jeśli naprawdę potrzebujesz rozwiązania swoich problemów finansowych, po prostu napisz do mojej firmy, pomożemy ci z pożyczką. Pomogliśmy wielu osobom i organizacjom, które borykają się z trudnościami finansowymi na całym świecie. Kiedy składasz wniosek u nas, składasz wniosek w zaufanej firmie, która dba o twoje potrzeby finansowe, naszym najwyższym priorytetem jest twoja stabilność finansowa i będziesz zadbany przez cały proces.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty pożyczki, prosimy o przesłanie nam żądania pożyczki za pośrednictwem:

E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com LUB;

WhatsApp: 447903159998

C
Claudia klein

Witam i witam w Spotcap Global Loan Services, nazywam się Claudia Klein, jestem pożyczkodawcą, a także konsultantem ds. Pożyczek.

Czy naprawdę potrzebujesz wsparcia finansowego? potrzebujesz pożyczki na różne cele? jeśli twoja odpowiedź brzmi „tak”, radzę skontaktować się z moją firmą za pośrednictwem | spotcapglobalservices@gmail.com | lub napisz do nas na WhatsApp: 4915758108767 | i mieć pożyczkę na koncie w ciągu 24 godzin, ponieważ zapewniamy doskonałe usługi pożyczkowe na całym świecie.

Oferujemy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe (pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe i wiele innych), oferujemy pożyczki zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe, a także możesz pożyczyć do 15 milionów euro. Moja firma pomoże Ci osiągnąć różnorodne cele dzięki szerokiej gamie produktów kredytowych.

Wiemy, że uzyskanie legalnej pożyczki zawsze było ogromnym problemem Dla osób, które mają problem finansowy i potrzebują jego rozwiązania, wiele osób ma trudności z uzyskaniem pożyczki kapitałowej w swoich lokalnych bankach lub innych instytucjach finansowych ze względu na duże zainteresowanie stopa, niewystarczające zabezpieczenie, stosunek zadłużenia do dochodu, niska ocena wiarygodności kredytowej lub z jakichkolwiek innych powodów.

Nigdy więcej czasu oczekiwania ani stresujących wizyt w banku. Nasza usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - możesz uzyskać pożyczkę i dokończyć swoje transakcje, kiedykolwiek i gdziekolwiek jej potrzebujesz.

Świadczymy 24-godzinne usługi pożyczkowe światowej klasy. W przypadku pytań / pytań? - Wyślij wiadomość e-mail do | spotcapglobalservices@gmail.com | lub napisz do nas na WhatsApp: 4915758108767 | I Natychmiastowa odpowiedź.

Twoja rodzina, przyjaciele i koledzy nie muszą wiedzieć, że masz mało gotówki, po prostu napisz do nas, a otrzymasz pożyczkę.

Twoja wolność finansowa jest w twoich rękach!

s
standard

uzyskaj 2% kredytu błyskawicznego w mniej niż 30 minut skontaktuj się z nami przez e-mail na adres standardloan.bk@outlook.com i natychmiast uzyskaj kredyt natychmiastowy

C
Claudia Klein

Witam i witam w Spotcap Global Loan Services, nazywam się Claudia Klein, jestem pożyczkodawcą, a także konsultantem ds. Pożyczek.

Czy naprawdę potrzebujesz wsparcia finansowego? potrzebujesz pożyczki na różne cele? jeśli twoja odpowiedź brzmi „tak”, radzę skontaktować się z moją firmą za pośrednictwem | spotcapglobalservices@gmail.com | lub napisz do nas na WhatsApp: 4915758108767 | i mieć pożyczkę na koncie w ciągu 24 godzin, ponieważ zapewniamy doskonałe usługi pożyczkowe na całym świecie.

Oferujemy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe (pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe i wiele innych), oferujemy pożyczki zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe, a także możesz pożyczyć do 15 milionów euro. Moja firma pomoże Ci osiągnąć różnorodne cele dzięki szerokiej gamie produktów kredytowych.

Wiemy, że uzyskanie legalnej pożyczki zawsze było ogromnym problemem Dla osób, które mają problem finansowy i potrzebują jego rozwiązania, wiele osób ma trudności z uzyskaniem kredytu kapitałowego w swoich lokalnych bankach lub innych instytucjach finansowych ze względu na duże zainteresowanie stopa, niewystarczające zabezpieczenie, stosunek zadłużenia do dochodu, niska ocena wiarygodności kredytowej lub z jakichkolwiek innych powodów.

Nigdy więcej czasu oczekiwania ani stresujących wizyt w banku. Nasza usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - możesz uzyskać pożyczkę i dokończyć swoje transakcje, kiedykolwiek i gdziekolwiek jej potrzebujesz.

Świadczymy 24-godzinne usługi pożyczkowe światowej klasy. W przypadku pytań / pytań? - Wyślij wiadomość e-mail do | spotcapglobalservices@gmail.com | lub napisz do nas na WhatsApp: 4915758108767 | I Natychmiastowa odpowiedź.

Twoja rodzina, przyjaciele i koledzy nie muszą wiedzieć, że masz mało gotówki, po prostu napisz do nas, a otrzymasz pożyczkę.

Twoja wolność finansowa jest w twoich rękach!

A
Avant

Pozdrawiamy wszystkich i witamy w Avants Loan INC, Jesteśmy zespołem wsparcia finansowego, który zajmuje się finansami międzynarodowymi dla dowolnej ilości narzędzi bankowych. Nasze usługi są szybkie i niezawodne. pożyczki są zatwierdzane w ciągu 24–48 godzin od pomyślnego złożenia wniosku. Oferujemy pożyczki od minimum 2000 USD do maksymalnie 50 milionów USD z oprocentowaniem 3% w przystępnej cenie na okres od 1 do 30 lat w celu spłaty pożyczki. Celem Avant Group jest świadczenie doskonałych profesjonalnych usług finansowych. Ubieganie się o pożyczkę jest dla nas bezstresowe, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego procesu pożyczkowego {avants.loan@gmail.com} {av_ant@outlook.com}

Dzięki Avant Personal i Businessloan możesz liczyć na dziedzictwo usług i niezawodność, które pomogą Ci zrealizować marzenie. Złóż wniosek i szybko podejmuj decyzję, nie przejmując się wynikiem kredytowym lub kryzysem finansowym, w którym się znalazłeś. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać pożyczkę. Dziękuję Ci

Napisz do nas na adres: av_ant@outlook.com

Napisz do nas na avants.loan@gmail.com

Zadzwoń / Whatsapp 1 (409) 2062954

Z przyjemnością Ci pomożemy

T
Thomas

Szukasz natychmiastowej pożyczki gotówkowej? Nasza firma działa na jasnych, elastycznych, przejrzystych i łatwych do zrozumienia warunkach. Oferujemy bardzo niskie stopy procentowe w związku ze spowolnieniem działalności gospodarczej (recesja) w większości krajów na świecie. Być może masz zły kredyt. Nasza firma oferuje teraz pożyczkę na oprocentowanie po przystępnej cenie, więc na co potrzebujesz funduszy, aby rozwinąć swój biznes? A może potrzebujesz pieniędzy na cele osobiste? Skontaktuj się z nami teraz, ponieważ oferujemy osobom fizycznym i legalnym pożyczki o oprocentowaniu 3%. Zainteresowany wnioskodawca może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: prime.loan.investor@gmail.com

WhatsApp dla szybkiej odpowiedzi: https://api.whatsApp.com/send?phone=17816567655

E-mail firmy: Prime.loan.investor@gmail.com

Wyślij SMS lub zadzwoń pod numer: 15853801986

Z poważaniem

Tomasz...

C
Claudia Klein

Witam i witam w Spotcap Global Loan Services, nazywam się Claudia Klein, jestem pożyczkodawcą, a także konsultantem ds. Pożyczek.

Czy naprawdę potrzebujesz wsparcia finansowego? potrzebujesz pożyczki na różne cele? jeśli twoja odpowiedź brzmi „tak”, radzę skontaktować się z moją firmą za pośrednictwem | spotcapglobalservices@gmail.com | lub napisz do nas na WhatsApp: 4915758108767 | i mieć pożyczkę na koncie w ciągu 24 godzin, ponieważ zapewniamy doskonałe usługi pożyczkowe na całym świecie.

Oferujemy wszelkiego rodzaju usługi pożyczkowe (pożyczki osobiste, pożyczki biznesowe i wiele innych), oferujemy pożyczki zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe, a także możesz pożyczyć do 15 milionów euro. Moja firma pomoże Ci osiągnąć różnorodne cele dzięki szerokiej gamie produktów kredytowych.

Wiemy, że uzyskanie legalnej pożyczki zawsze było ogromnym problemem Dla osób, które mają problem finansowy i potrzebują jego rozwiązania, wiele osób ma trudności z uzyskaniem kredytu kapitałowego w swoich lokalnych bankach lub innych instytucjach finansowych ze względu na duże zainteresowanie stopa, niewystarczające zabezpieczenie, stosunek zadłużenia do dochodu, niska ocena wiarygodności kredytowej lub z jakichkolwiek innych powodów

Nigdy więcej czasu oczekiwania ani stresujących wizyt w banku. Nasza usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - możesz uzyskać pożyczkę i dokończyć swoje transakcje, kiedykolwiek i gdziekolwiek jej potrzebujesz

Świadczymy 24-godzinne usługi pożyczkowe światowej klasy. W przypadku pytań / pytań? - Wyślij wiadomość e-mail do | spotcapglobalservices@gmail.com | lub napisz do nas na WhatsApp: 4915758108767 | I Natychmiastowa odpowiedź.

Twoja rodzina, przyjaciele i koledzy nie muszą wiedzieć, że masz mało gotówki, po prostu napisz do nas, a otrzymasz pożyczkę.

Twoja wolność finansowa jest w twoich rękach!

Z
Zniesmaczony

Do właścicieli: nie osmieszajcie sie publikujac te debilne i naciagajace komentarze. Nie macie nikogo kto pilnuje Waszej strony? Po prostu wstyd!

J
Jones

Witaj,

udzielamy wszelkiego rodzaju pożyczek, takich jak pożyczka studencka, pożyczka na długi, pożyczka na złe kredyty, pożyczka na biznes, pożyczka osobista i inne. Czy szukałeś łatwej i szybkiej pożyczki? jeśli tak, prosimy o kontakt mailowy: zenithparkloanfunds@outlook.com

Boże błogosław .

S
Steve Hoffman

Witam Panie i Panowie.

Witamy w NoviCap Financial Service Provider.

Czy pilnie potrzebujesz przełomu finansowego? Potrzebujesz pożyczki z różnych powodów? NoviCap oferuje elastyczne opcje pożyczek dostosowane do twoich potrzeb.

NoviCap oferuje różnorodne opcje pożyczek wszystkim potrzebującym pomocy finansowej o niskich stopach procentowych 3%, niezależnie od tego, czy jest to pożyczka biznesowa, pożyczka osobista czy pożyczka na rachunki medyczne, zaliczka na wypłatę, finansowanie sprzętu, pożyczka hipoteczna itp. Usługa jest szybka, bezpieczna, niezawodna. Aby uzyskać więcej informacji na temat oferty pożyczki NoviCap, wyślij e-mail za pośrednictwem || novicapserviceprovider@gmail.com || lub Napisz do nas na WhatsApp za pośrednictwem: 31642117819

O NOVICAP

NoviCap, założona w 2015 roku, jest jednym z największych rynków pożyczek na świecie. Wiele osób, zwłaszcza właścicieli firm, korzysta z bezpłatnej usługi online NoviCap w celu znalezienia finansowania, przeglądając wiele produktów pożyczkowych z naszej szerokiej sieci programów pożyczkowych. NoviCap zapewnia finansowanie w szybki, elastyczny i przejrzysty sposób, oferując jednocześnie profesjonalnym inwestorom możliwość inwestowania w aktywa krótkoterminowe przynoszące ponadprzeciętne zwroty.

Jesteśmy bardzo szybcy, godni zaufania i godni zaufania. Możesz pożyczyć od 1000 do 50 milionów euro. NoviCap jest właściwą firmą do skontaktowania się, gdy potrzebujesz pilnej pożyczki.

Nigdy więcej marnowania czasu na próby uzyskania pożyczki od innych instytucji finansowych lub stresujące wizyty w banku. Nasza usługa jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu - możesz uzyskać pożyczkę i dokończyć swoje transakcje, kiedykolwiek i gdziekolwiek jej potrzebujesz.

Świadczymy 24-godzinne usługi pożyczkowe światowej klasy. W przypadku pytań / pytań? - Wyślij wiadomość e-mail na adres || novicapserviceprovider@gmail.com || Napisz do nas na WhatsApp za pośrednictwem: 31642117819

P
Pola

@olciax oferta nie była w rzeczywistości tak atrakcyjna, jaka by się wydawała na pierwszy rzut oka.

@Doradcaonlinebnp do jakiej kwoty oferujecie kredyt?

o
olciax
7 marca, 13:24, olciax:

No właśnie gdzie wziąć kredyt, aby sprawnie i szybko sfinansować zakupy dotyczące prowadzenia własne działalności. Czy przy takich kredytach nie ma żadnych haczyków ?

8 marca, 19:49, Pola:

Pewnie zależy od tego, jak trafisz... Mam znajomych, którzy się nieźle przejechali. A ofert przecież jest mnóstwo...

Pola co znaczy przejechali się ? nie zapoznali się z ofertą czy jak ?

@doradca jaką macie ofertę dla firm ? są jakieś wymagania które należy spełnić?

d
doradcaonlinebnp

Witajcie!

W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Państwa doradcą online. Pozostaję do dyspozycji dla wszystkich zainteresowanych tematyką kredytu firmowego dla mikroprzedsiębiorców w BNP Paribas. Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania, chętnie pomogę najszybciej jak to możliwe.

Pozdrawiam,

Monika

Doradca Online BNP Paribas.

R
RV Dr Anthony

Złóż wniosek teraz, ponieważ oferujemy pożyczkę prywatną i biznesową

Uzyskiwanie legalnej pożyczki zawsze było ogromnym problemem Dla klientów, którzy mają problemy finansowe i potrzebują ich rozwiązania. Kwestia kredytu i zabezpieczeń jest czymś, o co klienci zawsze się martwią, szukając pożyczki od legalnego pożyczkodawcy. Ale .. zrobiliśmy różnicę w branży kredytowej. Możemy zorganizować pożyczkę w wysokości od 2500 USD. do 500 000 000 $ według stawki 2% odsetek

Nasze usługi obejmują:

Konsolidacja zadłużenia

Drugi kredyt hipoteczny

Pożyczki biznesowe

Pożyczki osobiste

Pożyczki międzynarodowe

Pożyczka na dowolny rodzaj

Pożyczka rodzinna

ITP

Financialgroupinc1958@outlook.com

Bez zabezpieczenia społecznego i bez kontroli kredytowej, 100% gwarancji. Wystarczy, że powiesz nam dokładnie, czego chcesz, a na pewno spełnimy Twoje marzenie. (Globalni partnerzy finansujący). mówi TAK, kiedy twoje banki mówią NIE. Wreszcie, finansujemy małą firmę pożyczkową, pośredników, małe instytucje finansowe, ponieważ mamy nieograniczony kapitał. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji na temat ubiegania się o pożyczkę, prosimy o natychmiastową odpowiedź na ten e-mail: financialgroupinc1958@outlook.com Dzięki

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3